Parenteel van nn de Meer [36439].

Pas in 1811 namen de Friezen een achternaam aan. Daarvoor was er het stelsel van patroniemen. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld uit ťťn gezin in 1811 verschillende achternamen werden aangenomen. Deze stamboom richt zicht op de naam De Meer.

 

Generatie I

 

 

I.†††††††††††††† nn de Meer [36439], geb. circa 1633 vermoedelijk Ferwoude, tr. [14327] met nn NN [36440], geb. circa 1636.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 zonen.

1.††††††††††††† Bauke (de Meer) [36441], geb. circa 1661 vermoedelijk Ferwoude, volgt IIa [blz. ].

2.††††††††††††† Wybe NN [57331], geb. circa 1663 vermoedelijk Ferwoude, volgt IIb [blz. ].

3.††††††††††††† Geert de Meer [36232], geb. circa 1671 vermoedelijk Ferwoude, volgt IIc [blz. ].

 

Generatie II

 

 

IIa.††††††††††† Bauke (de Meer) [36441], zn. van nn de Meer [36439] (I) [blz. ]  en nn NN [36440], geb. circa 1661 vermoedelijk Ferwoude, tr. [14328] met nn NN [36442], geb. circa 1664.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Otte (de Meer) [36443], geb. circa 1693 vermoedelijk Tietjerksteradeel, volgt IIIa [blz. ].

 

IIb.††††††††††† Wybe NN [57331], zn. van nn de Meer [36439] (I) [blz. ]  en nn NN [36440], geb. circa 1663 vermoedelijk Ferwoude, tr. [23089] met Nn NN [57332], geb. circa 1666.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Douwe (Wybes) [57333], geb. in 1695 Ferwoude, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1735 Gaast, volgt IIIb [blz. ].

 

IIc.††††††††††† Geert de Meer [36232], zn. van nn de Meer [36439] (I) [blz. ]  en nn NN [36440], geb. circa 1671 vermoedelijk Ferwoude Dat zijn kinderen broers zijn is een aanname, tr. [14233] met nn NN [36233], geb. circa 1675.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 2 zonen.

1.††††††††††††† Jan de Meer [36046], geb. circa 1699 vermoedelijk Ferwoude, volgt IIIc [blz. ].

2.††††††††††††† Hendrik Geerts de Meer [36247], geb. in 1704 vermoedelijk Suameer, volgt IIId [blz. ].

 

Generatie III

 

 

IIIa.†††††††††† Otte (de Meer) [36443], zn. van Bauke (de Meer) [36441] (IIa) [blz. ]  en nn NN [36442], geb. circa 1693 vermoedelijk Tietjerksteradeel, tr. [14329] met Feikje Hylles [36444], geb. circa 1696.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 2 dochters.

1.††††††††††††† Akke Ottes de Meer [36445], geb. circa 1721 Earnewald, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) op 04‑04‑1813 Garijp 14.00 uur (blad 4) (getuigen: Jan Hendriks Jansma, koopman, 40j en Sjoerd Andries Teijema, schoolmeester, nabuuren), tr. [14330] met Aldert Gerbens [36446], geb. circa 1718. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Jeltje Ottes (de Meer) [36447], ged. op 20‑01‑1743 Earnewald, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 25‑12‑1820 Earnewald, volgt IVa [blz. ].

 

IIIb.†††††††††† Douwe (Wybes) [57333], zn. van Wybe NN [57331] (IIb) [blz. ]  en Nn NN [57332], geb. in 1695 Ferwoude, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1735 Gaast, tr. [23090] met Tryntje Johannes [57334], dr. van Johannes Feddes [57335] en Ymck Durcks [57336], geb. circa 1691.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Wybe Douwes (de Meer) [36234], geb. in 1717 vermoedelijk Ferwoude, volgt IVb [blz. ].

2.††††††††††††† Klaaske Douwes [57337], ged. op 11‑02‑1720 Gaast.

3.††††††††††††† Ymkjen Douwes [57338], ged. op 01‑01‑1722 Gaast, ovl. (ongeveer 11 maanden oud) circa 1723.

4.††††††††††††† Ymckjen Douwes [57339], ged. op 17‑01‑1723 Gaast, tr. [23092] met Ids Sjoerds [57340], geb. circa 1720. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

5.††††††††††††† Ymk Douwes [57341], ged. op 08‑07‑1725 Gaast, begr. op 07‑03‑1793 Hindeloopen.

6.††††††††††††† Johannes Douwes Kooistra (van Der Kooij, van de Kooijen) [57342], ged. op 01‑06‑1731 Gaast, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 11‑02‑1809 Piaam, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) [23093] op 23‑08‑1753 Makkum met Reinskje Klazes [57343], dr. van Claas Tonnis [57344] en Marte Jans [57345], geb. in 1733 Piaam, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 08‑07‑1803 Piaam. Uit dit huwelijk 11 kinderen.

7.††††††††††††† Uilke Douwes [57346], ged. op 11‑10‑1733 Gaast, begr. op 08‑02‑1779 Balk.

8.††††††††††††† Doutjen (Doutje) Douwes [57347], ged. op 15‑04‑1736 Gaast, tr. [23095] met Eelke Pieters van DIJK [57348], zn. van Pieter (Pijtter) van DIJK [57349] en Antje Sikkes [57350], ged. in 05‑1725 Gaast. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

 

IIIc.†††††††††† Jan de Meer [36046], zn. van Geert de Meer [36232] (IIc) [blz. ]  en nn NN [36233], geb. circa 1699 vermoedelijk Ferwoude, tr. [14143] met nn NN [36047], geb. circa 1702.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 zonen.

1.††††††††††††† Jan de Meer [36035], geb. circa 1727 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland), volgt IVc [blz. ].

2.††††††††††††† Dirk (Durk) Jans de Meer [36077], ged. op 20‑11‑1729 Pingjum (Wonseradeel), volgt IVd [blz. ].

3.††††††††††††† Liekele de Meer [36048], geb. circa 1732 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland), volgt IVe [blz. ].

 

IIId.†††††††††† Hendrik Geerts de Meer [36247], zn. van Geert de Meer [36232] (IIc) [blz. ]  en nn NN [36233], geb. in 1704 vermoedelijk Suameer, tr. [14238] met Trijntje Sijes [36248], geb. circa 1707.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Seije Hendriks de Meer [36244], geb. circa 1732 Suameer, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 23‑04‑1812 Buitenpost, volgt IVf [blz. ].

 

Generatie IV

 

 

IVa.††††††††† Jeltje Ottes (de Meer) [36447], dr. van Otte (de Meer) [36443] (IIIa) [blz. ]  en Feikje Hylles [36444], ged. op 20‑01‑1743 Earnewald, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 25‑12‑1820 Earnewald 20.00 uur in huis no. 28 (blad 26) (getuigen: Jan Ottes van der Schaaf, timmermansknegt, 24j, kleinzoon en Ate Minses Visser, 49j, buurman), kerk.huw. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) [14331] op 20‑12‑1761 Earnewald met Alef Louws van der Schaaf [36448], zn. van Louw Alefs (van der Schaaf) [36449] en Rientje Heers [36450], geb. in 1738 Kollum, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 16‑12‑1815 Earnewald 22.00 uur (blad 1) (getuigen: Jitze Geerts Faber, meester grofsmid en Bauke Wijbes Feenstra, verveener, geburen).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 6 kinderen.

1.††††††††††††† Rientje van der Schaaf [36451], ged. op 29‑08‑1762 Earnewald, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) circa 1770.

2.††††††††††††† Otte Alefs van der Schaaf [36452], geb. op 18‑10‑1763 Earnewald, ged. op 06‑11‑1763 Earnewald, timmerman, ovl. (81 jaar oud) op 28‑07‑1845 Earnewald 18.30 uur (blad 25) (getuigen: Sake Jans Zandburg, 72j en Pijber Sijtes van Keimpema, 46j, arbeiders), tr. [14336] met Eeke Jans Vleer [36458], geb. circa 1766. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Louw Alefs van der Schaaf [36459], geb. op 10‑02‑1765 Earnewald, ged. (1 jaar oud) op 09‑03‑1766 Garijp, ovl. (43 jaar oud) op 23‑09‑1808.

4.††††††††††††† Rientje Alefs van der Schaaf [36460], geb. op 01‑01‑1770 Earnewald, ged. op 04‑03‑1770 Earnewald, ovl. (56 jaar oud) op 18‑01‑1826 Harlingen.

5.††††††††††††† Feikjen Alefs van der Schaaf [36461], geb. op 23‑01‑1773 Earnewald, ged. op 28‑02‑1773 Garijp, ovl. (54 jaar oud) op 07‑12‑1827 Garijp 16.00 uur in huis no. 75 (blad 41/1) (getuigen: Haring Nelles Roorda, herbergier, 66j en Einte Sjoerds van der Ploeg, arbeider, 55j), tr. [14337] met Gerrit Meinderts van der MEULEN [36462], zn. van Meindert Aukes van der MEULEN [36463] en Hebeltje Gerrits Veenstra [36464], geb. circa 1776 Leeuwarden Hij hertrouwt met Dieuwke Teijes Miedema, kuiper, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 30‑06‑1837 Garijp 02.30 uur in huis no. 75 (blad 22) (getuigen: Lonne Lijkeler Lijkloma, 69j en Jacob Jans Bouma, 54j, arbeiders, geburen). Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Grietje Alefs van der Schaaf [36456], geb. op 05‑06‑1779 Earnewald, ged. op 22‑08‑1779 Earnewald, naaister, ovl. (87 jaar oud) op 28‑01‑1867 Earnewald, tr. (1) [14335] met Sijbe Baukes [36457], geb. circa 1776. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 42 en ongeveer 58 jaar oud) (2) [14333] op 01‑11‑1821 Tietjerksteradeel (akte 39) (getuigen: Gosse Jochums Visser, visscher, 44j; Geert Jans Blom, koopman, 43j; Popke Popkes Vriesema, executeur, 52j en Jan Wadman, kastelein, 49j) met Uiltje Hoites VEENEMA [36453], dr. van Hoite Uiltjes (Veenema) [36454] en Popkjen MARTENS [36455], geb. circa 1763 Earnewald Weduwnaar van Feikjen Wijbes Veenstra, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 11‑09‑1829 Wartena 21.30 uur in huis no. 90 (akte 46) (getuigen: Bauke Uiltjes Veenema, 22j, arbeider, zoon en Wietze Pieters Zandberg, 46j, arbeider, zwager). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IVb.††††††††† Wybe Douwes (de Meer) [36234], zn. van Douwe (Wybes) [57333] (IIIb) [blz. ]  en Tryntje Johannes [57334], geb. in 1717 vermoedelijk Ferwoude, tr. [14234] met Antje Beeuwes [36235], dr. van Beuwe Baukes [57329] en Antje DERKS [57330], geb. circa 1720.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Douwe Dieuwes/Wybes de MEER [36227], geb. circa 1738 vermoedelijk Ferwoude, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 06‑09‑1807 Workum, volgt Va [blz. ].

 

IVc.††††††††† Jan de Meer [36035], zn. van Jan de Meer [36046] (IIIc) [blz. ]  en nn NN [36047], geb. circa 1727 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland) Ouders aanname, tr. [14138] met nn NN [36036], geb. circa 1730.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Johannes Jans de Meer [36000], geb. circa 1755 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 08‑08‑1807 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt Vb [blz. ].

 

IVd.††††††††† Dirk (Durk) Jans de Meer [36077], zn. van Jan de Meer [36046] (IIIc) [blz. ]  en nn NN [36047], ged. op 20‑11‑1729 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 821), kerk.huw. (beiden ongeveer 24 jaar oud) [14158] op 10‑02‑1754 Tzummarum met Aafke Cornelis NOORDA [36078], dr. van Cornelis Seerps NOORDA [36532] en Hiltie Wijtses [36533], geb. circa 1730, ged. (ongeveer 36 jaar oud) op 08‑05‑1766 Tzummarum.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Gertie Dirks (de Meer) [36534], ged. op 19‑01‑1755 Tzummarum, begr. op 18‑01‑1809 Pingjum (Wonseradeel).

2.††††††††††††† Cornelis Dirks de Meer [36410], ged. op 13‑02‑1757 Tzummarum, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 16‑02‑1826 Pingjum (Wonseradeel), volgt Vc [blz. ].

3.††††††††††††† Jan Dirks de Meer [36079], geb. Pingjum (Wonseradeel), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 30‑12‑1834 Pingjum (Wonseradeel), volgt Vd [blz. ].

4.††††††††††††† Hiltje Dirks de Meer [36511], geb. Witmarsum (Wonseradeel), ged. op 06‑02‑1763 Tzummarum, renteniersche, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 09‑12‑1823 Pingjum (Wonseradeel) 11.00 uur in wijk P nr. 47 (blad 65) (getuigen: Hermanus Banning, 28j, bakker en Hein Pieters Hilarides, 34j, boer), tr. [14357] met Douwe Pieters de VRIES [36512], zn. van Pieter Willems de VRIES [36513] en Trijntje Douwes [36514], geb. circa 1756 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 30‑06‑1837 Kimswerd 02.00 uur in wijk K no. 31 (blad 30) (getuigen: Sipke Dirks Wassenaar, 55j, bakker en Fedde Klases Volbeda, 64j, boer). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Trijntje Dirks de Meer [36349], geb. circa 1763 Pingjum (Wonseradeel), ged. (ongeveer 2 jaar oud) op 10‑02‑1765 Tzummarum, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 16‑01‑1840 Pingjum (Wonseradeel) 01.00 uur in wijk P nr. 84 (blad 3) (getuigen: Siebe Siebes Postma, 39j, schipper en Willem Piers Bakker, 44j, politiebediende), tr. [14286] met Rem Nominken [36351], geb. circa 1760, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1840. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Wijtse Dirks (de Meer) [36350], ged. op 12‑10‑1766 Tzummarum.

7.††††††††††††† Baukjen Dirks de Meer [36522], geb. op 09‑05‑1775 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (77 jaar oud) op 08‑08‑1852 Pingjum (Wonseradeel), volgt Ve [blz. ].

 

IVe.††††††††† Liekele de Meer [36048], zn. van Jan de Meer [36046] (IIIc) [blz. ]  en nn NN [36047], geb. circa 1732 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland) Ouders aanname, tr. [14144] met nn NN [36049], geb. in 1732.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Jakob Liekeles de Meer [36050], geb. circa 1762 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1822, volgt Vf [blz. ].

 

IVf.†††††††††† Seije (Sije) Hendriks de Meer [36244] [GDPmaxpic12], zn. van Hendrik Geerts de Meer [36247] (IIId) [blz. ]  en Trijntje Sijes [36248], geb. circa 1732 Suameer, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 23‑04‑1812 Buitenpost 13.00 uur (akte 14) (getuigen: Egbert Sijes de Meer, boer, 47j, zoon en Folkert Tijmes Koning, 47j, boer), tr. [14237] met Aukje Egberts [36245], geb. circa 1738, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor 1812.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Egbert Sijes de Meer [36246], geb. circa 1765 Eestrum, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 25‑01‑1849 Twijzel, volgt Vg [blz. ].

 

Generatie V

 

 

Va.†††††††††† Douwe Dieuwes/Wybes de MEER (Visser) [36227], zn. van Wybe Douwes (de Meer) [36234] (IVb) [blz. ]  en Antje Beeuwes [36235], geb. circa 1738 vermoedelijk Ferwoude, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 06‑09‑1807 Workum, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) [14231] op 02‑09‑1764 Nijhuizum met Rinske (Reinske, Rensche) Johannes/Sijtses [36228], geb. circa 1741, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 23‑02‑1806 Blija (akte 545).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Wybe Douwe Wybes (de Meer) [57318] [GDPmaxpic12], geb. op 14‑03‑1763 Gaast, boerin, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1770.

2.††††††††††††† Johannis Douwe Wybes (de Meer) [57320], geb. op 02‑02‑1767 Sanfirden.

3.††††††††††††† Wybe (de Meer) [57319], geb. op 21‑10‑1770 Ferwoude.

4.††††††††††††† Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229], ged. op 03‑12‑1772 Ferwoude, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 11‑06‑1848 Workum, volgt VIa [blz. ].

5.††††††††††††† Zydze (Sytze) VISSER [57321], geb. op 05‑10‑1774 Ferwoude, ovl. (43 jaar oud) op 26‑03‑1818 Hiesling, Wonseradeel, kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 20 jaar oud) [23085] op 28‑05‑1797 Workum met Sytske Klases Jorritsma [57322], geb. circa 1777. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

6.††††††††††††† Tryntje Douwe Wybes (de Meer) [57323], geb. op 02‑12‑1776 Ferwoude (akte 534).

7.††††††††††††† Antje Douwe Wybes (de Meer) [57324], geb. op 02‑00‑1779 Ferwoude (akte 555).

8.††††††††††††† Sybe (Siebe) Douwes VISSER [57325] [GDPmaxpic12], geb. op 06‑03‑1782 Ferwoude, trekschipper, tr. [23086] met Geertje Johannes Plantinga [57326], dr. van Johannes Plantinga [57327] en Janneke Alberts Hingst [57328], geb. op 02‑03‑1776 Workum Weduwe van Maije Ennes de Vries, winkeliersche. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vb.†††††††††† Johannes Jans de Meer [36000], zn. van Jan de Meer [36035] (IVc) [blz. ]  en nn NN [36036], geb. circa 1755 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland), arbeider, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 08‑08‑1807 Drachten(Gem. Smallingerland), tr. [14120] met Stijntje (Stientje) Alles ALBERTS [36001], geb. circa 1758 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland), arbeidster.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 4 kinderen.

1.††††††††††††† Jan Johannes de MEER [35997], geb. circa 1785 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 02‑09‑1850 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt VIb [blz. ].

2.††††††††††††† Alle Johannes de Meer [36028] [GDPmaxpic12], geb. op 20‑02‑1790 Drachten(Gem. Smallingerland), kuiper, ovl. (57 jaar oud) op 28‑05‑1847 Achtkarspelen (blad 24a) (getuigen: Louw Luitzens de Boer, 52j, landbouwer, schoonbroeder en Sjoerd Meenks, Bennema, 66j, herbergier, vreemde), tr. (resp. 31 en ongeveer 31 jaar oud) [14134] op 09‑06‑1821 Achtkarspelen (akte 19) (getuigen: Louw Luitzens de Boer, 26j, broer; Harmen Jans Sijtsma, landbouwer, 26j; Jelle IJkes de Boer, landbouwer, 68j en Sijt Oebeles van der Heide, arbeider, 55j, vrienden) met Geertje Luitzens de BOER [36029] [GDPmaxpic12], dr. van Luitzen Paulus de BOER [36030] (landbouwer) en Trientje Lourens Boersma [36031] (boerinne), ged. op 05‑06‑1790 Twijzel, landbouwersche, landeigenaarsche, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 23‑07‑1868 Twijzel 21.00 uur (blad 27). Ovl. adv (getuigen: Lourens Nicolai, 45j, neef en Romke Andries Sipkema, 65j, landbouwers, vreemd). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Klaaske Johannes de Meer [36130], geb. circa 1794 Drachten(Gem. Smallingerland), tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 32 jaar oud) [14185] op 24‑06‑1819 Opsterland (akte 30) met Gerben Annes KUIPERS [36131], zn. van Anne Gerrits KUIPERS [36132] en Antje Gerbens [36133], geb. circa 1787 Ureterp. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Pieter Johannes de Meer [36042], geb. circa 1795 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 18‑03‑1861 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt VIc [blz. ].

 

Vc.†††††††††† Cornelis (Kornelis) Dirks de Meer [36410], zn. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36077] (IVd) [blz. ]  en Aafke Cornelis NOORDA [36078], ged. op 13‑02‑1757 Tzummarum, boer, arbeider, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 16‑02‑1826 Pingjum (Wonseradeel) 17.00 uur in wijk P no. 98 (blad 19) (getuigen: Durk Cornelis de Meer, 30j, arbeider en Lijkle Jans Smit, onderwijzer, 47j), tr. [14314] met Jetske Hanzes Bruinsma [36411], dr. van Hans Bruinsma [36412] en Saakjen NN [36413], geb. circa 1760 Makkum, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 29‑07‑1825 Pingjum (Wonseradeel) 13.00 uur in wijk P no. 97 (blad 51) (getuigen: Cornelis Martens Dijkstra, 41j, koopman en Wiebe Cornelis de Boer, 35j, boer).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 9 kinderen.

1.††††††††††††† Aafke Kornelis van der MEER [36491], geb. op 24‑02‑1787 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (33 jaar oud) op 28‑04‑1820, volgt VId [blz. ].

2.††††††††††††† Saakjen Cornelis de Meer [36496], geb. op 03‑06‑1788 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 22‑06‑1788 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), dienstmaagd, ovl. (71 jaar oud) op 09‑02‑1860 Pingjum (Wonseradeel) 12.00 uur (blad 14) (getuigen: Hendrikus Conradi, 37j, postbode en Bauke Falkena, 39j, klerk), otr. [14351] op 15‑01‑1819 en op 22-01-1819 Wonseradeel, tr. (resp. 30 en ongeveer 35 jaar oud) op 30‑01‑1819 Wonseradeel (akte 5) (getuigen: Klaas Gerlofs Schaaf, 42j en Sijmon Pieters Bakker, 43j en Ale Murks Jorna, 59j en Feike Paulus Aukema, 71j, boden) met Cornelis Martens DIJKSTRA [36497], zn. van Marten Aukes DIJKSTRA [36498] en Rigtie Tjebbes Wijnalda [36499], geb. circa 1784 Pingjum (Wonseradeel), koopman, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 20‑11‑1854 Pingjum (Wonseradeel) 11.00 uur (blad 50) (getuigen: Guillaume Pierre Nicolas de Koning, 44j, postbode en Willem Piers Bakker, 59j, veldwachter). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Wijtske (de Meer) [36500], geb. op 21‑04‑1790 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 09‑05‑1790 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1792.

4.††††††††††††† Wijtske (de Meer) [36501], geb. op 03‑06‑1791 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 26‑06‑1791 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), ovl. (hoogstens 6 maanden oud) voor 1792.

5.††††††††††††† Wytske Kornelis de Meer [36465], geb. circa 1792 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 11‑02‑1866 Bolsward, volgt VIe [blz. ].

6.††††††††††††† Durk Cornelis (de Meer) [36502], geb. op 17‑04‑1794 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 04‑05‑1794 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1796.

7.††††††††††††† Durk (Dirk) Cornelis de Meer [36503], geb. op 20‑02‑1796 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (71 jaar oud) op 22‑10‑1867 Pingjum (Wonseradeel), volgt VIf [blz. ].

8.††††††††††††† Sipkjen Cornelis de Meer [36414], geb. op 04‑03‑1798 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (73 jaar oud) op 10‑11‑1871 Pingjum (Wonseradeel), volgt VIg [blz. ].

9.††††††††††††† Hiltje Cornelis de Meer [36507], geb. op 10‑09‑1800 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (29 jaar oud) op 10‑01‑1830 Pingjum (Wonseradeel), volgt VIh [blz. ].

 

Vd.†††††††††† Jan Dirks (Durks) de Meer [36079] [GDPmaxpic12], zn. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36077] (IVd) [blz. ]  en Aafke Cornelis NOORDA [36078], geb. Pingjum (Wonseradeel), ged. op 29‑04‑1759 Tzummarum, boereknecht, kooltjer (1815), arbeider, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 30‑12‑1834 Pingjum (Wonseradeel) 05.00 uur in huis letter P nr. 107 (blad 58/1-8) (getuigen: Branst Jans Blanksma, 33j, schipper en Willem Piers Bakker, 39j, politiebediende), tr. [14159] met Riemke Pieters de VRIES [36080], geb. circa 1760, arbeidster.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 kinderen.

1.††††††††††††† Dirk (Durk) Jans de Meer [36083], geb. circa 1785 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 10‑06‑1829 Pingjum (Wonseradeel), volgt VIi [blz. ].

2.††††††††††††† Trijntje Jans de Meer [36186], geb. circa 1789 Kimswerd, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 27‑04‑1840 Pingjum (Wonseradeel), volgt VIj [blz. ].

3.††††††††††††† Hinke Jans de Meer [36147], geb. circa 1799 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op 21‑11‑1832 Witmarsum (Wonseradeel), volgt VIk [blz. ].

 

Ve.†††††††††† Baukjen (Boukjen) Dirks de Meer [36522], dr. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36077] (IVd) [blz. ]  en Aafke Cornelis NOORDA [36078], geb. op 09‑05‑1775 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 04‑06‑1775 Pingjum (Wonseradeel), boerin, ovl. (77 jaar oud) op 08‑08‑1852 Pingjum (Wonseradeel) 09.30 uur (blad 28) (getuigen: Pieter Jans Sieswerda, 31j en Willem Piers Bakker, 57j, veldwachter), tr. [14361] met Jan Tjallings Syswerda [36523], geb. circa 1780 Bolsward, boer, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 02‑04‑1851 Pingjum (Wonseradeel) 12.00 uur (blad 14) (getuigen: Pieter Jan Sieswerda, 30j, zoon en Willem Piers Bakker, 59j, veldwachter).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Dirk (Durk) Jans Sieswerda [36535], geb. circa 1803 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 10‑06‑1853 Pingjum (Wonseradeel) 01.00 uur (akte 22) (getuigen: Karst Hendriks Koopmans, 33j, arbeider en Willem Piers Bakker, 58j, veldwachter), otr. [14285] op 21‑04‑1831 en op 01-05-1831 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) op 07‑05‑1831 Wonseradeel (akte 20) (getuigen: Hendrikus Boerman, 28j, kaasknegt en Sijmon Pieters Bakker, 55j, policiebediende en Sake Rientzes Dijkstra, 25j en Willem Piers Bakker, 35j, policiebediende) met Theuntje Jetses Hoekstra [36536], dr. van Jetse Pieters Hoekstra [36537] en Trijntje Jobs Zevenhoeken [36538], geb. circa 1801 Zurich Weduwe sinds 17-02-1830 van Oege Sijtses Veenstra, arbeidster, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 19‑10‑1876 Pingjum (Wonseradeel) 15.00 uur (blad 57) (getuigen: Wijtze Sieswserda, 41j, schipper, kleinzoon en Gerardus Albertus Heldoorn, 51j concierge). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Aafke Jans Syswerda (Sieswerda) [36524], geb. circa 1807 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 30‑01‑1837 Pingjum (Wonseradeel) 03.00 uur in wijk P no. 79 (blad 5) (getuigen: Pieter Gerbens Spoor, 26j, arbeider en Willem Piers Bakker, 41j, policiebediende), otr. [14362] op 21‑05‑1827 en op 03-06-1827 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 26 jaar oud) op 09‑06‑1827 Wonseradeel (akte 34) (getuigen: Hendrik van Reenen, 30j, klerk en Sijmon Pieters Bakker, 51j, policiebediende en Ale Murks Jorna, 67j, bode en Willem Piers Bakker, 31j, policiebediende) met Sikke Pieters Volbeda [36525], zn. van Pieter Klazes Volbeda [36526] (arbeider) en Jetske Sipkes Bruinsma [36527], geb. circa 1801 Pingjum (Wonseradeel) Hij hertrouwt met Lijsbert Sytzes van der Kooij, arbeider, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 09‑01‑1858 Pingjum (Wonseradeel) 06.00 uur (blad 5) (getuigen: Bauke Falkena, 37j, klerk en Willem Piers Bakker, 62j, veldwachter). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Hiltje Syswerda (Sieswerda) [36528], geb. circa 1811 Pingjum (Wonseradeel), arbeidster, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 08‑01‑1860 Zurich (blad 2) (getuigen: Eeltje Hessels Eelkema, 44j, werkman, echtgenoot en Bauke Falkema, 39j, klerk), otr. (1) [14364] op 10‑05‑1829 en op 17-05-1829 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 23 jaar oud) op 23‑05‑1829 Wonseradeel (akte 33) (getuigen: Hendrik van Reenen, 22j, klerk en Sijmon Pieters Bakker, 52j, policiebediende en Ale Uluids Jorna, 70j, bode en Willem Piers Bakker, 32j, policiebediende) met Anne Pieters Heistra (Heijstra) [36529], zn. van Pieter Annes Heistra [36530] en Lolkjen Teekes Huitema [36531] (arbeidster), geb. circa 1806 Cornwerd. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [15561] op 10‑01‑1858 en op 17-01-1858 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 42 jaar oud) op 21‑01‑1858 Wonseradeel (akte 3) met Eeltje Hessels Eelkema [39260], zn. van Hessel Eeltjes Eelkema [39261] en Sjoukjen Hendriks Popta [39262], geb. circa 1816 Zurich, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Wytse Jans Sieswerda [36539], geb. circa 1813 Pingjum (Wonseradeel), arbeider, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 24‑01‑1871 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (blad 9) (getuigen: Hendrikus Conradi, 48j, postbode en Bauke Falkena, 50j, klerk), otr. [14368] op 26‑05‑1836 03-07-1936 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 09‑07‑1836 Wonseradeel (akte 57) (getuigen: Hendrik Dijkstra, 25j, klerk en Sijmon Pieters Bakker, 61j en Willem Piers Bakker, 41j, policiebedienden en Hendrikus Boerman, 34j, boereknegt) met Lijsbeth Gosses Bosma [36540], dr. van Gosse Karstens Bosma [36541] en Ytje Ydes [36542], geb. circa 1810 Nijland. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Trijntje Sieswerda (Ziesberda) [36574], geb. op 02‑08‑1815 Pingjum (Wonseradeel) 17.00 uur (akte 41) (getuigen: Taeke IJsbrands Tacoma, 40j en Age Sijmomons Barda, 41j, boeren), ovl. (61 jaar oud) op 28‑12‑1876 Tjerkwerd 20.30 uur (akte 257) (getuigen: Jan Postma, 55j, timmerknecht en Gerardus Albertus Heldoorn, 53j, concierge), otr. [14382] op 15‑04‑1838 en op 22-04-1838 Wonseradeel, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 12‑05‑1838 Wonseradeel (akte 46) (getuigen: Hendrik Dijkstra, 26j, klerk en Sijmon Pieters Bakker, 62j en Willem Piers Bakker, 42j, policiebedienden en Hendrikus Boerman, 36j, boereknegt) met Klaas Baukes Thijmstra [36575], zn. van Bauke Klazes Tijmstra [36576] (boer) en Minke Dirks MOLENAAR [36577], geb. op 12‑03‑1817 Witmarsum (Wonseradeel) 13.00 uur (akte 57) (getuigen: Johannes Lieuwes Kingma, 32j en Sjoerd Klases Talsma, 26j, arbeiders), voerman, ovl. (45 jaar oud) op 22‑12‑1862 Bolsward 20.00 uur in huis nr. 727 (blad 38/1-4) (getuigen: Bouwe de Vries, 23j, klerk en Sietze Jacobus Martens, 47j, stadsbode). Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Tjerk Jans Sieswerda [36578], geb. op 27‑10‑1816 Pingjum (Wonseradeel) 12.00 uur (akte 54). Ongehuwd (getuigen: Bauke Tjallings Sieswerda, 41j, kooltjer en Andries Sybrens Bergomaand, 21j, arbeider), ovl. (29 jaar oud) op 14‑05‑1846 Pingjum (Wonseradeel) 04.00 uur (blad 17) (getuigen: Jan Tjalling Sieswerda, 66j, boer en Willem Piers Bakker, 50j, veldwagter).

7.††††††††††††† Pieter Jans Sieswerda [36543], geb. op 13‑12‑1820 Pingjum (Wonseradeel) 13.00 uur (akte 276) (getuigen: Wiebe Doderis van der Zee, 35j en Jan Pieters van de Wille, 29j, arbeiders), boer, ovl. (61 jaar oud) op 15‑09‑1882 Pingjum (Wonseradeel) 13.30 uur (akte 183) (getuigen: Sjoerd Sieswerda, 68j, veldwachter, neef en Schelte Flameling, 24j, klerk), otr. [14370] op 10‑01‑1858 en op 17-01-1858 Wonseradeel, tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) op 21‑01‑1858 Wonseradeel (akte 36) (getuigen: Bauke Falkena, 37j en Pier Bakker, 25j, klerken en Willem Piers Bakker, 62j, veldwachter en Johannes Leenderts Rosier, 60j, policiebediende) met Grietje Nieuwenhuis [36544], dr. van Djurre Yetes Nieuwenhuis [36545] (timmerknegt) en Doutzen Rintjes Camstra [36546], geb. op 06‑08‑1821 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (akte 170) (getuigen: Jan Tjallings Sieswerda, 41j en Tjalling Freerks Zwart, 26j, boeren), ovl. (70 jaar oud) op 25‑11‑1891 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (akte 188) (getuigen: Schelte Flameling, 34j, klerk en Dooitze Smeding, 31j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Vf.††††††††††† Jakob Liekeles de Meer [36050], zn. van Liekele de Meer [36048] (IVe) [blz. ]  en nn NN [36049], geb. circa 1762 vermoedelijk Drachten(Gem. Smallingerland), arbeider, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1822, tr. [14145] met Aaltje Gerbens [36051], geb. circa 1765 Boornbergum Weduwe van Kornelis Douwes Iest, boerin.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Liekele Jacobs de Meer [36052], geb. circa 1790 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt VIl [blz. ].

 

Vg.†††††††††† Egbert Sijes (Seijes) de Meer [36246] [GDPmaxpic12], zn. van Seije Hendriks de Meer [36244] (IVf) [blz. ]  en Aukje Egberts [36245], geb. circa 1765 Eestrum, landbouwer, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 25‑01‑1849 Twijzel 20.30 uur (blad 3) (getuigen: Minze Egberts de Meer, 58j, landbouwer, zoon en Tjeerd Ebes Rispens, 52j, herbergier), tr. [14239] met Antje Minzes Sytsma [36249] [GDPmaxpic12], dr. van Minze Sytsma [36250] (boerderijhouder) en Jinke STEVENS [36251] (boerderijhouder), geb. circa 1766 Twijzel, boerin, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 07‑07‑1828 Twijzel 17.00 uur in huis no. 38 (blad 17) (getuigen: Egbert Seijes de Meer, 63j, landbouwer, man en Fokke Jans Lambarts, 31j, landbouwer, buurman).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Menze (Minze) Egberts de Meer [36264], geb. op 18‑12‑1791 Twijzel, ovl. (78 jaar oud) op 02‑08‑1870 Twijzel, volgt VIm [blz. ].

2.††††††††††††† Aukjen Egberts de Meer [36252], geb. circa 1794 Twijzel, volgt VIn [blz. ].

3.††††††††††††† Seye Egberts de Meer [36268], geb. op 17‑02‑1796 Twijzel, ged. op 27‑03‑1796 Twijzel, ovl. (6 jaar oud) op 22‑01‑1803 Twijzel.

4.††††††††††††† Steven Egberts de Meer [36260], geb. op 21‑11‑1798 Twijzel, ovl. (79 jaar oud) op 23‑07‑1878 Kollumerzwaag, volgt VIo [blz. ].

5.††††††††††††† Seye Egberts de Meer [36269], geb. op 22‑01‑1803 Twijzel, ged. op 20‑02‑1803 Twijzel, ovl. (6 jaar oud) op 21‑06‑1809 Twijzel.

6.††††††††††††† Jenke (Jinke) Egberts de Meer [36270], geb. op 28‑12‑1805 Twijzel, ovl. (48 jaar oud) op 22‑02‑1854 Buitenpost, volgt VIp [blz. ].

7.††††††††††††† Seye Egberts (de Meer) [36322], geb. op 21‑06‑1809 Twijzel, ged. op 16‑07‑1809 Twijzel, ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1811.

 

Generatie VI

 

 

VIa.††††††††† Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER (van der Meer) [36229] [GDPmaxpic12], zn. van Douwe Dieuwes/Wybes de MEER [36227] (Va) [blz. ]  en Rinske Johannes/Sijtses [36228], ged. op 03‑12‑1772 Ferwoude, werkman, stoelematter, stoelenmaker, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 11‑06‑1848 Workum (akte 70) 11.00 uur in wijk A nr. 27 (getuigen: Sjoerd Fokkes Brouwer, 36, boereknecht en Jan Simons Boersma, 26j, timmermansknecht), tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) (1) [14235] op 23‑03‑1794 Pingjum (akte 284) met Riemke Klazes van der MEER [36236], geb. in 1774, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) in 07‑1801 Arum.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 kinderen.

1.††††††††††††† Rinske Tjepkes Douwes (de Meer) [57317] [GDPmaxpic12], geb. op 24‑05‑1794 Arum Bleef ongehuwd, diensmeid, ovl. (52 jaar oud) op 07‑11‑1846 Hennaarderadeel (blad 41-1) 09.00 uur in huizinge nr. 21 te Oosterend (getuigen: Thomas Tjitzes Steenstra, zwager, 57j, arbeider en Jelle Sujbrands Spoelstra, 66j, wever).

2.††††††††††††† Douwe Tjepkes van der MEER [57305] [GDPmaxpic12], geb. op 29‑01‑1797 Arum (akte 303), tigchelknegt, ovl. (67 jaar oud) op 05‑11‑1864 Harlingen, tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) [23079] op 28‑02‑1833 Harlingen (akte 9) met Grietje Simons van Geit [57306], dr. van Simon van Geit [57307] (werkman) en Jannetje Hendriks Keit [57308], geb. op 04‑04‑1802 Harlingen, arbeidster, ovl. (52 jaar oud) op 22‑05‑1854 Harlingen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Meindertje van der MEER [57309], geb. op 21‑10‑1799 Arum, ovl. (75 jaar oud) op 27‑04‑1875 Hennaarderadeel, volgt VIIa [blz. ].

 

Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229].

Op 11-12-1811 neemt Tjipke als achternaam Van der Meer aan, samen met zij zoons en dochter Rinske, 17j, Douwe, 14j en Meindertje, 11j.

 

Douwe Tjepkes van der MEER [57305].

Beschrijving uiterlijk: 5 voeten + 7 duimen, blozend, blauwe ogen, neus: kort en dik, blonde haren en pokdalig. Hij was fuselier.

 

†††††††††††††††† Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229], otr. (2) [14232] op 11‑02‑1821 en op 18-02-1821 Workum, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 32 jaar oud) op 25‑02‑1821 Workum (akte 1) (getuigen: Rienk Tekes Postma, 52j, stadsmajoor; Jan Klapper, 34j, stadsdienaar; Daniel Kranten, 36j, kleermaker en Willem Nagtegaal, 34j, stadsdienaar, allen goede vrienden) met Remberta (Riemke, Rimke) Palses/Paulus TROMP [36230] [GDPmaxpic12], dr. van Pals Hielkes TROMP [36237] en Antje Arjens [36238], ged. op 14‑04‑1788 Workum (DTB 893) (getuige: Rimke Hielkes), werkster, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 20‑05‑1835 Workum 08.30 uur in wijk G huis no. 162 (akte 20) (getuigen: H.S. Verwenda en A.J. Bintjes Hoeksema).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Antje de Meer [36231] [GDPmaxpic12], geb. op 11‑12‑1820 Workum in wijk A huis no. 63 (akte 102) (getuigen: DaniŽl Kranten, 35j, kleermaker en Lieuwe van der Pal, 30j, schipper), ovl. (2 dagen oud) op 13‑12‑1820 Workum 03.00 uur in wijk A huis no. 63 (akte 57) (getuigen: DaniŽl Kranten, 35j, kleermaker en Lieuwe van der Pal, 30j, schipper, geburen).

2.††††††††††††† Paulus Tromp de Meer [36239] [GDPmaxpic12], geb. op 18‑04‑1822 Workum 12.00 uur in wijk A no. 63 (akte 38) (getuigen: Jacob Alles Dijkstra, 49j, metselaarsknecht en Hilbrand Siebrens Ferwerda, 43j, blauwverwer), ovl. (20 dagen oud) op 08‑05‑1822 Workum 05.00 uur in wijk A no. 63 (akte 25) (getuigen: Jacob Alles Dijkstra, 39j, metselaarsknecht en Lieuwe van der Pal, 41j, tapper).

3.††††††††††††† Antje de Meer [36240] [GDPmaxpic12], geb. op 17‑04‑1823 Workum 06.00 uur in wijk E no. 44 (akte 40) (getuigen: Sjoerd Gerbens Huisinga, 33j, timmerman en Gerben Jarijs Deinum, 31j, bakker), ovl. (1 jaar oud) op 08‑05‑1824 Workum 14.00 uur in wijk E no. 44(akte 30) (getuigen: Sjoerd Gerbens Huisinga, 34j, timmermansbaas en Klaas Schiere, bakkersknecht).

4.††††††††††††† Paulus de Meer [36241] [GDPmaxpic12], geb. op 15‑09‑1824 Workum 03.00 uur in wijk F no. 22 (akte 82) (getuigen: Folkert Pieters Waagenaar, 39j, timmermansknecht en Lieuwe Rutgers Ketelaar, 24j, timmerman), ovl. (12 dagen oud) op 27‑09‑1824 Workum 06.00 uur im wijk F no. 22 (akte 63) (getuigen: Folkert Pieters Wagenaar, 39j, timmermansknegt en Lieuwe Rintjes Ketelaar, 24j, timmerman, geburen).

5.††††††††††††† Paulus de Meer [36242] [GDPmaxpic12], geb. op 09‑12‑1825 Workum 23.30 uur in wijk F no. 22 (akte 105) (getuigen: Lieuwe Rintjes Ketelaar, 25j, timmerman en Bauke Johannes Summersma, 23j, werkman), ovl. (2 jaar oud) op 17‑03‑1828 Workum 23.00 uur in wijk F no. 22 (akte 35) (getuigen: Ruurd Gosses Visser, 42j, boer en Klaas Sytses Ketelaar, 22j, timmermansknecht, geburen).

6.††††††††††††† Siebe van der MEER [36243] [GDPmaxpic12], geb. op 18‑05‑1827 Workum 23.00 uur in wijk F no. 32 (akte 42) (getuigen: Freerk Eelkes Angelbeek, 64j, pottersbakkersknecht en Bernardus Reins Meinderling, 58j, korendrager), ovl. (4 maanden oud) op 26‑09‑1827 Workum 06.00 uur in wijk F no. 32 (akte 146) (getuigen: Andries Helles Visser, 69j en Ruurd Gosses Visser, 41j, boer, geburen).

7.††††††††††††† Tjipke de Meer [39289], geb. op 10‑12‑1828 Workum 13.00 uur in huis wijk 3 nr. 22 (blad 88) (getuigen: Ruurd Gosses Visser, 43j en Pieter Hommes de Jong, 29j, boerenwerkers).

 

†††††††††††††††† Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229], otr. (3) [15575] op 29‑10‑1837 en op 05-11-1837 Workum, tr. (resp. ongeveer 64 en 41 jaar oud) op 08‑11‑1837 Workum (akte 31) (getuigen: Holle Lieuwkes de Jong, 62j, verwer; Christiaan Prillewils van der Mei, 57j, z.b.; Jan Kingma, 52j en Willem Nagtegaal, 51j, politie) met Jeltje Yebes van der VEEN [39290], dr. van Jeb Barres van der VEEN [39291] en Janke Eits Hasewindus [39292], geb. op 09‑09‑1796 Workum.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIb.††††††††† Jan Johannes de MEER [35997] [GDPmaxpic12], zn. van Johannes Jans de Meer [36000] (Vb) [blz. ]  (arbeider) en Stijntje (Stientje) Alles ALBERTS [36001] (arbeidster), geb. circa 1785 Drachten(Gem. Smallingerland), arbeider, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 02‑09‑1850 (2 sep 1850) Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 03.00 uur (blad 27) Pieter de Meer, 36j en Sytze de Meer, 27j, arbeiders, zoons, tr. (1) [14119] met Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998], dr. van Luitzen Harmens (Dekken) [36002] en Lijsbert PIETERS [36003], geb. circa 1788 Surhuizum, arbeidster, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 25‑01‑1837 Achtkarspelen.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Johannes Jans de MEER [36073] [GDPmaxpic12], geb. circa 1809 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), arbeider, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 29‑06‑1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 05.00 uur (blad 26) (getuigen: Sijtze Jans de Meer, 55j, arbeider, broeder en Sietze Zweetzes de Wit, 54j, arbeider, vreemde), otr. [14156] op 25‑05‑1845 en op 01-06-1845 Achtkarspelen, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 41 jaar oud) op 07‑06‑1845 Achtkarspelen (akte 40) (getuigen: Pieter van Veen, 61j, veldwachter; Pieter Arnoldus Boeijenk, 52j, executeur; Folkert van der Schaaf, 35j, klerk en Leertsen Folkerts Koning, 33j, landbouwer, allen vreemden) met Riksje (Rikstje) Sjerks Eilander [36074] [GDPmaxpic12], dr. van Sjirk Tjirks Eilander [36075] en Kaatje Jans Sonnema [36076], geb. circa 1804 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) Weduwe van Hendrik Gerkes van der Tuin, arbeidster, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 02‑03‑1857 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 06.00 uur (blad 7) (getuigen: Gerke Hendriks van der Tuin, 23j, zoon en Take Minderts van der Meer, 64j, vreemde, arbeiders). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Luitjen de MEER [36037] [GDPmaxpic12], geb. op 08‑07‑1811 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 03.00 uur (akte 24).

3.††††††††††††† Pieter Jans de MEER [36038], geb. op 02‑02‑1813 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (82 jaar oud) op 10‑08‑1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt VIIb [blz. ].

4.††††††††††††† Stijntje Jans de MEER [36403], geb. circa 1817 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), dienstmeid, arbeidster, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 24‑05‑1896 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 22.00 uur (akte 68) (getuigen: Marten Hendriks Bijma, 40j en Gjalt Dalstra, 23j, arbeiders), otr. (1) [14310] op 09‑04‑1848 en op 16-04-1848 Smallingerland, tr. (resp. ongeveer 31 en 29 jaar oud) op 06‑05‑1848 Smallingerland (akte 15) (getuigen: Jan Wiegers Veenstra, 46j; Oeds Gerbens de Vries, 41j; Jacob Mients de Jong, 40j, veldwachters en Roelof Taedes Huisman, 26j, klerk) met Willem Sietzes LAP [36404], zn. van Sietze Alles LAP [36405] (arbeider) en Lijske Leizeboer [36406], geb. op 28‑06‑1818 Noorder Drachten 04.00 uur (blad 30) (getuigen: Izaak Douma, koopman, 37j en Wopke Wieberensde, executeur, 37j), arbeider, ovl. (38 jaar oud) op 07‑07‑1856 Drachten(Gem. Smallingerland) 07.00 uur (akte 98) (getuigen: Mindert Jakobs van den Berg, 34j, landbouwer en en Jan Aukes van der Kuip, 33j, herbergier). Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14312] op 09‑04‑1858 en op 16-04-1858 Tietjerk en Smallingerland, tr. (resp. ongeveer 41 en 32 jaar oud) op 22‑05‑1858 Smallingerland (akte 47) (getuigen: Jacob Mients de Jong, 50j, dienaar van politie; Klaas Reidsma, 48j; Roelof Feddes Huisman, 36j en Halbe Aukes van der Kuip, 31j, klerken) met Feitze Gooitzens Stegewarnse [36407], zn. van Gooitzen Harmens Stegewarnse [36408] en Klaaske Klazes Kooistra [36409], geb. op 01‑10‑1825 Oostermeer 20.00 uur (akte 178). Weduwnaar van Etje Alberts de Boer (getuigen: Gerben Wijngaarden, castelein, 34j en Jan Wasman, castelein, 52j), boerenbedrijf, arbeider, ovl. (61 jaar oud) op 04‑04‑1887 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 11.00 uur (akte 58) (getuigen: Machiel Jaspers Bouwer, 54j, arbeider en Fokke Buwerda, 35j, veldwachter). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Elisabeth (Lijsbeth) Jans de MEER [36004], geb. op 23‑06‑1820 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (69 jaar oud) op 26‑10‑1889 Achtkarspelen, volgt VIIc [blz. ].

6.††††††††††††† Sytze Jans de MEER [36213], geb. op 13‑09‑1823 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (77 jaar oud) op 06‑08‑1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt VIId [blz. ].

7.††††††††††††† Doodgeb. dochter de MEER [36220] [GDPmaxpic12], geb. op 10‑07‑1828 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 18.00 uur (blad 18) (getuigen: Jan Johannes de Meer, 44j, arbeider, vader en Alle Johannes de Meer, 38j, kuiper, oom).

8.††††††††††††† Doodgeb. zoon de MEER [35999] [GDPmaxpic12], geb. op 24‑01‑1831 Achtkarspelen 04.00 uur (akte 3) (getuigen: Jan Johannes van der Meer, 45j, arbeider, vader en Alle Johannes de Meer, 40j, kuiper, oom).

 

†††††††††††††††† Jan Johannes de MEER [35997], otr. (2) [14136] op 27‑11‑1842 en op 04-12-1842 Achtkarspelen, tr. (resp. ongeveer 57 en 40 jaar oud) op 10‑12‑1842 Achtkarspelen (akte 50) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 49j, agent van politie; Folkert van der Schaaf, 33j, klerk; Berend Leering, 31j, en Harm Johannes Woudsma, 26j, arbeider, neef van vaders zijde) met Moetske Andrys Baarda [36033] [GDPmaxpic12], dr. van Andrys IJbrands Baarda [36032] en Froukjen Sipkes Woudsma [36034] (arbeidster), geb. op 17‑11‑1802 Makkum Moetske hertrouwt op 27-01-1855 met Rienk van Sloten en op 13-031859 met Hotze van Sinderen, arbeidster, ovl. (74 jaar oud) op 24‑10‑1877 Oudehaske 13.00 uur in huis nr. 6 (akte 147) (getuigen: Harmen Klazes Hoekstra, 46j, kastelein en Hendrik Jans de Jong, 36j, winkelier, geen aanverwanten).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIc.††††††††† Pieter Johannes de Meer [36042] [GDPmaxpic12], zn. van Johannes Jans de Meer [36000] (Vb) [blz. ]  (arbeider) en Stijntje (Stientje) Alles ALBERTS [36001] (arbeidster), geb. circa 1795 Drachten(Gem. Smallingerland), daglooner, arbeider, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 18‑03‑1861 Drachten(Gem. Smallingerland) 01.30 uur (akte 47) (getuigen: Bouwe Jans Zeijltjes, 63j, arbeider en Jouke Harmens Brander, 46j), otr. [14141] op 30‑06‑1821 en op 07-07-1821 Smallingerland, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) op 27‑07‑1822 Smallingerland (akte 40) (getuigen: Jakob Liekesde Jacobi de Meer, 59, arbeider; Liekele Jacobi de Meer, 30j, boerenknecht; Sierd Sierds, 26j, huismann en Wopke Wieberens de Jong, 40j, huisman, allen geen verwanten) met Antje Halbes Boonstra [36043] [GDPmaxpic12], dr. van Halbe Hendriks Boonstra [36044] (arbeider) en Janke Jannes [36045] (arbeidster), geb. circa 1797 Oldeboorn, arbeidster, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 13‑07‑1865 Drachten(Gem. Smallingerland) 08.00 uur (akte 118) (getuigen: Minde Hendriks Weima, 76j, arbeider en Klaas Johannes Diemersen, 36j, dienaar van politie, geen verwanten).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 kinderen.

1.††††††††††††† Johannes Pieters de Meer [36072], geb. op 25‑04‑1823 Smallingerland, volgt VIIe [blz. ].

2.††††††††††††† Janke Pieters de Meer [36157], geb. op 26‑06‑1826 Smallingerland, volgt VIIf [blz. ].

3.††††††††††††† Halbe Pieters de Meer [36181], geb. op 11‑01‑1830 Zuider Drachten, ovl. (54 jaar oud) op 28‑11‑1884 Obergum, volgt VIIg [blz. ].

 

VId.††††††††† Aafke Kornelis van der MEER [36491], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) [blz. ]  (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 24‑02‑1787 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 01‑04‑1787 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), dienstmeid, arbeidster, ovl. (33 jaar oud) op 28‑04‑1820 16.00 uur in huis no. 52 (blad 8) (getuigen: Hendrik Eelriks Lourens, 28j, kooltjer en Folkert Ubriks Lourens, 27j, schoolonderwijzer), otr. [14349] op 30‑03‑1817 en op 06-04-1817 Barradeel, tr. (resp. 30 en ongeveer 29 jaar oud) op 09‑04‑1817 Barradeel (akte 10) (getuigen: Ynze Klases de Boer, 75j, boer en Foppe Johannes Laansma, 41j, boer en Arjen Douwes van der Zee, 28j, kooltjer en Gerlof Freerks Zwart, 32j, boer) met Tamme Jelles Jellesma [36492], zn. van Jelle Klasis Jellesma [36493] en Rinske Philippus [36494], geb. circa 1788 Oosterbierum Hij hertrouwt met Tjaltje Lammerts Houtsma, boereknecht, arbeider, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 18‑04‑1861 Pingjum (Wonseradeel) (blad 22) (getuigen: Ulbe Pieters Rijpma, 47j, landbouwer en Bauke Falkena, 41j, klerk).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Jelle Jellesma [36495], geb. op 29‑10‑1818 Pietersbierum 04.00 uur (blad 62) (getuigen: Gerrijy Douwes Gerrijtsma, 28j, arbeider en Folkert Laurentz, 25j, schoolonderwijzer).

 

VIe.††††††††† Wytske (Wietske) Kornelis de Meer [36465], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) [blz. ]  (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. circa 1792 Pingjum (Wonseradeel), dienstmaagd, koemelkster, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 11‑02‑1866 Bolsward 17.00 uur in huis no. 713 (blad 8) (getuigen: Sietze Jacobus Martens, 51j, stadsbode en Bouwe de Vries, 26j, klerk), otr. [14339] op 06‑03‑1814 en op 13-03-1814 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) op 19‑03‑1814 Wonseradeel (akte 1) (getuigen: Durk Kornelis de Meer, 18j, boereknegt, broeder en Jan Tjallings Lieswerda, 33j, boer, aangehuwd oom der bruid en Jan Willems Bakker, 50j, broodbakker, veldwachter en Sijmon Pieters Bakker, 38j, bode) met Hein Pieters Hilarides (Hylaridus) [36466], zn. van Pieter Lammerts Hilarides [36467] (koemelker) en Sijmontje Durks [36468], geb. circa 1791 Witmarsum (Wonseradeel), boereknegt, veerschipper, koemelker, boer, logementhouder, kastelein, ovl. (ongeveer 89 jaar oud) op 25‑05‑1880 Bolsward 01.00 uur (akte 48) (getuigen: Goitee de Waij, 67j, aanspreker en Johannes van Dijk, 34j, klerk).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 11 kinderen.

1.††††††††††††† Pieter Hilarides [36469], geb. op 17‑09‑1814 Pingjum (Wonseradeel) 12.30 uur (akte 44) (getuigen: Jorrit Willems Postma, 50j en Luitjen Fransens Laanstra, 40j, arbeiders), ovl. (1 jaar oud) op 24‑02‑1816 Pingjum (Wonseradeel) 16.00 uur in huis no. 54 (blad 4) (getuigen: Sijbren Jillerts Bergsma, 47j, arbeider en Pieter Bottes Huitinga, 30j, schoenmaker).

2.††††††††††††† Pieter Heins Hilarides [36470], geb. op 28‑06‑1816 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (akte 29) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 41j, bode en Rein Theunis Stellinga, ondermeester, 20j), boereknegt, winkelier, ovl. (49 jaar oud) op 17‑03‑1866 Witmarsum (Wonseradeel) 01.30 uur (blad 17) (getuigen: Dirk Heins Hilarides, 32j en Bauke Falkena, 46j, klerk), otr. [14341] op 03‑05‑1846 en op 10-05-1846 Wonseradeel, tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) op 16‑05‑1846 Wonseradeel (akte 47) (getuigen: Bauke Falkena, 26j, klerk en Sijmon Pieters Bakker, 70j, winkelier en Willem Piers Bakker, 50j en Johannes Leenderts Rosier, 48j, veldwagters) met Antje Sjoukes Hidma [36471], dr. van Sjouke Piers Hidma [36472] (kastelein) en Hinke Piers de BOER [36473], geb. op 30‑06‑1822 Witmarsum (Wonseradeel) 07.00 uur (akte 151) (getuigen: Murks Jorna, 62j, dienaar van policie en Eelko Jacobus Alta, 21j, klerk), dienstmeid, winkeliersche, ovl. (71 jaar oud) op 28‑01‑1894 Witmarsum (Wonseradeel) 14.00 uur (akte 38) (getuigen: Hein Hilarides, 39j, kastelein, zoon en Dooitze Smeding, 33j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Cornelis Hilarides [36474], geb. op 12‑03‑1818 Pingjum (Wonseradeel) 10.00 uur (akte 53) (getuigen: Jan Sjallings Sieswerda, 37j en Cornelis Hages Blanksma, 24j, boeren), ovl. (1 jaar oud) op 01‑12‑1819 Pingjum (Wonseradeel) 08.00 uur in wijk L.P no. 54 (blad 64) (getuigen: Hein Pieters Hilarides, 29j en Jetze Pieters Hoekstra, 49j, boeren).

4.††††††††††††† Cornelis Hilarides [36475], geb. op 30‑11‑1819 Pingjum (Wonseradeel) 03.00 uur (akte 254) (getuigen: Jette Pieters Hoekstra, 49j en Johannes Broers Kooistra, 49j, boeren), boereknegt, ovl. (5 jaar oud) op 02‑09‑1825 Zurich 18.00 uur in wijk S no. 21 (blad 63) (getuigen: Hein Pieters Hilarides, 34j en Klaas Sjoerds Miedema, 49j, boeren).

5.††††††††††††† Sytse Hilarides [36476], geb. op 02‑12‑1821 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (akte 273) (getuigen: Rintje Lieuwes Bangma, 33j, boer en Jacob Hendriks Popta, 39j, koopman), kooltjer, ovl. (45 jaar oud) op 22‑06‑1867 Witmarsum (Wonseradeel) 20.00 uur (blad 37) (getuigen: Saekle Taekes Hoitinga, 34j, schipper en Bauke Falkena, 47j, klerk), otr. [14343] op 25‑04‑1852 en op 02-05-1852 Wonseradeel, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) op 08‑05‑1852 Wonseradeel (akte 17) (getuigen: Bauke Falkena, 32j, klerk en Willem Piers Bakker, 56j en Johannes Leenderts Rosier en Sjoerd Baukes Sieswerda, 37j, veldwachters) met Tjitske Ulbes FABER [36477], dr. van Ulbe Eeltjes FABER [36478] (smid) en Trijntje Sakes Kooistra [36479], geb. op 27‑11‑1829 Witmarsum (Wonseradeel) 02.00 uur (akte 239). Zij hertrouwt met Willem Frederik Boschma (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 54j en Willem Piers Bakker, 34j, policiebedienden), ovl. (81 jaar oud) op 16‑07‑1911 Stiens 17.00 uur (akte 91) (getuigen: Reinder van der Meer, 48j, arbeider en Jozef Zuidema, 25j, ambtenaar ter secretarie). Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Symontje Hilarides [36480], geb. op 29‑11‑1823 Pingjum (Wonseradeel) 03.00 uur (akte 246) (getuigen: Hermanno Banning, 28j, meesterbakker en Wijker Hanses Zijlstra, 29j, timmermansknecht), ovl. (5 jaar oud) op 13‑10‑1829 Pingjum (Wonseradeel) 01.00 uur in wijk P no. 29 (blad 43) (getuigen: Pieter Tackes Sjoerdema, 24j, boereknegt en Sijmon Pieters Bakker, 54j, policiebediende).

7.††††††††††††† Kornelis Hilarides [36481], geb. op 09‑12‑1825 Zurich 07.00 uur (akte 257). Ongehuwd (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 49j en Reijer Cornelis Bandt, 31j, dienaren van policie), ovl. (27 jaar oud) op 02‑07‑1853 Bolsward 18.00 uur in huis nr. 713 (blad 21) (getuigen: Justus van der Peen, 37j en Jacob Dirks Hiemstra, 39j, agenten van politie).

8.††††††††††††† Aafke Hilarides [39271], geb. op 28‑02‑1829 Zurich 01.00 uur in huis Z (blad 52) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 53j en Willem Pieters Bakker, 33j, politiebedienden), ovl. (4 jaar oud) op 02‑05‑1833 Arum 17.00 uur in huis A nr. 14 (blad 18) (getuigen: Hein Pieters Hilarius, 42j en Willem Piers Bakker, 37j, politiebediende).

9.††††††††††††† Symon Hilarides [36482], geb. op 13‑07‑1831 Arum 11.00 uur (akte 168) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 56j en Willem Piers Bakker, 36j, policiebedienden), timmerman, ovl. (36 jaar oud) op 17‑08‑1867 Bolsward 23.00 uur in huis no. 710 (blad 19) (getuigen: Jacobus Martens, 52j, stadsbode en Bouwe de Vries, 27j, klerk), otr. [14345] op 15‑11‑1857 en op 22-11-1857 Wonseradeel, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) op 28‑11‑1857 Wonseradeel (akte 103/1-3) (getuigen: Bauke Falkena, 37j; Pier Bakker, 25j, klerken en Willem Piers Bakker, 62j, veldwachter en Johannes Leenderts Rosier, policiebediende) met Antje Jetzes Reidsma (Reitsma) [36483], dr. van Jetze Djeurres Reidsma [36484] (winkelier) en Marijke Douwes Yntema [36485], geb. op 27‑05‑1837 Exmorra 10.00 uur (blad 67). Hij hertrouwt met Pier Kramer (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 62j en Willem Piers Bakker, 42j, policiebedienden), ovl. (66 jaar oud) op 03‑04‑1904 Bolsward 19.30 uur (akte 35) (getuigen: Doede de Waij, 48j, aanspreker en Johannes van Dijk, 58j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

10.††††††††††† Dirk Heins Hilarides [36486], geb. op 12‑09‑1833 Arum 05.00 uur (blad 103) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 58j en Willem Piers Bakker, 58j, policiebedienden), stalhouder, ovl. (52 jaar oud) op 02‑02‑1886 Bolsward 19.30 uur (akte 14) (getuigen: Goike de Waij, 73j, aanspreker en Johannes van Dijk, 40j, klerk), otr. [14347] op 16‑05‑1858 en op 23-05-1858 Bolsward ook te Wijmbritseradeel, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 30‑05‑1858 Bolsward (akte 13) (getuigen: Justus van der Feen, 42j en Jacob Dirks Hiemstra, 44j en Broer Baukes Windsma, 44j, agenten van politie en Sietze Jacobus Martens, 43j, stadsbode) met Johantje Pieters Piersma [36487], dr. van Pieter Luitzens Piersma [36488] (landbouwer) en Sjoukjen Jacobs Hokwerda [36489] (boerinne), geb. op 22‑02‑1838 Nijland 18.00 uur (akte 36) (getuigen: Feeke Boschma, 27j en Haaije Smidt, 23j, klerken), ovl. (67 jaar oud) op 04‑04‑1905 Bolsward 20.00 uur (akte 34) (getuigen: Doede de Waij, 49j, aanspreker en Jan Falkena, 69j, stadsbode). Uit dit huwelijk geen kinderen.

11.††††††††††† Tjeerd Hilarides [36490], geb. op 15‑05‑1837 Arum 16.00 uur (blad 59) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 61j en Willem Piers Bakker, 41j, policiebedienden), ovl. (11 jaar oud) op 27‑08‑1848 Bolsward 17.00 uur (blad 25) (getuigen: Pieter Willems Peereboom, stadsbode, 38j en Siebren Jans Peso, dienaar van politie).

 

VIf.†††††††††† Durk (Dirk) Cornelis de Meer [36503], zn. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) [blz. ]  (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 20‑02‑1796 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 13‑03‑1796 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), arbeider, ovl. (71 jaar oud) op 22‑10‑1867 Pingjum (Wonseradeel) 00.30 uur (blad 57) (getuigen: Hendrikus Conradi, 44j, postbode en Bauke Falkena, 47j, klerk), otr. [14353] op 18‑04‑1824 en op 25-04-1824 Wonseradeel, tr. (resp. 28 en ongeveer 26 jaar oud) op 01‑05‑1824 Wonseradeel (akte 14) (getuigen: Eelko Jacobus Alta, 23j, klerk en Gijsbert Jans van Nussen, 37j en Sijmon Pieters Bakker, 48j, dienaren van policie en Ale Murks Jorna, 64j, bode) met Idske Junius Banning [36504], dr. van Junius Murray Banning [36505] (schoolonderwijzer) en Dieuwke Rintjes Posthuma [36506], geb. circa 1798 Wijckel, dienstmaagd, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 21‑10‑1858 Pingjum (Wonseradeel) 18.30 uur (blad 74/1-10) (getuigen: Dirk Cornelis de Meer, 62j, arbeider en Willem Piers Bakker, 63j, veldwachter).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 kinderen.

1.††††††††††††† Jetske Dirks de Meer [36547], geb. op 13‑10‑1825 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (62 jaar oud) op 22‑02‑1888 Wijnaldum, volgt VIIh [blz. ].

2.††††††††††††† Junius de Meer [36570], geb. op 30‑12‑1826 Pingjum (Wonseradeel) 11.00 uur (akte 278) (getuigen: Simon Pieters Bakker, 50j en Willem Piers Bakker, 30j, policiedienaren), ovl. (3 jaar oud) op 12‑03‑1830 Pingjum (Wonseradeel) 23.00 uur in wijk P nr. 98 (blad 17) (getuigen: Durk Cornelis de Meer, 34j, arbeider, vader en Willem Piers Bakker, 34j, policiebediende).

3.††††††††††††† Dieuwke de Meer [36571], geb. op 17‑06‑1828 Pingjum (Wonseradeel) 14.00 uur (akte 153) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 53j en Willem Piers Bakker, 62j, policiebedienden), ovl. (7 weken oud) op 10‑08‑1828 Pingjum (Wonseradeel) 02.00 uur in wijk P nr. 98 (blad 28) (getuigen: Durk Kornelis de Meer, 32j, arbeider en Simon Pieters Bakker, 53j, policiebediende).

4.††††††††††††† Cornelis de Meer [36572], geb. op 30‑08‑1829 Pingjum (Wonseradeel) 09.00 uur (akte 172) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 54j en Willem Piers Bakker, 34j, policiedienaren), ovl. (1 jaar oud) op 01‑02‑1831 Pingjum (Wonseradeel) 24.00 uur in wijk P nr. 68 (blad 5) (getuigen: Cornelis Martens Dijkstra, 46j, koopman en Sijmon Pieters Bakker, 55j, policiebediende).

5.††††††††††††† Dieuwke de Meer [36573], geb. op 13‑11‑1830 Pingjum (Wonseradeel) 23.00 uur (akte 291) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 55j en Willem Piers Bakker, 35j, policiebedienden), ovl. (1 jaar oud) op 06‑01‑1832 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (blad 20) (getuigen: Take Joukes Hoetinga, 23j, schipper en Sijmon Pieters Bakker, 57j, policiebediende).

 

VIg.††††††††† Sipkjen (Siepkjen) Cornelis de Meer [36414], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) [blz. ]  (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 04‑03‑1798 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 25‑03‑1798 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), dienstmaagd, ovl. (73 jaar oud) op 10‑11‑1871 Pingjum (Wonseradeel) 07.00 uur (blad 64) (getuigen: Hendrikus Conrade, 49j, postbode en Bauke Falkena, 51j, klerk), tr. (resp. 21 en ongeveer 23 jaar oud) [14316] op 21‑05‑1819 Wonseradeel (akte 28) (getuigen: Klaas Gerlofs Schaaf, 42j; Symon Pieters Bakker, 43j; Ale Murks Jorna, 59j en Feike Paulus Aukema, 71j, boden) met Bernardus Douwes Wiersma [36415], zn. van Douwe Ynses Wiersma [36416] en Hotske Bernardus KOSTER [36417], geb. circa 1796 Pingjum (Wonseradeel), boereknegt, arbeider, beurtschipper, kastelein, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 27‑11‑1870 Pingjum (Wonseradeel) 06.00 uur (blad 67) (getuigen: Hendrikus Conrade, 48j, postbode en Bauke Falkena, 75j, klerk).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Hotske Wiersma [36418], geb. op 10‑05‑1820 Pingjum (Wonseradeel) 22.00 uur (akte 110) (getuigen: Jan Willems Bakker, 56j, veldwagter en Pieter Bottes Huitenga, 34j, schoenmaker), ovl. (37 jaar oud) op 22‑01‑1858 Gaast 11.30 uur (blad 9) (getuigen: Bauke Falkena, 37j, klerk en Willem Piers Bakker, 62j, veldwachter), otr. [14318] op 07‑05‑1843 en op 14-05-1843 Wonseradeel, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 20‑05‑1843 Wonseradeel (akte 33) (getuigen: Hendrik Dijkstra, 32j; Bauke Falkena, 23j, klerken; Symon Pieters, Bakker, 67j, policiebediende en Willem Piers Bakker, 47j, veldwagter) met Jelle Annes de VRIES [36419], zn. van Anne Hendriks de VRIES [36420] (smid) en Antje Jelles Lautenbach [36421], geb. op 07‑10‑1817 Arum 09.00 uur (akte 178). Hertrouwt met Tettje Nadema (getuigen: Sibbe Pieters Bakker, 47j, bakker en Symon Bakker, 31j, bode), smidsknegt, smid, ovl. (70 jaar oud) op 01‑01‑1888 Gaast 11.00 uur (akte 1) (getuigen: Louris Hengst, 24j, arbeider en Dooitze Smeding, 27j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Kornelis Wiersma [36422], geb. op 12‑03‑1822 Pingjum (Wonseradeel) 12.00 uur (akte 62) (getuigen: Pieter Piers Wallinga, 37j, arbeider en Tactei Hankes Bleker, 28j), arbeider, ovl. (63 jaar oud) op 24‑09‑1885 Pingjum (Wonseradeel) 18.30 uur (akte 185). Bleef ongehuwd Schelte Flameling, 27j en Wijbe van Loon, 25j, klerken.

3.††††††††††††† Douwe Wiersma [36423], geb. op 13‑02‑1824 Pingjum (Wonseradeel) 13.00 uur (akte 32) (getuigen: Eelzo Jacobus Alta, 22j, klerk en Symon Pieters Bakker, 48j, dienaar van policie), schoenmakersknegt, ovl. (20 jaar oud) op 29‑12‑1844 Pingjum (Wonseradeel) 16.30 uur (blad 56). Bleef ongehuwd (getuigen: Bernardus Douwes Wiersma, 49j, kastelein en Willem Piers Bakker, 49j, veldwagter).

4.††††††††††††† Jetske Wiersma [36424], geb. op 02‑05‑1826 Pingjum (Wonseradeel) 07.00 uur (akte 116) (getuigen: Symon Pieters Bakker, 50j en Willem Piers Bakker, 30j, politiedienaars), naaister, ovl. (36 jaar oud) op 08‑07‑1862 Pingjum (Wonseradeel) 19.30 uur (blad 42) (getuigen: Sies Sierks van der Meulen, 39j, timmerknecht en Bauke Falkena, 42j, klerk), otr. [14320] op 14‑05‑1848 en op 21-05-1848 Wonseradeel ook te Workum, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 27‑05‑1848 Wonseradeel (akte 52) (getuige: Bauke Falkena, 28j, klerk; Willem Piers Bakker, 53j; Johannes Leenderts Rosier, 50j; Wijpke Cornelis Baarda, 43j, veldwachters) met Sies Sierks van der MEULEN [36425], zn. van Sierk Sieses van der MEULEN [36426] (schippersknegt) en Trijntje Klazes FABER [36427], geb. op 12‑10‑1822 Bolsward 15.00 uur (akte 106) Weduwnaar van Jetje Lieuwes de Vries (getuigen: Takle Jans Koevoet, stadsbode, 64j en Jan Lauwes Piso, stadsdienaar, 53j), timmerknecht, rentenier, ovl. (62 jaar oud) op 25‑04‑1885 Pingjum (Wonseradeel) 16.30 uur (akte 102) (getuigen: Schelte Flameling, 27j en Wijbe van Loon, 24j, klerken). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Saakjen Wiersma [36428], geb. op 10‑07‑1829 Pingjum (Wonseradeel) 09.00 uur (blad 139) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 54j en Willem Piers Bakker, 34j, policiebedienden), ovl. (29 jaar oud) op 02‑05‑1859 Pingjum (Wonseradeel) 10.30 uur (blad 25) (getuigen: Reinder Doekles Yntema, 33j, kooltjer en Bauke Falkena, 39j, klerk), otr. [14322] op 30‑04‑1854 en op 07-05-1854 Wonseradeel, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) op 13‑05‑1854 Wonseradeel (akte 44) (getuigen: Bauke Falkena, 34j, klerk; Willem Piers Bakker, 58; Sjoerd Baukes Sieswerda, 40j, veldwachters en Johannes Leenderts Rosier, 56j, policiebediende) met Reinder Doekles Yntema [36429], zn. van Doekle Douwes Yntema [36518] (boer) en Trijntje Martens DIJKSTRA [36519], geb. op 18‑01‑1826 Pingjum (Wonseradeel) 11.00 uur (akte 19). Hij hertrouwt met Afke de Lang (getuigen: Pieters Bakker, 50j, policiedienaar en Ale Mients Jorna, 46j, bode), ovl. (84 jaar oud) op 13‑10‑1910 Pingjum (Wonseradeel) 06.00 uur (akte 57) (getuigen: Klaas Heins, 59j, arbeider en Gerrit Schaafsma, 56j, tuinman). Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Ynse Wiersma [36432], geb. op 17‑06‑1832 Pingjum (Wonseradeel) 02.00 uur in wijk P no. 73 (akte 131) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 57j en Willem Piers Bakker, 37j, policiebedienden), verwer, ovl. (40 jaar oud) op 22‑07‑1872 Pingjum (Wonseradeel) 23.00 uur (blad 31) (getuigen: Hendrikus Conrade, 50j, postbode en Bauke Falkena, 52j, klerk), otr. [14324] op 04‑05‑1862 en op 11-05-1862 Wonseradeel, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 17‑05‑1862 Wonseradeel (akte 64) (getuigen: Bauke Falkena, 42j; Bokke Klazer Bokma, 23j, klerken; Hubertus Wilhelmus Optenberg, 38j, veldwachter en Johannes Leenderts Rosier, 64j, policiebediende) met Taekje Poppes bij de Weg [36433], dr. van Poppe Minzes bij de Weg [36434] (Heibaas) en Altje Teekes Tolsma [36435], geb. op 19‑12‑1836 Cornwerd 11.00 uur (blad 139) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 61j en Willem Piers Bakker, 41j, policiebedienden), dienstmeid, ovl. (50 jaar oud) op 04‑07‑1887 Pingjum (Wonseradeel) 14.00 uur (akte 126) (getuigen: Jorrit Postma, 25j, brievengaarder en Dooitze Smeding, 26j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Hiltje Wiersma [36436], geb. op 08‑01‑1835 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (blad 3) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 59j en Willem Piers Bakker, 39j, policiebedienden), ovl. (3 jaar oud) op 13‑12‑1838 Pingjum (Wonseradeel) 19.00 uur in wijk P no. 73 (blad 58/1-4) (getuigen: Bernardus Douwes Wiersma, 43j, kastelein en Willem Piers Bakker, 43j, policiebediende).

8.††††††††††††† Dirk Wiersma [36437], geb. op 24‑09‑1840 Pingjum (Wonseradeel) 04.00 uur (blad 116) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 65j en Willem Piers Bakker, 45j, policiebededienden), timmermansknecht, timmerman, ovl. (72 jaar oud) op 15‑05‑1913 Pingjum (Wonseradeel) 21.00 uur (akte 66) (getuigen: Klaas Heins, 62j, arbeider en Dooitze Smeding, 52j, klerk), otr. [14326] op 01‑05‑1864 en op 08-05-1864 Wonseradeel, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 14‑05‑1864 Wonseradeel (akte 51) (getuigen: Bauke Falkena, 44j; Bauke Winsma, 24j, klerken; Gerardus Albertus Heldoorn, 39j, concierge en Johannes Leenderts Rosier, 66j) met Neeltje bij de Weg [36438], dr. van Poppe Minzes bij de Weg [36434] (Heibaas) en Altje Teekes Tolsma [36435], geb. op 27‑07‑1839 Cornwerd 18.00 uur (blad 85) (getuigen: Sijmon, Pieters Bakker, 64j en Willem Piers Bakker, 44j, policiebedienden), dienstmeid, ovl. (95 jaar oud) op 08‑02‑1935 Pingjum (Wonseradeel) 11.00 uur (akte 16) (getuige: Marten Heins, 57j, groentehandelaar). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIh.††††††††† Hiltje Cornelis de Meer [36507], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) [blz. ]  (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 10‑09‑1800 Pingjum (Wonseradeel), ged. op 28‑09‑1800 Pingjum (Wonseradeel) (DTB 822), ovl. (29 jaar oud) op 10‑01‑1830 Pingjum (Wonseradeel) 13.00 uur in wijk P nr. 46 (blad 3) (getuigen: Cornelis Martens Dijkstra, 45j en Willem Piers Bakker, 34j, policiebediende), otr. [14355] op 12‑09‑1819 en op 19-09-1819 Wonseradeel, tr. (resp. 19 en ongeveer 24 jaar oud) op 25‑09‑1819 Wonseradeel (akte 69) (getuigen: Klaas Gerlop Schaaf, 42j en Sijmon Pieters Bakker, 43j en Ale Murks Jorna, 59j en Fieke Paulus Aukema, 71j, boden) met Hermanus Johannes Banning [36508], zn. van Johannes Hermanus Banning [36509] en Meike Sybrens Haitsma [36510], geb. circa 1795 Pingjum (Wonseradeel), meesterbakker.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 zonen.

1.††††††††††††† Johannes Banning [36515], geb. op 30‑06‑1820 Pingjum (Wonseradeel) 11.00 uur (akte 134). Ongehuwd (getuigen: Eibert Wijpkes van Popta, 28j en Doekle Douwes Yntesma, 26j, boeren), ovl. (37 jaar oud) op 08‑02‑1858 Pingjum (Wonseradeel) 12.30 uur (blad 16) (getuigen: Cornelis Bernardus Wiersma, 36j, kooltjer, neef en Willem Piers Bakker, 62j, veldwachter).

2.††††††††††††† Cornelis Banning [36516], geb. op 01‑03‑1822 Pingjum (Wonseradeel) 04.00 uur (akte 47) (getuigen: Gatie Kumpes Roedema, 28j, arbeider en Jan Sasser Popma 56j, boer), bakker, ovl. (52 jaar oud) op 06‑04‑1874 Pingjum (Wonseradeel) 08.00 uur (blad 17) (getuigen: Bauke Falkena, 54j en Johannes Falkena, 26j, klerken), otr. [14359] op 03‑05‑1846 en op 10-05-1846 Wonseradeel, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 16‑05‑1846 Wonseradeel (akte 36) (getuigen: Bauke Falkena, 26j, klerk en Sijmon Pieters Bakker, 70j, winkelier en Willem Piers Bakker, 50j en Johannes Leenderts Rosier, 48j, veldwagters) met Antje Doekles Yntema [36517], dr. van Doekle Douwes Yntema [36518] (boer) en Trijntje Martens DIJKSTRA [36519], geb. op 21‑03‑1824 Pingjum (Wonseradeel) 07.00 uur (akte 72) (getuigen: Eelko Jacobus Alta, 22j, klerk en Sijma Peeters Bakker, 48j, dienaar van policie), ovl. (76 jaar oud) op 02‑01‑1901 Pingjum (Wonseradeel) 21.00 uur (akte 5) (getuigen: Schelte Flameling, 43j en Dooitze Smeding, 40j, klerken). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Sybren Banning [36208] [GDPmaxpic12], geb. op 21‑12‑1823 Pingjum (Wonseradeel) 03.00 uur (akjte 265) (getuigen: Hein Pieters Hilarides, 34j, boer en Wijbe Hanses Zijlstra, 29j, timmermansknecht), grutter, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1886, otr. [14360] op 30‑09‑1860 en op 07-10-1860 Bolsward, tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) op 14‑10‑1860 Bolsward (46/1-12) (getuigen: Justus van der Feen, 44j en Jacob Dirks Hiemstra, 46j, broer en Baukes Eindsma, 46j, agenten van politie en Sietze Jacobus Martens, 45j, stadsbode) met Johanna Reinders MEYER [36209], dr. van Reinder MEYER [36430] (timmerman, aannemer) en Nantie Veersema [36431], geb. op 16‑02‑1833 Groningen (akte 140). Zij hertrouwt op 25-03-1886 te Nieuwer-Amstel met Johannes Frederik Schnaar, ovl. (55 jaar oud) op 10‑04‑1888 Groningen (akte 392). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Durk Banning [36520], geb. op 28‑09‑1825 Pingjum (Wonseradeel) 06.00 uur (akte 194). Ongehuwd (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 49j en Reijer Cornelis Bandt, 31j, dienaren van policie), ovl. (19 jaar oud) op 10‑07‑1845 Pingjum (Wonseradeel) 02.00 uur (blad 23) (getuigen: Cornelis Hermanus Banning, 23j en Willem Piers Bakker, 50j, veldwagter).

5.††††††††††††† Arnoldus Banning [36521], geb. op 27‑03‑1828 Pingjum (Wonseradeel) 19.00 uur (akte 84). Ongehuwd (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 52j en Willem Piers Bakker, 32j, policiebedienden), grutter, ovl. (30 jaar oud) op 12‑08‑1858 Bolsward 20.00 uur in huis nr. 85 (blad 34) (getuigen: Sietze Jacobus Martens, 43j, stadsbode en Jacob Dirks Hiemstra, 44j, agent van politie).

 

VIi.††††††††††† Dirk (Durk) Jans de Meer [36083] [GDPmaxpic12], zn. van Jan Dirks de Meer [36079] (Vd) [blz. ]  (boereknecht, kooltjer (1815), arbeider) en Riemke Pieters de VRIES [36080] (arbeidster), geb. circa 1785 Pingjum (Wonseradeel), arbeider, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 10‑06‑1829 Pingjum (Wonseradeel) 04.00 uur in wijk P nr. 102 (blad 27) (getuigen: Sikke Pieters Volbeda, 29j, arbeider, zwager en Sijmon Pieters Bakker, 54j, policiebediende), tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) [14161] op 24‑05‑1817 Wonseradeel (akte 16) (getuigen: Ruurd de Jong, 29j, klerk ter secretarie; Ale Murks Jorna, 58j, bode; Klaas Gerlofs Schaaf, 40j, bode en Sijmon Pieters Bakker, 40j, bode, geen verwanten) met Klaaske Pieters Volbeda [36084] [GDPmaxpic12], dr. van Pieter Klazes Volbeda [36081] (arbeider) en Geertje Symons [36082], geb. circa 1790 Hertrouwt met Jurjen Heeres Drijfhout, arbeidster, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 22‑07‑1867 11.00 uur (blad 42) (getuigen: Jurjen Heeres Drijfhout, 69j, arbeider en Bauke Falkena, 47j, klerk).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 4 kinderen.

1.††††††††††††† Geertje de Meer [36085], geb. op 07‑05‑1818 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (78 jaar oud) op 03‑05‑1897 Groningen, volgt VIIi [blz. ].

2.††††††††††††† Jan Dirks de Meer [36135], geb. op 28‑12‑1819 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (59 jaar oud) op 19‑10‑1879 Achlum (gem. Franekeradeel), volgt VIIj [blz. ].

3.††††††††††††† Riemke de Meer [36139], geb. op 16‑10‑1822 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (92 jaar oud) op 05‑05‑1915 Workum, volgt VIIk [blz. ].

4.††††††††††††† Pieter de Meer [36134], geb. op 15‑09‑1824 Pingjum (Wonseradeel) 09.00 uur (akte 200). Ongehuwd (getuigen: Eelco Jacobus Alta, 23j, klerk en Segman Pieters Bakker, 48j, dienaar van politie), boereknecht, ovl. (25 jaar oud) op 04‑06‑1850 Achlum (gem. Franekeradeel) 21.30 uur in de huizinge nr. 75 (blad 12) (getuigen: Atke Joskes van de Pol, leerlooijersknecht, 30j en Eelco Tjeerds van der Velde, grofsmid, 29j).

 

VIj.††††††††††† Trijntje Jans de Meer [36186] [GDPmaxpic12], dr. van Jan Dirks de Meer [36079] (Vd) [blz. ]  (boereknecht, kooltjer (1815), arbeider) en Riemke Pieters de VRIES [36080] (arbeidster), geb. circa 1789 Kimswerd, dienstbaar, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 27‑04‑1840 Pingjum (Wonseradeel) 20.00 uur in huis P no. 81(blad 13) (getuigen: Jan Pieters van de Witte, 48j, arbeider en Willem Piers Bakker, 44j, politiebediende), otr. [14209] op 07‑05‑1815 en op 14-05-1815 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 20‑05‑1815 Wonseradeel (akte 11) (getuigen: Durk Jans de Meer, 28j, boerknegt, broeder; Pieter Willems de Vries, 21j, boerknegt, neef der bruid; Folkert Hendricus Andries Meeter, 24j, meesterverwer en glazenmaker en Sijmon Pieters Bakker, 39j, bode) met Jan Pieters van de Witte (van de Wytte) [36187] [GDPmaxpic12], zn. van Pieter Jobs van de Wytte [36188] en Beitske Jans Aurendsma [36189], geb. circa 1792 Pingjum (Wonseradeel), zeeschipper, arbeider, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 18‑02‑1855 Pingjum (Wonseradeel) 12.00 uur (blad 14) (getuigen: Pieter Jans van de Witte, 39j, arbeider, zoon en Willem Piers Bakker, 59, veldwachter).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 kinderen.

1.††††††††††††† Pieter van de Witte [36190] [GDPmaxpic12], geb. op 17‑11‑1815 Pingjum (Wonseradeel) 15.00 uur (akte 58) (getuigen: Hendrik Karsten, 29j, onderwijzer der jeugd en Jan Willem Bakker, 51j, veldwachter), boereknegt, arbeider, ovl. (50 jaar oud) op 08‑07‑1866 Pingjum (Wonseradeel) 23.00 uur (blad 44) (getuigen: Bauke Falkena, 46j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 41j, concierge), otr. [14211] op 19‑05‑1844 en op 26-05-1844 Wonseradeel ook te Baaradeel, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) op 01‑06‑1844 Wonseradeel (akte 51) (getuigen: Hendrik Dijkstra, 33j; Bauke Falkena, 24j, klerken; Sijmon Pieters Bakker, 69j, politiebediende en Willem Piers Bakker, 49j, veldwagter) met Trijntje Jans Tijmstra [36191] [GDPmaxpic12], dr. van Dirk Jetzes Tijmstra [36192] (arbeider) en Liesbeth Feyes SCHAAFSMA [36193], geb. op 28‑01‑1815 Pingjum (Wonseradeel) 07.00 uur (akte 8) (getuigen: Hessels Leeuwes de Boer, 40j, turfschipper en IJnse Mijbaans Mijnalda, 33j, arbeider), dienstmeid, winkeliersche, ovl. (91 jaar oud) op 10‑01‑1907 Pingjum (Wonseradeel) 20.00 uur (akte 10) (getuigen: Klaas Heins, 51j en Tjerk Roorda, 57j, arbeiders). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Jan van de Witte [36194] [GDPmaxpic12], geb. op 07‑08‑1818 Pingjum (Wonseradeel) 03.00 uur (akte 147) (getuigen: Pieter Jobs van de Witte, 49j, boer en Sipke Lammerts Houtsma, 49j, timmerman), boereknegt, arbeider, ovl. (57 jaar oud) op 01‑09‑1875 Pingjum (Wonseradeel) 05.00 uur (blad 70) (getuigen: Bauke Falkena, 55j en Johannes Falkena, 27j, klerken), otr. [14213] op 25‑04‑1841 en op 02-05-1841 Wonseradeel, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 08‑05‑1841 Wonseradeel (akte 33) (getuigen: Hendrik Dijkstra, 29j, klerk; Sijmon Pieters Bakker, 45j; Willem Piers Bakker, 65j, politiebedienden en Harmen Reinders van der Meulen, 27j, exteur) met Hotske (Hotsche) Sieks POSTMA [36195] [GDPmaxpic12], dr. van Siek Sieks POSTMA [36196] (arbeider) en Jeltje Harmens Kamstra [36197], geb. op 21‑08‑1819 Witmarsum (Wonseradeel) 23.00 uur (akte 166) (getuigen: Jan Sieks Postma, 36j, kooltjer en Fredrik Johannes Felkers, 28j, grofsmidsknegt), dienstmeid, ovl. (92 jaar oud) op 20‑01‑1912 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (akte 15) (getuigen: Douwe Wijnalda, 33j, arbeider en Hooitze Smeding, 51j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Beitske van de Witte [36198] [GDPmaxpic12], geb. op 27‑12‑1820 Pingjum (Wonseradeel) 21.00 uur (akte 289) (getuigen: Jan Sjallings Sieuwer, 40j, boer en Wiebe Douwes van der Zee, 35j, arbeider), boerin, ovl. (35 jaar oud) op 04‑01‑1856 Zurich 00.30 uur (blad 2) (getuigen: Anne Jacobs Weima. 43j, arbeider en Willem Piers Bakker, 60j, veldwachter), otr. [14215] op 21‑06‑1843 en op 28-06-1843 Wonseradeel, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 03‑06‑1843 Wonseradeel (akte 40) (getuige: Hendrik Dijkstra, 32j; Bauke Falkena, 23j, kerken; Sijmon Pieters Bakker, 68j, politiebediende; Willem Piers Bakker, 48j, veldwachter) met Ype Jans Bonnema [36199] [GDPmaxpic12], zn. van Jan Jacobs Bonnema [36200] (boer) en Antje Ales Camstra [36201], geb. op 31‑07‑1818 Zurich 11.00 uur (akte 141). Hij hertrouwt met Sjoukje Ybema (getuigen: Hendrik Popta, veldwagter, 71j en Sijmon Pieters Bakker, 41j), ovl. (55 jaar oud) op 17‑07‑1874 Zurich (blad 34) (getuigen: Yde de Boer, 25j, schipper, schoonzoon en Bauke Falkena, 54j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Riemke van de Witte [36202] [GDPmaxpic12], geb. op 26‑09‑1823 Pingjum (Wonseradeel) 08.00 uur (akte 201) (getuigen: Douwe Jan Wijnia, 42j, boer en Jelse Louws de Jong, 36j, arbeider), dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) op 12‑11‑1895 Zurich 20.00 uur (akte 173) (getuigen: Schelte Flameling, 36j en Dooitje Smeding, 35j, klerken), otr. [14217] op 01‑05‑1853 en op 08-05-1853 Wonseradeel, tr. (beiden 29 jaar oud) op 14‑05‑1853 Wonseradeel (akte 43) (getuigen: Bauke Falkena, 33j, klerk; Willem Piers Bakker, 57j; Douwe van der Wal, 35j, veldwachters en Johannes Leenderts Rosier, 55j, politiebediende) met Keimpe Gatzes Roedema [36203] [GDPmaxpic12], zn. van Gatze Keimpes Roedema [36204] (arbeider) en Japke Piers Wallinga [36205], geb. op 07‑09‑1823 Pingjum (Wonseradeel) 07.00 uur (akte 177) (getuigen: Tjalling Freerks Zwart, 28j, boer en Andries Sijbrens Bergsmaand, 28j, arbeider), arbeider, timmerman, ovl. (71 jaar oud) op 23‑05‑1895 Lingerhouw (akte 92) (getuigen: Tjeerd Weerstra, 43j, arbeider en Dooitze Smeding, 34j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Wytze van de Wytte [36206] [GDPmaxpic12], geb. op 11‑03‑1828 Pingjum (Wonseradeel) 18.00 uur (akte 60) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 52j en Willem Piers Bakker, 32j, politiebedienden), boereknecht, landbouwer, ovl. (68 jaar oud) op 13‑05‑1896 Tzum 03.00 uur (akte 39) (getuigen: Jelle Douwes Hijlandes, 67j en Gerben Dijkstra, 56j, arbeiders), otr. (1) [14219] op 01‑05‑1853 en op 08-05-1853 Wonseradeel, tr. (beiden 25 jaar oud) op 14‑05‑1853 Wonseradeel (akte 41) (getuigen: Bauke Falkena, 33j, klerk; Willem Piers Bakker, 57j; Douwe van der Wal, 35j, veldwachters en Johannes Leenderts Rosier, 55j, politiebediende) met Rigtje Doekeles Yntema [36207] [GDPmaxpic12], dr. van Doekle Douwes Yntema [36518] (boer) en Trijntje Martens DIJKSTRA [36519], geb. op 07‑12‑1827 Pingjum (Wonseradeel) 22.00 uur (akte 191) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 51j en Willem Piers Bakker, 31j, politiebedienden), ovl. (53 jaar oud) op 08‑04‑1881 Zweins 23.30 uur (akte 40) (getuigen: Wijtze van de Witte, 53j, landbouwer en Karel Dirks Spanjer, 65j, veldwachter). Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14221] op 14‑06‑1885 en op 20-06-1885 Franekeradeel, tr. (resp. 57 en 27 jaar oud) op 25‑06‑1885 Franekeradeel (akte 40) (getuigen: Johannes Camminga, 59j; Johannes Casper Kreemer, 60j; Karel Dirks Spanjer, 69j, veldwachters en Douwe Groenveld, 42j, secretariebeambte) met Wypkjen Jorritsma [36210] [GDPmaxpic12], dr. van Jacob Gerbens Jorritsma [36211] (guardenier, koemelker) en Jacobje Taekes Heistra [36212], geb. op 19‑01‑1858 Welsrijp 05.00 uur (blad 5) (getuigen: Sjibbe Tiemersma, 24j, kantoorbediende en Jan Thomas Ferdinand Huguenin, 28j), huishoudster, ovl. (33 jaar oud) op 26‑03‑1891 Dongjum 11.30 uur (akte 26) (getuigen: Evert Ekes Statema, 49j en Meye Terpstra, 50, timmerlieden). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIk.††††††††† Hinke Jans de Meer [36147] [GDPmaxpic12], dr. van Jan Dirks de Meer [36079] (Vd) [blz. ]  (boereknecht, kooltjer (1815), arbeider) en Riemke Pieters de VRIES [36080] (arbeidster), geb. circa 1799 Pingjum (Wonseradeel), dienstmaagd, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op 21‑11‑1832 Witmarsum (Wonseradeel) 20.00 uur (blad 35) (getuigen: Anne Klazes Tolsma, 34j, arbeider en Sijmon Pieters Bakker, 57j, politiebediende), otr. [14193] op 02‑05‑1824 en op 09-05-1824 Wonseradeel, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) op 15‑05‑1824 Wonseradeel (akte 25) (getuigen: Eelco Jacobus Alta, 23j, klerk; Sijmon Pieters Bakker, 48j, dienaar van politie; Ale Murks Jorna, 67j, bode en Gijkent Jans van Sussen, 37j, dienaar van politie) met Anne Klazes Tolsma [36148] [GDPmaxpic12], zn. van Klaas Sjoerds Tolsma [36149] (boerenarbeider) en Saara Thomas Swaanderburg [36150], geb. circa 1798 Witmarsum (Wonseradeel) Hij hertrouwt met Jeltje Jans Bijlsma, boerenarbeider, slagter, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 17‑05‑1845 18.00 uur (blad 15) (getuigen: Monse Jelle Postma, 63j, kooltjer en Willem Piers Bakker, 49j, veldwagter).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 kinderen.

1.††††††††††††† Syntje Tolsma [36151] [GDPmaxpic12], geb. op 29‑05‑1825 Witmarsum (Wonseradeel) 23.00 uur (akte 127) (getuigen: Eelco Jacobus Alta, 24j, klerk en Sijmon Pieters Bakker, 49j, dienaar van politie), ovl. (4 jaar oud) op 09‑11‑1829 Witmarsum (Wonseradeel) 23.00 uur (blad 50) (getuigen: Anne Klases Tolsma, 31j, slagter, vader en Sjerje Douwes de Jong, 38j, schipper).

2.††††††††††††† Sientje Tolsma [36152] [GDPmaxpic12], geb. op 23‑01‑1831 Witmarsum (Wonseradeel) 07.00 uur (akte 22) (getuigen: Sijmon Piers Bakker, 55j en Willem Piers Bakker, 35j, politiebedienden).

3.††††††††††††† Jan Tolsma [36153] [GDPmaxpic12], geb. op 13‑11‑1832 Witmarsum (Wonseradeel) 20.00 uur (akte 228) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 57j en Willem Piers Bakker, 37j, politiebedienden), boereknecht, arbeider, ovl. (42 jaar oud) op 11‑11‑1875 Witmarsum (Wonseradeel) 19.00 uur (blad 83/1-9) (getuigen: Bauke Falkena 55j en Johannes Falkena, 27j, klerken), otr. [14195] op 25‑04‑1858 en op 02-05-1858 Wonseradeel, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 08‑05‑1858 Wonseradeel (akte 23) (getuigen: Bauke Falkena, 38j; Pier Bakker, 25j, klerken; Willem Piers Bakker, 62j, veldwachter en Johannes Leenderts Rosier, 60j, politiebediende) met Houkje Gaaljema [36154] [GDPmaxpic12], dr. van Sjouke Jans Gaaljema [36155] (arbeider) en Lijsbeth Jorkes WESTRA [36156] (arbeidster), geb. op 23‑11‑1831 Almenum 10.00 uur (akte 157) (getuigen: Gentius Barends Soud, 31j, klerk en Rienk Folkerts Kooistra, 38j, dienaar van politie), dienstmeid, ovl. (69 jaar oud) op 04‑09‑1901 Witmarsum (Wonseradeel) 06.30 uur (akte 131) (getuigen: Anne Tolsma, 32j, arbeider, zoon en Dooitze Smeding, 40j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIl.††††††††††† Liekele Jacobs de Meer [36052] [GDPmaxpic12], zn. van Jakob Liekeles de Meer [36050] (Vf) [blz. ]  (arbeider) en Aaltje Gerbens [36051] (boerin), geb. circa 1790 Drachten(Gem. Smallingerland), boerenknecht, huisman, otr. [14146] op 07‑07‑1822 en op 14-07-1822 Smallingerland, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 42 jaar oud) op 27‑07‑1822 Smallingerland (akte 39). Gelijktijdig zijn in het stadhuis ook getrouwd Pieter Johannes de Meer em Antje Halbes Boonstra (getuigen: Anne Jans de Boer, 48j; Sierd Sierds van den Bergom, 26j, beide huislieden; Pieter Johannes de Meer, 23j, arbeider en Klaas Jannes Eisinga, 32j, boerenknecht, allen niet verwant) met Mettje Tjibbes Reitsma [36053] [GDPmaxpic12], dr. van Tjibbe Jelkes [36054] (huisman) en Trijntje Tjeerds [36055] (huisvrouw), geb. circa 1780 Boornbergum, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 14‑08‑1842 Drachten(Gem. Smallingerland) 21.00 uur in huis no. 207 in wijk K (blad 23) (getuigen: Hendrik Oenes Schriemer, 63j en Kornelis Douwes de Vries, 33j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een dochter.

1.††††††††††††† Aaltje Liekele de Meer [36056], geb. op 21‑01‑1823 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt VIIl [blz. ].

 

VIm.†††††††† Menze (Minze) Egberts de Meer [36264] [GDPmaxpic12], zn. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) [blz. ]  (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. op 18‑12‑1791 Twijzel, ged. op 15‑01‑1792 Twijzel, landbouwer, ovl. (78 jaar oud) op 02‑08‑1870 Twijzel 21.30 uur (blad 30) (getuigen: Jakob Hijlkes Bottema, 36j, bakker, schoonzoon en Tabe Jans Koorda, 60j, arbeider), otr. [14247] op 13‑09‑1840 en op 20-09-1840 Achtkarspelen, tr. (resp. 48 en 23 jaar oud) op 26‑09‑1840 Achtkarspelen (akte 39) (getuigen: Pieter van Veen, 56j, politiebediende; Pieter Arnoldus Boeijenk, 47j, agent van politie; Berend Leesing, 28j, winkelier en Folkert van der Schaaf, 31j, klerk) met Martjen (Martzen) Fokkes Hamstra [36265] [GDPmaxpic12], dr. van Fokke Jans Hamstra [36266] (schoenmaker) en Dieuwke Hendriks de VRIES [36267], geb. op 18‑08‑1817 Drogeham, dienstmeid, landbouwster, ovl. (27 jaar oud) op 26‑08‑1844 Twijzel 07.30 uur (blad 31) (getuigen: Minze Egberts de Meer, 52j, man en Haeke Minnes van der Werf, 23j, vuurwerkmaker).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 2 kinderen.

1.††††††††††††† Antje de Meer [36392], geb. op 15‑01‑1841 Twijzel, ovl. (76 jaar oud) op 16‑12‑1917 Dantumadeel, volgt VIIm [blz. ].

2.††††††††††††† Egbert de Meer [36401], geb. op 29‑05‑1843 Twijzel 06.00 uur (blad 52) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 33j, klerk en Wytze Maaks Boersma, 29j, kuiper), ovl. (4 maanden oud) op 19‑10‑1843 Twijzel 18.30 uur (blad 26) (getuigen: Minze Egberts van der Meer, 52j, vader en Hacke Minnes van der Werf, 23j, uurwerkmaker).

 

VIn.††††††††† Aukjen Egberts de Meer [36252] [GDPmaxpic12], dr. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) [blz. ]  (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. circa 1794 Twijzel, otr. [14241] op 20‑02‑1814 en op 27-02-1814 Achtkarspelen Ook te Augustijnsga, tr. (resp. ongeveer 20 en 19 jaar oud) op 13‑03‑1814 Achtkarspelen (akte 3) (getuigen: Oege Pijters Hoekstra, schipper, 48j, vader; Egbert Seijes de Meer, landbouwer, 49j, vader; Pijter Jans Veenstra, schipper, 48j, oom vd bruidegom en Alle Johannes Kramer, schipper, 40j), (gesch. op 22‑09‑1817 Leeuwarden) met Pyter (Pieter) Oeges Hoekstra [36253], zn. van Oege Pyters Hoekstra [36254] (schipper) en Grietje Harmens [36255], geb. op 14‑03‑1794 Augustinusga 1817 Augustinusga, notaris L. Meeth

†††††††††††††††† Verkoping

†††††††††††††††† Betreft de verkoop van een tjalkschip, kapitaal fl. 982

†††††††††††††††† - Pieter Oeges Hoekstra te Harkema Opeinde, verkoper

†††††††††††††††† - Jacob Sapes Kloosterman te Harkema Opeinde, koper

†††††††††††††††† Bron: Toegangsnr.: 26 Inventarisnr.: 6004 Repertoirenr.: 21 d.d. 18 februari 1817, schipper, ovl. (55 jaar oud) op 29‑08‑1849, begr. Drogeham.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een dochter.

1.††††††††††††† Antje Pieters Hoekstra [36256] [GDPmaxpic12], geb. op 06‑02‑1815 Twijzel 01.00 uur in huis no. 29 (akte 8) (getuigen: Jan Roelofs Kuipers, schoolmeester, 32j en Johannes Goetsens Nicolai, koopman, 36j), landbouwersche, ovl. (66 jaar oud) op 20‑07‑1881 Kooten (akte 30) (getuigen: Ritske Barteles Kloosterman, 42j, landbouwer, zoon en Jakob Andries Poelstra, 60j, schoenmaker), otr. [14243] op 16‑12‑1838 en op 23-12-1838 Achtkarspelen, tr. (resp. 23 en ongeveer 36 jaar oud) op 12‑01‑1839 Achtkarspelen (akte 1). Bij het huwelijk is de vader Pieter niet aanwezig. Onbekend is of hij nog in leven is (getuigen: Pieter van Veen, 54j, politiebediende; Pieter Arnoldus Boeijenk, 45j, agent van politie; Eelco Durks Ganzevoort, 40j, schoenmaker en Folkert van der Schaaf, 29j, klerk) met Bartel Ritskes Kloosterman [36257], zn. van Ritske Binderts Kloosterman [36258] (landeeijgenaarsche) en Henke Bartels de BOER [36259], geb. circa 1803 Kooten. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIo.††††††††† Steven Egberts de Meer [36260] [GDPmaxpic12], zn. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) [blz. ]  (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. op 21‑11‑1798 Twijzel, ged. op 16‑12‑1798 Twijzel, koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856), ovl. (79 jaar oud) op 23‑07‑1878 Kollumerzwaag 09.00 uur in huis nr. 49 (akte 88) (getuigen: Harmen Houtsma, 49j, winkelier en Jitze van der Land, 43j, landbouwer), otr. [14245] op 06‑05‑1828 en op 13-05-1828 Achtkarspelen, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 20‑05‑1827 Achtkarspelen (akte 21) (getuigen: Egbert Sijes de Meer, 63j, landbouwer, vader; Willem Feikes de Boer, 59j, landbouwer, vader; Foppe Ebes Rispens, 36j, lanbdbouwer en Minze Egberts de Meer, 35j, broeder) met Aaltje Willems de BOER [36261] [GDPmaxpic12], dr. van Willem Feikes de BOER [36262] (landbouwer) en Eelkjen Jans POSTMA [36263] (landbouwster), geb. op 14‑08‑1796 Kollumerzwaag, ged. op 26‑08‑1796 Kollumerzwaag, koemelkster, landbouwster, ovl. (78 jaar oud) op 10‑03‑1875 Kollumerzwaag 17.00 uur in huizinge nr. 41 (akte 33) (getuigen: Sjalling Schotanus, 47j, kleermaker en Jitze van der Land, 38j, landbouwer).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 dochters.

1.††††††††††††† Doodgeb. dochter de Meer [36293] [GDPmaxpic12], geb. op 20‑05‑1828 Buitenpost 10.00 uur (blad 12) (getuigen: Steven Egberts de Meer, 29j, vader en Lodewijk Minzes Eskens, 61j, neef).

2.††††††††††††† Antje Stevens de Meer [36294], geb. op 06‑05‑1830 Tietjerk, ovl. (74 jaar oud) op 03‑06‑1904 Twijzel, volgt VIIn [blz. ].

3.††††††††††††† Eelkje de Meer [36323], geb. op 18‑10‑1832 Tietjerk, ovl. (50 jaar oud) op 29‑10‑1882 Kollumerzwaag, volgt VIIo [blz. ].

4.††††††††††††† Jinke (Jenke) de Meer [36331], geb. op 27‑06‑1835 Tietjerk, ovl. (75 jaar oud) op 03‑02‑1911 Tynaarlo, volgt VIIp [blz. ].

5.††††††††††††† Sytske de Meer [36355], geb. op 27‑01‑1838 Tietjerk, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1904, volgt VIIq [blz. ].

 

VIp.††††††††† Jenke (Jinke) Egberts de Meer [36270] [GDPmaxpic12], dr. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) [blz. ]  (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. op 28‑12‑1805 Twijzel, ged. op 26‑01‑1806 Twijzel, boerin, ovl. (48 jaar oud) op 22‑02‑1854 Buitenpost 13.30 uur (blad 7) (getuigen: Roelof Lodewijks Eskens en Frederik Jans Hulshoff, beide 55j, landbouwers), otr. [14249] op 06‑05‑1827 en op 13-05-1827 Achtkarspelen, tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) op 20‑05‑1827 Achtkarspelen (akte 20) (getuigen: Ebe Sierds Rispens, 63j, landbouwer,vader; Egbert Seijes de Meer, 63j, landbouwer, vader; Foppe Ebes Rispens, 36j, landbouwer, broeder en Minze Egberts de Meer, 35j, broeder) met Teunis Ebes (Aebes) Rispens [36271] [GDPmaxpic12], zn. van Ebe Tjeerds Rispens [36272] (landbouwer) en Antje Foppes [36273] (landbouwersche), geb. op 11‑09‑1798 Buitenpost, ged. op 07‑10‑1798 Buitenpost, landbouwer, ovl. (77 jaar oud) op 16‑01‑1876 Buitenpost 04.00 uur (blad 3) (getuigen: Foppe Teunis Rispen, 47j en Roelof Lodewijk Eskens, 77j, landbouwer).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Foppe Teunis Rispens [36274] [GDPmaxpic12], geb. op 05‑07‑1828 Driesum Bleef ongehuwd, ovl. (69 jaar oud) op 20‑02‑1898 Buitenpost 09.00 uur (akte 24) (getuigen: Egbert Teunis Rispens, 58j, landbouwer, broeder en Albert de Vries, 41j, arbeider).

2.††††††††††††† Antje Rispens [36275] [GDPmaxpic12], geb. op 21‑01‑1831 Driesum (blad 10), ovl. (79 jaar oud) op 02‑02‑1910 Burum 23.00 uur (akte 18) (getuigen: Meindert Riemersma, 35j, arbeider en Leolke Pruiksma, 27j, slager), otr. [14251] op 22‑05‑1859 en op 29-05-1859 Achtkarspelen, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 14‑06‑1859 Achtkarspelen (akte 44) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 66j, veldwachter; Folkert van der Schaaf, 49j, secretaris'Durk Edzes van der Molen, 39j, veldwachter en Bonne Stiksma, 28j, klerk) met Tijs (Thijs) van der LAAN [36276] [GDPmaxpic12], zn. van Kornelus Tijsses van der LAAN [36277] (landbouwer) en Doetje Metskes Wiersma [36278], geb. op 15‑10‑1828 Burum 22.00 uur (akte 120) (getuigen: Jan Klazes Sijtsma, 52j, opzichter en Pieter Hoonstra, 22j, klerk), landbouwer, rentenier, ovl. (76 jaar oud) op 28‑01‑1905 Burum 21.00 uur in wijk A nr. 16 (akte 15) (getuigen: Bentje Bouma, 39j, huisschilder en Meindert Riemersma, 30j, arbeider). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Aukje Rispens [36279] [GDPmaxpic12], geb. op 06‑11‑1833 Driesum 04.00 uur (blad 78) (getuigen: Hendrik Klases Bouma, 44j, landbouwer en Sipke Baarsma, 24j, klerk ter secretarij), ovl. (80 jaar oud) op 06‑02‑1914 Drachten(Gem. Smallingerland) 04.00 uur (akte 20) (getuigen: Jelle Nicolai, 36j, koopman en Jan Buisman, 38j, sigarenmaker), otr. [14253] op 03‑05‑1857 en op 10-05-1857 Achtkarspelen, tr. (beiden 23 jaar oud) op 16‑05‑1857 Achtkarspelen (akte 35) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 63j; Molle Sytzes Feenstra, 61j, veldwachters; Hendrik Remmerts Bas, 50j, tapper en Bonne Riksma, 26j, klerk) met Wytze Brandsma (Brantsma) [36280] [GDPmaxpic12], zn. van Hedser Wytzes Brandsma [36281] en Wytske Minzes Vries [36282], geb. op 28‑11‑1833 Garijp 21.00 uur (akte 211) (getuigen: Gerben Melles Bouma, 77j en Lieuwe Sakes Jellema, 45j, landbouwers), ovl. (72 jaar oud) op 11‑11‑1906 Drachten(Gem. Smallingerland) 20.00 uur (akte 171) (getuigen: Albertus Bruins Slot, 41j, burgemeester en Lieuwe Jans de Jong, 39j, gemeentesecretaris). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Jitske Rispens [36283] [GDPmaxpic12], geb. op 12‑08‑1836 Buitenpost 13.00 uur (blad 69) (getuigen: Abe Sjoerds Rispens, 33j en Egbert Seijes de Meer, 61j, landbouwer), ovl. (23 jaar oud) op 24‑08‑1859 Buitenpost 12.00 uur (blad 34) (getuigen: Frederik Jans Hulshoff, 61j en Rode Lodewijks Eskens, 61j, landbouwers).

5.††††††††††††† Egbert Rispens [36284] [GDPmaxpic12], geb. op 25‑10‑1839 Buitenpost 21.30 uur (blad 95). Bleef ongehuwd (getuigen: Klaas Jacobs Wiersma, 59j, arbeider en Sjeerd Ebes Rispens, 43j, koopman), ovl. (70 jaar oud) op 23‑09‑1910 Buitenpost 12.00 uur (akte 151) (getuigen: Albert de Vries, 54j en Steffen de Vries, 46j, arbeiders).

6.††††††††††††† Ebe Rispens [36285] [GDPmaxpic12], geb. op 20‑05‑1842 Buitenpost 02.30 uur (blad 48) (getuigen: Klaas Louwes Gorter, 51j, landbouwer en Folkert van der Schaaf, 32j, klerk), landbouwer, ovl. (49 jaar oud) op 17‑06‑1891 Buitenpost 01.00 uur (akte 111) (getuigen: Foppe Teunis Rispens, 62j, landbouwer, broeder en Louw de Graaf, 33j, arbeider), otr. [14255] op 05‑05‑1872 en op 12-05-1872 Achtkarspelen, tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op 18‑05‑1872 Achtkarspelen (akte 33) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 78j, veldwachter; Folkert van der Schaaf, 62j, secretaris; Durk Edzes van der Molen, 51j, veldwachter en Bonne Stiksma) met Eelkje de BOER [36286] [GDPmaxpic12], dr. van Jan Willems de BOER [36287] (landbouwer) en Maaike Aukes ZUIDEMA [36288] (landbouwster), geb. op 10‑06‑1843 Westergeest 16.00 uur (akte 67) (getuigen: Ebbe Louws Sikkema, 48j, kastelein en Henne Haaijes de Vries, 50j, landbouwer), veehoudster, ovl. (71 jaar oud) op 05‑06‑1915 Buitenpost 18.30 uur (akte 115) (getuigen: Douwe Elzenga, 57j, schoenmaker en Pieter Jeltema, 51j). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Minze Rispens [36289] [GDPmaxpic12], geb. op 15‑03‑1845 Buitenpost 08.30 uur (blad 30) (getuigen: Frederik Jans Hulshoff, 46j, landbouwer en Folkert van der Schaaf, 35j, klerk), veehouder, ovl. (70 jaar oud) op 29‑02‑1916 Surhuizum 09.00 uur (akte 42) (getuigen: Willem Dijkstra, 51j, koopman en Pier de Boer, 47j, schoenmaker), otr. [14257] op 05‑11‑1871 en op 12-11-1871 Achtkarspelen, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) op 17‑11‑1871 Achtkarspelen (akte 53) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 28j, veldwachter; Folkert van der Schaaf, 62j, gemeentesecretaris; Durk Edzes van der Molen, 51j, veldwachter en Bonne Stiksma, 41j, klerk) met Hendrikje van der VELDE [36290] [GDPmaxpic12], dr. van Durk Popkes van der VELDE [36291] en Fedje Hendriks Rinkema [36292] (boerin), geb. op 05‑11‑1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 02.30 uur (blad 115) (getuigen: Johannes Hendriks Kuipers, 51j, timmerman en Folkert van der Schaaf, 35j, klerk), ovl. (64 jaar oud) op 02‑05‑1909 Surhuizum 20.00 uur (akte 108) (getuigen: Oebele van Dijk, 34j, landbouwer en Jacob Nauta, 32j, arbeider). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Generatie VII

 

 

VIIa.†††††††† Meindertje van der MEER [57309] [GDPmaxpic12], dr. van Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229] (VIa) [blz. ]  (werkman, stoelematter, stoelenmaker) en Riemke Klazes van der MEER [36236], geb. op 21‑10‑1799 Arum (akte 344), ovl. (75 jaar oud) op 27‑04‑1875 Hennaarderadeel (blad 15) 18.00 uur te Wimmels nr.152 (getuigen: Tjetze Thomas Steenstra, 36j, arbeider en Douwe Jans Zijlstra, 60j, verwer), tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) [23081] op 08‑09‑1821 Wonseradeel met Thomas Tjitzes STIENSTRA (Steenstra) [57310] [GDPmaxpic12], zn. van Tjitses Thomas STIENSTRA [57311] en Trijntje Gerrits [57312], geb. op 13‑09‑1790 Oosterend, ged. op 19‑09‑1790 Oosterend, schipper, ovl. (70 jaar oud) op 17‑01‑1861 Hennaarderadeel (blad 3) 09.00 uurin huizinge nr. 120 te Oosterend (getuigen: Jacob Dirks Bouma, 48j en Anna Dirks Bouma, 44j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een dochter.

1.††††††††††††† Riemke STIENSTRA [57313], geb. in 1823 Oosterend, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 09‑04‑1883 Baarderadeel, tr. (resp. ongeveer 25 en 25 jaar oud) [23083] op 03‑04‑1848 Hennaarderadeel met Dirk Klazes Strikwerda [57314], zn. van Klaas Agnes DaniŽls Strikwerda [57315] en Ymkjen Dirks Vlietstra [57316], geb. op 23‑08‑1822 Baarderadeel, ovl. (92 jaar oud) op 03‑06‑1915 Bozum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIb.†††††††† Pieter Jans de MEER [36038], zn. van Jan Johannes de MEER [35997] (VIb) [blz. ]  (arbeider) en Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998] (arbeidster), geb. op 02‑02‑1813 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 06.00 uur in huis nr. 12 (akte 8) (getuigen: Sjoerd Felts Veenstra, arbeider, 61j en Jan Hendriks Storteboom, wever, 26j), arbeider, daglooner, ovl. (82 jaar oud) op 10‑08‑1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 09.00 uur (akte 133) (getuigen: Pieter de Meer, 53j, arbeider, zoon en Rinse Groenewoud, arbeider, 50j), vermist, otr. [14139] op 19‑10‑1832 en op 20-10-1832 Achtkarspelen, tr. (beiden 19 jaar oud) op 23‑10‑1832 Achtkarspelen (akte 33). gelijktijdig zijn in stadhuis Liekele Jakobs de Meer en Mettje Tjibbes getrouwd (getuigen: Jan Johannes de Meer, 46j, arbeider, vader; Jacob Pieters Bekkema, 46j, arbeider, vader; Pieter van Veen, 48j, politiebediende en Pieter Arnoldus Boeijenk, 39j, agent van politie) met Ymkjen (Ymke) Jacobs Bekkema (Bikkema) [36039], dr. van Jacob Pieters Bekkema [36040] (arbeider) en Antje HENDRIKS [36041] (arbeidster), geb. op 04‑11‑1812 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 08.00 uur (akte 29) (getuigen: Durk Willems van der Schoot, adjunkt maire, 73j en Wymer Taekes Rinkema, bode, 65j), arbeidster, dagloonster, ovl. (78 jaar oud) op 09‑02‑1891 Surhuizum 17.00 uur (akte 30) (getuigen: Pieter de Meer, 80j, arbeider, man en Andries Geerts van der Wijk, arbeider).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 9 kinderen.

1.††††††††††††† Jakob Pieters van der MEER [36624], geb. op 10‑08‑1833 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (44 jaar oud) op 27‑06‑1878 Offingawier, volgt VIIIa [blz. ].

2.††††††††††††† Kleiske de Meer [36663], geb. op 01‑01‑1835 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 02.00 uur (akte 1) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 41j en Pieter van Veen, 50j, politiebedienden), ovl. (12 jaar oud) op 28‑04‑1847 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.00 uur (blad 20).

3.††††††††††††† Jan Pieters de MEER [36221], geb. op 31‑10‑1836 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (47 jaar oud) op 07‑06‑1884 Sneek, volgt VIIIb [blz. ].

4.††††††††††††† Antje de MEER [36384], geb. op 27‑04‑1840 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (77 jaar oud) op 19‑02‑1918 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt VIIIc [blz. ].

5.††††††††††††† Pieter Pieters de MEER [36664], geb. op 10‑08‑1842 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (81 jaar oud) op 03‑03‑1924 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt VIIId [blz. ].

6.††††††††††††† Stijntje de MEER [36668], geb. op 03‑09‑1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (83 jaar oud) op 19‑01‑1928 Boelenslaan, volgt VIIIe [blz. ].

7.††††††††††††† Alle Pieters de MEER [36701], geb. op 21‑05‑1848 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (51 jaar oud) op 30‑01‑1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt VIIIf [blz. ].

8.††††††††††††† Hendrik Pieters de MEER [36708], geb. op 27‑12‑1850 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (64 jaar oud) op 01‑09‑1915 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt VIIIg [blz. ].

9.††††††††††††† Kleiske Pieters de MEER [36648], geb. op 14‑07‑1854 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (74 jaar oud) op 26‑03‑1929 Groningen, volgt VIIIh [blz. ].

 

VIIc.†††††††† Elisabeth (Lijsbeth, Liesbeth) Jans de MEER [36004] [GDPmaxpic12], dr. van Jan Johannes de MEER [35997] (VIb) [blz. ]  (arbeider) en Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998] (arbeidster), geb. op 23‑06‑1820 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 13.00 uur (akte 96) (getuigen: Fokke Jans Witteveen, landbouwer, 41j en Pieter van Veen, winkelier, 36j), dienstmeid, ovl. (69 jaar oud) op 26‑10‑1889 Achtkarspelen (akte142) (getuigen: Minne Wijtzes Veenstra, 69j, arbeider, man en Bote Beitsma, 57j, voerman), otr. [14122] op 12‑01‑1844 Achtkarspelen, tr. (beiden 23 jaar oud) op 03‑02‑1844 Achtkarspelen (akte 6) (getuigen: Pieter van Veen, 59j, veldwachter; Pieter Arnoldus Boeijenk, 50j, executeur; Folkert van der Schaaf, 34j, klerk en Berend Leerens, 32j, winkelier) met Menne (Minne) Wytzes Veenstra [36005] [GDPmaxpic12], zn. van Wytze Baukes Veenstra [36006] (arbeider) en Taetske Alberts ZWART [36007] (arbeidster), geb. op 27‑10‑1820 Buitenpost 17.00 uur te Buitenpost nr. 77 (akte 147) (getuigen: Aldert Doeijer Kootstra, veenschipper, 50j en Pieter van Veen, politiebediende, 36j), arbeider, daglooner, boereknecht, koetsier, tuinman, ovl. (82 jaar oud) op 11‑04‑1903 Buitenpost (akte 79) (getuigen: Albert Melles Koopmans, 63j, agent eener levensverzekering en Jacob Adema, 35j, arbeider).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Teetske Veenstra [36008] [GDPmaxpic12], geb. op 25‑03‑1844 Buitenpost 16.00 uur (akte 41) (getuigen: J.A. Zwart, 60j, veldwachter en Rapke Gerbens Wagenaar, 30j, arbeider), ovl. (77 jaar oud) op 08‑05‑1921 Leeuwarden (akte A329), tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) [14124] op 14‑05‑1870 Leeuwarden (akte 65) met Wouter Arzoni [36009], zn. van Wouter Arzoni [36010] en Christina Johanna Geertruida Slaterus [36011], geb. op 06‑07‑1839 Leeuwarden (akte A384). Eerder gehuwd met Rinske Pottebakker, timmerman, ovl. (88 jaar oud) op 20‑09‑1927 Leeuwarden (akte A478). Uit dit huwelijk 6 kinderen.

2.††††††††††††† Klaaske Veenstra [39214], geb. op 23‑11‑1846 Buitenpost 12.30 uur (blad 98) (getuigen: Jan Melles Smedes, 43j, winkelier en Leutzen Feddes IJstra, 42j, landbouwer), dienstmeid, ovl. (68 jaar oud) op 26‑11‑1914 Wijnaldum (akte 71) (getuigen: Takele Hoogterp, kastelein en Dooitse Schoelier, 38j, venter), otr. [15542] op 07‑11‑1875 en op 14-11-1875 Barradeel, tr. (resp. 28 en ongeveer 35 jaar oud) op 18‑11‑1875 Barradeel (akte 71) met Ede FABER [39215], zn. van Jacob Edes FABER [39216] en Julia Hendriks Uding [39217], geb. circa 1840 Sexbierum, smidsknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Wytze Veenstra [36012] [GDPmaxpic12], geb. op 13‑06‑1849 Buitenpost 23.00 uur (akte 65). Woonde te Ee (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 56j, executeur en Pieter Hielkes Hoekstra, 27j, wagenmaker), schipper, ovl. (73 jaar oud) op 17‑06‑1922 Oostdongeradeel 01.00 uur (akte 92) (getuigen: Jan van der Meer, 46j, winkelier en Harke Bremer, 28j, melkcontroleur), otr. [14126] op 21‑05‑1882 en op 28-05-1882 Kollumerland ook te Oostdongeradeel, tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) op 03‑06‑1882 Kollumerland (akte 29) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 45j, secretaris; Jan Poppinga, 26j; Adrianus van Slooten, 26j en Evert de Jong, 27j, veldwachter) met Susanna WESTRA [36013] [GDPmaxpic12], dr. van Heerke Metskes WESTRA [36014] en Grietje Simons Reitsma [36015], geb. op 22‑06‑1859 Burum, ovl. (65 jaar oud) op 11‑06‑1925 Oostdongeradeel (akte 43) (getuigen: Jan van der Meer, 49j, winkelier en Mintje Bremer, 66j, arbeider). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Stijntje Veenstra [36020] [GDPmaxpic12], geb. op 22‑01‑1852 Buitenpost 21.00 uur (blad 9) (getuigen: Jan Wytzes Postma, 54j, wagenaar en Hendrik Jan Haijtink, 31j, tuinman), dienstmeid, ovl. (49 jaar oud) op 24‑11‑1901 Leeuwarden (akte A578), otr. [14130] op 05‑05‑1878 en op 12-05-1878 Tietjerksteradeel, tr. (resp. 26 en 37 jaar oud) op 25‑05‑1878 Tietjerksteradeel (akte 65) (getuigen: Andries Jager, 42j; Johannes Pietersen, 50j, kantoorbedienden; Johan Christiaan Kalverboer, 36j, veldwachter en Diezes Uitterdijks, 68j, verwer) met Jochum (Jochem) Gerrits Inia [36021] [GDPmaxpic12], zn. van Gerrit Jochums Inia [36022] (timmerman) en Aukje Meinderts van der Kool [36023], geb. op 08‑05‑1841 Tietjerk 02.00 uur (akte 102) (getuigen: Pieter Jongbloed, schoolonderwijzer, 27j en Pieter Wadman, koopman, 30j), ovl. (86 jaar oud) op 19‑02‑1928 Leeuwarden (akte 97). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Jantje Veenstra [36024] [GDPmaxpic12], geb. op 28‑11‑1854 Buitenpost 03.00 uur (blad 113) (getuigen: Jan Wijtzes Postma, 58j, voerman en Hendrik Jan Huijtink, 36j, tuinman), dienstmeid, ovl. (70 jaar oud) op 12‑06‑1925 Leeuwarden (akte A 316), otr. [14132] op 30‑04‑1893 en op 07-05-1893 Tietjerksteradeel, tr. (resp. 38 en 40 jaar oud) op 11‑05‑1893 Tietjerksteradeel (akte 24) (getuigen: Johannes Falkena, 45j, secretaris; Andries Jager, 57j, Johannes Pietersen, 65j, kantoorbediende en Fokke Jacobus van der Woude, 38j, veldwachter) met Tjeerd Pieters Klopma [36025] [GDPmaxpic12], zn. van Pieter Geerts Klopma [36026] (landbouwer) en Maria Tjeerds van DIJK [36027], geb. op 25‑11‑1852 Hardegarijp 23.00 uur (blad 137) (getuigen: Willem Pieters Brouwers, 46j, arbeider en Folkert Wadman, 32j, kastelein), ovl. (74 jaar oud) op 02‑04‑1927 Leeuwarden (akte A194). Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Sjoukje Veenstra [36016] [GDPmaxpic12], geb. circa 1858 Buitenpost, otr. [14128] op 17‑02‑1884 en op 24-02-1884 Achtkarspelen en ook te Tietjerksteradeel en Amsterdam, tr. (resp. ongeveer 26 en 26 jaar oud) op 01‑03‑1884 Achtkarspelen (akte 6). Scheiding door kwaadwillige verlating door de man (getuigen: Bonne Stikema, 53j, gemeentesecretaris; Jan Edzard Scheepbier, 34j, veldwachter; Anne Boersma, 34j, klerk en Marten Roels van der Velde, 56j, grofsmid), (gesch. op 22‑10‑1896 Amsterdam) met Hendrik van DAALEN [36017] [GDPmaxpic12], zn. van Jacob van DAALEN [36018] (zadelmaker) en Antje Wijnands [36019], geb. op 06‑10‑1857 Leeuwarden Op 12-12-1913 vertrokken van Leeuwarden naar Rotterdam, NH, zadelmaker, ovl. (75 jaar oud) op 22‑12‑1932 Rotterdam (akte 5013). In het tehuis voor Ouden van Dagen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Wijtske Veenstra [39218], geb. op 19‑03‑1860 Veenwouden 05.00 uur (akte 54) (getuigen: Rinze Floris Brouwer, 33j, grutter en Sipke Baarsma, 51j, klerk), ovl. (73 jaar oud) op 11‑02‑1934 Leeuwarden, tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) [15544] op 11‑10‑1893 Leeuwarden (akte 199) met Jan Klok [39219], zn. van Lammert Klok [39220] en Aaltje Gemers [39221], geb. op 09‑11‑1856 Lekkum (blad 92). Eerder gehuwd met Renske Kamminga, ovl. (73 jaar oud) op 13‑05‑1930 Groningen 08.00 uur (akte 592) (getuige: Jacob van der Wal, 48j, boekhouder e Taeke Henstra, 50j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIId.†††††††† Sytze Jans de MEER [36213] [GDPmaxpic12], zn. van Jan Johannes de MEER [35997] (VIb) [blz. ]  (arbeider) en Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998] (arbeidster), geb. op 13‑09‑1823 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 04.00 uur (blad 74) (getuigen: Sijmon Eijes Luimstra, landbouwer, 33j en Pieter van Veen, politiebediende, 39j), arbeider, ovl. (77 jaar oud) op 06‑08‑1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 07.00 uur (akte 143) (getuigen: Albert de Vries, 43j en Hendrik van der Meer, 29j, arbeiders), otr. (1) [14223] op 28‑01‑1855 en op 04-02-1855 Achtkarspelen, tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) op 17‑02‑1855 Achtkarspelen (akte 4) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 61; Molle Sytzes Feenstra, 59j, veldwachters; Hendrik Remmerts Bos, 48j, tapper en Bonne Steksma, 24j, klerk, allen vreemden) met Aukje Joostens van der TUIN [36214] [GDPmaxpic12], dr. van Joost Hendriks van der TUIN [36215] en Aaltje Hendriks de VRIES [36216] (arbeidster), geb. op 18‑03‑1818 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), arbeidster, ovl. (69 jaar oud) op 02‑12‑1887 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 19.00 uur (akte 166) (getuigen: Sijtze Jans de Meer, 65j, man en Gerke Bos, 36j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 4 kinderen.

1.††††††††††††† Joost Sytzes de MEER [36402], geb. op 31‑01‑1846 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 07.30 uur (blad 11). Bleef ongehuwd (getuigen: Folkert van der Schaaf, 36j, klerk en Berend Leesing, 34j, winkelier), arbeider, ovl. (57 jaar oud) op 19‑01‑1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 11.00 uur (akte 14) (getuigen: Pieter Claus, 45j en Bareld de Meer, 33j, arbeiders).

2.††††††††††††† Jan Sytze de MEER [36585], geb. op 10‑06‑1849 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (39 jaar oud) op 08‑06‑1889 Grouw, volgt VIIIi [blz. ].

3.††††††††††††† Aaltje Sytzes de MEER [36589], geb. op 03‑06‑1852 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1919 Gronau [Duitsland], volgt VIIIj [blz. ].

4.††††††††††††† Johannes de MEER (van der Meer) [36739], geb. op 24‑08‑1855 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 02.00 uur (blad 83) (getuigen: Molle Sytzes Feenstra, 59j, veldwachter en Douwe Klazes Smids, 41j, winkelier), ovl. (4 jaar oud) op 31‑05‑1860 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 20.00 uur (blad 26) (getuigen: Sytze Jans de Meer, 37j, arbeider, vader en Durk Edzes van der Molen, 40j, veldwachter).

 

†††††††††††††††† Sytze Jans de MEER [36213], otr. (2) [14225] op 12‑08‑1888 en op 19-08-1888 Achtkarspelen, tr. (resp. 64 en 67 jaar oud) op 25‑08‑1888 Achtkarspelen (akte 57) (getuigen: Bonne Stiksma, 58j, gemeentesecretaris; Anne Boersma, 39j, klerk; Fokke Beswerda, 36j, veldwachter en Pieter van Dekken, 34j, rijksveldwachter) met Lubbertje Tiemens van der Horn [36217] [GDPmaxpic12], dr. van Tiemen Lubberts van der Horn [36218] (dagloner) en Lijsbert Kornelis [36219], geb. op 07‑06‑1821 Kollum 08.00 uur (akte 70). Eerder weduwe van Jan Elzas Spoelstra (getuigen: Bartel Bonnes Kampstra, 58j, schoenmaker en Rinse Meints Oosterhof, 28j, dagloner), arbeidster, ovl. (75 jaar oud) op 12‑08‑1896 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 08.30 uur (akte 124) (getuigen: Joost de Meer, 50j en Pieter Claus, 38j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIe.†††††††† Johannes Pieters de Meer [36072] [GDPmaxpic12], zn. van Pieter Johannes de Meer [36042] (VIc) [blz. ]  (daglooner, arbeider) en Antje Halbes Boonstra [36043] (arbeidster), geb. op 25‑04‑1823 Smallingerland 10.00 uur in Noorderdragten (blad 28) (getuigen: Tjeens Steltman, koopman en Jakob Annes Herder, boerenknecht), arbeider, daglooner, otr. [14384] op 10‑08‑1851 en op 17-08-1851 Oldehove, tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) op 25‑08‑1851 Oldehove (akte 15) (getuigen: Jan Popkes Nonch, 73j, wagenmaker en Harms Konts, 67j en Albert Hendriks Bulthuis, 38j, timmerman en Berend Nieman, 34j, blauwverwer) met Trijntje (Trientje) Nitterts Kooijma (Kooijema) [36579], dr. van Nittert Hendriks Kooijma [36580] (dagloner, arbeider) en Grietje Arnoldus Drenth [36581] (arbeidster), geb. op 04‑08‑1817 Oldehove 08.00 uur (akte 25) (getuigen: Jakob Jans Slinger, 53j, dagloner en Pieter Popkes Snaak, 36j, timmerman), dagloonersche, arbeidster, ovl. (34 jaar oud) op 25‑08‑1851 Oldehove.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 dochters.

1.††††††††††††† Antje de Meer [36582], geb. op 06‑10‑1849 Grijpskerk 20.00 uur in De Waard (akte 90) (getuigen: Folkert Hendriks Uiltjes, 25j, arbeider en Jannes Reinders Noordhof, 59j, veldwachter), otr. [14386] op 07‑05‑1876 en op 14-05-1876 Leens, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 18‑05‑1876 Leens (akte 10) (getuigen: Frerk de Jong, 53j en Tjaart Marrenga, 30j, huisschilder en Luitje Korter, 26j, koopman en Foppe Jan Bakker, 43j, veldwachter) met Klaas de Kleine [36583], zn. van Aaltje de Kleine [36584], geb. op 08‑05‑1852 Schouwerzijl 09.00 uur (akte 45) Aangever Matheus Veenhuis, boereknecht, 26j (getuigen: Hendrik Berends Smit, 54j, schoenmaker en Hendrik Junius Streelman, 56j, daglooner), boerenknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Grietje de Meer [37007], geb. op 28‑09‑1851 Oldehove, volgt VIIIk [blz. ].

3.††††††††††††† Pieterke de Meer [36623], geb. op 21‑04‑1854 Houwerzijl 14.00 uur (akte 26) (getuigen: Tjeert Kamp, 38j en Jacob Huizinga, 28j, daglooners), ovl. (2 jaar oud) op 08‑05‑1856 Opende 13.00 uur (akte 26) (getuigen: Pieter Johannes de Meer, 58j, daglooner, grootvader en Jan Gerrits Kramer, 52j, daglooner).

 

VIIf.††††††††† Janke Pieters de Meer [36157] [GDPmaxpic12], dr. van Pieter Johannes de Meer [36042] (VIc) [blz. ]  (daglooner, arbeider) en Antje Halbes Boonstra [36043] (arbeidster), geb. op 26‑06‑1826 Smallingerland 10.30 uur in Noorderdragten (blad 44) (getuigen: Jelle Tjeerds Steltman, 65j en Hedzer Sakes Veenstra, 59j, kooplieden), dienstmeid, arbeidster, otr. (1) [14197] op 23‑04‑1848 en op 30-04-1848 Achtkarspelen, tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 27‑05‑1848 Achtkarspelen (akte 32) (getuigen: Pieter van Veen, 64j, veldwachter; Pieter Arnoldus Boeijenk, 55j, executeur; Folkert van der Schaaf, 38j, klerk en Berend Leering, 36j, winkelier) met Pieter Klazes Kooistra [36158] [GDPmaxpic12], zn. van Klaas Wierds Kooistra [36159] (arbeider) en Lijsbert Renzes Westerhuis [36160] (arbeidster), geb. op 22‑03‑1823 Hallum 06.00 uur (akte 61) (getuigen: Johannes Pieters Dijkstra, 69j, arbeider en Jan Aukes van der Wal, 61j, guardenier), boereknecht, arbeider, ovl. (57 jaar oud) op 20‑05‑1880 Groningen (akte 473).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 9 kinderen.

1.††††††††††††† Klaas Kooistra [36161] [GDPmaxpic12], geb. op 21‑05‑1849 Noorder Drachten 09.00 uur (akte 114) (getuigen: Jacob Mients de Jong, 41j, bode en Roelof Feddes Huisman, 27j, klerk), ovl. (8 jaar oud) op 28‑03‑1858 Noorder Drachten 20.00 uur (akte 53) (getuigen: Sjoerd Hendriks Ploegstra, 37j en Benne Harmens Bekken, 32j, arbeiders, goede bekenden).

2.††††††††††††† Antje Kooistra [36162] [GDPmaxpic12], geb. op 26‑12‑1851 Noorder Drachten 08.00 uur (akte 250) (getuigen: Jacob Mients de Jong, 44j, bode en Roelof Feddes Huisman, 29j, klerk), dienstmeid, ovl. (24 jaar oud) op 17‑10‑1876 Delfzijl 23.00 uur (akte 141) (getuigen: Jan van Driesum, 27j, daglooner, echtgenoot en Jakob Bakker, 50j, daglooners), otr. [15569] op 26‑01‑1873 en op 02-02-1873 Groningen, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) op 05‑02‑1873 Groningen (akte 3) (getuigen: Jacob Bakker, 46j, polderwerker; Gerhardus Diephuis, 33j; Klaas Diephuis, 31j, kleermakers en Gerhardus Johannes van Vooren, 47j, veldwachter) met Jan van Driesum [39276], zn. van Jan Feikes van Driesum [39277] (daglooner) en Korneliske Jans Bijlsma [39278] (dagloonersche), geb. op 14‑02‑1849 Harkema‑Opeinde 19.00 uur (blad 19) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 39j, klerk en Gaatze Jans Douma, 29j, arbeider), daglooner. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Elizabeth Kooistra [36166] [GDPmaxpic12], geb. op 15‑10‑1854 Noorder Drachten 19.00 uur (akte 196) (getuigen: Jacob Miente de Jong, 47j, bode en Roelof Feddes Huisman, 32j, klerk), ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1920, tr. (resp. 33 en ongeveer 37 jaar oud) [14201] op 04‑07‑1888 Amsterdam (akte 149) (getuigen: Mattheus Wilhelmus Klein, 28j; Karel Lucas Colpaar, 43j; Willem Brugman, 50j en Frans Dorenstouter, 35j, werklieden) met Peter Johann van LITH [36167], zn. van Theodor van LITH [36168] en Johanna Bertina MŁlder [36169], geb. circa 1851 Herzogenrath [Duitsland] in Kleik, polderwerker, nachtwaker, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1920. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

4.††††††††††††† Pieter Kooistra [36170] [GDPmaxpic12], geb. op 23‑06‑1857 Noorder Drachten 08.00 uur in Rottevalle (akte 114) (getuigen: Jacob Mients de Jong, 49j, bode en Roelof Feddes Huisman, 35j, klerk), ovl. (3 jaar oud) op 17‑02‑1861 Noorder Drachten 05.00 uur in Rottevalle (akte 27) (getuigen: Bonne Harmens Bekkem, 36j en Mindert Sjoerds de Wit, 31j, arbeiders).

5.††††††††††††† Klaas Kooistra [36171] [GDPmaxpic12], geb. op 20‑03‑1860 Noorder Drachten 11.30 uur (akte 73). Bleef ongehuwd (getuigen: Roelof Feddes Huisman, 37j en Halbe Aukes van der Kuip, 33j, klerken), grondwerker, ovl. (39 jaar oud) op 27‑01‑1900 Lieren 14.00 uur (akte 67) (getuigen: Berend Dolman, 28j, aanspreker en Jacob Slijkhuis, 52j, gemeentebode).

6.††††††††††††† Pieter Kooistra [36172] [GDPmaxpic12], geb. op 22‑04‑1863 Drachten(Gem. Smallingerland) 04.00 uur in Rottevalle (akte 106) (getuigen: Klaas Reidsma, 53j en Halbe van der Kuip, 36j, klerken), werkman, otr. [14203] op 06‑12‑1891 en op 13-12-1891 Amsterdam ook te Naarden, tr. (resp. 28 en ongeveer 22 jaar oud) op 23‑12‑1891 Amsterdam (akte 3014) (getuigen: Johannes Herman Beusmann, 44j; Mattheus Meijer, 57j; Gerrit Kramer, 45j en Cornelis Groot, 25j, werklieden) met Hendrika Stout [36173], dr. van Joseph Stout [36174] (venter) en Jacoba Troost [36175], geb. circa 1869 Harderwijk, werkster. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Johanna Kooistra [36176] [GDPmaxpic12], geb. op 15‑12‑1865 Drachten(Gem. Smallingerland) 04.00 uur (akte 258) (getuigen: Halbe van der Kuip, 39j en Kornelis Veenstra, 29j, klerken), ovl. (77 jaar oud) op 13‑04‑1943 Maarssen 17.30 uur (akte 22) (getuige: Gerrit Mook, 61j, begrafenisondernemer), tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [14205] op 19‑01‑1888 Den Helder (akte 9) met Geert MOESKER [36177], zn. van Hindrik MOESKER [36178] en Heike DODDEMA [36179], geb. op 15‑08‑1861 Delfzijl, tamboer bij de mariniers, ovl. (54 jaar oud) op 20‑04‑1916 Maarssen (akte 14). Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.††††††††††††† Rinze Kooistra [36180] [GDPmaxpic12], geb. op 19‑05‑1870 Drachten(Gem. Smallingerland) 04.00 uur (akte 121) (getuigen: Kornelis Veenstra en Klaas Reidsma, 60j, klerken).

9.††††††††††††† Halbe Kooistra [36185], geb. op 05‑04‑1874 Eenrum.

 

†††††††††††††††† Janke Pieters de Meer [36157], tr. (resp. 64 en 46 jaar oud) (2) [14199] op 29‑01‑1891 Weesp (akte 4) met Franciscus de GROOT [36163] [GDPmaxpic12], zn. van Hendrik de GROOT [36164] (dagloner) en Maria Catharina van REIJEN [36165], geb. op 22‑01‑1845 Wouw 20.00 uur in wijk F no. 30 (akte 3) (getuigen: Martien van Dingen, 74j, wagenmaker en Alexander Bouchťe, 52j, veldwachter), werkman.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIg.†††††††† Halbe Pieters de Meer [36181] [GDPmaxpic12], zn. van Pieter Johannes de Meer [36042] (VIc) [blz. ]  (daglooner, arbeider) en Antje Halbes Boonstra [36043] (arbeidster), geb. op 11‑01‑1830 Zuider Drachten 10.00 uur (blad 4) (getuigen: Jelle Sjeerds Steltman, 69j en Hiens Sakes Venstra, 63j, kooplieden), daglooner, ovl. (54 jaar oud) op 28‑11‑1884 Obergum 10.30 uur (akte 32) Koert Musch, 49j, timmerman en Berend Musch, 41j, scheepstimmerman, geen bloedverwanten, otr. (1) [14457] op 01‑06‑1856 en op 08-06-1856 Grootegast ook te Achtkarspelen en Smallingerland, tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) op 15‑09‑1856 Grootegast (akte 18) (getuigen: Dootje Bonkes Piers, 30j en Lieuwe Piers Piers, 26j, landbouwers en Evert Fokkes van Bolhuis, 38j, winkelier en Karel Eissonius Meisner, 46j, veldwachter, allen geen familie) met Anktje Pieters Ophuis [36733], dr. van Pieter Klazes Ophuis [36734] (arbeider) en Attje HENDRIKS [36735] (arbeidster), geb. op 05‑10‑1821 Augustinusga 15.00 uur (blad 117) (getuigen: Fabe Kornelis Kats, kleermaker en Pieter van Veen, policiebediende, 37j), ovl. (38 jaar oud) op 17‑02‑1860 Doezum 02.00 uur (akte 6) (getuigen: Lieuwe Piers Jzn, 30j en Hendrik Venema, 39j, landbouwers, geen familie).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Pieter de Meer [36737], geb. op 30‑12‑1857 Doezum 06.00 uur (akte 114) (getuigen: Lieuwe Piers, 27j, landbouwer en Karel Eissonius Meisner, 47j, veldwachter), ovl. (8 jaar oud) op 21‑07‑1866 Obergum 23.30 uur (akte 44) (getuigen: Cornelis Derk Teunis van der Vorm, 40j, veldwachter en Simon Joosten van Ham, 46j, koopman geen bloedverwanten).

 

†††††††††††††††† Halbe Pieters de Meer [36181], otr. (2) [14582] op 17‑08‑1862 en op 24-08-1862 Winsum ook te Bedum, tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) op 03‑09‑1862 Winsum (akte 18) (getuigen: Aam Pieter Borgman, 35j, herbergier en Jan Zeef, 32j, winkelier en Jan Swijters, 42j, stelmaker en Cornelis Dirk Teunis van der Vorm, 36j, veldwachter) met Pietertje WIERINGA [37017], dr. van Geert Jurriens WIERINGA [37018] (kleermaker) en Grietje Martens ROOS [37019], geb. op 21‑12‑1824 Groningen (akte 1080) Weduwe van Hindrik Bierling, dagloonersche, ovl. (57 jaar oud) op 10‑09‑1882 Winsum 22.00 uur (akte 25) (getuigen: Berend Hammingh Raangs, 48j, daglooner en Hendrikus Meijer, 30j, timmerman).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

†††††††††††††††† Halbe Pieters de Meer [36181], otr. (3) [14207] op 13‑04‑1884 en op 20-04-1884 Winsum, tr. (resp. 54 en 39 jaar oud) op 23‑04‑1884 Winsum (akte 2) (getuigen: Kornelis Wetsema, 45j en Peike Poelstra, 28j, daglooners en Aldert Alberts, 34j, koopman en Cornelis Dirk Teunis van der Vorm, 58j, gemeenteveldwachter) met Geertruid Dorenbos [36182] [GDPmaxpic12], dr. van Willem Egberts Dorenbos [36183] en Geertje Egberts Boter [36184], geb. op 02‑09‑1844 Den Andel Weduwe van Hindrik Klaassens de Vries, dienstmeid, dagloonster, ovl. (60 jaar oud) op 30‑07‑1905 Obergum 06.00 uur (akte 24) (getuigen: Jan Hendriks van der Veen, 74j, gealimenteerde en Koert Musch, 69j, scheepstimmerman).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIh.†††††††† Jetske Dirks de Meer [36547], dr. van Durk (Dirk) Cornelis de Meer [36503] (VIf) [blz. ]  (arbeider) en Idske Junius Banning [36504] (dienstmaagd), geb. op 13‑10‑1825 Pingjum (Wonseradeel) 04.00 uur (akte 211) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 49j en Reijer Cornelis Bandt, 31j, policiedienaren), dienstmeid, ovl. (62 jaar oud) op 22‑02‑1888 Wijnaldum 01.30 uur (akte 36) (getuigen: Jentje van Dijk, 50j, verwerknecht en Pieter van Vaals, 32j), otr. [14372] op 28‑04‑1850 en op 05-05-1850 Wonseradeel, tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) op 11‑05‑1850 Wonseradeel (akte 48) (getuigen: Bauke Falkena, 30j, klerk en Piers Bakker, 54j en Johannes Leenderts Rosier, 52j en Sjoers Baukes Sieswerda, 36j, veldwachters) met Dirk Ales Wybenga [36548], zn. van Ale Cornelis Wybenga [36549] (arbeider) en Rinske Dirks KRAMER [36550] (arbeidster), geb. circa 1823 Wijnaldum 03.00 uur (blad 12) (getuigen: Johannes Kornelis Knegjes, 55j, timmerman en Jan Sjerks Greveling, 36j, schoolonderwijzer), boereknegt, arbeider, werkman.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Ale Wybenga [36551], geb. op 01‑04‑1851 Pietersbierum 20.30 uur (blad 31) (getuigen: Johan Wilhelm Lautenbach, 24j, klerk en Rienk Folkerts Kooistra, 58j, agent van policie), ovl. (25 dagen oud) op 26‑04‑1851 Pietersbierum 05.00 uur in huis nr. 17 (blad 11) (getuigen: Dirk Ales Wijbenga, 28j, vader en Teije Minnes Fopma, 42j, gebuur, arbeiders).

2.††††††††††††† Itske Wybenga [36556], geb. op 10‑04‑1852 Wijnaldum 15.00 uur (blad 39) (getuigen: Johan Wilhelm Lautenbach, 25j, klerk en Evert Geerts Teenga, 41j, veldwachter), dienstmeid, ovl. (62 jaar oud) op 24‑04‑1914 Tzum 06.30 uur (akte 24) (getuigen: Jan Nijzingh, 56j en Meinte Meinsma, 36j, arbeiders), otr. [14376] op 08‑05‑1881 en op 15-05-1881 Franekeradeel, tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) op 21‑05‑1881 Franekeradeel (akte 31) (getuigen: Johannes Casper Kreemer, 56j en Johannes Cammenga, 55j en Karel Dirks Spanjer, 65j, veldwachters en Douwe Groenveld, 38j, secretarisbeambte) met Klaas van der Schaaf [36557], zn. van Syds Piers van der Schaaf [36558] (koemelker, arbeider) en Blijke Harkes de BOER [36559], geb. op 28‑11‑1845 Tzum 23.30 uur in huis nr. 4 (akte 123) (getuigen: Sikke Brouwer, schipper, 26j en Hans Hes Visser, 28j, veldwachter), arbeider, ovl. (85 jaar oud) op 11‑08‑1931 Tzum 07.00 uur (akte 45) (getuigen: Dirk Overal, 47j, gardenier en Houke van der Meulen, 36j, arbeider). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Ale Wybenga [36552], geb. op 15‑10‑1854 Herbaijum 08.30 uur (akte 116) (getuigen: Lieuwe IJnzes de Boer, 31j, kooltjer en Freerk Gerlofs Jongsma, 40j, landbouwer), boerenknecht, ovl. (92 jaar oud) op 26‑02‑1947 Pietersbierum, otr. [14374] op 06‑05‑1883 en op 13-05-1883 Barradeel, tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) op 19‑05‑1883 Barradeel (akte 39) (getuigen: Pieter Stedehouder, 34j, klerk en Arend Bottinga, 29j, veldwachter en Johan Wilhelm Lautenbach, 56j, secretaris en Jan Roberti, 59j, veldwachter) met Maaike WAGENAAR [36553], dr. van Jacob Janes WAGENAAR [36554] (kooltjer, arbeider) en Reintje Sjoerds Hibma [36555], geb. op 09‑04‑1862 Pietersbierum 08.00 uur (akte 73) (getuigen: Johan Wilhelm Lautenbach, 35j, klerk en Hendrikus Dols, 37j, veldwachter), ovl. (64 jaar oud) op 25‑04‑1926 Pietersbierum 09.00 uur (akte 28) (getuigen: Marsen Travaille, 75j en Ale Travaille, 49j, arbeider). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Cornelis Wybenga [36560], geb. op 16‑08‑1857 Herbaijum 07.30 uur (akte 96) (getuigen: Marten Ploegsma, 37j, arbeider en Freerk Gerlofs Jongma, 42j, landbouwer), voerman, werkman, nachtwaker, otr. [14378] op 01‑11‑1885 en op 08-11-1885 Amsterdam, tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 11‑11‑1885 Amsterdam (akte 2413) (getuigen: Abraham Petrus Gerardus van Loon, ketelmaker, 29j en Johannes Cornelis van Loon, suikerwerker, 25j, broeders en Willem van Ditmar, werkman, 61j en Hendrik Lucas van Marken, kleermaker, 33j) met Antonia Maria Theodora van Lom [36561], dr. van Theodorus Johannes Adrianus van Lom [36562] en Maria Petronella Muijzert [36563] (baker), geb. op 10‑03‑1855 Antwerpen [BelgiŽ], dienstbode, ovl. (82 jaar oud) op 07‑02‑1938 Bennebroek. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Rinse Wybenga [36564], geb. op 14‑09‑1860 Wijnaldum 19.00 uur (akte 158) (getuigen: Johan Wilhelm Lautenbach, 33j, gewonenklerk en Harmen Lieuwma, 33j, veldwachter).

6.††††††††††††† Dirk Wybenga [36565], geb. op 22‑07‑1864 Midlum 21.00 uur (akte 101) (getuigen: Auke Iedes Aukema, 27j en Jouke Iedes Aukema, 27j), boerenknecht, otr. [14380] op 29‑04‑1888 en op 06-05-1888 Barradeel, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 10‑05‑1888 Barradeel (akte 12) (getuigen: Pieter Stedehouder, 39j, klerk en Hans Willem Swart, 35j, veldwachter en Bouwe van den Berg, 28j, klerk en Johan Wilhelm Lautenbach, secretaris) met Grietje FABER [36566], dr. van Gosling Eises FABER [36567] (panbakker, arbeider) en Japke Wytzes ZIJLSTRA [36568], geb. op 23‑01‑1861 Achlum (gem. Franekeradeel) 15.00 uur (akte 18) (getuigen: Wijtze Annes Zijlstra, 54j en Goortsen Klazes Wielinga, 60j, arbeiders), dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Gosse Wybenga [36569], geb. op 07‑11‑1867 Wijnaldum 22.30 uur (akte 239) (getuigen: Johan Wilhelm Lautenbach, 40j, gewonenklerk en Gentrus Barends, 67j, klerk).

 

VIIi.†††††††††† Geertje de Meer [36085] [GDPmaxpic12], dr. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36083] (VIi) [blz. ]  (arbeider) en Klaaske Pieters Volbeda [36084] (arbeidster), geb. op 07‑05‑1818 Pingjum (Wonseradeel) 05.00 uur (akte 89) (getuigen: Auke Martens Dijkstra, 32j en Jan Pieters van de Witte, 26j, schippers), dienstmeid, arbeidster, ovl. (78 jaar oud) op 03‑05‑1897 Groningen 18.00 uur (akte 462) (getuigen: Cornelis Jacobus Noordberger, 35j, leedaanzegger en Johannes Jacobus Kars, 24j, schrijver),

†††††††††††††††† een dochter.

1.††††††††††††† Klaaske de Meer [36089], geb. op 30‑06‑1843 Pingjum (Wonseradeel), ovl. (67 jaar oud) op 04‑09‑1910 Zurich, volgt VIIIl [blz. ].

 

†††††††††††††††† Geertje de Meer [36085], otr. [14162] op 13‑12‑1946 en op 20-12-1846 Franekeradeel, tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) op 28‑12‑1846 Franekeradeel (akte 32) (getuigen: Rein Klazes Westra, grietenijbediende, 51j; Jakkele Feddes Weidema, veldwachter, 36j; Hans Ales Visser, veldwachter, 29j en Klaas de Wit, klerk, 36j, allen vreemd) met Sikke Douwes Jellema (Jellesma) [36086], zn. van Douwe Jelles Jellesma [36087] en Yttje Harmens van der MEULEN [36088] (turfmutster), geb. circa 1817 Achlum (gem. Franekeradeel), panbakkersknecht.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Douwe Jellema [39297], geb. op 09‑03‑1847 Achlum (gem. Franekeradeel) 06.00 uur (akte 24). Hij hertrouwt met Johanna Adema (getuigen: Evert Hermanus van Zandbergen, 25j, werkman en Jelle Jochum Donia, 55j, boer), panbakkersknecht, arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 22‑08‑1891 Franeker 13.00 uur in een schip (akte 95) (getuigen: Marten Renia, 63j en Douwe Zijlstra, 61j, arbeiders), otr. [15579] op 06‑11‑1870 en op 13-11-1870 Franekeradeel ook te Barradeel, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) op 21‑11‑1870 Franekeradeel (akte 44) (getuigen: Johannes Casper Kreemer, 46j; Johannes Cammenga, 44j; Karel Derks Spanjer, 54j, veldwachters en Klaas de Eertken, secretarisklerk, 60j) met Trijntje Bergsma [39298], dr. van Pieter Sybrens Bergsma [39299] (arbeider) en Wapke Pieters BAKKER [39300], geb. op 20‑11‑1841 Pingjum (Wonseradeel) 06.00 uur (blad 133) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 66j en Willem Piers Bakker, 46j, politiebedienden), arbeidster, ovl. (59 jaar oud) op 09‑02‑1901 Opsterland (akte 35). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Dirk Jellema [39302], geb. circa 1850 Achlum (gem. Franekeradeel), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 12‑01‑1926 Groningen 19.00 uur (akte 51) (getuigen: Willem Ulrich van der Horst, directeur verzorgingstehuis, 58j en Taeke Henstra, 45j, klerk).

3.††††††††††††† Jurjen Jellema [37106], geb. op 20‑03‑1851 Achlum (gem. Franekeradeel) 16.30 uur (akte 38) (getuigen: Foppe Draisma de Vries, 46j, fabrikant en Joost de Vries, 37j, winkelier), panbakkersknecht, arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 13‑01‑1896 Achlum (gem. Franekeradeel) 15.00 uur (akte 3) (getuigen: Catrinus Broersma, 28j, vrachtrijder en Johannes Cammenga, 70j, veldwachter), otr. (1) [14621] op 26‑03‑1876 en op 01-04-1876 Franekeradeel, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) op 08‑04‑1876 Franekeradeel (akte 4) (getuigen: Johannes Casper Kreemer, 51j en Karel Destes Spanjer, 60j, veldwachters en Klaas de Wit, secretarieklerk, 65j) met Pietje Theunis Steinfort [37107], dr. van Theunis Dirks Steinfort [37108] (kooltjer, arbeider) en Jieskje Piebes Tilstra [37109], geb. op 26‑03‑1855 Tzum 14.00 uur (akte 48) (getuigen: Ulb Jans Hoekstra, 40j, slager en Jan Tjallings Heerema, 43j, timmerknecht), ovl. (30 jaar oud) op 25‑02‑1886 Achlum (gem. Franekeradeel) 15.00 uur (akte 25) (getuigen: Saekele Jans van der Veen, 56j, schipper en Age van Zandbergen, 40j, arbeider). Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14623] op 21‑04‑1889 en op 28-04-1889 Franekeradeel ook te Leeuwarderadeel, tr. (resp. 38 en 20 jaar oud) op 04‑05‑1889 Franekeradeel (akte 10) (getuigen: Johannes Cammenga, 63j en Johannes Casper Kreemer, 64j, en Karel Dirks Spanjer, 73j, veldwachters en Douwe Groenveld, 46j, secretariebeambte) met Aaltje Kamstra [37110], dr. van Albert Wybes Kamstra [37111] (werkman, arbeider) en Hendrica Lutgendorff [37112], geb. op 24‑12‑1868 Wirdum 02.00 uur (blad 69/1-7). Zij hertrouwt met Jan Grenzenberg (getuigen: IJper Bouwes Ringnalda, 62j, koemelker en Sybren Hyltijes Greben, 37j, koopman), huishoudster, ovl. (73 jaar oud) op 28‑01‑1942 Leeuwarden, begr. Leeuwarden Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Pieter Jellema [39272], geb. op 31‑07‑1853 Achlum (gem. Franekeradeel) 04.30 uur (akte 83) (getuigen: Joost de Vries, 40j, winkelier en Foppe Annema de Vries, 48j, fabrikant), panbakkersknecht, ovl. (78 jaar oud) op 12‑08‑1931 Achlum (gem. Franekeradeel) 17.00 uur (akte 46) (getuigen: Jan de Boer, 44j, vrachtrijder en Ane Buwalda, 48j, huisbewaarder), otr. [15567] op 11‑05‑1879 en op 18-05-1879 Franekeradeel ook te Wonseradeel, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op 24‑05‑1879 Franekeradeel (akte 26) (getuigen: Johannes Casper Kreemer, 54j; Johannes Camminga, 53j; Karel Derks Spanjer, 60j, veldwachters en Klaas de Wit, secretarisklerk, 68j) met Dieuwke Spoor [39273], dr. van Joris Dirks Spoor [39274] (arbeider) en Aafke Jogchums de VRIES [39275], geb. op 18‑04‑1857 Arum 22.00 uur (blad 69) (getuigen: Bauke Fakkena, 37j, klerk en Willem Piers Bakker, 61j, veldwachter), dienstmeid, ovl. (78 jaar oud) op 18‑06‑1935 Achlum (gem. Franekeradeel) 02.30 uur (akte 33) (getuige: Alma Broer, 39j, vrachtrijder). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Frans Jellesma [39270], geb. op 18‑04‑1855 Achlum (gem. Franekeradeel) 03.00 uur (akte 58) (getuigen: Foppe Draaisma de Vries, 50j, fabrikant en Joost de Vries, 42j, kooijman), ovl. (4 maanden oud) op 06‑09‑1855 Achlum (gem. Franekeradeel) (blad 19) (getuigen: Ulrich Donia, onderwijzer, 51j en Johannes Jasper Kreemer, veldwachter, 31j).

6.††††††††††††† Yttje (IJtjtje) Jellema [39293], geb. op 29‑07‑1856 Achlum (gem. Franekeradeel) 18.00 uur (akte 104) (getuigen: Johannes Cammenga, 30j en Johannes Casper Kreemer, 31j, veldwachters), dienstmeid, ovl. (70 jaar oud) op 06‑06‑1927 Groningen 08.00 uur (akte 749) (getuigen: Andreas Johannes Nieuwenhuis, 45j, leedaanzegger en Taeke Henstra, 47j, klerk), otr. [15577] op 25‑04‑1880 en op 02-05-1880 Franekeradeel ook te Achtkarspelen, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 08‑05‑1880 Franekeradeel (akte 13) (getuigen: Johannes Casper Kreemer, 55j; Johannes Cammenga, 54j; Karel Dirks Spanjer, 64j, veldwachters en Douwe Groeneveld, 37j, secretarisbeambte) met Marten Siepersma [39294], zn. van Sybren Jans Siepersma [39295] (arbeider) en Liefke Petrus Kuperus [39296] (arbeidster), geb. op 01‑05‑1853 Tzum 10.00 uur (akte 47) (getuigen: Pieter Jans Kooistra, 46j, boer en Age Ulbes Hannesma, 30j, kastelein), panbakkersknecht, ovl. (70 jaar oud) op 22‑01‑1924 Groningen 12.30 uur (akte 115) (getuigen: Nicolaas Wildeboer, 61j, leedaanzegger en Taeke Henstra, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Frans Jellema [39280], geb. op 01‑08‑1860 Achlum (gem. Franekeradeel) 14.00 uur (akte 80) (getuigen: Petrus Antonius Kestens, 40j en Berend Miedema, 39j, arbeiders), pannenbakker, ovl. (39 jaar oud) op 11‑01‑1900 Groningen in het ziekenhuis 13.30 uur (akte 32) (getuigen: Willem Lages, 53j, controleur academisch ziekenhuis en Johannes Carel Vriemoet, 39j, adlunct commies), tr. (resp. 38 en 42 jaar oud) [15571] op 09‑07‑1899 Groningen (akte 304) (getuigen: Rense van der Baan, 35j; Obbe Jorritsma, 34j; Geert Haan, pannenbakkers en Linge Pool, 36j, koetsier) met Aaltje Zwartsenburg [39281], dr. van Lammert Zwartsenburg [39282] (schipper) en Trientje Barends BLAAUW [39283], geb. op 16‑04‑1857 Oostum 03.00 uur aan boord (akte 26) Weduwe van Nanning de Vlieg (getuigen: Sieze Lodewijks Versol, 42j, stelmaker en Jakob Wiegers ter Borg, 38j, smid), ovl. (78 jaar oud) op 04‑11‑1935 Groningen 16.30 uur (akte 1397) Ovl. adv (getuige: Sijbren Jeltema, directeur verzorgingstehuis, 41j). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIj.†††††††††† Jan Dirks de Meer [36135] [GDPmaxpic12], zn. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36083] (VIi) [blz. ]  (arbeider) en Klaaske Pieters Volbeda [36084] (arbeidster), geb. op 28‑12‑1819 Pingjum (Wonseradeel) (akte 285) (getuigen: Willem Bakker, 56j, veldwagter en Feike Paulus Aukema, 71j), boereknecht, arbeider, ovl. (59 jaar oud) op 19‑10‑1879 Achlum (gem. Franekeradeel) 03.00 uur (akte 62) (getuigen: Doekele Hemme de Vries, wagenmaker, 64j en Sipke Johannes Stellenwerf, winkelier, 45j), otr. [14187] op 27‑04‑1851 em op 04-05-18/51 Wonseradeel, tr. (31 jaar oud) op 09‑05‑1851 Wonseradeel (akte 26) (getuigen: Bauke Falkena, 31j, klerk; Willem Piers Bakker, 55j; Johannes Leenderts Rosier, 53j en Sjoerd Baukes Sieswerden, 37j, veldwachters) met Neeltje Jans de BOER [36136] [GDPmaxpic12], dr. van Jan Feites de BOER [36137] (schipper) en Berber Jacobs KUIPERS [36138] (arbeidster), geb. op 29‑11‑1893 Makkum 14.00 uur (akte 270) (getuigen: Jan Siegers Hamstra, 36j, arbeider en Sijmon Pieters Bakker, 46j, dienaar van politie), dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen), ovl. (25 dagen oud) op 24‑12‑1893 Achlum (gem. Franekeradeel) 12.00 uur (akte 96) (getuigen: Klaas van der Pol, 32j en Simon Bergsma, 40j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 4 kinderen.

1.††††††††††††† Dirk Jans de Meer [36614], geb. op 07‑06‑1852 Achlum (gem. Franekeradeel), ovl. (63 jaar oud) op 14‑01‑1916 Achlum (gem. Franekeradeel), volgt VIIIm [blz. ].

2.††††††††††††† Jacob de Meer [36618], geb. op 02‑01‑1854 Achlum (gem. Franekeradeel), ovl. (46 jaar oud) op 02‑01‑1900 Arum, volgt VIIIn [blz. ].

3.††††††††††††† Klaaske de Meer [36712], geb. op 17‑08‑1857 Achlum (gem. Franekeradeel), ovl. (86 jaar oud) op 20‑08‑1943 Menaldumadeel, volgt VIIIo [blz. ].

4.††††††††††††† Jan de Meer [36740], geb. op 14‑09‑1860 Achlum (gem. Franekeradeel), volgt VIIIp [blz. ].

 

VIIk.†††††††† Riemke de Meer [36139] [GDPmaxpic12], dr. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36083] (VIi) [blz. ]  (arbeider) en Klaaske Pieters Volbeda [36084] (arbeidster), geb. op 16‑10‑1822 Pingjum (Wonseradeel) 09.00 uur (akte 230) (getuigen: Rinse Jans Hoekstra, 31j en Cornelis IJsbrands van der Brom, 35j, arbeiders), dienstmeid, ovl. (92 jaar oud) op 05‑05‑1915 Workum 22.30 uur (akte 21) (getuigen: Jelle Molenaar, 54j, smid en Jan de Jong, 44j, koopman), otr. [14189] op 11‑05‑1851 en op 18-05-1851 Wonseradeel, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 24‑05‑1851 Wonseradeel (akte 54) (getuigen: Bauke Falkena, 31j, klerk; Willem Piers Bakker, 55j; Johannes Leenderts Rosier, 53j en Sjoerd Baukes Sieswerda, 37j, veldwachters) met Jan Sjoerds Miedema [36140] [GDPmaxpic12], zn. van Sjoerd Klazes Miedema [36141] (boereknecht) en Aafke Jans MEYER [36142] (arbeidster), geb. op 02‑03‑1826 Cornwerd 14.00 uur (akte 63) (getuigen: Sijmon Pieters Bakker, 50j, politiedienaar en Willem Piers Bakker, 30j, provisioneel politiedienaar), boereknecht, veehouder, ovl. (53 jaar oud) op 12‑12‑1879 Cornwerd 21.00 uur (akte 261) (getuigen: Bauke Falkena, 59j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 54j, concierge).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een dochter.

1.††††††††††††† Klaaske Miedema [36143] [GDPmaxpic12], geb. op 20‑03‑1853 Zurich 10.00 uur (blad 45) (getuigen: Bauke Falkena, 33j, klerk en Willem Piers Bakker, 57j, veldwachter), ovl. (64 jaar oud) op 19‑01‑1918 Workum 13.30 uur (akte 7) (getuigen: Hendrik Leenstra, 57j, koopman en Jelle Molenaar, 57j, smid), onbekende lijkbezorging, otr. [14191] op 28‑07‑1878 en op 04-08-1878 Wonseradeel, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 08‑08‑1878 Wonseradeel (akte 95) (getuigen: Bauke Falkena, 58j, klerk; Gerardus Albertus Heldoorn, 53j, concierge en Gerrit Dijkstra, 36j, volontair) met Obe Yntema [36144] [GDPmaxpic12], zn. van Hantje Obes Yntema [36145] (werkman, arbeider) en Iefke Harmens van der MEULEN [36146], geb. op 20‑02‑1852 Workum 17.00 uur in wijk 13 mo. 50 (akte 19) (getuigen: Tjeerd Tjerks Gaastra, 55j, werkman en Johannes Henricus Sumer, 47j, koopman), wagenmaker, ovl. (70 jaar oud) op 08‑01‑1923 Workum 02.00 uur (akte 1) (getuigen: Jan de Jong, 51j, koopman en Sietze Molenaar, 28j, smid). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIl.†††††††††† Aaltje Liekele de Meer (van der Meer) [36056] [GDPmaxpic12], dr. van Liekele Jacobs de Meer [36052] (VIl) [blz. ]  (boerenknecht, huisman) en Mettje Tjibbes Reitsma [36053], geb. op 21‑01‑1823 Drachten(Gem. Smallingerland) 02.00 uur (akte 6) (getuigen: Jelle Tjeenks Staltman, koopman en Jacob Annes Hesder, boerenknecht), tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) (1) [14148] op 25‑01‑1847 Opsterland (akte 2) met Marcus Bastiaans Aardema [36057], zn. van Bastiaan Fokkes Aardema [36059] en Aukjen MARCUS [36060], geb. circa 1821 Ureterp.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 zonen.

1.††††††††††††† Lykele Aardema [36063], geb. op 13‑11‑1847 Opsterland (blad 133).

2.††††††††††††† Bastiaan Aardema [36068] [GDPmaxpic12], geb. op 02‑08‑1851 Ureterp (blad 98), landbouwer, otr. [14154] op 27‑04‑1873 en op 04-05-1873 Marum en Opsterland, tr. (resp. 21 en ongeveer 20 jaar oud) op 10‑05‑1873 Marum (akte 24) (getuigen: Paulus Scheltema, 39j, gemeenteontvanger; Christoffel Marinus Burghouts, 41j, veldwachter; Marten Dijkstra, 59j, logementhouder en Hendrik Holtrop, 23j, bode) met Antje van der Vlugt [36069], dr. van Wiebe Popkes van der Vlugt [36070] en Sjoukjen Idskes Jongsma [36071], geb. circa 1853 Drachten(Gem. Smallingerland). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Fokke Aardema [36064], geb. op 23‑11‑1853 Ureterp (blad 145), tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) [14152] op 09‑05‑1877 Opsterland (akte 51) met Aukjen Hendriks de JONG [36065], dr. van Hendrik Andries de JONG [36066] en Maaike Bastiaans Aardema [36067], geb. circa 1854 Ureterp, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 29‑03‑1892 Groningen (akte 122). Laatst wonend te Opsterland. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

†††††††††††††††† Aaltje Liekele de Meer [36056], tr. (resp. 49 en ongeveer 51 jaar oud) (2) [14149] op 27‑02‑1872 Opsterland (akte 5) met Hendrik de JONG [36058], zn. van Andries Jochums de JONG [36061] en Yke Siebes Siebenga [36062], geb. circa 1821 Ureterp.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIm.††††††† Antje de Meer [36392], dr. van Menze (Minze) Egberts de Meer [36264] (VIm) [blz. ]  (landbouwer) en Martjen (Martzen) Fokkes Hamstra [36265] (dienstmeid, landbouwster), geb. op 15‑01‑1841 Twijzel 12.30 uur (blad 5) (getuigen: Teunes Ebes Rispens, 42j, landbouwer en Folkert van der Schaaf, 31j, klerk), ovl. (76 jaar oud) op 16‑12‑1917 Dantumadeel (akte 198), otr. [14306] op 08‑04‑1861 en op 05-05-1861 Achtkarspelen ook te Dantumadeel, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) op 09‑05‑1861 Achtkarspelen (akte 10) (getuigen: Peeter Arnoldus Boeijenk, 67j, veldwachter; Folkert van der Schaaf, 51j, gemeentesecretaris; Durk Edzes van den Molen, 40j, veldwachter en Bonne Stiksma, 30j, klerk) met Jacob Bottema [36393], zn. van Hylke Jacobs Bottema [36394] (bakker) en Ymkje Uilkes DIJKSTRA [36395] (bakkersche), geb. op 22‑03‑1833 Dantumawoude (blad 25), bakker, ovl. (73 jaar oud) op 18‑01‑1907 Dantumadeel (akte 11).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 2 zonen.

1.††††††††††††† Hylke Bottema [36396], geb. op 10‑02‑1862 Twijzel 06.00 uur (akte 39) (getuigen: Tabe Jans Roorda, 51j, arbeider en Bonne Stiksma, 31j, klerk), bakkersknecht, ovl. (78 jaar oud) op 30‑04‑1940 Dokkum 18.00 uur (akte 33) (getuige: Hendrik Minkes, 62j, leedaanzegger), otr. [14308] op 26‑04‑1891 en op 03-05-1891 Baarderadeel, tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) op 09‑05‑1891 Baarderadeel (akte 9) (getuigen: Eelze Heemstra, 63j, klerk; Pieter Jans Jager, 40j; Schelte Jacobs de Boer, 40j en Romke de Vries, 37j, veldwachters) met Dirkje Alberts van der Weide [36397], dr. van Albert Dirks van der Weide [36398] (koemelker, veehouder) en Grietje Oedzes VISSER [36399], geb. op 23‑08‑1870 Lekkum 23.00 uur (blad 49) (getuigen: Gerhardus du Pon, 69j, secretariebeambte en Martinus Johannes Koopman, 35j, veldwachter). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Minze Bottema [36400], geb. op 18‑07‑1867 Twijzel 05.00 uur (akte 196) (getuigen: Uilke Hijlkes Bottema, 30j, bakker en Pieter Arnoldus Boeijenk, 74j, veldwachter), ovl. (56 jaar oud) op 19‑10‑1923 Dantumadeel (akte 134).

 

VIIn.†††††††† Antje Stevens de Meer [36294] [GDPmaxpic12], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) [blz. ]  (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 06‑05‑1830 Tietjerk 10.00 uur (blad 82) (getuigen: Klaas Roels Wijminga, koopman, 33j en Jan Wadman, castelein, 57j), herbergierster, ovl. (74 jaar oud) op 03‑06‑1904 Twijzel 13.00 uur (akte 97) (getuigen: Egbert de Haan, 29j, arbeider, zoon en Andries van der Meer, 74j, koopman), otr. [14259] op 21‑08‑1853 en op 28-08-1853 Achtkarspelen ook te Kollumerland, tr. (resp. 23 en 36 jaar oud) op 03‑09‑1853 Achtkarspelen (akte 36) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 60j; Molle Sytzes Feenstra, 57j, veldwachters; Hendrik Remmelts Bas, 47j, tapper, oom van moeders zijde en Bonne Siksma, 23j, klerk) met Foppe de HAAN [36295] [GDPmaxpic12], zn. van Gerrit Foppes de HAAN [36296] (huisman, arbeider) en Gaaitske Remmelts de Bos [36297] (arbeider), geb. op 09‑11‑1816 Oudega 12.00 uur (blad 25) Weduwnaar van Hinke Wolbes van der Kooij (getuigen: Wopke Wiebrens de Jong, 34j, excuteur en Izaak Jacobs Douma, 35j, koopman), landbouwer, ovl. (70 jaar oud) op 31‑05‑1887 Drogeham 10.00 uur (akte 86) (getuigen: Jan Foppe de Haan, 24j, landbouwer, zoon en IJje Simons de Vries, 51j, landbouwer).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Aaltje de HAAN [36298] [GDPmaxpic12], geb. op 26‑09‑1854 Kooten 00.30 uur (blad 93) (getuigen: Hendrik Remmelts Bos, 48, koopman en Bonne Stiksma, 24j, klerk), dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) op 03‑03‑1927 Tietjerk 19.00 uur (akte 47) (getuigen: Riemer van der Wal, 46j, arbeider en Christiaan Paulus van Essen, 25j, adjunctcommies), otr. (1) [14261] op 03‑05‑1885 en op 10-05-1885 Kollum, tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) op 16‑05‑1885 Kollumerland (akte 28) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 48j, secretaris; Hessel Keegstra, 37j; Siebe Overdiep, 30j en Evert de Jong, 30j, veldwachters) met Jacob Smids [36299] [GDPmaxpic12], zn. van Klaas Jacobs Smids [36300] (gardenier, arbeider) en Aagtje Libbes ZIJLSTRA [36301] (gardenierse), geb. op 24‑12‑1855 Kollum 10.00 uur (akte 204) (getuigen: Pieter Egberts Luinstra, 37j, landbouwer en Douwe Pijnacker, 44j, veldwachter), arbeider, winkelbediende, ovl. (30 jaar oud) op 24‑04‑1886 Kollum 03.30 uur in wijk A nr. 7 (akte 51) (getuigen: Feike Bos, 30j, winkelbediende en Auke Klaver, 30j, arbeider). Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14263] op 11‑05‑1890 en op 18-05-1890 Tietjerksteradeel, tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) op 24‑05‑1890 Tietjerksteradeel (akte 65) (getuigen: Johannes Faltiema, 42j, secretaris; Andries Jager, 54j; Johannes Pietersen, 62j, kantoorbediende en Fokke Jacobus van der Woude, 35j, veldwachter) met Gerben Lieuwes Bosma [36302] [GDPmaxpic12], zn. van Lieuwe Klazes Bosma [36303] (visscher) en Antje Wybes Sierksma [36304], geb. op 09‑03‑1868 Tietjerk 03.00 uur (akte 86) (getuigen: Wijbe Edzes van der Meulen, 36j, herbergier en Andries Jager, 32j, klerk), visscher. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Hendrik de HAAN [39701], geb. in 1856 Achtkarspelen, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 04‑04‑1886 Achtkarspelen.

3.††††††††††††† Gaatske de HAAN [36305] [GDPmaxpic12], geb. op 29‑03‑1857 Kooten 17.00 uur (blad 35) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 47j, gemeentesecretaris en Bonne Stiksma, 26j, klerk), ovl. (74 jaar oud) op 01‑04‑1931 Twijzelerheide 22.00 uur (akte 54) (getuigen: Meindert de Graaf, 51j, winkelier en Hendrik Bosma, 24j, veehouder), otr. [14265] op 19‑04‑1883 en op 06-05-1883 Kollumerland, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) op 12‑05‑1883 Kollumerland (akte 21) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 45j, secretaris; Adrianus van Slooten, 27j, secretariebeambte; Hessel Keegstra, 35j en Kornelis Veenstra, 26j, veldwachters) met Johannes Hollema [36306] [GDPmaxpic12], zn. van Ykje Johannes Hollema [36307] (arbeidster), geb. op 19‑06‑1855 Westergeest 21.00 uur (akte 101) (getuigen: Pieter Annes Bosma, 42j, veldwachter en Yke de Jongh, 39j, klerk), boerenknecht, ovl. (76 jaar oud) op 16‑05‑1932 Dantumadeel (akte 63). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Steven de HAAN [36308] [GDPmaxpic12], geb. op 04‑08‑1859 Kooten 02.00 uur (akte 150) (getuigen: Klaas Hendrik Stiksma, 60j, koopman en Bonne Stiksma, 28j, klerk), otr. [14267] op 10‑05‑1885 en op 17-05-1885 Achtkarspelen, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 23‑05‑1885 Achtkarspelen (akte 31) (getuige: Jan Edzard Scherpbier, 39jm veldwachter; Anne Boersma, 35j, klerk; Anne Koen, 28j; Auke Baukes van Terwerga, 27j, veldwachters) met Antje Sipkema [36309] [GDPmaxpic12], dr. van Andries Romkes Sipkema [36310] (landbouwer) en Sytske Simons Hulshoff [36311] (landbouwster), geb. op 16‑03‑1859 Buitenpost 11.30 uur (akte 52) (getuigen: Berend Reinders Kimp, 50j, landbouwer en Bonne Stiksma, 28j, klerk), ovl. (43 jaar oud) op 06‑07‑1902 Dantumadeel (akte 94). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Jan de HAAN [36312] [GDPmaxpic12], geb. op 01‑10‑1862 Kooten 21.00 uur (akte 186) (getuigen: Wytze Marks Boersma, 48j, kuiper en Bonne Stiksma, 32j, klerk), ovl. (35 jaar oud) op 17‑01‑1898 Drachten(Gem. Smallingerland) 09.00 uur (akte 4) (getuigen: Foppe Minderts van der Heide, 50j en Jan Oedzes Veenstra, 47j, landbouwers).

6.††††††††††††† Willem de HAAN [36313] [GDPmaxpic12], geb. op 06‑05‑1865 Kooten 17.00 uur (akte 102) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 72j, veldwachter en Folkert van der Schaaf, 55j, secretaris), koopman, winkelier, ovl. (47 jaar oud) op 28‑06‑1912 Drogeham 13.00 uur (akte 104) (getuigen: Petrus de Boer, 76j en Egbert Witteveen, 62j, arbeiders), otr. [14269] op 26‑07‑1896 en op 02-08-1896 Smallingerland, tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) op 08‑08‑1896 Smallingerland (akte 56) (getuigen: Arjen Louws Biesma, 60j, dienaar van politie; Liewe Jans de Jong, 29j, gemeentesecretaris; Kornelis Veenstra, 60j en Pieter Zeeman, 44j, klerken) met Elisabeth TABAK [36314] [GDPmaxpic12], dr. van Siede Jans TABAK [36315] (arbeider, winkelier) en Froukje Theunis Rinzema [36316] (winkelierster), geb. op 25‑08‑1870 Harkema‑Opeinde 03.00 uur (akte 213) (getuigen: Durk Edzes van der Molen, 50j, veldwachter en Bonne Stiksma, 40j, klerk), naaister, ovl. (74 jaar oud) op 26‑08‑1944 Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Harm de HAAN [36317] [GDPmaxpic12], geb. op 06‑04‑1868 Kollumerzwaag 06.00 uur (akte 61). Woonde in Drogeham (getuigen: Hendrik Johan Hogeboom, 31j en Durk Wijma, 26j, klerken), jager bij het regiment Grenadiers en Jagers, ovl. (20 jaar oud) op 22‑09‑1888 's‑Gravenhage 09.00 uur (a50-akte 169-Achtkarspelen).

8.††††††††††††† Egbert de HAAN [36318] [GDPmaxpic12], geb. op 21‑07‑1874 Kollumerzwaag 03.00 uur (akte 110) (getuigen: Simon Lonneman, 24j en Hendrik Johan Hogeboom, 37j, secretariebeambte), arbeider, koopman, ovl. (51 jaar oud) op 18‑02‑1926 Drogeham 18.00 uur (akte 31) (getuigen: Libbe Poelstra, 47j, arbeider en Hendrik de Vries, 56j, veehouder), otr. [14271] op 17‑04‑1904 en op 24-04-1904 Achtkarspelen, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op 30‑04‑1904 Achtkarspelen (akte 19) (getuigen: Anne Boersma, 55j, klerk; Albert Spaanstra, 48j, veldwachter; Halbe van der Meer, 23j, klerk en Bonne Stiksma, 73j, gemeentesecretaris) met Hinke Henstra [36319] [GDPmaxpic12], dr. van Jan Hielkes Henstra [36320] (arbeider) en Loltje Liebbes Poelstra [36321], geb. op 25‑12‑1877 Kooten 23.00 uur (akte 291) (getuigen: Steffen Hansma, 25j, koopman en Bonne Stiksma, 47j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIo.†††††††† Eelkje de Meer [36323] [GDPmaxpic12], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) [blz. ]  (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 18‑10‑1832 Tietjerk 18.30 uur (blad 92) (getuigen: Hedzer Jans Krol, arbeider, 33j en Johannes Heddes Heddema, landbouwer, 72j), ovl. (50 jaar oud) op 29‑10‑1882 Kollumerzwaag, otr. [14273] op 27‑04‑1856 en op 04-05-1856 Achtkarspelen, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 10‑05‑1856 Achtkarspelen (akte 15) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 62j; Molle Sytzes Feenstra, 60j, veldwachters; Hendrik Remmelts Bos, 49j, tapper en Bonne Stiksma, 25j, klerk) met Roelof Harts Boersma [36324] [GDPmaxpic12], zn. van Hart Sjoerds Boersma [36325] (landbouwer) en Wytske Sytzes Fennema [36326] (boerin), geb. op 17‑02‑1829 Twijzel 19.00 uur (blad 16). Later gehuwd met Gelske Boersma (getuigen: Sjoerd Sjoerds Boersma, 45j, landbouwer en Peeter van Veen, 45j, politiebediende), ovl. (72 jaar oud) op 15‑05‑1901 Kollumerzwaag 08.00 uur in huizing nr. 18 (akte 79) (getuigen: Pieter Wijtzes van der Zwaag, 51j, landbouwer en Rink van der Velde, 42j, rijksveldwachter).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Steven Boersma [36327] [GDPmaxpic12], geb. op 21‑03‑1857 Kollumerzwaag 09.30 uur (akte 32) (getuigen: Steven Egberts de Meer, 58j, landbouwer en Yske de Jongh, 41j, klerk), ovl. (94 jaar oud) op 28‑09‑1951 Hardenberg (akte 143), tr. (resp. 31 en 20 jaar oud) [14275] op 11‑05‑1888 Dantumadeel (akte 13) met Trijntje van der Zwaag [36328], dr. van Durk Pieters van der Zwaag [36329] en Dieuwke Bienses Wybenga [36330], geb. op 18‑10‑1867 Wouterswoude (akte 220), ovl. (83 jaar oud) op 28‑09‑1951 Hardenberg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIp.†††††††† Jinke (Jenke, Jeenke) de Meer [36331] [GDPmaxpic12], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) [blz. ]  (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 27‑06‑1835 Tietjerk 15.00 uur (akte 126) (getuigen: hendrik Dirks van der Veen, herbergier, 30j en Klaas Roels Wijminga, koopman, 38j), ovl. (75 jaar oud) op 03‑02‑1911 Tynaarlo (akte 7), otr. [14277] op 17‑04‑1868 en op 24-04-1868 Kollumerland, tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) op 30‑05‑1868 Kollumerland (akte 35) (getuigen: Meester Jouwert Witteveen, 35j, secretaris; Douwe Pijnacker, 58j, bode; Jan Slotboom, 36j, veldwachter en Durk Wijma, 26j, klerk) met Douwe van der WAL [36332], zn. van Pieter Gosses van der WAL [36333] (wagenmaker) en Pietje Douwes Veenstra [36334], geb. op 08‑04‑1837 Driesum (blad 33) Weduwnaar van Jeltje Jakobs Wiersma, wagenmaker, ovl. (61 jaar oud) op 24‑06‑1898 Kollumerzwaag 18.00 uur (akte 52) (getuigen: Wiebe Douma, 48j, timmerman en Pieter van der Zwaag, 48j, landbouwer).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 kinderen.

1.††††††††††††† Doodgeb. zoon van der WAL [36335], geb. op 02‑05‑1869 Kollumerzwaag 20.00 uur (akte 55) (getuigen: Douwe Pieters van der Wal, 32j, wagenmaker en Haje Torenbeek, 44j, schoenmaker).

2.††††††††††††† Aaltje van der WAL [36336], geb. op 25‑09‑1870 Kollumerzwaag 18.00 uur (akte 178) (getuigen: Taeke Julles Beerds, 39j, broodbakker en Hendrik Johan Hoogeboom, 33j, klerk), ovl. (13 dagen oud) op 08‑10‑1870 Kollumerzwaag 07.00 uur in huizinge nr. 18 (akte 141) (getuigen: Haaije Torenbeek, 44j, wagenmaker en Hendrik van der Veen, 29j, arbeider).

3.††††††††††††† Aaltje van der WAL [36337], geb. op 15‑11‑1871 Kollumerzwaag 12.30 uur (akte 195) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 35j en Wijbe Feenstra, 50j, klerken), ovl. (26 jaar oud) op 24‑10‑1898 Visvliet 16.00 uur (akte 43) (getuigen: Wiert de Haan, 39j, arbeider en Pieter Idema, 31j, bakker), otr. [14279] op 18‑11‑1894 en op 25-11-1894 Kollumerland, tr. (resp. 23 en 47 jaar oud) op 29‑11‑1894 Kollumerland (akte 62) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 58j, secretaris; Hessel Keegstra, 46j, bode; Johannes van Kammen, 32j en Berend Noordhof, 30j, secretariebeambten) met Klaas Nieuwenhuis [36338], zn. van Louw Klases Nieuwenhuis [36339] (koopman) en Dieuwke Pieters Postema [36340] (landbouwersche), geb. op 03‑08‑1847 Visvliet 03.00 uur (akte 40) Weduwnaar van Lijsbert Folkersma (getuigen: Hendrik Jan Zwartenkot, 36j, wever en Tjijske Edsges Feenstra, 27j, distributeur posterijen), landbouwer, ovl. (81 jaar oud) op 05‑10‑1928 Visvliet 23.30 uur (akte 33) (getuigen: Pieter Riemersma, 38j, winkelier en Gerben van Manen, 25j, ambtenaar ter secretarie). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Geertje van der WAL [36341], geb. op 19‑03‑1874 Kollumerzwaag 21.00 uur (akte 49) (getuigen: Freerk Bosgraaf, 32j, postbode en Simon Lonneman, 23j), dienstbode, ovl. (75 jaar oud) op 30‑12‑1949 Grijpskerk 21.45 uur (akte 34) (getuige: Hidser Terpstra, landarbeider), otr. (1) [14281] op 01‑06‑1918 Nieuwe Pekela ook te Zwolle, tr. (resp. 44 en 43 jaar oud) op 20‑06‑1918 Nieuwe Pekela (akte 30) (getuigen: Pieter van der Wal, 40j, hoofd der school, broeder en Simon van Dijk, 44j, hoofdconducteur der staatsspoorwegen) met Jan Vriese [36342], zn. van Jacob Vriese [36343] en Klaartje Siepel [36344] (winkelierster), geb. op 06‑05‑1875 Nieuwe Pekela 20.00 uur (akte 61) (getuigen: Kornelis Egberts Dik, 25j, gemeentesecretaris en Jan Dijks le Fibu, 36j, brievengaarder), koopman, winkelier, ovl. (63 jaar oud) op 05‑12‑1938 Groningen 14.00 uur (akte 1560). Laatst wonend in Oude Pekela (getuige: Siert Porrenga, 33j, kantoorbediende). Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14283] op 12‑03‑1938 Grijpskerk, tr. (resp. 64 en 74 jaar oud) op 28‑03‑1938 Grijpskerk (akte 4) (getuigen: Jan Vroom, 21j en Wessel Willem Meijnen, 29j, volontairs ter secretarie) met Douwe Kooijenga [36345], zn. van Jilke Kooijenga [36346] (arbeider) en Grietje Luchtenburg [36347], geb. op 29‑09‑1863 Gaarkeuken 03.00 uur (akte 85). Weduwnaar van Antje Eelkema (getuigen: Menne van der Maar, 48j, landbouwer en Jannes Meinders Noordhof, 42j, veldwachter), daglooner, ovl. (90 jaar oud) op 11‑12‑1953 Munnekezijl Foto graf, begr. Munnekezijl. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Pieter van der WAL [36348], geb. op 18‑09‑1877 Kollumerzwaag 17.00 uur (akte 170) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 40j, secretarie en Klaas Kits, 27j, veldwachter), ovl. (82 jaar oud) op 16‑05‑1960 Groningen (akte 882), tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [14287] op 03‑11‑1899 Vries (akte 25) met Janke van VEEN [36352], dr. van Albert van VEEN [36353] (machinist) en Aaltje Zwiers [36354], geb. op 02‑06‑1875 Vries (akte 33), ovl. (81 jaar oud) op 28‑12‑1956 Assen (akte 335). Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIq.†††††††† Sytske de Meer [36355], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) [blz. ]  (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 27‑01‑1838 Tietjerk 16.00 uur (akte 26) (getuigen: Klaas Jans Meindertsma, landbouwer, 52j en Egbert Ezes Eetstra, veenbaas, 65j), winkeliersche, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1904, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) [14289] op 14‑05‑1857 Dantumadeel (akte 22) met Popke Daniels van der MEULEN [36356], zn. van Daniel Popkes van der MEULEN [36357] (broodbakker) en Grietje Pieters van der VEER [36358] (bakkerinne), geb. op 15‑01‑1834 Zwaagwesteinde (blad 4) (getuigen: Hendrik Sakes Hoekstra, 57j, veldwachter en Feije Hendriks Westra, 30j, dagloner), bakker/winkelier, ovl. (41 jaar oud) op 04‑04‑1875 Westergeest 06.00 uur (akte 53) (getuigen: Willem Lieuwe van der Veen, 64j en Luitzen Boerda, 39j, landbouwers).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 9 kinderen.

1.††††††††††††† DaniŽl van der MEULEN [36359], geb. op 02‑05‑1858 Zwaagwesteinde (blad 38), boerenknecht, ovl. (84 jaar oud) op 20‑11‑1942 Arnhem (blad 1035), otr. [14291] op 03‑05‑1885 en op 10-05-1885 Dantumadeel ook te Bergum, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) op 14‑05‑1885 Dantumadeel (akte 21) (getuigen: Herman Sliep, 49j; Douwe Witteveen, 26j, klerken; Jan Harmen de Jong, 58j en Roelof Popkes Vriesema, 65j, veldwachters) met Aaltje Folkerts Feddema [36360], dr. van Folkert Douwes Feddema [36361] (winkelier) en Houkje Geerts Damstra [36362] (winkeliersche), geb. circa 1860 Bergum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Aaltje van der MEULEN [36363], geb. op 28‑09‑1859 Zwaagwesteinde (akte 175), ovl. (2 weken oud) op 12‑10‑1859 Dantumadeel (akte 43).

3.††††††††††††† Aaltje van der MEULEN [36364], geb. op 21‑02‑1861 Zwaagwesteinde 18.00 uur (akte 36) (getuigen: Dirk Steringa, 45j, kastelein en Herman Sliep, 24j, klerk), ovl. (82 jaar oud) op 23‑05‑1943 Kollumerland (akte 38), otr. [14293] op 05‑09‑1886 en op 12-09-1886 Kollumerland, tr. (resp. 25 en 62 jaar oud) op 18‑09‑1886 Kollumerland (akte 40) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 49j, secretaris; Hessel Keegstra, 38j, veldwachter; Johannes van Kammen, 24j, klerk en Evert de Jong, 32j, veldwachter) met Sybren Hoekstra [36365], zn. van Hendrik Sybrens Hoekstra [36366] en Jitske Oebles van der HEIDE [36367], geb. op 01‑07‑1824 De Valom (blad 45), landbouwer, ovl. (86 jaar oud) op 19‑01‑1911 Kollum 23.30 uur in wijk B nr. 98 (akte 2) (getuigen: Johannes Siccanna, 57j, veehouder en Jan Stelsma, 47j, wagenmaker). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Grietje van der MEULEN [36368], geb. op 20‑12‑1863 Westergeest 14.00 uur (akte 206) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeloon, 27j, klerk en Donad Pijnacker, 53j, bode), ovl. (3 maanden oud) op 07‑04‑1864 Westergeest 22.00 uur in huis nr. 101 (akte 53) (getuigen: Sijbeen Popkes de Bruijn, 53j, landbouwer en Wilke Westra, 55j, gardenier).

5.††††††††††††† Steven van der MEULEN [36369], geb. op 11‑03‑1865 Westergeest 12.00 uur (akte 48) (getuigen: Wieger Hoekstra, 46j, koopman en Hendrik Johan Hoogeboom, 28j, klerk), ovl. (83 jaar oud) op 30‑11‑1948 Kollumerland (akte 76).

6.††††††††††††† Grietje van der MEULEN [36370], geb. op 19‑12‑1867 Westergeest 05.00 uur (akte 219) (getuigen: Tijpke Zuidema, 51j, arbeider en Hendrik Johan Hoogeboom, 31j, klerk), naaister, ovl. (29 jaar oud) op 09‑05‑1897 Westergeest, otr. [14295] op 03‑05‑1891 en op 10-05-1891 Kollumerland, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) op 16‑05‑1891 Kollumerland (akte 26) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 54j, secretaris; Hessel Keegstra, 43j, veldwachter; Johannes van Kammen, 28j en Berend Noordhof, 27j, secretariebeambten) met Pieter ZUIDEMA [36371], zn. van Berend Aukes ZUIDEMA [36372] (landbouwer, arbeider) en Sytske Tijssens Kuitert [36373], geb. op 26‑07‑1860 Kollumerzwaag 22.00 uur (akte 75) (getuigen: Douwe Pijnacker, 49j, veldwachter en Cornelis Veenstra, 24j, klerk), boerenknecht, arbeider, ovl. (42 jaar oud) op 07‑10‑1902 Westergeest 05.30 uur in wijk B nr. 141 (akte 86) (getuigen: Poppe Bosma, 30j, arbeider en Harmen de Vries, 30j, landbouwer). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Pietje van der MEULEN [36374], geb. op 20‑09‑1870 Westergeest 14.30 uur (akte 174) (getuigen: Hendrik Johan Hoogedoorn, 33j en Wijbe Feenstra, 49j, klerken), dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) op 17‑03‑1943 Kollumerland 20.00 uur (akte 393) (getuige: Gerhard Pieters, 30j, kantoorbediende), otr. [14297] op 10‑05‑1896 en op 17-10-1896 Kollumerland, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) op 23‑05‑1896 Kollumerland (akte 36) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 59j, secretaris; Hessel Keegstra, 48j, bode; Johannes van Kammen, 33j en Berend Noordhof, 32j, secretarisbeambten) met Binne van der Schaaf [36375], zn. van Yke Jeens van der Schaaf [36376] (arbeider) en Wytske Binnes de GROOT [36377] (arbeidster), geb. op 05‑02‑1865 Westergeest 21.30 uur (akte 25) (getuigen: Heine Fokkes Postma, 41j, arbeider en Hendrik Johan Hoogeboom, 28j, klerk), boerenknecht, ovl. (71 jaar oud) op 08‑07‑1936 Kollum 13.30 uur (akte 58) (getuige: Reinder Tabak, 51j, groentenhandelaar). Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.††††††††††††† Eelze van der MEULEN [36378], geb. op 04‑02‑1873 Westergeest 06.00 uur (akte 27) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboomk, 36j en Wijbe Feenstra, 51j, klerken), landbouwer, ovl. (35 jaar oud) op 14‑07‑1908 Augustinusga 05.30 uur (akte 155) (getuigen: Jan Haijes Wijma, 66j, landbouwer en Oene Brandsma, 42j, koemelker), otr. [14299] op 01‑05‑1904 en op 08-05-1904 Achtkarspelen ook te Kollumerland, tr. (beiden 31 jaar oud) op 14‑05‑1904 Achtkarspelen (akte 40) (getuigen: Anne Boersma, 54j, klerk; Albert Spaanstra, 48j, veldwachter; Halbe van der Meer, 23j, klerk en Cornelis Dijkstra, 34j, veldwachter) met Wytske SCHAAFSMA [36379], dr. van Hendrik Doedes SCHAAFSMA [36380] (arbeider, landbouwer) en Wijke Tades van der VEEN [36381], geb. op 30‑01‑1873 Lutjepost 18.30 uur (akte 25) (getuigen: Bonne Stiksma, 42j en Anne Boersma, 23j, klerken), ovl. (59 jaar oud) op 13‑12‑1932 Lutjepost 06.00 uur (akte 140) (getuigen: Pieter Jeltema, 68j, uurwerkhersteller en Jelle Wolthuizen, 39j, gemeentebode). Uit dit huwelijk geen kinderen.

9.††††††††††††† Antje van der MEULEN [36382], geb. op 20‑05‑1875 Westergeest 08.00 uur (akte 88) (getuigen: Andries Zijlstra, 54j, apothekersbediende en Hendrik Johan Hoogeboom, 38j, secretariebeambte), naaister, otr. [14301] op 19‑04‑1900 en op 06-05-1900 Kollumerland, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 12‑05‑1900 Kollumerland (akte 23) (getuigen: Hendrik Johan Hoogeboom, 63j, secretaris; Johannes van Kammen, 37j; Berend Noordhof, 36j, secretarisbeambten en Jacob Lauerman, 35j, veldwachter) met Jan van der Schaaf [36383], zn. van Yke Jeens van der Schaaf [36376] (arbeider) en Wytske Binnes de GROOT [36377] (arbeidster), geb. in 1875 Westergeest 13.00 uur (akte 196) (getuigen: hendrik Johan Hoogeboom, 38j, secretarisbeambte en Simon Lonneman, 24j), arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Generatie VIII

 

 

VIIIa.††††††† Jakob (Jacob) Pieters van der MEER (de Meer) [36624], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 10‑08‑1833 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 19.00 uur (blad 71). Het gezin heeft kinderen. Niet verder vervolgd (getuigen: Peeters van Veen, 49j, policiebediende en Tjerk Durks van der Velde, 37j, arbeider), arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 27‑06‑1878 Offingawier 21.00 uur (akte 152) (getuigen: Jelle Nauta, 33j en Hinne Bootsma, 34j, landbouwers), otr. [14406] op 23‑11‑1856 en op 30-11-1856 Achtkarspelen, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 06‑12‑1856 Achtkarspelen (akte 54) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 63j en Molle Sytzes Steenstra, 61j, veldwachters en Bonne Stiksma, 26j, klerk en Hendrik Kemmelts Bos, 50j, tapper) met Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625], dr. van Jochem Meinderts van der MEER [36626] (arbeidster) en Liske Jacobs Slotegraaf [36627], geb. op 30‑10‑1831 Rottevalle 22.00 uur op de Heideburen (blad 87) (getuigen: Gabe Kornelis Kats, 53j, kleermaker en Pieter van Veen, 47j, policiebediende), arbeidster, ovl. (86 jaar oud) op 08‑01‑1918 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 19.00 uur (akte 11) (getuigen: Alle de Meer, 42j, arbeider en Jan Ophuis, 58j, arbeider).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Ymkje van der MEER [36628], geb. op 03‑05‑1856 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 20.00 uur (blad 48) Erkend bij het huwelijk (getuigen: Wytze Marks Boersma, 42j, kuiper en Bonne Stiksma, 25j, klerk), dienstbode, ovl. (84 jaar oud) op 15‑05‑1940 Rottevalle 17.00 uur (akte 81) (getuige: Pieter van der Sluis, 65j), otr. [13206] op 12‑01‑1888 en op 19-10-1888 Smallingerland, tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) op 25‑02‑1888 Smallingerland (akte 4) (getuigen: Arjen Louws Busma, 52j, dienaar van politie en Kornelis Veenstra, 52j en Pieter Zeeman, 35j en Ebele Nieuwholt, 29j, klerken) met Gjalt van der Schuit [36633], zn. van Klaas Rinzes van der Schuit [36634] (schipper) en Aaltje Gjalts Bloembergen [36635] (schipperes), geb. op 24‑07‑1858 Rottevalle 19.00 uur in Opeinde (akte 166) (getuigen: Jacob Mients de Jong, 50j, bode en Roelof Feddes Huisman, 36j, klerk), schipper, ovl. (71 jaar oud) op 17‑10‑1929 Opeinde 14.00 uur (akte 159) (getuigen: Pieter van der Sluis, 54j, koopman en Gaauwe Visser, 66j, concierge). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Liske van der MEER [36631], geb. op 17‑06‑1858 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 08.00 uur (blad 62) (getuigen: Bonne Stiksma, 27j, klerk en Hendrik Remmelts Bos, 51j, tapper), ovl. (79 jaar oud) op 07‑05‑1938 Opsterland (akte 74), tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) [14408] op 26‑11‑1886 Opsterland (akte 111) met Fokke Huitema [36636], zn. van Tjeerd Hommes Huitema [36637] en Goitske Fokkes Heersma [36638], geb. circa 1861 Ureterp. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Pieter van der MEER [36629], geb. op 13‑09‑1860 Rottevalle 06.00 uur (akte 187) (getuigen: Roelof Feddes Huisman, 38j en Halbe Aukes van der Kuip, 34j, klerken).

4.††††††††††††† Tjerkje van der MEER (de Meer) [36630], geb. op 02‑04‑1863 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 09.30 uur (akte 75) (getuigen: Bonne Stiksma, 32j en Abraham Stiksma, 23j, klerken), ovl. (37 jaar oud) op 06‑02‑1901 Opsterland (akte 33), tr. (resp. 23 en 40 jaar oud) [14410] op 16‑09‑1886 Beetsterzwaag (akte 99) met Andries Sanders Haagsma [36639], zn. van Sander Geerts Haagsma [36640] (landbouwer) en Hiltje Petrus de BOER [36641] (boerin), geb. op 26‑07‑1846 Rottevalle 10.00 uur (blad 70) Eerder gehuwd met Sytske de Boer (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 53j, politieagent en Folkert van der Schaaf, 37j, klerk), veehouder, ovl. (82 jaar oud) op 08‑03‑1929 Buitenpost (akte 62) (getuigen: Pieter Jeltema, 65j, uurwerkhersteller en Jelle Wolthuizen, 36j, gemeentebode). Uit dit huwelijk 6 kinderen.

5.††††††††††††† Antje de Meer [36632], geb. op 12‑12‑1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 17.00 uur (akte 272) (getuigen: Bonne Stiksma, 35j en Abraham Stiksma, 26j, klerken), ovl. (2 weken oud) op 26‑12‑1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 06.00 uur (blad 53/1-1) (getuigen: Jacob Pieters de Meer, 33j, vader en Gosling Jans Pietens, 43j, arbeiders).

6.††††††††††††† Antje de Meer [36642], geb. op 14‑08‑1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (75 jaar oud) op 08‑02‑1943 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt IXa [blz. ].

7.††††††††††††† Jakob de Meer [36644], geb. op 25‑08‑1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt IXb [blz. ].

8.††††††††††††† Alle de Meer [36830], geb. op 11‑12‑1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (84 jaar oud) op 23‑03‑1959 Opende, volgt IXc [blz. ].

 

VIIIb.††††††† Jan Pieters de MEER [36221] [GDPmaxpic12], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 31‑10‑1836 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 20.00 uur (blad 96) (getuigen: Oeds Siebes Bosch, 25j en Renze Reins Teunissen, 25j, arbeiders), arbeider, ovl. (47 jaar oud) op 07‑06‑1884 Sneek 04.00 uur (blad 29). Woonde in Surhuisterveen, otr. (1) [14227] op 02‑05‑1858 en op 09-05-1858 Achtkarspelen, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op 15‑05‑1858 Achtkarspelen (akte 33) (getuigen: Peeter Arnoldus Boeienk, 64j, veldwachter; Hendrik Remmerts Bos, 51j, tapper; Bonne Steksma, 27j, klerk en Durk Edzes van der Molen, 37j, veldwachter) met Jantje Slotegraaf [36222] [GDPmaxpic12], dr. van Aaltje Jacobs Slotegraaf [36223] (arbeidster), geb. op 29‑09‑1833 Drachten(Gem. Smallingerland) 06.00 uur (blad 66). Aangifte door Baukjen van Aken, vreoedvrouw (getuigen: Hedzer Takes Veenstra, 66j, koopman en Hopke Stieberens de Jong, 51j, politiebediende), arbeidster, ovl. (25 jaar oud) op 17‑07‑1859 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 09.00 uur (blad 25) (getuigen: Pieter van der Meer, 45j, schoonvader en Sije Landheer, 33j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Pieter de MEER [36738], geb. op 05‑02‑1859 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 17.00 uur (akte 25) (getuigen: Bonne Stiksma, 28j, klerk en Wijtze Marks Boersma, 44j, kuiper).

 

†††††††††††††††† Jan Pieters de MEER [36221], tr. (beiden 28 jaar oud) (2) [14229] op 12‑11‑1864 Achtkarspelen (akte 70) met Durkje de VRIES (Pool) [36224] [GDPmaxpic12], dr. van Tjitse Wouters de VRIES [36225] (arbeider) en Grietje Minzes Pool [36226] (arbeidster), geb. op 26‑07‑1836 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 17.00 uur (blad 67) (getuigen: Pieter van Veen, 52j, politiebediende en Rinze Jans van Houten, 26j, arbeider), arbeidster, ovl. (82 jaar oud) op 27‑03‑1919 Rottevalle 18.00 uur (akte 64) (getuigen: Albert Johannes Vaatstra, 52j en Eldert Wolthuizen, gemeentebode).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 6 kinderen.

1.††††††††††††† Grietje de MEER [36750], geb. op 24‑07‑1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (79 jaar oud) op 26‑07‑1944, volgt IXd [blz. ].

2.††††††††††††† Oeds (Jans) de MEER [36776], geb. op 25‑08‑1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (44 jaar oud) op 28‑12‑1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt IXe [blz. ].

3.††††††††††††† Jakob de Meer [36799], geb. op 22‑10‑1869 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt IXf [blz. ].

4.††††††††††††† Pieter (Jans) de MEER [36820], geb. op 06‑01‑1872 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (90 jaar oud) op 07‑07‑1962, volgt IXg [blz. ].

5.††††††††††††† Minze de MEER [36825], geb. op 20‑09‑1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (36 jaar oud) op 19‑06‑1911 Groningen, volgt IXh [blz. ].

6.††††††††††††† Tetje de MEER [39301], geb. op 30‑01‑1878 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.30 uur (akte 30) (getuigen: Bareld Oldenburger, 37j, landbouwer en Marten Ettema, 33j, arbeider), ovl. (13 jaar oud) op 30‑06‑1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.00 uur (akte 116) (getuigen: Oeds Jans de Meer, 23j, broeder en Marten Hendriks Zijma, 35j, arbeiders).

 

VIIIc.††††††† Antje de MEER [36384], dr. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 27‑04‑1840 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 05.00 uur (blad 38) (getuigen: Jan Gerben Reiding, 46j, huisschilder en Folkert van der Schaaf, 30j, klerk), dienstmeid, ovl. (77 jaar oud) op 19‑02‑1918 Drachten(Gem. Smallingerland) 06.00 uur (akte 31) (getuigen: Tjeerd Jager, 38j, arbeider en Gaauwe Visser, 54j, concierge), otr. [14302] op 25‑04‑1875 en op 02-05-1875 Drachten(Gem. Smallingerland), tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) op 08‑05‑1875 Smallingerland (akte 25) (getuigen: Jacob Mients de Jong, 67j; Jan Wiegers Veenstra, 73j, dienaren van politie; Klaas Reidsma, 65j en Kornelis Veenstra, 39j, klerken) met Douwe Sjoerds de ROOS [36385], zn. van Sjoerd Douwes de ROOS [36386] (arbeider) en Ymken Baukes Aardema [36387] (arbeidster), geb. op 22‑11‑1844 Drachten(Gem. Smallingerland) 07.00 uur in wijk H nr. 175 (akte 209) (getuigen: Sietze Lolkes van der Zaag, 44j, timmerman en Oeds Gerben de Vries, 37j, veldwachter), arbeider, ovl. (61 jaar oud) op 26‑02‑1906 Drachten(Gem. Smallingerland) 07.30 uur (akte 31) (getuigen: Oeds Veenema, 44j en Gerrit Vlietstra, 45j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk een zoon.

1.††††††††††††† Sjoerd de ROOS [36388], geb. op 15‑09‑1875 Drachten(Gem. Smallingerland) 15.00 uur (akte 198) (getuigen: Kornelis Veenstra, 39j en Klaas Reidsma, 66j, klerken), arbeider, ovl. (40 jaar oud) op 27‑04‑1916 Grootegast (akte 30) (getuigen: Luike Zevenberg, 51j, armvader en Lubbertus Boxem, 29j, veldwachter), tr. (resp. 35 en 41 jaar oud) [14304] op 01‑07‑1911 Grootegast (akte 30) (getuigen: Jacob Everts, 50j, logementhouder; Mient van der Molen, 45j, veldwachter; Ebel Veenstra, 34j, arbeider en Duurt Beukema, 45j, klerk) met Baukje de JONG [36389], dr. van Hermanus Arjens de JONG [36390] (arbeider) en Sijtske Lammerts Dalstra [36391] (arbeidster), geb. op 23‑05‑1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 23.00 uur (akte 141) Gescheiden van Sjoerd de Roos en Bareld de Meer (getuigen: Folkert van der Schaaf, 60j, secretaris en Bonne Stiksma, 39j, klerk), arbeidster, ovl. (82 jaar oud) op 22‑06‑1952 Leeuwarden, begr. Leeuwarden Foto graf. Uit dit huwelijk een kind.

 

VIIId.††††††† Pieter Pieters de MEER [36664], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 10‑08‑1842 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 03.00 uur (blad 73) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 33j, klerk en Berend Leesing, 30j, winkelier), arbeider, ovl. (81 jaar oud) op 03‑03‑1924 Drachten(Gem. Smallingerland) 12.00 uur (akte 29) (getuigen: Hendrik Tuinstra, 24j en Jan Dalstra, 22j, arbeiders), otr. [14421] op 07‑08‑1870 en op 17-08-1870 Drachten(Gem. Smallingerland), tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) op 18‑08‑1870 Smallingerland (akte 80) Drie kinderen gewettigd: Pieter, Berbertje en Bareld (getuigen: Jacob Mients de Jong, 62j en Jan Wiegers Veenstra, 68j, dienaren van politie en Klaas Reidsma, 60j, en Kornelis Veenstra, 34j, klerken) met Sytske (Sietske) Barelds de JONG [36665], dr. van Barelt de JONG [36666] en Barber de Weerd [36667], geb. op 17‑07‑1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 19.00 uur (blad 79) Kind bij huwelijk erkend (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 51j, politieagent en Folkert van der Schaaf, 35j, klerk), arbeidster, ovl. (71 jaar oud) op 23‑01‑1916 Drachten(Gem. Smallingerland) 18.00 uur (akte 9) (getuigen: Bareld Pultrum, 37j, koopman en Jetse Veenstra, 28j, arbeider).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 9 kinderen.

1.††††††††††††† Pieter de MEER [36749], geb. op 09‑12‑1864 Noorder Drachten, ovl. (39 jaar oud) op 11‑04‑1904 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt IXi [blz. ].

2.††††††††††††† Berbertje de MEER [36783], geb. op 07‑08‑1867 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (48 jaar oud) op 25‑05‑1916 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt IXj [blz. ].

3.††††††††††††† Bareld de MEER [35995], geb. op 28‑02‑1870 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (62 jaar oud) op 27‑01‑1933 Boelenslaan, volgt IXk [blz. ].

4.††††††††††††† Yme (IJme) de MEER [36824], geb. op 16‑12‑1872 Drachten(Gem. Smallingerland) 08.00 uur (akte 298). Ongehuwd (getuigen: Kornelis Veenstra, 36j en Klaas Reidsma, 63j, klerken), boendermaker, ovl. (76 jaar oud) op 20‑05‑1949 Opende 13.00 uur (akte 39). Door en noodlottig ongeval. Ovl. adv (getuige: Luitzen Ongerema, 54j, timmerman).

5.††††††††††††† Aaltje de MEER [36931], geb. op 30‑05‑1875 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (64 jaar oud) op 26‑11‑1939 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt IXl [blz. ].

6.††††††††††††† Jacob de MEER [36974] [GDPmaxpic12], geb. op 15‑06‑1878 Drachten(Gem. Smallingerland) 14.00 uur (akte 125) (getuigen: Kornelis Veenstra, 42j en Pieter Zeeman, 26j, klerken), ovl. (66 jaar oud) op 25‑01‑1945, tr. [14804], (gesch. op 01‑04‑1943 Leeuwarden) met Wietske Hazenberg [37285] [GDPmaxpic12], dr. van Kornelis Hazenberg [37286] (vervener, arbeider) en Annigje de Goede [37287], geb. op 23‑10‑1898 Tolbert 20.00 uur (akte 134). Zij hertrouwt met Pieter van der Sluis (getuigen: Jurjen de Jong, 35j, arbeider en Geert Oosterhuis, 26j, gemeentesecretaris), huishoudster, ovl. (63 jaar oud) op 09‑04‑1962 Drachten 23.30 uur (akte 108). Laatste wonend te Boelenslaan (getuige: Jeen Kootstra, 54j, veehouder), begr. Boelenslaan (foto graf 09-04-1952 foutief). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Jan de MEER [36994], geb. op 25‑11‑1880 Drachten(Gem. Smallingerland) 10.00 uur (akte 272) (getuigen: Kornelis bVeenstra, 44j en Pieter Zeeman, 28j, klerken), ovl. (59 jaar oud) op 20‑03‑1940 Houtigehage (Gem. Smallingerland) 18.00 uur (akte 32) (getuige: Luitzen Ongersma, 45j, timmerman).

8.††††††††††††† Sietske de MEER [37029], geb. op 01‑05‑1884 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (83 jaar oud) op 11‑09‑1967 Leeuwarden, volgt IXm [blz. ].

9.††††††††††††† Hendrik de MEER [37096], geb. op 13‑12‑1887 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (80 jaar oud) op 10‑02‑1968 Houtigehage (Gem. Smallingerland), volgt IXn [blz. ].

 

VIIIe.††††††† Stijntje de MEER [36668], dr. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 03‑09‑1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.00 uur (blad 93) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 35j, klerk en Berend Leesing, 32j, winkelier), arbeidster, ovl. (83 jaar oud) op 19‑01‑1928 Boelenslaan, otr. (1) [14425] op 15‑11‑1868 en op 22-11-1868 Achtkarspelen, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 12‑12‑1868 Achtkarspelen (akte 71) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 75j en Durk Edzes van der Molen, 48j, veldwachters en Bonne Stiksma, 38j en Johannes Baarda, 25j, klerken), (gesch. op 03‑01‑1895 Leeuwarden) met Markus Dalstra [36669], zn. van Lammert Teyes Dalstra [36670] (schoenmaker) en Fokje Jans Haagsma [36671], geb. op 02‑04‑1842 Drachten(Gem. Smallingerland) 00.30 uur in wijk H (blad 36) (getuigen: Wopke Wieberens de Jong, 60j, bode en Kornelis Harmens Ferwerda, 57j, blauwverwer), arbeider, kleermaker, ovl. (68 jaar oud) op 20‑03‑1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 21.00 uur (akte 40) (getuigen: Hendrik Bijma, 33j en Sytze Veenstra, 28j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 2 kinderen.

1.††††††††††††† Lammert Dalstra [36672], geb. op 24‑10‑1868 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.00 uur (akte 230) (getuigen: Pieter Jans de Meer, 55j en Lammert Tijes Dalstra, 60j, arbeiders), arbeider, ovl. (83 jaar oud) op 12‑08‑1952 Boelenslaan, begr. Boelenslaan Foto graf, otr. [14427] op 08‑02‑1893 en op 15-021893 Achtkarspelen, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 04‑03‑1893 Achtkarspelen (akte 6) (getuigen: Anne Boersma, 43j, klerk en Fokke Beswerda, 41j en Albert Spaanstra, 37j, veldwachters en Handrik Tabak, 29j, arbeider) met Janke Bosgraaf [36673], dr. van Auke Bosgraaf [36674] (arbeider) en Antje Bekkema [36675], geb. op 15‑01‑1873 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), arbeidster, ovl. (91 jaar oud) op 13‑07‑1964 Boelenslaan, begr. Boelenslaan Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Ymkje Dalstra [36676], geb. op 28‑08‑1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.00 uur (akte 216). Aangifte door Ymke Jakobs Bekkema. Vader afwezig (getuigen: Sake Jans Tuinstra, 45j, arbeider en Bonen Stiksma, 40j, klerk), arbeidster, otr. [14429] op 02‑07‑1893 en op 09-07-1893 Achtkarspelen ook te Smallingerland, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) op 12‑08‑1893 Achtkarspelen (akte 31) (getuigen: Anna Boersma, 44j, klerk en Fokke Beswerda, 41j en Albert Spaanstra, 37j en Durk Tuinstra, 27j, veldwachters) met Wolter Veenstra [36677], zn. van Hendrik Jans Veenstra [36678] (arbeider) en Wilhelmina Franzes Postmus [36679] (arbeidster), geb. op 05‑04‑1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.00 uur (akte 102) (getuigen: Durk Edzes van der Molen, 46j, veldwachter en Bonne Stiksma, 36j, klerk), arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Markus Dalstra [36669].

Op de trieste mistige morgen van de 25ste november 1867 bleef de boerderij van Wietze Hiddema en zijn vrouw Sietske Wopkes Sietzema, staande aan de Nijegaster Hogeweg nabij de Oudegasterdijk, gesloten. Het vee loeide op de stallen. Na onderzoek bleek dat de twee oude mensen hier 's nachts waren vermoord. De vrouw lag dood in de voorkamer onder de tafel en de boer bij de pomp in het achterhuis met de hond bij zich als trouwe wachter.
Lang bleven de daders onbekend, totdat voorwerpen te Houtigehage opdoken. De zaak kwam voor het Provinciale Gerechtshof te Leeuwarden, waar 37 personen verhoord werden. Bij vonnis van 8 maart 1871 werden Lammert Teijes Dalstra, 65 jaar, Markus Lammerts Dalstra, 27 jaar, beiden wonende te Surhuisterveensterheide en Auke Freerks Dalstra, 36 jaar, wonende te Houtigehage, tot levenslange tuchthuisstraf veroordeeld, later veranderd in 35 jaar cel. Eťn van hen stierf in 1919 in het armenhuis.
Het drietal was 's avonds bij de oude mensen te 'jounpraten'. Eťn van hen was boerenknecht bij Hiddema geweest.
Markus Dalstra en zijn vrouw Stijntje hadden tegen die tijd twee kinderen, Lammert en Ymkje (laatstgenoemde werd geboren vlak nadat Markus naar het gevang werd gestuurd). Maar nadat Markus in het tuchthuis terecht kwam, bleef Stijntje kinderen krijgen. Deze werden allen aangegeven door Gerhardus Franzes Postmus en aan de namen van die kinderen te zien werden ze vernoemd naar leden uit zijn familie. Dus hij moet wel de vader zijn geweest. Maar omdat Stijntje en Markus nog niet officieel gescheiden waren, werden de kinderen toch bij de Burgerlijke Stand ingeschreven als Dalstra's
.

 

†††††††††††††††† Stijntje de MEER [36668], sam. (2) [14431] circa 1874 met Gerhardus Franzes Postmus [36680], zn. van Frans Franzen Postmus [36699] (koopman) en Mattje Wiebes Kloosterman [36700], geb. op 23‑02‑1839 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 00.30 uur (blad 22). Eerder gehuwd met Uilkjen Sietses Sietsema. Gescheiden op 31 januari 1871 (getuigen: Folkert van der Schaaf, 29j, klerk en Johannes Thijssens Zijlman, 28j, kleermaker).

†††††††††††††††† Uit deze relatie 6 kinderen.

1.††††††††††††† Franciscus Dalstra [36681], geb. op 01‑1875 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 22.00 uur (akte 234). Aangever: Gerhardus Franzes Postmus, 36j. Heeft in dienst gezeten (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 82j, veldwachter en Bonne Stiksma, 45j, klerk).

2.††††††††††††† Pieter Dalstra [36682], geb. op 10‑09‑1877 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 01.00 uur (akte 200). Aangever: Gerhardus Franzes Postmus, 37j (getuigen: Bonne Stiksma, 47j en Anne Boersma, 28j, klerk).

3.††††††††††††† Martje Dalstra [36683], geb. op 11‑10‑1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 03.00 uur (akte 303). Aangever: Gerhardus Franciscus Postmus, 40j (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 86j en Anne Boersma, 30j, klerk), arbeidster, ovl. (57 jaar oud) op 18‑07‑1937 Boelenslaan 11.00 uur (akte 83) (getuige: Luitzen Ongersma, 42j, timmerman), otr. [14432] op 05‑03‑1905 en op 12-03-1905 Achtkarspelen, tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) op 01‑04‑1905 Achtkarspelen (akte 13) (getuigen: Anne Boersma, 55j, klerk en Melle Smedes, 50j, grofsmid en Hermanus Draijer, 42j en Cornelis Dijkstra, 35j, veldwachters) met Jan van der HEIDE [36684], zn. van Jakob van der HEIDE [36685] (arbeider) en Doetje Jans Veenstra [36686], geb. op 27‑07‑1875 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 18.00 uur (akte 160) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 82j, veldwachter en Bonne Stiksma, 44j, klerk), arbeider, veehouder, ovl. (65 jaar oud) op 05‑03‑1941 Boelenslaan 01.00 uur (akte 70) (getuige: Luitzen Ongersma, 46j, timmerman). Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Antje Dalstra [36687], geb. op 09‑12‑1881 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 21.00 uur (akte 236). Aangever: Gerhardus Franciscus Postmus, 42j (getuigen: Bauke Ronner, 35j, veldwachter en Anne Boersma, 32j, klerk), arbeidster, ovl. (89 jaar oud) op 11‑04‑1971 Boelenslaan, begr. Boelenslaan Foto graf, otr. [14434] op 05‑03‑1905 en op 12-03-1905 Achtkarspelen, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 18‑03‑1905 Achtkarspelen (akte 8). 2 kinderen gelegitimeerd (getuigen: Anne Boersma, 55j, klerk en Albert Spaanstra, 49j, veldwachter en Melle Smedes, 50j, grofsmid, en Okko Jonker, 27j, gemeentesecretaris) met Jan BOS [36688], zn. van Albert Geerts BOS [36689] (arbeider) en Geeske Alberts Mijnheer [36690] (arbeidster), geb. op 18‑04‑1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 18.00 uur (akte 123) (getuigen: Bauke Ronner, 32j, veldwachter en Anne Boersma, 29j, klerk), arbeider, ovl. (79 jaar oud) op 19‑02‑1959 Boelenslaan, begr. Boelenslaan Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Willemke Dalstra [36691], geb. op 29‑09‑1883 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 23.00 uur (akte 215). Aangever: Gerhardus Franzes Postmus, 44j (getuigen: Jan Edxard Scherpbier, 37j, veldwachter en Anne Boersma, 34j, klerk), otr. [14436] op 12‑01‑1908 en op 19-01-1908 Achtkarspelen, tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) op 01‑02‑1908 Achtkarspelen (akte 2) (getuigen: Anne Boersma, 58j en Ynze Baumfalk, 23j, klerken en Fokke Beswarda, 55j en Evert de Haan, 31j, veldwachters) met Hielke KLAVER [36692], zn. van Ruurd Ruurds KLAVER [36693] (arbeider) en Wiebke Hendriks van der VELDE [36694], geb. op 06‑06‑1873 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 06.00 uur (akte 139) Weduwnaar van Iebeltje van der Lei (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijkenk, 80j, veldwachter en Anne Boersma, 23j, klerk), koopman, arbeider, ovl. (46 jaar oud) op 28‑03‑1920 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 12.00 uur (akte 60) (getuigen: Geert Bos, 67j, timmerman en Eldert Wolthuizen, 57j, gemeentebode). Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Klaske Dalstra [36695], geb. op 06‑12‑1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 23.00 uur (akte 315). Aangever: Gerhardus Franzes Postmus, 46j (getuigen: Jakob Bekkema, 25j, arbeider en Anne Boersma, 36j, klerk), ovl. (79 jaar oud) op 24‑11‑1965 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), begr. Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) Foto graf, otr. [14438] op 19‑01‑1908 en op 26-01-1908 Achtkarspelen, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) op 01‑02‑1908 Achtkarspelen (akte 3) (getuigen: Anne Boiersma, 58j en Ynze Baumfalk, 23j, klerken en Fokke Beswerda, 55j en Evert de Haan, 31j, veldwachters) met Gerrit de VRIES [36696], zn. van Anne Gerrits de VRIES [36697] (arbeider) en Sjoukje van der VEEN [36698], geb. op 09‑10‑1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 20.00 uur (akte 299) (getuigen: Durk Kornelis Dijkstra, 43j arbeider en Anne Boersma, 30j, klerk), arbeider, ovl. (65 jaar oud) op 21‑09‑1945 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), begr. Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

VIIIf.†††††††† Alle Pieters de MEER [36701], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 21‑05‑1848 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) (blad 39) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 38j, klerk en Sytze Jans de Meer, 25j, arbeider), arbeider, ovl. (51 jaar oud) op 30‑01‑1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 15.00 uur (akte 20) (getuigen: Jan Ettema, 32j en Joost Jongsma, 54j, arbeiders), otr. (1) [14441] op 21‑02‑1875 en op 28-02-1875 Achtkarspelen ook te Schoterland, tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) op 13‑03‑1875 Achtkarspelen (akte 5) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 81j, veldwachter en Bonne Stiksma, 44j en Anne Boersma, 25j, klerken en Durk Edzes van der Molen, 54j, veldwachter), (gesch. op 31‑01‑1883 Heerenveen) met Antje van OOSTEN [36702], dr. van Hendrik Jans van OOSTEN [36703] (arbeider) en Aafke Bonnes BIJKER [36704] (arbeidster), geb. op 09‑11‑1841 Lippenhuizen (blad 131), ovl. (54 jaar oud) op 14‑11‑1895 Opsterland (akte 249).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

†††††††††††††††† Alle Pieters de MEER [36701], otr. (2) [14443] op 14‑11‑1886 en op 21-11-1886 Achtkarspelen, tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) op 02‑12‑1886 Achtkarspelen (akte 75) (getuigen: Bonne Stiksma, 56j, gemeentesecretaris en Jan Edzard Scherpbier, 41j, veldwachter en Anne Boersma, 37j, klerk en Pieter Leverland, 64j, rijksveldwachter) met Rikstje van der TUIN [36705], dr. van Gerke Hendriks van der TUIN [36706] (arbeider) en Gepke Jans Veenstra [36707], geb. op 14‑01‑1860 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 10.00 uur (akte 12) (getuigen: Wijtze Marks Boersma, 45j, kuiper en Bonne Stiksma, 29j, klerk), arbeidster, ovl. (73 jaar oud) op 23‑08‑1933 Opsterland (akte 103).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Pieter de MEER [37057], geb. op 23‑10‑1886 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt IXo [blz. ].

2.††††††††††††† Gerke de MEER [37104], geb. op 31‑07‑1888 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 21.00 uur (akte 227) (getuigen: Fokke Beswerda, 36j, velwachter en Anne Boersma, 39j, klerk), ovl. (2 jaar oud) op 09‑03‑1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 06.30 uur (akte 50) (getuigen: Alle Pieters de Meer, 43j, arbeider, vader en Andries Geerts van der Wijk, 40j, arbeider).

3.††††††††††††† Gepke de MEER [37090], geb. op 31‑05‑1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (72 jaar oud) op 17‑02‑1964, volgt IXp [blz. ].

4.††††††††††††† Hendrikje de MEER [37158], geb. op 11‑02‑1894 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 21.00 uur (akte 47) (getuigen: Fokke Beswerda, 42j, veldwachter en Anne Boersma, 44j, klerk), ovl. (20 jaar oud) op 21‑02‑1914 Drachten(Gem. Smallingerland) 20.00 uur (akte 39) (getuigen: Fokke Veen, 63j, arnvoogd en Klaas Pool, 50j, knecht).

5.††††††††††††† Yme de MEER [37268], geb. op 03‑02‑1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 10.00 uur (akte 30). Tweeling (getuigen: Albert Spaanstra, 41j, veldwachter en Anne Boersma, 47j, klerk), ovl. (5 dagen oud) op 08‑02‑1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 08.00 uur (akte 23) (getuigen: Alle de Meer, 48j, arbeider, vader en Albert Spaanstra, 41j, veldwachter).

6.††††††††††††† Doodgeb. zoon de MEER [37269], geb. op 03‑02‑1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 09.30 uur (akte 19). Tweeling (getuigen: Alle de Meer, 48j, arbeider, vader en Albert Spaanstra, 41j, veldwachter).

7.††††††††††††† Iemkje de MEER [37281], geb. op 24‑04‑1898 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 16.00 uur (akte 108) (getuigen: Anne Boersma, 48j en Jan Bottema, 23j, klerken), ovl. (6 jaar oud) op 06‑12‑1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 04.00 uur (akte 212) (getuigen: Anne Bekkema, 35j en Tjerk de Vries, 40j, arbeiders).

 

VIIIg.††††††† Hendrik Pieters de MEER [36708] [GDPmaxpic12], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 27‑12‑1850 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) (blad 117) 15.00 uur (getuigen: Folkert van der Schaaf, 41j, klerk en Berend Leesing, 39j, winkelier), arbeider, ovl. (64 jaar oud) op 01‑09‑1915 Drachten(Gem. Smallingerland) (akte 125) 17.00 uur (getuigen: Rienk Roukema, 51j, timmerman en Evert Lascher, 36j, schoenmaker), otr. [14445] op 28‑02‑1875 en op 17-03-1875 Achtkarspelen, tr. (beiden 24 jaar oud) op 13‑03‑1875 Achtkarspelen (akte 6) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 81j, veldwachter en Bonne Stiksma, 44j en Anne Boersma, 25j, klerken en Durk Edzes van der Molen, 54j, veldwachter) met Neeltje Veenstra [36709] [GDPmaxpic12], dr. van Jan Wolters Veenstra [36710] (arbeider) en Hendrikje Siebes Boomsma [36711] (arbeidster), geb. op 10‑02‑1851 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 13.00 uur (blad 17) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 41j, klerk en Berens Leering, 39j, winkelier), arbeidster, ovl. (68 jaar oud) op 12‑06‑1919 Drachten(Gem. Smallingerland) 14.00 uur (akte 81) (getuigen: Rienk Roukema, 55j, timmerman en Evert Lascher, 40j, schoenmaker).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 6 kinderen.

1.††††††††††††† Hendrikje de MEER [36951], geb. op 28‑10‑1876 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (65 jaar oud) op 01‑08‑1942 Suameer, volgt IXq [blz. ].

2.††††††††††††† Ymkje (IJmke) de MEER [36976], geb. op 12‑05‑1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (74 jaar oud) op 10‑12‑1953 Groningen, volgt IXr [blz. ].

3.††††††††††††† Jan de MEER [36970], geb. op 12‑08‑1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (77 jaar oud) op 24‑02‑1960 Drachten, volgt IXs [blz. ].

4.††††††††††††† Antje de MEER [37105], geb. op 16‑07‑1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (68 jaar oud) op 17‑01‑1954, volgt IXt [blz. ].

5.††††††††††††† Neeltje de MEER [37039], geb. op 31‑08‑1888 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (32 jaar oud) op 06‑06‑1921 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt IXu [blz. ].

6.††††††††††††† Pietertje de MEER [37134], geb. op 13‑05‑1890 Drachten(Gem. Smallingerland) 15.00 uur (akte 108) (getuigen: Kornelis Veenstra, 54j en Pieter Zeeman, 38j, klerken), ovl. (4 jaar oud) op 22‑05‑1894 Drachten(Gem. Smallingerland) 21.00 uur (akte 139) (getuigen: Durk Jilles Pultrum, 66j en Tije de Haan, 38j, arbeiders).

 

VIIIh.††††††† Kleiske (Klaske) Pieters de MEER [36648], dr. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 14‑07‑1854 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 07.00 uur (blad 68) (getuigen: Sytze Jans de Meer, 30j, arbeider en Bonne Stiksma, 22j, klerk), dagloonster, ovl. (74 jaar oud) op 26‑03‑1929 Groningen 23.30 uur (akte 576) (getuigen: Jacob van der Wal, 41j, boekhouder en Taeke Henstra, 49j, klerk), otr. [14415] op 14‑09‑1879 en op 21-09-1879 Grootegast, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op 27‑09‑1879 Grootegast (akte 34) (getuigen: Johannes Schaafsma, 72j en Klaas Vonck, 35j, logementhouder en Uitje Homan, 34j, veldwachter en Gerardus Vonck, 29j) met Luitzen van der Lei [36649], zn. van Sijtze Luitzens van der Lei [36650] (arbeider) en Aafke Jans Oostvries [36651] (arbeidster), geb. op 13‑02‑1851 Drachten(Gem. Smallingerland) 09.00 uur (akte 21) (getuigen: Sjoerd Gerrits van der Heide, 65j, arbeider en Oene Geerts Offeringa, 55j, grofsmid), daglooner, arbeider, ovl. (62 jaar oud) op 07‑08‑1913 Groningen 16.30 uur (akte 836) (getuigen: Lammert Laurens Vermane, 30j en Douwe Bethlehem, 62j, schippers).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Iemke van der Lei [36652], geb. op 21‑07‑1879 Opende (akte 99). Gewettigd bij het huwelijk (getuigen: Klaas Vonck, 35j, logementhouder en Gerardus Vonck, 29j), ovl. (76 jaar oud) op 12‑02‑1956 Meppel (akte 30).

2.††††††††††††† Aafke van der Lei [36653], geb. op 10‑05‑1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 09.00 uur (akte 127) (getuigen: Bonne Stiksma, 51j, secretaris en Anne Boersma, 32j, klerk), arbeidster, ovl. (43 jaar oud) op 05‑05‑1926 Groningen (akte 554) (getuigen: Nicolaas Wildeboer, 63j, leedaanzegger en Taecke Henstra, 46j, klerk), otr. [14417] op 22‑01‑1911 en op 29-01-1911 Smallingerland, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) op 04‑02‑1911 Smallingerland (akte 4). Drie kinderen geŽcht (getuigen: Gaauwe Visser, 47j, concierge en Frederik Willem Steenhuisen, 28j en Pieter Zeeman, 58j en Ebele Nieuwholt, 51j, klerken) met Lammert Vermaning [36654], zn. van Lourens Vermaning [36655] en Albertje Koehoorn [36656], geb. op 28‑07‑1883 Lemmer 10.00 uur (akte 143) (getuigen: Hilbrand Vermaning, 37j, muzikant en Abe Cuperus, 71j, klerk), stoelenmatter, muzikant, arbeider, ovl. (38 jaar oud) op 06‑11‑1921 Groningen 23.00 uur (akte 1221). Wonend in Drachten (getuigen: Hindrik Louwe de Jonge, 36j, administrateur en Taeke Henstra, 41j, klerk). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Pieter van der Ley (van der Leij) [39288], geb. op 09‑10‑1884 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 03.00 uur (akte 247) (getuigen: Bonne Stiksma, 54j, secretaris en Anne Boersma, 35j, klerk), los arbeider, ovl. (59 jaar oud) op 30‑10‑1943 Groningen 14.00 uur (akte 1568). Is overleden bevonden (getuige: Andreas Johannes Nieuwenhuis, 61j, bedaanzegger).

4.††††††††††††† Sijtze (Sytze) van der Leij (van der Ley) [39284], geb. op 30‑09‑1887 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 20.00 uur (akte 229) (getuigen: Jan Edgard Scherpbier, 41j, veldwachter en Anne Boersma, 38j), arbeider, tr. (resp. 38 en 34 jaar oud) [15573] op 04‑03‑1926 Groningen (akte 114) (getuigen: Pieter Kooistra, 30j, koopman en Roelof Frieswijk, 36j, rietwerker) met Marie Kooistra (Kooijstra) [39285], dr. van Bauke Kooijstra [39286] (daglooner) en Maria Kampen [39287], geb. op 18‑04‑1891 Uithuizermeeden 16.00 uur (akte 36) (getuigen: Heine van der Boer, 57j en Tiemen Hut, 33j, veldwachter). Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Alle van der Lei [36657], geb. op 07‑06‑1890 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 09.30 uur (akte 151). Aangever Alle Pieters de Meer, bij afwezigheid van de vader (getuigen: Fokke Beswarda, 38j, veldwachter en Anne Boersma, 40j, klerk), fabrieksarbeider, werkman, ovl. (75 jaar oud) op 15‑06‑1965 Hoogezand, otr. [14419] op 17‑04‑1920 Hoogezand, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 01‑05‑1920 Hoogezand (akte 31) (getuigen: Derk Klein, 30j, en Pieter Smit, 34j, scheepstimmerknechten) met Willemtje MULDER [36658], dr. van Klaas MULDER [36659] (arbeider, schipper) en Annechien Knapper [36660], geb. op 16‑02‑1895 Nieuw Scheemda 23.30 uur aan boord (akte 23) (getuigen: Jan van Slooten, 37j, arbeider en Willem van Dijk, 34j, veldwachter), ovl. (53 jaar oud) op 25‑09‑1948 Hoogezand 18.00 uur (akte 77) (getuige: Geert Landman, 61j, aanspreker), begr. Kiel‑Windeweer. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Hendrik van der Lei [36662], geb. op 07‑04‑1895 Drachten(Gem. Smallingerland) 16.00 uur (akte 96) (getuigen: Kornelis Veenstra, 59j en Pieter Zeeman, 42j, klerken), ovl. (67 jaar oud) op 24‑02‑1963 Groningen (akte 415).

7.††††††††††††† Anne van der Lei [36661], geb. op 22‑03‑1900 Drachten(Gem. Smallingerland) 20.30 uur (akte 64) (getuigen: Sjoerd Douma, 39j en Feike Wouda, 30j, arbeiders), ovl. (3 jaar oud) op 01‑01‑1904 Drachten(Gem. Smallingerland) 11.30 uur (akte 3) (getuigen: Willem Knevelman, 31j, arbeider en Luitzen van der Lei, 52j, arbeiders, vader).

 

VIIIi.††††††††† Jan Sytze de MEER [36585], zn. van Sytze Jans de MEER [36213] (VIId) [blz. ]  (arbeider) en Aukje Joostens van der TUIN [36214] (arbeidster), geb. op 10‑06‑1849 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 01.00 uur (blad 63) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 39j, klerk en Menne Wytzes Veenstra, 28j, arbeider), arbeider, ovl. (39 jaar oud) op 08‑06‑1889 Grouw 23.00 uur (akte 52) (getuigen: Jelle van der Zwaag, 29j, arbeider en Andries IJska, 34j, veldwachter), otr. [14388] op 05‑12‑1875 en op 12-12-1875 Achtkarspelen, tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op 18‑12‑1875 Achtkarspelen (akte 75) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 82j, veldwachter en Bonne Stiksma, 45j en Anne Boersma, 26j, klerken en Beint Jans Zijlstra, 34j, veldwachter) met Sytske Jans de VRIES (van der Meer) [36586], dr. van Jan Pieters de VRIES [36587] (arbeider) en Maaike Hendriks van der MEER [36588], geb. op 03‑12‑1854 Buitenpost 20.00 uur (blad 117) (getuigen: Iebele Jans van der Meulen, 35j, arbeider en Bonne Stiksma, 24j, klerk), arbeidster, ovl. (85 jaar oud) op 14‑01‑1940 Augustinusga 06.00 uur (akte 10) (getuige: Mient Jongsma, landarbeider).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 kinderen.

1.††††††††††††† Maaike de MEER [36943], geb. op 29‑09‑1876 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (83 jaar oud) op 05‑01‑1960, volgt IXv [blz. ].

2.††††††††††††† Sijtze de MEER [36975], geb. op 04‑02‑1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 15.00 uur (akte 37). Heeft de militaire dienst vervuld (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 85j en Anne Boersma, 29j, klerk).

3.††††††††††††† Jan de MEER [37013], geb. op 21‑04‑1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (89 jaar oud) op 17‑03‑1972, volgt IXw [blz. ].

4.††††††††††††† Aukje de MEER [37493], geb. op 27‑09‑1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (59 jaar oud) op 25‑02‑1945 Leeuwarden, volgt IXx [blz. ].

5.††††††††††††† Hendrik de MEER [37153], geb. op 23‑11‑1888 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 01.00 uur (akte 312) (getuigen: Fokke Beswerda, 36j, veldwachter en Anne Boersma, 39j, klerk), ovl. (2 jaar oud) op 11‑08‑1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 14.00 uur (akte 133) (getuigen: Sijtze Jans de Mer, arbeider, grootvader en Marten Bijma, 36j, arbeider).

 

VIIIj.††††††††† Aaltje Sytzes de MEER (van der Meer) [36589], dr. van Sytze Jans de MEER [36213] (VIId) [blz. ]  (arbeider) en Aukje Joostens van der TUIN [36214] (arbeidster), geb. op 03‑06‑1852 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) (blad 54). Bij het huwelijk erkend. Woonde in Grouw (getuigen: Menne Wijtzes Veenstra, 31j, arbeider en Kornelis van Veen, 40j, timmerman), dienstmeid, arbeidster, ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1919 Gronau [Duitsland], otr. [14390] op 04‑05‑1879 en op 11-05-1879 Idaarderadeel, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) op 17‑05‑1879 Idaarderadeel (akte 16) (getuigen: Sipke Oudkerk, 56j en Woutena Homme Pietersen, 40j en Christiaan Draaisma, 45j, veldwachters en Hessel Smitz, 53j, gemeenteontvanger) met Eelke Egberts van der Kooi [36590], zn. van Egbert Jans van der Kooi [36591] en Sijke Linzes de JONG [36592], geb. op 06‑09‑1849 Garijp 15.00 uur (blad 108) Weduwnaar van Grietje Luitzens Drenth (getuigen: Andries Linzes Meijer, 50j, arbeider en Pieter Wadman, 38j, kastelein), arbeider, ovl. (41 jaar oud) op 19‑05‑1891 Oudega 20.30 uur (akte 70) (getuigen: Jan Martens de Vries, 38j en Michiel van der Zee, 34j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Sytze (Sietze) de Meer [36593], geb. op 04‑01‑1877 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (73 jaar oud) op 31‑01‑1950 Oudwoude, volgt IXy [blz. ].

2.††††††††††††† Sije van der Kooi [36597], geb. op 22‑10‑1879 Oudega 06.00 uur (akte 267) (getuigen: Kornelis Veenstra, 43j en Pieter Zeeman, 27j, klerken), tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [15740] op 27‑05‑1905 Leeuwarden met Froukje Pruis [39698], dr. van Cornelis Pruis [39699] en Sjoukjen ZANDSTRA [39700], geb. op 31‑01‑1884 Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Aukjen van der Kooi [36598], geb. op 04‑03‑1881 Oudega 17.00 uur (akte 52). Woonde bij haar huwelijk in Gronau (D) (getuigen: Kornelis Veenstra, 45j en Pieter Zeeman, 28j, klerken), ovl. (38 jaar oud) op 26‑05‑1919 Suameer 15.00 uur (akte 76) (getuigen: Tjeerd Paulides, 43j, portier en Johannes Theodorus Jansen, 54j, magazijnmeester), otr. [14394] op 30‑05‑1903 en op 07-061903 Tietjerksteradeel en te Gronau (D), tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) op 05‑09‑1903 Tietjerksteradeel (akte 106) (getuigen: Johannes Falkena, 55j, secretaris en Andries Jager, 67j en Jakob Groenendal, 23j, klerk en Dirk Schuite, 29j, veldwachter) met Albert Jelmers de BOER [36599], zn. van Jelmer Alberts de BOER [36600] (arbeider) en Hylkje Gerbens van der MEULEN [36601], geb. op 29‑05‑1872 Suameer 00.30 uur (akte 199) (getuigen: Johannes Eelkes Boonstra, 47j, arbeider en Taeke Hoeneveld, 24j, klerk), stationsarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Grietje van der Kooi [36602], geb. op 02‑10‑1882 Oudega 08.30 uur (akte 222) (getuigen: Kornelis Veenstra, 46j en Pieter Zeeman, 30j, klerken), fabrieksarbeidster, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [14396] op 24‑04‑1908 Lonneker (akte 24) met Hendrikus Johannes de JONG [36603], zn. van Bastiaan de JONG [36604] (arbeider, koopman) en Afke Terhorne [36605], geb. op 20‑01‑1887 Heerenveen 03.30 uur (akte 23) (getuigen: Roel Bakker, 54j, arbeider en Andries Leiker, 35j, halknecht), fabrieksarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Joost van der Kooi [36606], geb. op 19‑08‑1884 Oudega 08.30 uur (akte 184). Aangever: Eetske Hendriks Gaauwinga, 54j (getuigen: Kornelis Veenstra, 48j en Pieter Zeeman, klerken).

6.††††††††††††† Janke van der Kooi [36607], geb. op 26‑12‑1886 Oudega 07.30 uur (akte 318) (getuigen: Kornelis Veenstra, 50j en Pieter Zeeman, 34j, klerken), ovl. (66 jaar oud) op 25‑08‑1953 Brunssum (akte 99), tr. [14398] met Geert KRIST [36608], geb. circa 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Johannes van der Kooi [36609], geb. op 01‑09‑1888 Oudega 08.00 uur (akte 202) (getuigen: Kornelis Veenstra, 52j en Pieter Zeeman, 36j, klerken), tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) [14399] op 03‑02‑1911 Lonneker (akte 2) met Mintje Moerman [36610], dr. van Egbert Moerman [36611] (veenwerker, fabrieksarbeider) en Baukje Bron [36612], geb. op 28‑08‑1891 Boornbergum 03.00 uur (akte 229) (getuigen: Kornelis Venstra, 55j en Pieter Zeeman, 39j, klerken), ovl. (40 jaar oud) op 26‑04‑1932 Noord Eschmarke. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.††††††††††††† Egbert van der Kooi [36613], geb. op 26‑08‑1890 Oudega 13.00 uur (akte 205) (getuigen: kornelis Veenstra, 54j en Pieter Zeeman, 38j, klerken), opperman, ovl. (23 jaar oud) op 10‑02‑1914 Noord Eschmarke (akte 35).

 

VIIIk.††††††† Grietje de Meer [37007], dr. van Johannes Pieters de Meer [36072] (VIIe) [blz. ]  (arbeider, daglooner) en Trijntje Nitterts Kooijma [36579] (dagloonersche, arbeidster), geb. op 28‑09‑1851 Oldehove 08.00 uur (akte 44) (getuigen: Jakob Klaassens Wiersema, 32j, arbeider en Jan Lucas Smid, 29j, timmerman), dagloonersche, otr. [14578] op 10‑04‑1881 en op 17-04-1881 Groningen, tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 23‑04‑1881 Groningen (akte 6) (getuigen: Johannes van der Helen, 61j, landbouwer en Cornelis Reinink, 30j, onderwijzer en Jan Westerdijk, 25j en Pieter Beukema, 63j, veldwachter) met Jacob Boersema [37008], zn. van Albert Boersema [37009] (daglooner) en Aaltje KUIPERS [37010] (dagloonersche), geb. op 04‑02‑1856 Zoutkamp 19.00 uur (akte 14) (getuigen: Jan Bol, 30j, schippersknecht en Christiaan Swalue, 37j, medicine doctor), daglooner.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 kinderen.

1.††††††††††††† Johannes Boersema [37011], geb. op 30‑03‑1882 Vliedorp 17.00 uur (akte 28) (getuigen: Jelle Zwart, 64j en Bernardus Blaauw, 38j, daglooner).

2.††††††††††††† Trijntje Boersema [37012], geb. op 02‑04‑1884 Niekerk 00.00 uur (akte 29) (getuigen: Gerrit Kooi, 42j, broodbakker en Jelmer Kuipers, 37j, veldwachter).

3.††††††††††††† Alberdina Boersema [39279], geb. op 16‑08‑1886 Vliedorp 00.00 uur (akte 75) (getuigen: Brand Siebersma, 55j, fabriekswerker en Pieter Beukema, 68j, bode).

 

VIIIl.††††††††† Klaaske de Meer [36089] [GDPmaxpic12], dr. van Geertje de Meer [36085] (VIIi) [blz. ]  (dienstmeid, arbeidster), geb. op 30‑06‑1843 Pingjum (Wonseradeel) (blad 92). Aangever: Jurjen Harmes Drijfhout, 45j, timmermansknegt (getuigen: Hendrik Dijkstra, 32j, klerk en Willem Piers Bakker, 48j, veldwachter), dienstmeid, ovl. (67 jaar oud) op 04‑09‑1910 Zurich 05.00 uur (akte 124) (getuigen: Sikke Tolsma, 31j, vrachtrijder, zoon en Dooitze Smeding, 49j, klerk), otr. [14165] op 02‑05‑1869 Wonseradeel, tr. (resp. 25 en ongeveer 20 jaar oud) op 15‑05‑1869 Wonseradeel (akte 46) (getuigen: Bauke Falkena, 49j, klerk; Gerardus Albertus Heldoorn, 44j, concierge; Johannes Leenderts Rosier, 71j, politiebediende en Sieswerda, 55j, veldwachter, aan de echtelingen vreemd) met Sjoerd Tolsma [36090], zn. van Syben Sjoerds Tolsma [36091] (arbeider) en Antje Hendriks Elzinga [36092], geb. circa 1849 Witmarsum (Wonseradeel), arbeider, vrachtrijder (1892), koemelker (1906), werkman (1922).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 11 kinderen.

1.††††††††††††† Geertje Tolsma [36097] [GDPmaxpic12], geb. op 17‑08‑1867 Achlum (gem. Franekeradeel) 15.00 uur (akte 86). Gewettigd op 15-09-1890. Aangever: Sikke Douwes Jellema, 49j, panbakker (getuigen: Evert Hermanus van Zandbergen, 46j, arbeider en Johannes Caspers Kreemers, 43, veldwachter), dienstmeid, otr. [14169] op 01‑05‑1892 en op 08-05-1892 Wonseradeel, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 14‑05‑1892 Wonseradeel (akte 45) (getuigen: Evert Jansen, 45j, gemeentesecretaris; Schelte Flameling, 34j, klerk; Doortze Smeding, 31j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 67j, concierge, vreemden) met Johannes Stellingwerf [36098] [GDPmaxpic12], zn. van Hille Sipkes Stellingwerf [36099] (arbeider) en Bottje Willems Beistra [36100], geb. op 27‑02‑1866 Kimswerd 04.00 uur (blad 21) (getuigen: Bauke Falkena, 45j, klerk en Bauke Windsma, 25j, klerk), arbeider, winkelier, ovl. (66 jaar oud) op 06‑03‑1932 Witmarsum (Wonseradeel) 21.00 uur (akte 30) (getuigen: Fedde Andringa, 62j, kleermaker en Pieter Brune, 21j, ambtenaar ter secretarie). Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Sijbren (Sybren) Tolsma [36093] [GDPmaxpic12], geb. op 18‑10‑1869 Witmarsum (Wonseradeel) 06.00 uur (blad 81) (getuigen: Bauke Falkena, 49j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 44j, concierge), arbeider, gaardenier, otr. (1) [14167] op 28‑04‑1895 en op 05-05-1895 Wonseradeel, tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) op 11‑05‑1895 Wonseradeel (akte 32) (getuigen: Schelte Flameling, 37j, klerk; Doortze Smeding, 34j, klerk; Gerardus Albertus Heldoorn, 70j, concierge en Pier van Gosliga, 25j, volontair ter secretarie, vreemden) met Marijke Hoekstra [36094] [GDPmaxpic12], dr. van Hille Hoekstra [36095] (arbeider, gardenier) en Grietje Karsten [36096], geb. op 05‑03‑1876 Arum 17.00 uur (akte 29) (getuigen: Rommert Straatsma, 43j en Yde de Boer, 27, schippers), ovl. (40 jaar oud) op 28‑02‑1917 Witmarsum (Wonseradeel) 16.00 uur (akte 36) (getuigen: Klaas Sieswerda, 66j, arbeider en Jelle Postma, 62j, concierge). Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14171] op 11‑05‑1918 Hennaarderadeel ook te Wonseradeel, tr. (resp. 48 en 49 jaar oud) op 22‑05‑1918 Hennaarderadeel (akte 29) (getuigen: Hette Blanksma, 41j, ambtenaar ter secretarie en Jan Nieuwland, 46j, concierge) met Antje Wiersma [36101] [GDPmaxpic12], dr. van Krijn Popkes Wiersma [36102] (arbeider) en Marijke Jans Bergsma [36103], geb. op 16‑02‑1869 Achlum (gem. Franekeradeel) 23.00 uur (akte 20) Weduwe van Dirk Miedema (getuigen: Joost de Vries, 55j, koopman en Foppe Draisma de Vries, 63j, fabrikant), dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Antje Tolsma [36104] [GDPmaxpic12], geb. op 29‑09‑1871 Witmarsum (Wonseradeel) 09.00 uur (blad 88). Antje Tolsma was een kleine gezette vrouw met bruine ogen. Ze was streng en doordringend (getuigen: Bauke Falkena, 51j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 46j, concierge), dienstmeid, ovl. (75 jaar oud) op 13‑01‑1947 Witmarsum (Wonseradeel) (akte 3) (getuige: Berend Hoogeveen, 48j, landarbeider), begr. Witmarsum (Wonseradeel) Foto graf, otr. [14173] op 30‑04‑1893 en op 07-05-1893 Wonseradeel, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) op 13‑05‑1893 Wonseradeel (akte 38) (getuige: Schelte Flameling, 35j, klerk; Dooitze Smeding, 32j, klerk; Gerardus Albertus Heldoorn, 68j, 68j, volutair ter secretarie) met Klaas van Wier [36105] [GDPmaxpic12], zn. van Pieter van Wier [36106] (arbeider) en Dieuwke Hofma [36107], geb. op 02‑05‑1871 Arum 03.00 uur (blad 41). Klaas was een grote rechte man, hij was een harde werker, werkte overdag bij de boer en 's avonds ging hij voor een ander onkruid steken, dan kwam hij krom terug (getuigen: Bauke Falkena, 51j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 45j, concierge), ovl. (84 jaar oud) op 08‑12‑1955 Witmarsum (Wonseradeel), begr. Witmarsum (Wonseradeel) Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Sikke Tolsma [36108] [GDPmaxpic12], geb. op 18‑09‑1873 Witmarsum (Wonseradeel) 09.00 uur (blad 84) (getuigen: Bauke Falkena, 53j, klerk en Johannes Falkena, 25j, klerk), arbeider, ovl. (72 jaar oud) op 24‑01‑1946 Witmarsum (Wonseradeel), begr. Witmarsum (Wonseradeel) Foto graf, otr. [14175] op 02‑02‑1896 en op 09-02-1896 Wonseradeel, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) op 15‑02‑1896 Wonseradeel (akte 4) (getuige: Schelte Flameling, 38j, klerk; Dooitze Smeding, 35j, klerk; Gerardus Albertus Heldoorn, 71j; Harmen Jongsma, 23j, klerk, vreemden) met Aaltje de BOER [36109] [GDPmaxpic12], dr. van Johannes de BOER [36110] (stalknecht, koemelker) en Aaltje van der Zee [36111], geb. op 05‑10‑1877 Witmarsum (Wonseradeel) 16.00 uur (akte 320) (getuigen: Bauke Falkena, 57j, klerk en Johannes Falkena, 29j, klerk), ovl. (39 jaar oud) op 26‑12‑1916 Witmarsum (Wonseradeel) 15.30 uur (akte 151) (getuigen: Fedde Andringa, 47j, kleermaker en Dooitze Smeding, 56j, klerk), begr. Witmarsum (Wonseradeel) Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Ytje Tolsma [36112] [GDPmaxpic12], geb. op 22‑08‑1875 Witmarsum (Wonseradeel) 11.00 uur (blad 70) (getuigen: Bauke Falkena, 55j, klerk en Johannes Falkena, 27j, klerk), otr. [14177] op 30‑04‑1899 en op 07-05-1899 Wonseradeel, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 13‑05‑1899 Wonseradeel (akte 34) (getuigen: Schelte Flameling, 41j, klerk; Dooitze Smeding, 38j, klerk; Jelle Postma, 44j, concierge en Willem Boonstra, 44j, politiebediende) met Johannes Petrus ZIJLSTRA [36113] [GDPmaxpic12], zn. van Johanna ZIJLSTRA [36114], geb. op 21‑06‑1874 Midlum 13.00 uur (akte 91). Aangever: Jantje van der Veen, vroedvrouw (getuigen: Klaas de Wit, 63j en Atno de Graad, 35j, secretarieklerken), arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen.

6.††††††††††††† Lolkje Tolsma [36115] [GDPmaxpic12], geb. op 01‑11‑1877 Witmarsum (Wonseradeel) 01.00 uur (akte 344) (getuigen: Bauke Falkena, 57j en Johannes Falkena, 29j, klerken), ovl. (65 jaar oud) op 13‑03‑1943, otr. [14179] op 04‑06‑1905 en op 11-06-1905 Sneek, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op 17‑06‑1905 Sneek (akte 47) (getuige: Johannes van Akkeren, 55j; Herre Kampen, 45j; Johannes Bernardus de Jongh, 41j, ambtenaren ter secretarie) met Riemer DEKKER [36116] [GDPmaxpic12], zn. van Gosling DEKKER [36117] (koopmansknecht, winkelier) en Maria Brens [36118], geb. op 28‑05‑1882 Sneek 14.00 uur (akte 169) (getuigen: Bernardus de Jongh, 69j, commies en Johannes van Akkeren, 32j, stadsbode en klerk), bankwerker, ovl. (88 jaar oud) op 07‑01‑1971 Drachten(Gem. Smallingerland). Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Klaas Tolsma [36119] [GDPmaxpic12], geb. op 15‑10‑1879 Witmarsum (Wonseradeel) 12.00 uur (akte 383) (getuigen: Bauke Falkena, 59j en Johannes Falkena, 31j, klerken), melkrijder, ovl. (58 jaar oud) op 05‑09‑1938 Witmarsum (Wonseradeel) 14.15 uur (akte 111) (getuige: Sibren Steigenga, 52j, arbeider), begr. Witmarsum (Wonseradeel) Foto graf, otr. [14181] op 20‑05‑1906 en op 27-05-1906 Wonseradeel, tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) op 23‑06‑1906 Wonseradeel (akte 70) (getuigen: Schelte Flameling, 48j; Dooitze Smeding, 45j, klerken; Jelle Postma, 51j, concierge en Jan de Vries, 35j, dienaar van politie, vreemden) met Antje Reitsma [36120] [GDPmaxpic12], dr. van Hessel Reitsma [36121] (arbeider) en Minke Roedema [36122], geb. op 08‑05‑1881 Cornwerd 00.30 uur (akte 174) (getuigen: Johannes Falkena, 33j en Schelte Flameling, 23j, klerken), dienstmeid, ovl. (98 jaar oud) op 12‑03‑1980 Witmarsum (Wonseradeel), begr. Witmarsum (Wonseradeel) Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

8.††††††††††††† Doutzen Tolsma [36123] [GDPmaxpic12], geb. op 20‑04‑1881 Witmarsum (Wonseradeel) 15.00 uur (akte 146) (getuigen: Johannes Falkena, 33j en Schelte Flameling, 23j, klerken), ovl. (87 jaar oud) op 17‑08‑1968 Zurich, begr. Zurich Foto graf, otr. [14183] op 27‑01‑1907 en op 03-02-1907 Wonseradeel, tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) op 09‑02‑1907 Wonseradeel (akte 5) (getuigen: Schelte Flameling, 49j; Dooitze Smeding, 47j; Hendricus Adrianus de Bruin, 24j, klerken en Jelle Postma, 52j, concierge) met Douwe Nadema [36124] [GDPmaxpic12], zn. van Jacob Nadema [36125] (arbeider) en Jeltje Elgersma [36126], geb. op 26‑08‑1873 Zurich 16.30 uur (blad 77). Weduwnaar van Trijntje Tijmstra (getuigen: Bauke Falkena, 53j en Johannes Falkena, 25j, klerken), fabrieksarbeider, ovl. (82 jaar oud) op 03‑10‑1955 Zurich, begr. Zurich Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

9.††††††††††††† Dirkje Tolsma [36127] [GDPmaxpic12], geb. op 25‑12‑1882 Witmarsum (Wonseradeel) 03.00 uur (akte 390) (getuigen: Schelte Flameling, 25j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 57j, concierge), ovl. (2 jaar oud) op 28‑02‑1885 Witmarsum (Wonseradeel) 08.00 uur (akte 51) (getuigen: Sijbren Tolsma, 63j, kooltjer, grootvader en Rijbe van Loon, 24j, klerk).

10.††††††††††† Dirkje Tolsma [36128] [GDPmaxpic12], geb. op 08‑11‑1887 Witmarsum (Wonseradeel) 23.00 uur (akte 371). Tweeling (getuigen: Schelte Flameling, 29j en Dooitze Smeding, 26j, klerken), ovl. (8 jaar oud) op 21‑07‑1896 Witmarsum (Wonseradeel) 10.00 uur (akte 133) (getuigen: Sjoerd Tolsma, 47j, vrachtrijder, vader en Dooitze Smeding, 35j, klerk).

11.††††††††††† Hendrik Tolsma [36129] [GDPmaxpic12], geb. op 08‑11‑1887 Witmarsum (Wonseradeel) 23.30 uur(akte 372). Tweeling (getuigen: Schelte Flameling, 29j en Dooitze Smeding, 26j, klerken), ovl. (4 jaar oud) op 22‑09‑1892 Witmarsum (Wonseradeel) 18.00 uur (akte 157) (getuigen: Sjoerd Tolsma, 44j, vrachtrijder, vader en Dooitze Smeding, 31j, klerk).

 

VIIIm.†††††† Dirk Jans de Meer [36614], zn. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) [blz. ]  (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 07‑06‑1852 Achlum (gem. Franekeradeel) 09.00 uur (akte 64) (getuigen: Foppe Draisma de Vries, 47j, fabrikant en Douwe Fokkes Bruinsma, 40j, slager), arbeider, gardenier, ovl. (63 jaar oud) op 14‑01‑1916 Achlum (gem. Franekeradeel) 01.00 uur (akte 2) (getuigen: Hille Wiersma, 41j en Fokke Haitsma, 41j, vrachtrijders), otr. [14401] op 11‑05‑1879 en op 18-05-1879 Franekeradeel, tr. (beiden 26 jaar oud) op 24‑05‑1879 Franekeradeel (akte 31) (getuigen: Johannes Casper Kreemer, 54j en Johannes Cammenga, 53j en Karel Dirks Spanjer, 63j, veldwachters en Klaas de Wit, secretarieklerk, 68j) met Antje WESTRA [36615], dr. van Klaas Bouwes WESTRA [36616] (koemelker, timmerknecht) en Hinke Jentjes Koopmans [36617], geb. op 25‑01‑1853 Winsum 04.00 uur (akte 9) (getuigen: Ane Freerks Koopmans, 38j, schipper en Gerardus Douwes Zijlstra, 41j, veldwachter), dienstmeid, ovl. (50 jaar oud) op 28‑07‑1903 Achlum (gem. Franekeradeel) 12.00 uur (akte 45) (getuigen: Ijsbrand Bergsma, 25j, vrachtrijder en Jan Alkema, 42j, veldwachter).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 4 kinderen.

1.††††††††††††† Hinke Dirks de Meer [36980], geb. op 01‑02‑1880 Achlum (gem. Franekeradeel), ovl. (87 jaar oud) op 23‑01‑1968 Tzum, volgt IXz [blz. ].

2.††††††††††††† Neeltje de Meer [37020] [GDPmaxpic12], geb. op 14‑11‑1882 Achlum (gem. Franekeradeel) (akte 147) 11.00 uur (getuigen: Jurre de Bruin, 54j en Beert Bonma, 46j, arbeiders), ovl. (59 jaar oud) op 11‑08‑1942 Achlum (gem. Franekeradeel) (akte 189) 9.45 uur (getuige: Hinke de Meer, 61j, zuster).

3.††††††††††††† Tjitske de Meer [37051], geb. op 09‑08‑1886 Achlum (gem. Franekeradeel), ovl. (72 jaar oud) op 02‑05‑1959 Arum, volgt IXaa [blz. ].

4.††††††††††††† Jan de Meer [37154], geb. op 12‑12‑1893 Achlum (gem. Franekeradeel), ovl. (68 jaar oud) op 02‑10‑1962 Harlingen, volgt IXab [blz. ].

 

VIIIn.††††††† Jacob de Meer [36618], zn. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) [blz. ]  (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 02‑01‑1854 Achlum (gem. Franekeradeel) 11.00 uur (akte 2) (getuigen: Jakkele Feddes Weidema, 43j en Johannes Casper Kreemer, 29j, veldwachters), arbeider, kastelein, ovl. (46 jaar oud) op 02‑01‑1900 Arum 10.00 uur (akte 3) (getuigen: Luitzen Feenstra, 44j, gardenier en Dooitje Smeding, 39j, klerk), otr. (1) [14403] op 10‑03‑1878 en op 17-03-1878 Franekeradeel, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 30‑03‑1878 Franekeradeel (akte 11) (getuigen: Johannes Casper Kreemer, 53j en Johannes Cammenga, 52j en Karel Dirks Spanjer, 62j, veldwachters en Klaas de Wit, 67j, secretarieklerk) met Klaaske Hiemstra [36619], dr. van Pieter Haantjes Hiemstra [36620] (arbeider) en Trijntje Meines de GROOT [36621], geb. op 25‑03‑1853 Achlum (gem. Franekeradeel) 10.00 uur (akte 35) (getuigen: Cornelis Sekkes Westra, 35j, leerlooijer en Klaas de Wit, 42j, klerk), ovl. (26 jaar oud) op 21‑05‑1879 Achlum (gem. Franekeradeel) 21.00 uur (akte 30) (getuigen: Dirk Jouwe Bouma, 45j en Jan Jacobs Zaagmans, 31j, arbeiders).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 2 kinderen.

1.††††††††††††† Grietje de Meer [36968], geb. op 20‑02‑1878 Achlum (gem. Franekeradeel) 09.00 uur (akte 31). Bij huwelijk erkend (getuigen: Klaas de Wit, 67j en Ane de Graad, 39j, secretarieklerken), ovl. (6 maanden oud) op 15‑09‑1878 Achlum (gem. Franekeradeel) 18.00 uur (akte 57) (getuigen: Derk Jouws Bouma, 24j en Jan Jacobs Zaagmans, 30j, arbeiders).

2.††††††††††††† Jan de Meer [36969], geb. op 07‑04‑1879 Achlum (gem. Franekeradeel) 20.00 uur (akte 64) (getuigen: Klaas de Wit, 68j en Ane de Graad, 40j, secretarieklerken), ovl. (4 maanden oud) op 21‑08‑1879 Achlum (gem. Franekeradeel) 14.30 uur (akte 50) (getuigen: Doekele Honnes de Vries, wagenmaker, 63j en Jan Tjeerd Ulbes Siersma, koopman, 26j).

 

†††††††††††††††† Jacob de Meer [36618], otr. (2) [14405] op 06‑05‑1883 en op 13-05-1883 Franekeradeel, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) op 19‑05‑1883 Franekeradeel (akte 24) (getuigen: Johannes Cammenga, 57j en Johannes Casper Kreemer, 58j en Karel Dirks Spanjer, 67j, veldwachters en Douwe Groeveld, 40j, secretariebeambte) met Jacobje WESTRA [36622], dr. van Klaas Bouwes WESTRA [36616] (koemelker, timmerknecht) en Hinke Jentjes Koopmans [36617], geb. op 10‑09‑1855 Winsum 18.00 uur (akte 107) (getuigen: Pieter Hijltjes Terpstra, 59j, gardenier en Eelze Hiemstra, 27j, klerk), dienstbode, ovl. (74 jaar oud) op 31‑10‑1929 Arum 19.00 uur (akte 119) (getuigen: Freerk Broersma, 70j, arbeider en Johan Georg Bijlsma, 23j, ambtenaar ter secretarie).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 4 kinderen.

1.††††††††††††† Hinke de Meer [37021] [GDPmaxpic12], geb. op 18‑11‑1883 Achlum (gem. Franekeradeel) (akte 154) 10.00 uur (getuigen: Tjeerd van der Velde, 32j, grofsmid en Hermanus van Zandbergen, 28j, arbeider), ovl. (89 jaar oud) op 18‑12‑1972 Franeker (ovl. adv.), begr. Franeker (foto graf), otr. [14584] op 15‑05‑1910 en op 22-05-1910 Franeker, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) op 26‑05‑1910 Franeker (akte 31) (getuigen: Tjalling Zondervan, 31j, slager, zwager vd bruidegom en Gerlof de Roos, 25j, molenmaker, zwager vd bruidegom en Roelof Postma, 27j, kruidenier en Jan de Meer, 24j, arbeider, broeder) met Albert KLOMP [37022], zn. van Albert KLOMP [37023] (kleermaker) en Martje van der MEULEN [37024], geb. op 29‑11‑1882 Franeker 15.00 uur (akte 235) (getuigen: Hendrik Ras, 39j, bakker en Johannes Buwalda, 24j, arbeider), koopman, ovl. (63 jaar oud) op 07‑10‑1946 Leeuwarden, begr. Franeker Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Jan de Meer [37025], geb. op 22‑02‑1886 Pietersbierum 08.00 uur (akte 51) (getuigen: Arend Rottinga, 32j, veldwachter en Pieter Stedehouder, 37j, klerk), arbeider, ovl. (79 jaar oud) op 13‑12‑1965, begr. Arum Foto graf, otr. [14586] op 13‑05‑1922 Witmarsum (Wonseradeel), tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) op 27‑05‑1922 Witmarsum (Wonseradeel) (akte 46) (getuigen: Dooitze Smeding, 61j, commies en Jelle Postma, 67j, concierge) met Doetje van der Plaats [37026], dr. van Doekle van der Plaats [37027] en Maaike de BOER [37028], geb. op 27‑03‑1896 Arum 01.00 uur (akte 91) (getuigen: Schelte Flameling, 38j en Dooitze Smeding, 35j, klerken), dienstbode, ovl. (87 jaar oud) op 30‑05‑1983 Arum Ovl. adv, begr. op 03‑06‑1983 Arum Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Neeltje de Meer [37103], geb. op 15‑03‑1888 Pietersbierum 09.30 uur (akte 64) (getuigen: Pieter Stedehouder, 39j en Bouwe van deb Berg, 28j, klerken), ovl. (44 jaar oud) op 03‑04‑1932 Leeuwarden (akte A207) Woonde in Arum.

4.††††††††††††† Klaas de Meer [37135], geb. op 02‑07‑1890 Pietersbierum 03.30 uur (akte 141) (getuigen: Pieter Stedehouder, 41j en Bouwe van den Berg, 30j, klerken), ovl. (2 maanden oud) op 13‑09‑1890 Pietersbierum 07.30 uur (akte 99) (getuigen: Evert van der Meer, 28j, landbouwer en Alle Wijbenga, 35j, arbeider).

 

VIIIo.††††††† Klaaske de Meer [36712], dr. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) [blz. ]  (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 17‑08‑1857 Achlum (gem. Franekeradeel) 01.00 uur (akte 100) (getuigen: Johannes Camminga, 31j, veldwachter en Klaas de Wit, 46j, klerk), naaister, ovl. (86 jaar oud) op 20‑08‑1943 Menaldumadeel 14.00 uur (A50 akte 89 Wonseradeel), otr. [14447] op 25‑04‑1880 en op 02-05-1880 Wonseradeel ook te Franekeradeel, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 05‑05‑1880 Wonseradeel (akte 25) (getuigen: Bauke Falkena, 60j en Johannes Falkena, 32j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 55j, concierge en Freerk Weerstra, 26j, klerk) met Pier Bergsma [36713], zn. van Feike Piers Bergsma [36714] (arbeider) en Dieuwke Pieters de VRIES [36715], geb. op 26‑01‑1856 Arum 18.00 uur (blad 18) (getuigen: Bauke Falkena, 35j, klerk en Willem Piers Bakker, 60j, veldwachter), arbeider, schipper, ovl. (67 jaar oud) op 24‑12‑1923 Arum 23.00 uur (akte 155) (getuigen: Freerk Broersma, 65j, arbeider en Sietze Wiarda, 23j, ambtenaar ter secretarie).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 kinderen.

1.††††††††††††† Feike Bergsma [36716], geb. op 17‑06‑1883 Arum 03.00 uur (akte 206) (getuigen: Hendrik Vlietstra, 30j, arbeider en Johannes van Linge, 44j, veldwachter), schipper, otr. (1) [14449] op 10‑05‑1908 en op 17-05-1908 Wonseradeel, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 23‑05‑1908 Wonseradeel (akte 24) (getuigen: Schelte Flameling, 50j en Dooitze Smeding, 47j en Hendricus Adrianus de Bruin, 25j, klerken en Jelle Postma, 53j, concierge) met Attje de VRIES [36717], dr. van Doeke de VRIES [36718] (arbeider) en Sijke Bierma [36719], geb. op 13‑09‑1882 Pingjum (Wonseradeel) 23.00 uur (akte 274) (getuigen: Johannes Falkena, 34j en Schelte Flamneling, 24j, klerken), ovl. (27 jaar oud) op 17‑11‑1909 Arum 15.00 uur (akte 135) (getuigen: Jelle de Jong, 71j en Jelle Postma, 55j, concierge). Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14451] op 18‑05‑1913 en op 25-05-1913 Wonseradeel ook te Bolsward, tr. (beiden 29 jaar oud) op 07‑06‑1913 Wonseradeel (akte 84) (getuigen: Schelte Flameling, 55j en Dooitze Smeding, 52j en Hendrikus Adrianus de Bruin, 30j, klerken en Jelle Postma, 58j, concierge) met Frouwkje de VRIES [36720], dr. van Meint Hendriks de VRIES [36721] (gardenier) en Geertje Jans Hoekema [36722], geb. op 01‑12‑1883 Hallum 03.00 uur (akte 243) (getuigen: Klaas Jans Feenstra, 67j, secretarie klerk en Wijbe Reiding, 78j, concierge), dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Neeltje Bergsma [36723], geb. op 18‑09‑1889 Arum 11.00 uur (akte 285) (getuigen: Schelte Flameling, 31j en Dooitze Smeding, 28j, klerken), ovl. (84 jaar oud) op 04‑08‑1974, begr. Dronrijp Foto graf, otr. [14453] op 02‑05‑1914 Wonseradeel ook te Menaldumadeel, tr. (beiden 24 jaar oud) op 20‑05‑1914 Wonseradeel (akte 37) (getuigen: Schelte Flameling, 56j en Jelle Postma, 59j, concierge) met Symon Wendelaar Bonga [36724], zn. van Evert Wendelaar Bonga [36725] (gardenier, landbouwer) en Tjitske TERPSTRA [36726], geb. op 08‑10‑1889 Dronrijp 16.30 uur (akte 236) (getuigen: Fetze van Solkema, 44j en Jurjen August Wesstra, 23j, klerken), landbouwer, gardenier, ovl. (47 jaar oud) op 15‑05‑1937 Leeuwarden 12.00 uur (akte 247). Laatst wonend te Dronrijp (getuige: Engelbertus Nicolaas Beckers, 45j, aanspreker), begr. Dronrijp Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Jan Bergsma [36727], geb. op 17‑01‑1892 Arum 22.00 uur (akte 15) (getuigen: Schelte Flameling, 34j en Dooike Smeding, 31j, klerken), schipper, ovl. (82 jaar oud) op 25‑03‑1974, begr. Arum Foto graf, otr. (1) [14455] op 24‑04‑1920 Wonseradeel, tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 05‑05‑1920 Wonseradeel (akte 24) (getuigen: Schelte Flameling, 62j, commies en Jelle Postma, 65j, concierge) met Grietje Feenstra [36728], dr. van Jentje Feenstra [36729] (gardenier) en Hinke DIJKSTRA [36730], geb. op 29‑12‑1894 Arum 02.30 uur (akte 363) (getuigen: Schelte Flameling, 37j en Dooitze Smeding, 34j, klerken), naaister, ovl. (27 jaar oud) op 12‑02‑1922 Arum 23.30 uur (akte 31) (getuigen: Freerk Broersma, 63j, arbeider en Catrinus Lemstra, 24j, adjunctcommies), begr. Arum Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) [14459] met Corneliske Jentje Feenstra [36736], dr. van Jentje Feenstra [36729] (gardenier) en Hinke DIJKSTRA [36730], geb. op 18‑04‑1900 Arum 21.00 uur (akte 131) (getuigen: Schelte Flameling, 42j en Dooitze Smeding, 39j, klerken), ovl. (59 jaar oud) op 21‑11‑1959, begr. Arum Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Dieuwke Bergsma [36731], geb. op 19‑05‑1894 Arum 02.00 uur (akte 140) (getuigen: Schelte Flameling, 36j en Dooitze Smeding, 33j, klerken), ovl. (76 jaar oud) op 27‑06‑1970 Arum, begr. Arum Foto graf.

5.††††††††††††† Aukje Bergsma [36732], geb. op 10‑10‑1896 Arum 01.00 uur (akte 288) (getuigen: Schelte Flameling, 38j en Dooitze Smeding, 35j, klerken).

 

VIIIp.††††††† Jan de Meer [36740], zn. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) [blz. ]  (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 14‑09‑1860 Achlum (gem. Franekeradeel) 03.00 uur (akte 90) (getuigen: Evert Hermanus van Zandbergen, 39j, arbeider en Oene Hessels Wijnstra, 27j, bakker), arbeider, otr. [14460] op 06‑12‑1895 en op 13-12-1895 Wonseradeel, tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) op 19‑12‑1896 Wonseradeel (akte 106) (getuigen: Schelte Flameling, 39j en Dooitze Smeding, 36j, klerken en Gerardus Albertus Heldoorn, 71j, concierge en Pier van Gosliga, 27j, klerk) met Siementje Brune [36741], dr. van Friedrich Ernst Brune [36742] (timmermansknecht) en Rinske Berends BOS [36743], geb. op 13‑10‑1868 Lollum 21.30 uur (blad 82) (getuigen: Bauke Falkena, 48j, klerk en Gerardus Albertus Heldoorn, 43j, concierge), dienstmeid.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 2 dochters.

1.††††††††††††† Rinske (Rena) de Meer [36744], geb. op 13‑12‑1897 Achlum (gem. Franekeradeel) 09.30 uur (akte 131) (getuigen: Hessel Bergsma, 47j, vrachtrijder en Douwe Groenveld, 54j, secretariebeambte), ovl. (85 jaar oud) op 26‑09‑1983 Lynden [Verenigde Staten], tr. [14462] met Fekke Hoekstra [36745], zn. van Fetze Hoekstra [36746] (arbeider) en Gťis Fekkes [36747], geb. op 06‑07‑1899 Schraard 11.00 uur (akte 172) (getuigen: Schelte Flameling, 31j en Dooitze Smeding, 38j, klerken), ovl. (52 jaar oud) op 06‑07‑1951 Lynden [Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Neeltje de Meer [36748], geb. op 23‑10‑1899 Achlum (gem. Franekeradeel) 21.00 uur (akte 104) (getuige: Catrinus Broersma, 33j, vrachtrijder e Douwe Groenveld, 56j, secretariebeambte), winkelbediende bakker, ovl. (49 jaar oud) op 06‑04‑1949 Achlum (gem. Franekeradeel) (akte 14) Verongelukt. Ovl. adv.

 

Generatie IX

 

 

IXa.††††††††† Antje de Meer (van der Meer) [36642], dr. van Jakob Pieters van der MEER [36624] (VIIIa) [blz. ]  (arbeider) en Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625] (arbeidster), geb. op 14‑08‑1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 12.00 uur (akte 214) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 58j, secretaris en Bonne Stiksma, 37j, klerk), ovl. (75 jaar oud) op 08‑02‑1943 Drachten(Gem. Smallingerland), begr. Boelenslaan, otr. [14412] op 08‑01‑1893 en op 15-01-1893 Drachten(Gem. Smallingerland), tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) op 21‑01‑1893 Drachten(Gem. Smallingerland) (akte 2) (getuigen: Arjen Louws Bietsma, 57j, dienaar van politie en Kornelis Veenstra, 56j en Pieter Zeeman, 40j en Ebele Nieuwholt, 33j, klerken) met Willem Jans Boomsma [36643], zn. van Jan Siebes Boomsma [37128] en Johanna Jans Plomp [37129], geb. op 06‑08‑1863 Noorder Drachten 10.00 uur (akte 194) (getuigen: Klaas Reidsma, 53j en Halbe van der Kuip, 37j, klerken), arbeider, ovl. (73 jaar oud) op 27‑01‑1937 Houtigehage (Gem. Smallingerland) 16.00 uur (akte 29) (getuige: Luitzen Angersma, 42j, timmerman), begr. Drachten(Gem. Smallingerland).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

1.††††††††††††† Johannes Boomsma [37130], geb. op 18‑11‑1887 Drachten(Gem. Smallingerland) 12.00 uur (akte 273) (getuigen: Kornelis Veenstra, 51j en Pieter Zeeman, 35j, klerken), arbeider, ovl. (77 jaar oud) op 08‑02‑1965, begr. Boelenslaan Foto graf, otr. [14634] op 13‑10‑1912 en op 20-10-1912 Smallingerland, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 26‑10‑1912 Smallingerland (akte 97) (getuigen: Gaauwe Visser, 49j, concierge en Sander IsraŽls, 24j en Roelf Bosma, 22j en Ebele Nieuwholt, 53j, klerken) met Hiltje Veenstra [37131], dr. van Siebe Jans Veenstra [37132] (arbeider) en Elizabeth Oedzes BOS [37133], geb. op 31‑05‑1890 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 23.00 uur (akte 146) (getuigen: Anne Boersma, 40j, klerk en Fokke Beswerda, 38j, veldwachter), ovl. (84 jaar oud) op 20‑04‑1975, begr. Boelenslaan Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Jacob Boomsma [37113], geb. op 03‑10‑1889 Drachten(Gem. Smallingerland) 06.00 uur (akte 227) (getuigen: Jacob Veenstra, 53j en Pieter Zeeman, 37j, klerken), ovl. (72 jaar oud) op 28‑06‑1962, begr. Boelenslaan Foto graf, otr. [14625] op 18‑05‑1913 en op 25-05-1913 Smallingerland, tr. (beiden 23 jaar oud) op 31‑05‑1913 Smallingerland (akte 13) (getuigen: Gaauwe Visser, 49j, concierge en Sander Israels, 24j en Roelf Bosma, 23j en Ebele Nieuwholt, 54j, klerken) met Kornelia de JONG [37114], dr. van Pieter Haayes de JONG [37115] (arbeider) en Ietje Wykel [37116], geb. op 29‑11‑1889 Drachten(Gem. Smallingerland) 01.30 uur (akte 259) (getuigen: Hans Hoekstra, 27j en Wietze Visser, 37j, arbeiders). Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Siebe Boomsma [37117], geb. op 12‑10‑1891 Drachten(Gem. Smallingerland) 17.30 uur (akte 280) (getuigen: Kornelis Veenstra, 55j en Ebele Nieuwholt, 32j, klerken), arbeider, ovl. (27 jaar oud) op 17‑11‑1918 Leeuwarden (akte A663), otr. [14627] op 17‑10‑1914 en op 24-10-1914 Smallingerland ook te Grootegasr, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) op 07‑11‑1914 Smallingerland (akte 95) (getuigen: Gaauwe Visser, 51j, concierge en Sander IsraŽls, 26j, klerk) met Antje van der MOLEN [37118], dr. van Jurjen van der MOLEN [37119] (arbeider) en Jeltje Dalmolen [37120], geb. op 17‑03‑1896 Doezum 14.00 uur (akte 46). Zij hertrouwt met Hendrik Meijer (getuigen: Duurt Beukema, 30j, klerk en Mient Durks van der Molen, 30j, veldwachter), ovl. (70 jaar oud) op 02‑03‑1967 Drachten(Gem. Smallingerland), begr. Opende Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Alle Boomsma [37121], geb. op 02‑07‑1895 Drachten(Gem. Smallingerland) (akte 187) (getuigen: Kornelis Veenstra, 59j en Pieter Zeeman, 43j, klerken), arbeider, otr. [14629] op 06‑01‑1917 Smallingerland, tr. (beiden 21 jaar oud) op 20‑01‑1917 Smallingerland (akte 4) (getuigen: Gaauwe Visser, 53j, concierge en Sander IsraŽls, 28j, ambtenaar ter secretarie) met Gerritje van der Valle [37122], dr. van Joanna van der Valle [37123] (arbeidster), geb. op 16‑07‑1895 Surhuizum 09.00 uur (akte 205) (getuigen: Anne Boersma, 46j, klerk en Albert Spaanstra, 39j, veldwachter), ovl. (69 jaar oud) op 15‑06‑1965, begr. Beetgum. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Pieter Boomsma [37124], geb. op 14‑07‑1898 Drachten(Gem. Smallingerland) 08.30 uur (akte 192) (getuigen: Pieter Zeeman, 46j en Steven Jan Akkerman, 23j, klerken), arbeider, ovl. (87 jaar oud) op 12‑06‑1986, begr. Rottevalle Foto graf, otr. [14631] op 21‑05‑1921 Smallingerland, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) op 04‑06‑1921 Smallingerland (akte 82) (getuigen: Gaauwe Visser, 57j, concierge en Herman Cornelis Arends, 29j, commies ter secretarie) met Pietje Slotegraaf [37125], dr. van Foppe Slotegraaf [37126] en Aaltje Tuinstra [37127], geb. op 30‑10‑1901 Drachten(Gem. Smallingerland) 01.00 uur (akte 291) (getuigen: Pieter Zeeman, 49j en Steven Jan Akkerman, 27j, klerken), ovl. (54 jaar oud) op 17‑08‑1956, begr. Rottevalle Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXb.††††††††† Jakob de Meer [36644], zn. van Jakob Pieters van der MEER [36624] (VIIIa) [blz. ]  (arbeider) en Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625] (arbeidster), geb. op 25‑08‑1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 23.30 uur (akte 214) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 27j, veldwachter en Bonne Stiksma, 40j, klerk), arbeider, otr. [14413] op 18‑03‑1894 en op 25-03-1894 Buitenpost, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 07‑04‑1894 Buitenpost (akte 13) (getuigen: Anne Bousma, 44j, klerk en Fokke Berwerda, 42j en Durk Tuinstra, 28j en Jacob Laverman, 28j, veldwachters) met Jitske VISSER (Huisman) [36645], dr. van Sietske HUISMAN [36646] (arbeider) en Oene VISSER [36647], geb. op 06‑12‑1871 Drachten(Gem. Smallingerland) 22.00 uur (akte 291 en akte 68 Erkend op 12-03-1894) (getuigen: Kornelis Veenstra, 35j, klerk en Klaas Reitsma, 62j, klerk), arbeidster, ovl. (37 jaar oud) op 18‑11‑1909 Groningen 17.00 uur (akte 1147) Woonde in Drachten (getuigen: Lodewijk Volkert Bartels, 65j, leedaanzegger en Taeke Henstra, 29j, schrijver).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 5 kinderen.

1.††††††††††††† Sietske de Meer [37167], geb. op 01‑06‑1895 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (40 jaar oud) op 08‑03‑1936 Groningen, volgt Xa [blz. ].

2.††††††††††††† Jakob (Jacob) de Meer [37270], geb. op 19‑02‑1897 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (79 jaar oud) op 03‑08‑1976 Groningen, volgt Xb [blz. ].

3.††††††††††††† Oene de Meer [39716], geb. op 28‑05‑1900 Drachten(Gem. Smallingerland) 23.00 uur (akte 132) (getuigen: Pieter Zeeman, 48j en Steven Jan Akkerman, 25j, klerken), schilder, ovl. (87 jaar oud) op 01‑04‑1988 Meppel Ovl. adv, begr. Ruinen Foto graf, otr. [15746] op 19‑09‑1931 Ruinen, tr. (resp. 31 en 41 jaar oud) op 03‑10‑1931 Ruinen (akte 25) (getuigen: Rudolf Dijkstra, 42j, ambtenaar ter secretarie en Margje Tissingh, 35j) met Elisabeth Nijenhuis [39717], dr. van Lambert Nijenhuis [39718] (bakker) en Aaltje Pestman [39719], geb. op 25‑08‑1890 Westerbork Weduwnaar van Hendrikus Abbenhuis Lonsain (getuigen: Cornelis Nijmeijer, landbouwer en Jan Wolters, veldwachter), ovl. (79 jaar oud) op 10‑04‑1970, begr. Ruinen Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Taapke de Meer [37528], geb. circa 1904 Drachten(Gem. Smallingerland), tr. (resp. ongeveer 18 en 21 jaar oud) [14806] op 20‑04‑1922 Groningen (akte 214). Voogden van Taapke zijn Willem van der Wijngaarden en Sietske de Meer (getuigen: Johan Herman Telling, 55j, loopknecht en Frederik Hendrik Grommers, 22j, letterzetter) met Jan de VRIES [37529], zn. van Hendrik de VRIES [37530] (arbeider, opperman) en Annegien MULLER [37531], geb. op 25‑10‑1900 Groningen 23.00 uur (akte 1527) (getuigen: Johannes Carel Vriemoet, 40j, adjunctcommies en Jan Jakob Wolff, 31j, klerk), magazijnknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

5.††††††††††††† Grietje de Meer [37532], geb. in 04‑1907 Drachten(Gem. Smallingerland), ovl. (5 maanden oud) op 04‑09‑1907 Drachten(Gem. Smallingerland) 10.30 uur (akte 135) (getuigen: Zeveitze Gall, 68j en Jan Veenstra, 51j, arbeiders).

 

IXc.††††††††† Alle de Meer [36830], zn. van Jakob Pieters van der MEER [36624] (VIIIa) [blz. ]  (arbeider) en Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625] (arbeidster), geb. op 11‑12‑1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 14.00 uur (akte 320) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 65j, secretaris en Anne Boersma, 25j, klerk), arbeider, koopman, ovl. (84 jaar oud) op 23‑03‑1959 Opende 15.00 uur (akte 12) (getuige: Gurbe van Bruggen, 46j los arbeider), otr. (1) [14500] op 15‑08‑1914 Achtkarspelen, tr. (resp. 39 en 40 jaar oud) op 29‑08‑1914 Achtkarspelen (akte 98) (getuigen: Anne Boersma, 65j en Tjerk Faber, 25j, klerken), (gesch. op 31‑05‑1934 Leeuwarden) met Aagje (Aagtje) NIJBOER [36831], dr. van Anne NIJBOER [36832] (arbeider) en Johanneske van der HEIDE [36833], geb. op 08‑06‑1874 Drachten(Gem. Smallingerland) 08.00 uur (akte 148). Huwt later met Kornelis Winkelman (getuigen: Kornelis Veenstra, 38j en Klaas Reidsma, 64j, klerken), arbeidster, ovl. (67 jaar oud) op 29‑04‑1942 Oudehorn 05.00 uur (akte 129) (getuige: Jacob de Jong, aanspreker).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 12 kinderen.

1.††††††††††††† Johanna de Meer [36836], geb. op 27‑08‑1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (82 jaar oud) op 21‑10‑1979, volgt Xc [blz. ].

2.††††††††††††† Jakob de Meer [37280], geb. op 27‑02‑1899 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (24 jaar oud) op 02‑04‑1923 Leek, volgt Xd [blz. ].

3.††††††††††††† Anne de Meer [36841], geb. op 16‑11‑1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 14.00 uur (akte 355). Kind bij het huwelijk erkend (getuigen: Anne Boersma, 51j en Jan Bottema, 26j, klerken), ovl. (46 jaar oud) op 13‑03‑1947 Zuidlaren 14.00 uur (A50-akte 543 Groningen).

4.††††††††††††† Pieter de Meer [36842], geb. op 26‑02‑1905 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (59 jaar oud) op 25‑06‑1964 Drachten(Gem. Smallingerland), volgt Xe [blz. ].

5.††††††††††††† Taapke de Meer [36850], geb. op 23‑10‑1906 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (65 jaar oud) op 25‑01‑1972, volgt Xf [blz. ].

6.††††††††††††† Tjerkje de Meer [36858], geb. op 30‑09‑1908 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), tr. (resp. 39 en ongeveer 42 jaar oud) [15003] op 21‑10‑1947 Kembang Kuning, ereveld [IndonesiŽ] Trouwadv met Klaas Wassens [37942], geb. circa 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen.

7.††††††††††††† Iemkje de Meer [36861], geb. op 25‑12‑1910 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt Xg [blz. ].

8.††††††††††††† Aaltje de Meer [36865], geb. op 26‑03‑1913 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (79 jaar oud) op 11‑10‑1992, volgt Xh [blz. ].

9.††††††††††††† Jantje de Meer [36872], geb. op 26‑03‑1914 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) Tweeling, ovl. (6 maanden oud) op 05‑10‑1914 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 03.30 uur (akte 164) (getuigen: Hielke Kats, 39j, timmerman en Jan Harm Baard, 37j, kleermaker).

10.††††††††††† Jan de Meer [36873], geb. op 17‑05‑1915 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (66 jaar oud) op 24‑04‑1982 Lekkum, volgt Xi [blz. ].

11.††††††††††† Doodgeboren dochter de Meer [36892], geb. op 04‑10‑1917 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 17.00 uur (akte 178) (getuigen: Hielke Kats, 42j, timmerman en Jan Harm Baard, 40j, kleermaker) (doodgeb.).

12.††††††††††† Liske de Meer [36893], geb. op 05‑02‑1918 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (8 jaar oud) op 30‑08‑1926 Leeuwarden 15.30 uur (A50 akte 145-Achtkarspelen). Woonde in Boelenslaan.

 

†††††††††††††††† Alle de Meer [36830], tr. (2) [14502] met Antje Frouwkje Koopmans [36834], dr. van Dirk Koopmans [36835] (timmerknecht), geb. op 13‑02‑1889 Huizum 18.00 uur (akte 32) (getuigen: Jentje Mook, 28j, klerk en Jan Anna Visser, 34j, concierge).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXd.††††††††† Grietje de MEER [36750], dr. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) [blz. ]  (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 24‑07‑1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 08.00 uur (akte 152). Op 1 mei 1884 vertrokken naar Rottevalle (getuigen: Folkert van der Schaaf, secretaris en Bonne Stiksma, 34j, klerk), arbeidster, ovl. (79 jaar oud) op 26‑07‑1944, begr. Rottevalle Foto graf, otr. [14464] op 10‑05‑1891 en op 17-05-1891 Achtkarspelen, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 23‑05‑1891 Achtkarspelen (akte 45) (getuigen: Anne Boersma, 41j, klerk en Fokke Beswerda, 39j en Jan Edgars Scherpbier, 45j en Wiebe Wiebes de Vries, 30j, veldwachters) met Gjalt NIJBOER [36751], zn. van Tjeerd Harmens NIJBOER [36752] (arbeider) en Antje Gjalts Kootstra [36753] (arbeidster), geb. op 28‑11‑1864 Noorder Drachten 15.00 uur (akte 258) (getuigen: Halbe van der Kuip, 38j en Kornelis Veenstra, 28j, klerken), arbeider, landbouwer, ovl. (90 jaar oud) op 07‑02‑1955, begr. Rottevalle Foto graf.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 6 kinderen.

1.††††††††††††† Tetje NIJBOER [36754], geb. op 14‑10‑1891 Rottevalle 15.00 uur (akte 273) (getuigen: Fokke Beswerda, 38j, veldwachter en Anne Boersma, 42j, klerk), dienstmeid, ovl. (42 jaar oud) op 31‑10‑1933 Purmerend (akte 48). Laatst wonend Beemster, begr. Rottevalle Foto graf, otr. [14466] op 25‑10‑1913 Kollumerland, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) op 08‑11‑1913 Kollumerland (akte 72) (getuigen: Johannes van Kammen, 51j en Johannes Land, 30j, secretariebeambten) met Durk van der Bijl [36755], zn. van Brant van der Bijl [36756] (wegwerker) en Baukje Gaatzes POSTMA [36757], geb. op 11‑05‑1885 Burum 07.30 uur (akte 87) (getuigen: Stephanus Riemersma, 47j en Hessel Keegstra, 37j, veldwachters), arbeider, ovl. (91 jaar oud) op 17‑05‑1976, begr. Rottevalle Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2.††††††††††††† Antje NIJBOER [36758], geb. op 15‑08‑1894 Rottevalle 16.00 uur (akte 214) (getuigen: Fokke Beswerda, 42j, veldwachter en Anne Boersma, 45j, klerk), ovl. (74 jaar oud) op 24‑09‑1968, begr. Drachten(Gem. Smallingerland), tr. [14468] met Feitze Johannes de BOER [36759], zn. van Johannes Hendriks de BOER [36760] (arbeider) en Elizabeth Veenstra [36761], geb. op 20‑04‑1880 Drachten(Gem. Smallingerland) 02.00 uur (akte 105) (getuigen: Kornelis Veenstra, 44j en Pieter Zeeman, 27j, klerken), veehouder, ovl. (60 jaar oud) op 20‑02‑1941 Drachten(Gem. Smallingerland) 13.30 uur (akte 48) (getuige: Sytske Booi, 45j), begr. Drachten(Gem. Smallingerland) Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

3.††††††††††††† Jan NIJBOER [36764], geb. op 22‑12‑1896 Rottevalle 06.00 uur (akte 342) (getuigen: Albert Spaanstra, 41j, veldwachter en Anne Boersma, 47j, klerk), landbouwer, ovl. (84 jaar oud) op 01‑04‑1981 Drachten(Gem. Smallingerland), begr. Rottevalle Foto graf, otr. (1) [14471] op 18‑04‑1922 Achtkarspelen, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 01‑04‑1922 Achtkarspelen (akte 13) (getuigen: Eldert Wolthuizen, 59j, gemeentebode en Bein Kramer, 29j, klerk), (gesch. op 22‑03‑1928 Leeuwarden) met Antje van der HEIDE [36765], dr. van Atze van der HEIDE [36766] (arbeider) en Aaltje van der MEER [36767], geb. op 28‑08‑1898 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 04.00 uur (akte 235) (getuigen: Jan Bottema, 24j, klerk en Albert Spaanstra, 42j, veldwachter). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) [14473] met Trientje GORTER [36768], dr. van Jakob GORTER [36769] (arbeider) en Hiltje HOLTROP [36770], geb. op 30‑10‑1899 Niezijl (akte 69) (getuigen: Jan Klaas Brouwer, 33j, secretaris en Jan Bos, 38j, veldwachter), ovl. (86 jaar oud) op 13‑04‑1986 Groningen, begr. Rottevalle Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

4.††††††††††††† Lutske NIJBOER [36771], geb. op 19‑08‑1898 Rottevalle 12.00 uur (akte 227) (getuigen: Boele Veenstra, 38j, arbeider en Jan Bottema, 24j, klerk), ovl. (91 jaar oud) op 23‑05‑1990 Vlaardingen, tr. [14475] met Sjoerd van Koten [36772], zn. van Geert van Koten [36773] (arbeider) en Antje Groenhof [36774], geb. op 10‑11‑1901 Kooten 08.00 uur (akte 324) (getuigen: Anne Boersma, 52j en Jan Bottema, 27j, klerken), ovl. (80 jaar oud) op 13‑05‑1982. Uit dit huwelijk geen kinderen.

5.††††††††††††† Tjeerd NIJBOER [36775], geb. op 20‑12‑1899 Rottevalle, ovl. (76 jaar oud) op 22‑11‑1976 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt Xj [blz. ].

6.††††††††††††† Durk NIJBOER [36762], geb. op 19‑02‑1902 Rottevalle 09.00 uur (akte 69) (getuigen: Anne Boerma, 52j en Jan Bottema, 27j, klerken), ovl. (80 jaar oud) op 07‑06‑1982, begr. Rottevalle Foto graf, tr. [14470] met Hiltje Oldenburger [36763], geb. op 28‑01‑1906, ovl. (88 jaar oud) op 03‑12‑1994, begr. Rottevalle Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

IXe.††††††††† Oeds (Jans) de MEER [36776], zn. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) [blz. ]  (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 25‑08‑1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 10.00 uur (akte 228) (getuigen: Durk Edzes van der Molen, 47j, veldwachter en Bonne Stiksma, 37j, klerk), arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 28‑12‑1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 01.00 uur (akte 181) (getuigen: Atze van der Heide, 37j en Ale van Wieren, 25j, arbeiders), otr. [14477] op 26‑08‑1894 en op 02-09-1894 Achtkarspelen ook te Grootegast, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op 08‑09‑1894 Achtkarspelen (akte 55) (getuigen: Anne Boersma, 45j, klerk en Fokke Beswerda, 42j en Albert Spaanstra, 38j en Durk Tuinstra, 29j, veldwachters) met Aukje de BOER [36777], dr. van Lammert de BOER [36778] (schipper, koopman) en Anna Lammerts BROUWER [36779], geb. op 04‑10‑1868 Twijzel 04.00 uur (akte 239) (getuigen: Jan Geerts Karsten, 48j, koopman en Bonne Stiksma, 38j, klerk).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 8 kinderen.

1.††††††††††††† Antje de MEER [37160] [GDPmaxpic12], geb. op 29‑05‑1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 14.00 uur (akte 153) (getuigen: Albert Spaanstra, 39j, veldwachter en Anne Boersma, 45j, klerk), ovl. (44 jaar oud) op 06‑06‑1939 Groningen 21.00 uur (akte 833). Woonde te Grootegast (getuige: Gerhard Pieters, 26j, kantoorbediende), begr. Grootegast Foto graf, otr. [14643] op 11‑05‑1918, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 25‑05‑1918 Achtkarspelen (akte 57) (getuigen: Eldert Wolthuizen, 55j, gemeentebode en Anne Bonnema, 68j, klerk) met Tije (Teije) de JONG [37161] [GDPmaxpic12], zn. van Harmen de JONG [37162] (arbeider) en Joukje van der MEER [37163], geb. op 05‑07‑1892 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 10.00 uur (akte 171) (getuigen: Bonne Stiksma, 61j, gemeentesecretaris en Anne Boersma, 43j, klerk), arbeider, ovl. (94 jaar oud) op 07‑08‑1986, begr. Grootegast Foto graf. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

2.††††††††††††† Jan de MEER [37274], geb. op 02‑05‑1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (73 jaar oud) op 28‑05‑1970 Boelenslaan, volgt Xk [blz. ].

3.††††††††††††† Grietje de Meer [36780], geb. op 13‑04‑1899 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (85 jaar oud) op 30‑05‑1984 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt Xl [blz. ].

4.††††††††††††† Lammert de MEER [37364], geb. op 27‑11‑1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt Xm [blz. ].

5.††††††††††††† Dirk de MEER [37365], geb. op 27‑11‑1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (83 jaar oud) op 24‑05‑1985 Franeker, volgt Xn [blz. ].

6.††††††††††††† Jakob de MEER [39626], geb. op 22‑05‑1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (78 jaar oud) op 30‑08‑1982 Alkmaar, volgt Xo [blz. ].

7.††††††††††††† Maartje de MEER [39725], geb. circa 1906 vermoedelijk Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) Ouders aanname, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 01‑05‑1990 Schagen Ovl. adv, gecr, tr. [15753] met Dirk Beets [39732], geb. in 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

8.††††††††††††† Wietze de MEER [39830], geb. op 16‑09‑1907 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen).

 

IXf.†††††††††† Jakob de Meer [36799], zn. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) [blz. ]  (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 22‑10‑1869 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 01.00 uur (akte 255) (getuigen: Folkert van der Schaaf, 60j, secretaris en Bonne Stiksma, 39j, klerk), arbeider, otr. [14487] op 20‑05‑1900 en op 27-05-1900 Achtkarspelen, tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) op 02‑06‑1900 Achtkarspelen (akte 61) (getuigen: Anna Boersma, 50j en Jan Bottema, 25j en Fedde Haagsma, 23j, klerken en Albert Spaanstra, 44j, veldwachter) met Tjitske POSTMA [36800], dr. van Kornelis Tabes POSTMA [36801] (arbeider) en Hylkje Jans POSTMA [36802] (arbeidster), geb. op 03‑02‑1865 Surhuizum 21.00 uur (akte 29) (getuigen: Bonne Stiksma, 34j en Abraham Stiksma, 25j, klerken), dienstmeid.

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 3 kinderen.

1.††††††††††††† Hijlkje de MEER [37326], geb. op 27‑10‑1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (77 jaar oud) op 17‑03‑1979 Dokkum, volgt Xp [blz. ].

2.††††††††††††† Jan de MEER [37534], geb. op 22‑10‑1904 Augustinusga Woonde in Lutjepost, schilder, otr. [14809] op 18‑05‑1929 Zuidhorn ook te Achrkarspelen em Oldenhove, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 30‑05‑1929 Zuidhorn (akte 11) (getuigen: Paulus Dijkstra, 50j, arbeider en Wijtze Bouma, 26j, dienstknecht, broeder der bruid) met Andrieske BOUMA [37535], dr. van Gaatze BOUMA [37536] en Tjitske de BOER [37537], geb. circa 1904 Munnekezijl Woonde in Noordhorn en te Oldenhove. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.

3.††††††††††††† Kornelis de Meer [39525], geb. op 03‑01‑1908 Augustinusga, ovl. (76 jaar oud) op 31‑10‑1984 Buitenpost, volgt Xq [blz. ].

 

IXg.††††††††† Pieter (Jans) de MEER [36820], zn. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) [blz. ]  (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 06‑01‑1872 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 19.30 uur (akte 13) (getuigen: Durk Edzes van der Molen, 51j, veldwachter en Bonne Stiksma, 41j, klerk), arbeider, ovl. (90 jaar oud) op 07‑07‑1962, begr. Rottevalle Foto graf, otr. (1) [14496] op 24‑06‑1895 en op 31-06-1895 Achtkarspelen, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 11‑07‑1895 Achtkarspelen (akte 47) (getuigen: Bonne Stiksma, 64j, gemeentesecretaris en Anne Boersma, 46j, klerk en Albert Gaanstra, 39j, veldwachter en Bole Beitsma, 62j, voerman) met Wijtske (Wietse) Sloterdijk (Slooterdijk) [36821], dr. van Halbe Sloterdijk [36822] (arbeider, schoolleraar) en Grietje Foppes Bijma [36823] (arbeidster), geb. op 24‑01‑1871 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 18.00 uur (akte 30) (getuigen: Pieter Arnoldus Boeijenk, 77j, veldwachter en Bonne Stiksma, 40j, klerk), arbeidster, ovl. (47 jaar oud) op 05‑02‑1918 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 22.00 uur (akte 22) (getuigen: Geert Bos, 65j, timmerman en Willem van der Sluis, 61j, arbeider).

†††††††††††††††† Uit dit huwelijk 7 kinderen.

1.††††††††††††† Grietje de MEER [37185], geb. op 01‑09‑1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (74 jaar oud) op 24‑12‑1969, volgt Xr [blz. ].

2.††††††††††††† Jan Pieters de MEER [37289], geb. op 07‑07‑1899 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (26 jaar oud) op 11‑01‑1926 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), volgt Xs [blz. ].

3.††††††††††††† Halbe de MEER [37299], geb. op 28‑08‑1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen), ovl. (83 jaar oud) op 01‑06‑1984, volgt Xt [blz. ].

4.††††††††††††† Oeds de MEER [37395], geb. op 07‑12‑1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) 02.00 uur (akte 352) (getuigen: Anne Boersma, 52j en Jan Bottema, 27j, klerken), ovl. (59 jaar oud) op 06‑12‑1961, begr. Rottevalle Foto graf.

5.††††††††††††† Foppe de MEER