Parenteel van nn de Meer [36439].

Pas in 1811 namen de Friezen een achternaam aan. Daarvoor was er het stelsel van patroniemen. Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld uit één gezin in 1811 verschillende achternamen werden aangenomen. Deze stamboom richt zicht op de naam De Meer.


Parenteel 58 van nn de Meer [36439].


Generatie I

I.  nn de Meer [36439], geb. circa 1633 ? Ferwoude [fr], tr. [14327] met nn NN [36440], geb. circa 1636. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Bauke (de Meer) [36441], geb. circa 1661 ? Ferwoude [fr], volgt IIa
  2.  Wybe NN [57331], geb. circa 1663 ? Ferwoude [fr], volgt IIb
  3.  Geert de Meer [36232], geb. circa 1671 ? Ferwoude [fr], volgt IIc

Generatie II

IIa.  Bauke (de Meer) [36441], zn. van nn de Meer [36439] (I) en nn NN [36440], geb. circa 1661 ? Ferwoude [fr], tr. [14328] met nn NN [36442], geb. circa 1664. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Otte (de Meer) [36443], geb. circa 1693 ? Tietjerksteradeel [fr], volgt IIIa

IIb.  Wybe NN [57331], zn. van nn de Meer [36439] (I) en nn NN [36440], geb. circa 1663 ? Ferwoude [fr], tr. [23089] met Nn NN [57332], geb. circa 1666. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Douwe (Wybes) [57333], geb. in 1695 Ferwoude [fr], ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1735 Gaast [fr], volgt IIIb

IIc.  Geert de Meer [36232], zn. van nn de Meer [36439] (I) en nn NN [36440], geb. circa 1671 ? Ferwoude [fr], tr. [14233] met nn NN [36233], geb. circa 1675. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jan de Meer [36046], geb. circa 1699 ? Ferwoude [fr], volgt IIIc
  2.  Hendrik Geerts de Meer [36247], geb. in 1704 ? Suameer [fr], volgt IIId

Generatie III

IIIa.  Otte (de Meer) [36443], zn. van Bauke (de Meer) [36441] (IIa) en nn NN [36442], geb. circa 1693 ? Tietjerksteradeel [fr], tr. [14329] met Feikje Hylles [36444], geb. circa 1696. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Akke Ottes de Meer [36445], geb. circa 1721 Earnewald [fr], ovl. (ongeveer 91 jaar oud) op 4 apr 1813 Garijp [fr], tr. [14330] met Aldert Gerbens [36446], geb. circa 1718. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jeltje Ottes (de Meer) [36447], ged. op 20 jan 1743 Earnewald [fr], ovl. (77 jaar oud uitgaande van doop) op 25 dec 1820 Earnewald [fr], volgt IVa

IIIb.  Douwe (Wybes) [57333], zn. van Wybe NN [57331] (IIb) en Nn NN [57332], geb. in 1695 Ferwoude [fr], ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1735 Gaast [fr], tr. [23090] met Tryntje Johannes [57334], dr. van Johannes Feddes [57335] en Ymck Durcks [57336], geb. circa 1691. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Wybe Douwes (de Meer) [36234], geb. in 1717 ? Ferwoude [fr], volgt IVb
  2.  Klaaske Douwes [57337], ged. op 11 feb 1720 Gaast [fr]. 
  3.  Ymkjen Douwes [57338], ged. op 1 jan 1722 Gaast [fr], ovl. (ongeveer 1 jaar oud uitgaande van doop) circa 1723. 
  4.  Ymckjen Douwes [57339], ged. op 17 jan 1723 Gaast [fr], tr. [23092] met Ids Sjoerds [57340], geb. circa 1720. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Ymk Douwes [57341], ged. op 8 jul 1725 Gaast [fr], begr. op 7 mrt 1793 Hindeloopen [fr]. 
  6.  Johannes Douwes Kooistra (van Der Kooij, van de Kooijen) [57342], ged. op 1 jun 1731 Gaast [fr], ovl. (77 jaar oud uitgaande van doop) op 11 feb 1809 Piaam [fr], tr. [23093], kerk.huw. (resp. 22 uitgaande van doop en ongeveer 20 jaar oud) op 23 aug 1753 Makkum [fr] met Reinskje Klazes [57343], dr. van Claas Tonnis [57344] en Marte Jans [57345], geb. in 1733 Piaam [fr], ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 8 jul 1803 Piaam [fr]. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  7.  Uilke Douwes [57346], ged. op 11 okt 1733 Gaast [fr], begr. op 8 feb 1779 Balk [fr]. 
  8.  Doutjen (Doutje) Douwes [57347], ged. op 15 apr 1736 Gaast [fr], tr. [23095] met Eelke Pieters van DIJK [57348], zn. van Pieter (Pijtter) van DIJK [57349] en Antje Sikkes [57350], ged. in mei 1725 Gaast [fr]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 

IIIc.  Jan de Meer [36046], zn. van Geert de Meer [36232] (IIc) en nn NN [36233], geb. circa 1699 ? Ferwoude [fr], tr. [14143] met nn NN [36047], geb. circa 1702. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Jan de Meer [36035], geb. circa 1727 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt IVc
  2.  Dirk (Durk) Jans de Meer [36077], ged. op 20 nov 1729 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt IVd
  3.  Liekele de Meer [36048], geb. circa 1732 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt IVe

IIId.  Hendrik Geerts de Meer [36247], zn. van Geert de Meer [36232] (IIc) en nn NN [36233], geb. in 1704 ? Suameer [fr], tr. [14238] met Trijntje Sijes [36248], geb. circa 1707. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Seije Hendriks de Meer [36244], geb. circa 1732 Suameer [fr], ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 23 apr 1812 Buitenpost [fr], volgt IVf

Generatie IV

IVa.  Jeltje Ottes (de Meer) [36447], dr. van Otte (de Meer) [36443] (IIIa) en Feikje Hylles [36444], ged. op 20 jan 1743 Earnewald [fr], ovl. (77 jaar oud uitgaande van doop) op 25 dec 1820 Earnewald [fr], tr. [14331], kerk.huw. (resp. 18 uitgaande van doop en ongeveer 23 jaar oud) op 20 dec 1761 Earnewald [fr] met Alef Louws van der Schaaf [36448], zn. van Louw Alefs (van der Schaaf) [36449] en Rientje Heers [36450], geb. in 1738 Kollum [fr], ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 16 dec 1815 Earnewald [fr]. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Rientje van der Schaaf [36451], ged. op 29 aug 1762 Earnewald [fr], ovl. (ongeveer 7 jaar oud uitgaande van doop) circa 1770. 
  2.  Otte Alefs van der Schaaf [36452], geb. op 18 okt 1763 Earnewald [fr], ged. op 6 nov 1763 Earnewald [fr], timmerman, ovl. (81 jaar oud) op 28 jul 1845 Earnewald [fr], tr. [14336] met Eeke Jans Vleer [36458], geb. circa 1766. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Louw Alefs van der Schaaf [36459], geb. op 10 feb 1765 Earnewald [fr], ged. (1 jaar oud) op 9 mrt 1766 Garijp [fr], ovl. (43 jaar oud) op 23 sep 1808. 
  4.  Rientje Alefs van der Schaaf [36460], geb. op 1 jan 1770 Earnewald [fr], ged. op 4 mrt 1770 Earnewald [fr], ovl. (56 jaar oud) op 18 jan 1826 Harlingen [fr]. 
  5.  Feikjen Alefs van der Schaaf [36461], geb. op 23 jan 1773 Earnewald [fr], ged. op 28 feb 1773 Garijp [fr], ovl. (54 jaar oud) op 7 dec 1827 Garijp [fr], tr. [14337] met Gerrit Meinderts van der MEULEN [36462], zn. van Meindert Aukes van der MEULEN [36463] en Hebeltje Gerrits Veenstra [36464], geb. circa 1776 Leeuwarden [fr], kuiper, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 30 jun 1837 Garijp [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Grietje Alefs van der Schaaf [36456], geb. op 5 jun 1779 Earnewald [fr], ged. op 22 aug 1779 Earnewald [fr], naaister, ovl. (87 jaar oud) op 28 jan 1867 Earnewald [fr], tr. (1) [14335] met Sijbe Baukes [36457], geb. circa 1776. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 42 en ongeveer 58 jaar oud) (2) [14333] op 1 nov 1821 Tietjerksteradeel [fr] met Uiltje Hoites VEENEMA [36453], dr. van Hoite Uiltjes (Veenema) [36454] en Popkjen MARTENS [36455], geb. circa 1763 Earnewald [fr], ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 11 sep 1829 Wartena [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVb.  Wybe Douwes (de Meer) [36234], zn. van Douwe (Wybes) [57333] (IIIb) en Tryntje Johannes [57334], geb. in 1717 ? Ferwoude [fr], tr. [14234] met Antje Beeuwes [36235], dr. van Beuwe Baukes [57329] en Antje DERKS [57330], geb. circa 1720. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Douwe Dieuwes/Wybes de MEER [36227], geb. circa 1738 ? Ferwoude [fr], ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 6 sep 1807 Workum [fr], volgt Va

IVc.  Jan de Meer [36035], zn. van Jan de Meer [36046] (IIIc) en nn NN [36047], geb. circa 1727 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [14138] met nn NN [36036], geb. circa 1730. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Johannes Jans de Meer [36000], geb. circa 1755 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 8 aug 1807 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Vb

IVd.  Dirk (Durk) Jans de Meer [36077], zn. van Jan de Meer [36046] (IIIc) en nn NN [36047], ged. op 20 nov 1729 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. [14158], kerk.huw. (resp. 24 uitgaande van doop en ongeveer 23 jaar oud) op 10 feb 1754 Tzummarum [fr] met Aafke Cornelis NOORDA [36078], dr. van Cornelis Seerps NOORDA [36532] en Hiltie Wijtses [36533], geb. circa 1730, ged. (ongeveer 35 jaar oud) op 8 mei 1766 Tzummarum [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Gertie Dirks (de Meer) [36534], ged. op 19 jan 1755 Tzummarum [fr], begr. op 18 jan 1809 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  2.  Cornelis Dirks de Meer [36410], ged. op 13 feb 1757 Tzummarum [fr], ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) op 16 feb 1826 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt Vc
  3.  Jan Dirks de Meer [36079], geb. Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) op 30 dec 1834 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt Vd
  4.  Hiltje Dirks de Meer [36511], geb. Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ged. op 6 feb 1763 Tzummarum [fr], renteniersche, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) op 9 dec 1823 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. [14357] met Douwe Pieters de VRIES [36512], zn. van Pieter Willems de VRIES [36513] en Trijntje Douwes [36514], geb. circa 1756 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 30 jun 1837 Kimswerd [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Trijntje Dirks de Meer [36349], geb. circa 1763 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. (ongeveer 1 jaar oud) op 10 feb 1765 Tzummarum [fr], ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 16 jan 1840 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. [14286] met Rem Nominken [36351], geb. circa 1760, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1840. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Wijtse Dirks (de Meer) [36350], ged. op 12 okt 1766 Tzummarum [fr]. 
  7.  Baukjen Dirks de Meer [36522], geb. op 9 mei 1775 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 8 aug 1852 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt Ve

IVe.  Liekele de Meer [36048], zn. van Jan de Meer [36046] (IIIc) en nn NN [36047], geb. circa 1732 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [14144] met nn NN [36049], geb. in 1732. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jakob Liekeles de Meer [36050], geb. circa 1762 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1822, volgt Vf

IVf.  Seije (Sije) Hendriks de Meer [36244], zn. van Hendrik Geerts de Meer [36247] (IIId) en Trijntje Sijes [36248], geb. circa 1732 Suameer [fr], ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 23 apr 1812 Buitenpost [fr], tr. [14237] met Aukje Egberts [36245], geb. circa 1738, ovl. (hoogstens 74 jaar oud) voor 1812. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Egbert Sijes de Meer [36246], geb. circa 1765 Eestrum [fr], ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 25 jan 1849 Twijzel [fr], volgt Vg

Generatie V

Va.  Douwe Dieuwes/Wybes de MEER (Visser) [36227], zn. van Wybe Douwes (de Meer) [36234] (IVb) en Antje Beeuwes [36235], geb. circa 1738 ? Ferwoude [fr], ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 6 sep 1807 Workum [fr], tr. [14231], kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 2 sep 1764 Nijhuizum [fr] met Rinske (Reinske, Rensche) Johannes/Sijtses [36228], geb. circa 1741, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 23 feb 1806 Blija [fr]. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Wybe Douwe Wybes (de Meer) [57318], geb. op 14 mrt 1763 Gaast [fr], boerin, ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1770. 
  2.  Johannis Douwe Wybes (de Meer) [57320], geb. op 2 feb 1767 Sanfirden [fr]. 
  3.  Wybe (de Meer) [57319], geb. op 21 okt 1770 Ferwoude [fr]. 
  4.  Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229], ged. op 3 dec 1772 Ferwoude [fr], ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) op 11 jun 1848 Workum [fr], volgt VIa
  5.  Zydze (Sytze) VISSER [57321], geb. op 5 okt 1774 Ferwoude [fr], ovl. (43 jaar oud) op 26 mrt 1818 Hiesling, Wonseradeel [fr], tr. [23085], kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 19 jaar oud) op 28 mei 1797 Workum [fr] met Sytske Klases Jorritsma [57322], geb. circa 1777. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Tryntje Douwe Wybes (de Meer) [57323], geb. op 2 dec 1776 Ferwoude [fr]. 
  7.  Antje Douwe Wybes (de Meer) [57324], geb. op 2 1779 Ferwoude [fr]. 
  8.  Sybe (Siebe) Douwes VISSER [57325], geb. op 6 mrt 1782 Ferwoude [fr], trekschipper, tr. [23086] met Geertje Johannes Plantinga [57326], dr. van Johannes Plantinga [57327] en Janneke Alberts Hingst [57328], geb. op 2 mrt 1776 Workum [fr], winkeliersche. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vb.  Johannes Jans de Meer [36000], zn. van Jan de Meer [36035] (IVc) en nn NN [36036], geb. circa 1755 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 8 aug 1807 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [14120] met Stijntje (Stientje) Alles ALBERTS [36001], geb. circa 1758 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeidster. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Johannes de MEER [35997], geb. circa 1785 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 2 sep 1850 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt VIb
  2.  Alle Johannes de Meer [36028], geb. op 20 feb 1790 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], kuiper, ovl. (57 jaar oud) op 28 mei 1847 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 31 en 31 jaar oud uitgaande van doop) [14134] op 9 jun 1821 Achtkarspelen [fr] met Geertje Luitzens de BOER [36029], dr. van Luitzen Paulus de BOER [36030] (landbouwer) en Trientje Lourens Boersma [36031] (boerinne), ged. op 5 jun 1790 Twijzel [fr], landbouwersche, landeigenaarsche, ovl. (78 jaar oud uitgaande van doop) op 23 jul 1868 Twijzel [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Klaaske Johannes de Meer [36130], geb. circa 1794 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud) [14185] op 24 jun 1819 Opsterland [fr] met Gerben Annes KUIPERS [36131], zn. van Anne Gerrits KUIPERS [36132] en Antje Gerbens [36133], geb. circa 1787 Ureterp [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pieter Johannes de Meer [36042], geb. circa 1795 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 18 mrt 1861 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt VIc

Vc.  Cornelis (Kornelis) Dirks de Meer [36410], zn. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36077] (IVd) en Aafke Cornelis NOORDA [36078], ged. op 13 feb 1757 Tzummarum [fr], boer, arbeider, ovl. (69 jaar oud uitgaande van doop) op 16 feb 1826 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. [14314] met Jetske Hanzes Bruinsma [36411], dr. van Hans Bruinsma [36412] en Saakjen NN [36413], geb. circa 1760 Makkum [fr], ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 29 jul 1825 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Aafke Kornelis van der MEER [36491], geb. op 24 feb 1787 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (33 jaar oud) op 28 apr 1820, volgt VId
  2.  Saakjen Cornelis de Meer [36496], geb. op 3 jun 1788 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 22 jun 1788 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmaagd, ovl. (71 jaar oud) op 9 feb 1860 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14351] op 15 jan 1819 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 30 en ongeveer 34 jaar oud) op 30 jan 1819 Wonseradeel [fr] met Cornelis Martens DIJKSTRA [36497], zn. van Marten Aukes DIJKSTRA [36498] en Rigtie Tjebbes Wijnalda [36499], geb. circa 1784 Pingjum (Wonseradeel) [fr], koopman, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 20 nov 1854 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wijtske (de Meer) [36500], geb. op 21 apr 1790 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 9 mei 1790 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1792. 
  4.  Wijtske (de Meer) [36501], geb. op 3 jun 1791 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 26 jun 1791 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 1792. 
  5.  Wytske Kornelis de Meer [36465], geb. circa 1792 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 11 feb 1866 Bolsward [fr], volgt VIe
  6.  Durk Cornelis (de Meer) [36502], geb. op 17 apr 1794 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 4 mei 1794 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1796. 
  7.  Durk (Dirk) Cornelis de Meer [36503], geb. op 20 feb 1796 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (71 jaar oud) op 22 okt 1867 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt VIf
  8.  Sipkjen Cornelis de Meer [36414], geb. op 4 mrt 1798 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (73 jaar oud) op 10 nov 1871 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt VIg
  9.  Hiltje Cornelis de Meer [36507], geb. op 10 sep 1800 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (29 jaar oud) op 10 jan 1830 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt VIh

Vd.  Jan Dirks (Durks) de Meer [36079], zn. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36077] (IVd) en Aafke Cornelis NOORDA [36078], geb. Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 29 apr 1759 Tzummarum [fr], boereknecht, kooltjer (1815), arbeider, ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) op 30 dec 1834 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. [14159] met Riemke Pieters de VRIES [36080], geb. circa 1760, arbeidster. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Dirk (Durk) Jans de Meer [36083], geb. circa 1785 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 10 jun 1829 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt VIi
  2.  Trijntje Jans de Meer [36186], geb. circa 1789 Kimswerd [fr], ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 27 apr 1840 Pingjum (Wonseradeel) [fr], volgt VIj
  3.  Hinke Jans de Meer [36147], geb. circa 1799 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op 21 nov 1832 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], volgt VIk

Ve.  Baukjen (Boukjen) Dirks de Meer [36522], dr. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36077] (IVd) en Aafke Cornelis NOORDA [36078], geb. op 9 mei 1775 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 4 jun 1775 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boerin, ovl. (77 jaar oud) op 8 aug 1852 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. [14361] met Jan Tjallings Syswerda [36523], geb. circa 1780 Bolsward [fr], boer, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 2 apr 1851 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Dirk (Durk) Jans Sieswerda [36535], geb. circa 1803 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 10 jun 1853 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14285] op 21 apr 1831 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 29 jaar oud) op 7 mei 1831 Wonseradeel [fr] met Theuntje Jetses Hoekstra [36536], dr. van Jetse Pieters Hoekstra [36537] en Trijntje Jobs Zevenhoeken [36538], geb. circa 1801 Zurich [fr], arbeidster, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 19 okt 1876 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aafke Jans Syswerda (Sieswerda) [36524], geb. circa 1807 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 30 jan 1837 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14362] op 21 mei 1827 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 25 jaar oud) op 9 jun 1827 Wonseradeel [fr] met Sikke Pieters Volbeda [36525], zn. van Pieter Klazes Volbeda [36526] (arbeider) en Jetske Sipkes Bruinsma [36527], geb. circa 1801 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeider, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 9 jan 1858 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Hiltje Syswerda (Sieswerda) [36528], geb. circa 1811 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeidster, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 8 jan 1860 Zurich [fr], otr. (1) [14364] op 10 mei 1829 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 22 jaar oud) op 23 mei 1829 Wonseradeel [fr] met Anne Pieters Heistra (Heijstra) [36529], zn. van Pieter Annes Heistra [36530] en Lolkjen Teekes Huitema [36531] (arbeidster), geb. circa 1806 Cornwerd [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [15561] op 10 jan 1858 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 41 jaar oud) op 21 jan 1858 Wonseradeel [fr] met Eeltje Hessels Eelkema [39260], zn. van Hessel Eeltjes Eelkema [39261] en Sjoukjen Hendriks Popta [39262], geb. circa 1816 Zurich [fr], arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Wytse Jans Sieswerda [36539], geb. circa 1813 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeider, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 24 jan 1871 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14368] op 26 mei 1836 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 9 jul 1836 Wonseradeel [fr] met Lijsbeth Gosses Bosma [36540], dr. van Gosse Karstens Bosma [36541] en Ytje Ydes [36542], geb. circa 1810 Nijland [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Trijntje Sieswerda (Ziesberda) [36574], geb. op 2 aug 1815 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (61 jaar oud) op 28 dec 1876 Tjerkwerd [fr], otr. [14382] op 15 apr 1838 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 12 mei 1838 Wonseradeel [fr] met Klaas Baukes Thijmstra [36575], zn. van Bauke Klazes Tijmstra [36576] (boer) en Minke Dirks MOLENAAR [36577], geb. op 12 mrt 1817 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], voerman, ovl. (45 jaar oud) op 22 dec 1862 Bolsward [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Tjerk Jans Sieswerda [36578], geb. op 27 okt 1816 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (29 jaar oud) op 14 mei 1846 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  7.  Pieter Jans Sieswerda [36543], geb. op 13 dec 1820 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boer, ovl. (61 jaar oud) op 15 sep 1882 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14370] op 10 jan 1858 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 37 en 36 jaar oud) op 21 jan 1858 Wonseradeel [fr] met Grietje Nieuwenhuis [36544], dr. van Djurre Yetes Nieuwenhuis [36545] (timmerknegt) en Doutzen Rintjes Camstra [36546], geb. op 6 aug 1821 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (70 jaar oud) op 25 nov 1891 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vf.  Jakob Liekeles de Meer [36050], zn. van Liekele de Meer [36048] (IVe) en nn NN [36049], geb. circa 1762 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1822, tr. [14145] met Aaltje Gerbens [36051], geb. circa 1765 Boornbergum [fr], boerin. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Liekele Jacobs de Meer [36052], geb. circa 1790 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt VIl

Vg.  Egbert Sijes (Seijes) de Meer [36246], zn. van Seije Hendriks de Meer [36244] (IVf) en Aukje Egberts [36245], geb. circa 1765 Eestrum [fr], landbouwer, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 25 jan 1849 Twijzel [fr], tr. [14239] met Antje Minzes Sytsma [36249], dr. van Minze Sytsma [36250] (boerderijhouder) en Jinke STEVENS [36251] (boerderijhouder), geb. circa 1766 Twijzel [fr], boerin, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 7 jul 1828 Twijzel [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Menze (Minze) Egberts de Meer [36264], geb. op 18 dec 1791 Twijzel [fr], ovl. (78 jaar oud) op 2 aug 1870 Twijzel [fr], volgt VIm
  2.  Aukjen Egberts de Meer [36252], geb. circa 1794 Twijzel [fr], volgt VIn
  3.  Seye Egberts de Meer [36268], geb. op 17 feb 1796 Twijzel [fr], ged. op 27 mrt 1796 Twijzel [fr], ovl. (6 jaar oud) op 22 jan 1803 Twijzel [fr]. 
  4.  Steven Egberts de Meer [36260], geb. op 21 nov 1798 Twijzel [fr], ovl. (79 jaar oud) op 23 jul 1878 Kollumerzwaag [fr], volgt VIo
  5.  Seye Egberts de Meer [36269], geb. op 22 jan 1803 Twijzel [fr], ged. op 20 feb 1803 Twijzel [fr], ovl. (6 jaar oud) op 21 jun 1809 Twijzel [fr]. 
  6.  Jenke (Jinke) Egberts de Meer [36270], geb. op 28 dec 1805 Twijzel [fr], ovl. (48 jaar oud) op 22 feb 1854 Buitenpost [fr], volgt VIp
  7.  Seye Egberts (de Meer) [36322], geb. op 21 jun 1809 Twijzel [fr], ged. op 16 jul 1809 Twijzel [fr], ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1811. 

Generatie VI

VIa.  Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER (van der Meer) [36229], zn. van Douwe Dieuwes/Wybes de MEER [36227] (Va) en Rinske Johannes/Sijtses [36228], ged. op 3 dec 1772 Ferwoude [fr], werkman, stoelematter, stoelenmaker, ovl. (75 jaar oud uitgaande van doop) op 11 jun 1848 Workum [fr], tr. (resp. 21 uitgaande van doop en ongeveer 19 jaar oud) (1) [14235] op 23 mrt 1794 Pingjum [fr] met Riemke Klazes van der MEER [36236], geb. in 1774, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) in jul 1801 Arum [fr]. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Rinske Tjepkes Douwes (de Meer) [57317], geb. op 24 mei 1794 Arum [fr], diensmeid, ovl. (52 jaar oud) op 7 nov 1846 Hennaarderadeel [fr]. 
  2.  Douwe Tjepkes van der MEER [57305], geb. op 29 jan 1797 Arum [fr], tigchelknegt, ovl. (67 jaar oud) op 5 nov 1864 Harlingen [fr], tr. (resp. 36 en 30 jaar oud) [23079] op 28 feb 1833 Harlingen [fr] met Grietje Simons van Geit [57306], dr. van Simon van Geit [57307] (werkman) en Jannetje Hendriks Keit [57308], geb. op 4 apr 1802 Harlingen [fr], arbeidster, ovl. (52 jaar oud) op 22 mei 1854 Harlingen [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Meindertje van der MEER [57309], geb. op 21 okt 1799 Arum [fr], ovl. (75 jaar oud) op 27 apr 1875 Hennaarderadeel [fr], volgt VIIa
  Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229], otr. (2) [14232] op 11 feb 1821 Workum [fr], tr. (resp. 48 uitgaande van doop en 32 jaar oud uitgaande van doop) op 25 feb 1821 Workum [fr] met Remberta (Riemke, Rimke) Palses/Paulus TROMP [36230], dr. van Pals Hielkes TROMP [36237] en Antje Arjens [36238], ged. op 14 apr 1788 Workum [fr], werkster, ovl. (47 jaar oud uitgaande van doop) op 20 mei 1835 Workum [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Antje de Meer [36231], geb. op 11 dec 1820 Workum [fr], ovl. (2 dagen oud) op 13 dec 1820 Workum [fr]. 
  2.  Paulus Tromp de Meer [36239], geb. op 18 apr 1822 Workum [fr], ovl. (20 dagen oud) op 8 mei 1822 Workum [fr]. 
  3.  Antje de Meer [36240], geb. op 17 apr 1823 Workum [fr], ovl. (1 jaar oud) op 8 mei 1824 Workum [fr]. 
  4.  Paulus de Meer [36241], geb. op 15 sep 1824 Workum [fr], ovl. (12 dagen oud) op 27 sep 1824 Workum [fr]. 
  5.  Paulus de Meer [36242], geb. op 9 dec 1825 Workum [fr], ovl. (2 jaar oud) op 17 mrt 1828 Workum [fr]. 
  6.  Siebe van der MEER [36243], geb. op 18 mei 1827 Workum [fr], ovl. (4 maanden oud) op 26 sep 1827 Workum [fr]. 
  7.  Tjipke de Meer [39289], geb. op 10 dec 1828 Workum [fr]. 
  Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229], otr. (3) [15575] op 29 okt 1837 Workum [fr], tr. (resp. 64 uitgaande van doop en 41 jaar oud) op 8 nov 1837 Workum [fr] met Jeltje Yebes van der VEEN [39290], dr. van Jeb Barres van der VEEN [39291] en Janke Eits Hasewindus [39292], geb. op 9 sep 1796 Workum [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIb.  Jan Johannes de MEER [35997], zn. van Johannes Jans de Meer [36000] (Vb) (arbeider) en Stijntje (Stientje) Alles ALBERTS [36001] (arbeidster), geb. circa 1785 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 2 sep 1850 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], tr. (1) [14119] met Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998], dr. van Luitzen Harmens (Dekken) [36002] en Lijsbert PIETERS [36003], geb. circa 1788 Surhuizum [fr], arbeidster, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 25 jan 1837 Achtkarspelen [fr]. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johannes Jans de MEER [36073], geb. circa 1809 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 29 jun 1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], otr. [14156] op 25 mei 1845 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 40 jaar oud) op 7 jun 1845 Achtkarspelen [fr] met Riksje (Rikstje) Sjerks Eilander [36074], dr. van Sjirk Tjirks Eilander [36075] en Kaatje Jans Sonnema [36076], geb. circa 1804 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 2 mrt 1857 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Luitjen de MEER [36037], geb. op 8 jul 1811 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  3.  Pieter Jans de MEER [36038], geb. op 2 feb 1813 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (82 jaar oud) op 10 aug 1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt VIIb
  4.  Stijntje Jans de MEER [36403], geb. circa 1817 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], dienstmeid, arbeidster, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 24 mei 1896 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], otr. (1) [14310] op 9 apr 1848 Smallingerland [fr], tr. (resp. ongeveer 30 en 29 jaar oud) op 6 mei 1848 Smallingerland [fr] met Willem Sietzes LAP [36404], zn. van Sietze Alles LAP [36405] (arbeider) en Lijske Leizeboer [36406], geb. op 28 jun 1818 Noorder Drachten [fr], arbeider, ovl. (38 jaar oud) op 7 jul 1856 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14312] op 9 apr 1858 Tietjerk [fr], tr. (resp. ongeveer 40 en 32 jaar oud) op 22 mei 1858 Smallingerland [fr] met Feitze Gooitzens Stegewarnse [36407], zn. van Gooitzen Harmens Stegewarnse [36408] en Klaaske Klazes Kooistra [36409], geb. op 1 okt 1825 Oostermeer [fr], boerenbedrijf, arbeider, ovl. (61 jaar oud) op 4 apr 1887 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Elisabeth (Lijsbeth) Jans de MEER [36004], geb. op 23 jun 1820 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (69 jaar oud) op 26 okt 1889 Achtkarspelen [fr], volgt VIIc
  6.  Sytze Jans de MEER [36213], geb. op 13 sep 1823 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 6 aug 1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt VIId
  7.  Doodgeb. dochter de MEER [36220], geb. op 10 jul 1828 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  8.  Doodgeb. zoon de MEER [35999], geb. op 24 jan 1831 Achtkarspelen [fr]. 
  Jan Johannes de MEER [35997], otr. (2) [14136] op 27 nov 1842 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. ongeveer 57 en 40 jaar oud) op 10 dec 1842 Achtkarspelen [fr] met Moetske Andrys Baarda [36033], dr. van Andrys IJbrands Baarda [36032] en Froukjen Sipkes Woudsma [36034] (arbeidster), geb. op 17 nov 1802 Makkum [fr], arbeidster, ovl. (74 jaar oud) op 24 okt 1877 Oudehaske [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.  Pieter Johannes de Meer [36042], zn. van Johannes Jans de Meer [36000] (Vb) (arbeider) en Stijntje (Stientje) Alles ALBERTS [36001] (arbeidster), geb. circa 1795 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], daglooner, arbeider, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 18 mrt 1861 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14141] op 30 jun 1821 Smallingerland [fr], tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) op 27 jul 1822 Smallingerland [fr] met Antje Halbes Boonstra [36043], dr. van Halbe Hendriks Boonstra [36044] (arbeider) en Janke Jannes [36045] (arbeidster), geb. circa 1797 Oldeboorn [fr], arbeidster, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 13 jul 1865 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johannes Pieters de Meer [36072], geb. op 25 apr 1823 Smallingerland [fr], volgt VIIe
  2.  Janke Pieters de Meer [36157], geb. op 26 jun 1826 Smallingerland [fr], volgt VIIf
  3.  Halbe Pieters de Meer [36181], geb. op 11 jan 1830 Zuider Drachten [fr], ovl. (54 jaar oud) op 28 nov 1884 Obergum [ge], volgt VIIg

VId.  Aafke Kornelis van der MEER [36491], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 24 feb 1787 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 1 apr 1787 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, arbeidster, ovl. (33 jaar oud) op 28 apr 1820, otr. [14349] op 30 mrt 1817 Barradeel [fr], tr. (resp. 30 en ongeveer 28 jaar oud) op 9 apr 1817 Barradeel [fr] met Tamme Jelles Jellesma [36492], zn. van Jelle Klasis Jellesma [36493] en Rinske Philippus [36494], geb. circa 1788 Oosterbierum [fr], boereknecht, arbeider, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 18 apr 1861 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jelle Jellesma [36495], geb. op 29 okt 1818 Pietersbierum [fr]. 

VIe.  Wytske (Wietske) Kornelis de Meer [36465], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. circa 1792 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmaagd, koemelkster, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 11 feb 1866 Bolsward [fr], otr. [14339] op 6 mrt 1814 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op 19 mrt 1814 Wonseradeel [fr] met Hein Pieters Hilarides (Hylaridus) [36466], zn. van Pieter Lammerts Hilarides [36467] (koemelker) en Sijmontje Durks [36468], geb. circa 1791 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], boereknegt, veerschipper, koemelker, boer, logementhouder, kastelein, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op 25 mei 1880 Bolsward [fr]. 
  Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Pieter Hilarides [36469], geb. op 17 sep 1814 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (1 jaar oud) op 24 feb 1816 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  2.  Pieter Heins Hilarides [36470], geb. op 28 jun 1816 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknegt, winkelier, ovl. (49 jaar oud) op 17 mrt 1866 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14341] op 3 mei 1846 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 29 en 23 jaar oud) op 16 mei 1846 Wonseradeel [fr] met Antje Sjoukes Hidma [36471], dr. van Sjouke Piers Hidma [36472] (kastelein) en Hinke Piers de BOER [36473], geb. op 30 jun 1822 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, winkeliersche, ovl. (71 jaar oud) op 28 jan 1894 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelis Hilarides [36474], geb. op 12 mrt 1818 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (1 jaar oud) op 1 dec 1819 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  4.  Cornelis Hilarides [36475], geb. op 30 nov 1819 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknegt, ovl. (5 jaar oud) op 2 sep 1825 Zurich [fr]. 
  5.  Sytse Hilarides [36476], geb. op 2 dec 1821 Pingjum (Wonseradeel) [fr], kooltjer, ovl. (45 jaar oud) op 22 jun 1867 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14343] op 25 apr 1852 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) op 8 mei 1852 Wonseradeel [fr] met Tjitske Ulbes FABER [36477], dr. van Ulbe Eeltjes FABER [36478] (smid) en Trijntje Sakes Kooistra [36479], geb. op 27 nov 1829 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (81 jaar oud) op 16 jul 1911 Stiens [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Symontje Hilarides [36480], geb. op 29 nov 1823 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (5 jaar oud) op 13 okt 1829 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  7.  Kornelis Hilarides [36481], geb. op 9 dec 1825 Zurich [fr], ovl. (27 jaar oud) op 2 jul 1853 Bolsward [fr]. 
  8.  Aafke Hilarides [39271], geb. op 28 feb 1829 Zurich [fr], ovl. (4 jaar oud) op 2 mei 1833 Arum [fr]. 
  9.  Symon Hilarides [36482], geb. op 13 jul 1831 Arum [fr], timmerman, ovl. (36 jaar oud) op 17 aug 1867 Bolsward [fr], otr. [14345] op 15 nov 1857 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) op 28 nov 1857 Wonseradeel [fr] met Antje Jetzes Reidsma (Reitsma) [36483], dr. van Jetze Djeurres Reidsma [36484] (winkelier) en Marijke Douwes Yntema [36485], geb. op 27 mei 1837 Exmorra [fr], ovl. (66 jaar oud) op 3 apr 1904 Bolsward [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Dirk Heins Hilarides [36486], geb. op 12 sep 1833 Arum [fr], stalhouder, ovl. (52 jaar oud) op 2 feb 1886 Bolsward [fr], otr. [14347] op 16 mei 1858 Bolsward [fr], tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 30 mei 1858 Bolsward [fr] met Johantje Pieters Piersma [36487], dr. van Pieter Luitzens Piersma [36488] (landbouwer) en Sjoukjen Jacobs Hokwerda [36489] (boerinne), geb. op 22 feb 1838 Nijland [fr], ovl. (67 jaar oud) op 4 apr 1905 Bolsward [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  11.  Tjeerd Hilarides [36490], geb. op 15 mei 1837 Arum [fr], ovl. (11 jaar oud) op 27 aug 1848 Bolsward [fr]. 

VIf.  Durk (Dirk) Cornelis de Meer [36503], zn. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 20 feb 1796 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 13 mrt 1796 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeider, ovl. (71 jaar oud) op 22 okt 1867 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14353] op 18 apr 1824 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) op 1 mei 1824 Wonseradeel [fr] met Idske Junius Banning [36504], dr. van Junius Murray Banning [36505] (schoolonderwijzer) en Dieuwke Rintjes Posthuma [36506], geb. circa 1798 Wijckel [fr], dienstmaagd, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 21 okt 1858 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Jetske Dirks de Meer [36547], geb. op 13 okt 1825 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (62 jaar oud) op 22 feb 1888 Wijnaldum [fr], volgt VIIh
  2.  Junius de Meer [36570], geb. op 30 dec 1826 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (3 jaar oud) op 12 mrt 1830 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  3.  Dieuwke de Meer [36571], geb. op 17 jun 1828 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (7 weken oud) op 10 aug 1828 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  4.  Cornelis de Meer [36572], geb. op 30 aug 1829 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (1 jaar oud) op 1 feb 1831 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  5.  Dieuwke de Meer [36573], geb. op 13 nov 1830 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (1 jaar oud) op 6 jan 1832 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 

VIg.  Sipkjen (Siepkjen) Cornelis de Meer [36414], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 4 mrt 1798 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 25 mrt 1798 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmaagd, ovl. (73 jaar oud) op 10 nov 1871 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) [14316] op 21 mei 1819 Wonseradeel [fr] met Bernardus Douwes Wiersma [36415], zn. van Douwe Ynses Wiersma [36416] en Hotske Bernardus KOSTER [36417], geb. circa 1796 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknegt, arbeider, beurtschipper, kastelein, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 27 nov 1870 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Hotske Wiersma [36418], geb. op 10 mei 1820 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (37 jaar oud) op 22 jan 1858 Gaast [fr], otr. [14318] op 7 mei 1843 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 20 mei 1843 Wonseradeel [fr] met Jelle Annes de VRIES [36419], zn. van Anne Hendriks de VRIES [36420] (smid) en Antje Jelles Lautenbach [36421], geb. op 7 okt 1817 Arum [fr], smidsknegt, smid, ovl. (70 jaar oud) op 1 jan 1888 Gaast [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Kornelis Wiersma [36422], geb. op 12 mrt 1822 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeider, ovl. (63 jaar oud) op 24 sep 1885 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  3.  Douwe Wiersma [36423], geb. op 13 feb 1824 Pingjum (Wonseradeel) [fr], schoenmakersknegt, ovl. (20 jaar oud) op 29 dec 1844 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  4.  Jetske Wiersma [36424], geb. op 2 mei 1826 Pingjum (Wonseradeel) [fr], naaister, ovl. (36 jaar oud) op 8 jul 1862 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14320] op 14 mei 1848 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 27 mei 1848 Wonseradeel [fr] met Sies Sierks van der MEULEN [36425], zn. van Sierk Sieses van der MEULEN [36426] (schippersknegt) en Trijntje Klazes FABER [36427], geb. op 12 okt 1822 Bolsward [fr], timmerknecht, rentenier, ovl. (62 jaar oud) op 25 apr 1885 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Saakjen Wiersma [36428], geb. op 10 jul 1829 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (29 jaar oud) op 2 mei 1859 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14322] op 30 apr 1854 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) op 13 mei 1854 Wonseradeel [fr] met Reinder Doekles Yntema [36429], zn. van Doekle Douwes Yntema [36518] (boer) en Trijntje Martens DIJKSTRA [36519], geb. op 18 jan 1826 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (84 jaar oud) op 13 okt 1910 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Ynse Wiersma [36432], geb. op 17 jun 1832 Pingjum (Wonseradeel) [fr], verwer, ovl. (40 jaar oud) op 22 jul 1872 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14324] op 4 mei 1862 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 17 mei 1862 Wonseradeel [fr] met Taekje Poppes bij de Weg [36433], dr. van Poppe Minzes bij de Weg [36434] (Heibaas) en Altje Teekes Tolsma [36435], geb. op 19 dec 1836 Cornwerd [fr], dienstmeid, ovl. (50 jaar oud) op 4 jul 1887 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Hiltje Wiersma [36436], geb. op 8 jan 1835 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (3 jaar oud) op 13 dec 1838 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  8.  Dirk Wiersma [36437], geb. op 24 sep 1840 Pingjum (Wonseradeel) [fr], timmermansknecht, timmerman, ovl. (72 jaar oud) op 15 mei 1913 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14326] op 1 mei 1864 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 14 mei 1864 Wonseradeel [fr] met Neeltje bij de Weg [36438], dr. van Poppe Minzes bij de Weg [36434] (Heibaas) en Altje Teekes Tolsma [36435], geb. op 27 jul 1839 Cornwerd [fr], dienstmeid, ovl. (95 jaar oud) op 8 feb 1935 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIh.  Hiltje Cornelis de Meer [36507], dr. van Cornelis Dirks de Meer [36410] (Vc) (boer, arbeider) en Jetske Hanzes Bruinsma [36411], geb. op 10 sep 1800 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ged. op 28 sep 1800 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (29 jaar oud) op 10 jan 1830 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14355] op 12 sep 1819 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 19 en ongeveer 24 jaar oud) op 25 sep 1819 Wonseradeel [fr] met Hermanus Johannes Banning [36508], zn. van Johannes Hermanus Banning [36509] en Meike Sybrens Haitsma [36510], geb. circa 1795 Pingjum (Wonseradeel) [fr], meesterbakker. 
  Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Johannes Banning [36515], geb. op 30 jun 1820 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (37 jaar oud) op 8 feb 1858 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  2.  Cornelis Banning [36516], geb. op 1 mrt 1822 Pingjum (Wonseradeel) [fr], bakker, ovl. (52 jaar oud) op 6 apr 1874 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14359] op 3 mei 1846 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 16 mei 1846 Wonseradeel [fr] met Antje Doekles Yntema [36517], dr. van Doekle Douwes Yntema [36518] (boer) en Trijntje Martens DIJKSTRA [36519], geb. op 21 mrt 1824 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (76 jaar oud) op 2 jan 1901 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Sybren Banning [36208], geb. op 21 dec 1823 Pingjum (Wonseradeel) [fr], grutter, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1886, otr. [14360] op 30 sep 1860 Bolsward [fr], tr. (resp. 36 en 27 jaar oud) op 14 okt 1860 Bolsward [fr] met Johanna Reinders MEYER [36209], dr. van Reinder MEYER [36430] (timmerman, aannemer) en Nantie Veersema [36431], geb. op 16 feb 1833 Groningen [gr], ovl. (55 jaar oud) op 10 apr 1888 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Durk Banning [36520], geb. op 28 sep 1825 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (19 jaar oud) op 10 jul 1845 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  5.  Arnoldus Banning [36521], geb. op 27 mrt 1828 Pingjum (Wonseradeel) [fr], grutter, ovl. (30 jaar oud) op 12 aug 1858 Bolsward [fr]. 

VIi.  Dirk (Durk) Jans de Meer [36083], zn. van Jan Dirks de Meer [36079] (Vd) (boereknecht, kooltjer (1815), arbeider) en Riemke Pieters de VRIES [36080] (arbeidster), geb. circa 1785 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeider, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 10 jun 1829 Pingjum (Wonseradeel) [fr], tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 26 jaar oud) [14161] op 24 mei 1817 Wonseradeel [fr] met Klaaske Pieters Volbeda [36084], dr. van Pieter Klazes Volbeda [36081] (arbeider) en Geertje Symons [36082], geb. circa 1790, arbeidster, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 22 jul 1867. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Geertje de Meer [36085], geb. op 7 mei 1818 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (78 jaar oud) op 3 mei 1897 Groningen [gr], volgt VIIi
  2.  Jan Dirks de Meer [36135], geb. op 28 dec 1819 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 19 okt 1879 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], volgt VIIj
  3.  Riemke de Meer [36139], geb. op 16 okt 1822 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (92 jaar oud) op 5 mei 1915 Workum [fr], volgt VIIk
  4.  Pieter de Meer [36134], geb. op 15 sep 1824 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknecht, ovl. (25 jaar oud) op 4 jun 1850 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 

VIj.  Trijntje Jans de Meer [36186], dr. van Jan Dirks de Meer [36079] (Vd) (boereknecht, kooltjer (1815), arbeider) en Riemke Pieters de VRIES [36080] (arbeidster), geb. circa 1789 Kimswerd [fr], dienstbaar, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 27 apr 1840 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14209] op 7 mei 1815 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) op 20 mei 1815 Wonseradeel [fr] met Jan Pieters van de Witte (van de Wytte) [36187], zn. van Pieter Jobs van de Wytte [36188] en Beitske Jans Aurendsma [36189], geb. circa 1792 Pingjum (Wonseradeel) [fr], zeeschipper, arbeider, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 18 feb 1855 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Pieter van de Witte [36190], geb. op 17 nov 1815 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknegt, arbeider, ovl. (50 jaar oud) op 8 jul 1866 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14211] op 19 mei 1844 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) op 1 jun 1844 Wonseradeel [fr] met Trijntje Jans Tijmstra [36191], dr. van Dirk Jetzes Tijmstra [36192] (arbeider) en Liesbeth Feyes SCHAAFSMA [36193], geb. op 28 jan 1815 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, winkeliersche, ovl. (91 jaar oud) op 10 jan 1907 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan van de Witte [36194], geb. op 7 aug 1818 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknegt, arbeider, ovl. (57 jaar oud) op 1 sep 1875 Pingjum (Wonseradeel) [fr], otr. [14213] op 25 apr 1841 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 8 mei 1841 Wonseradeel [fr] met Hotske (Hotsche) Sieks POSTMA [36195], dr. van Siek Sieks POSTMA [36196] (arbeider) en Jeltje Harmens Kamstra [36197], geb. op 21 aug 1819 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (92 jaar oud) op 20 jan 1912 Pingjum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Beitske van de Witte [36198], geb. op 27 dec 1820 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boerin, ovl. (35 jaar oud) op 4 jan 1856 Zurich [fr], otr. [14215] op 21 jun 1843 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 3 jun 1843 Wonseradeel [fr] met Ype Jans Bonnema [36199], zn. van Jan Jacobs Bonnema [36200] (boer) en Antje Ales Camstra [36201], geb. op 31 jul 1818 Zurich [fr], ovl. (55 jaar oud) op 17 jul 1874 Zurich [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Riemke van de Witte [36202], geb. op 26 sep 1823 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) op 12 nov 1895 Zurich [fr], otr. [14217] op 1 mei 1853 Wonseradeel [fr], tr. (beiden 29 jaar oud) op 14 mei 1853 Wonseradeel [fr] met Keimpe Gatzes Roedema [36203], zn. van Gatze Keimpes Roedema [36204] (arbeider) en Japke Piers Wallinga [36205], geb. op 7 sep 1823 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeider, timmerman, ovl. (71 jaar oud) op 23 mei 1895 Lingerhouw [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Wytze van de Wytte [36206], geb. op 11 mrt 1828 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknecht, landbouwer, ovl. (68 jaar oud) op 13 mei 1896 Tzum [fr], otr. (1) [14219] op 1 mei 1853 Wonseradeel [fr], tr. (beiden 25 jaar oud) op 14 mei 1853 Wonseradeel [fr] met Rigtje Doekeles Yntema [36207], dr. van Doekle Douwes Yntema [36518] (boer) en Trijntje Martens DIJKSTRA [36519], geb. op 7 dec 1827 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (53 jaar oud) op 8 apr 1881 Zweins [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14221] op 14 jun 1885 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 57 en 27 jaar oud) op 25 jun 1885 Franekeradeel [fr] met Wypkjen Jorritsma [36210], dr. van Jacob Gerbens Jorritsma [36211] (guardenier, koemelker) en Jacobje Taekes Heistra [36212], geb. op 19 jan 1858 Welsrijp [fr], huishoudster, ovl. (33 jaar oud) op 26 mrt 1891 Dongjum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIk.  Hinke Jans de Meer [36147], dr. van Jan Dirks de Meer [36079] (Vd) (boereknecht, kooltjer (1815), arbeider) en Riemke Pieters de VRIES [36080] (arbeidster), geb. circa 1799 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmaagd, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) op 21 nov 1832 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14193] op 2 mei 1824 Wonseradeel [fr], tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 15 mei 1824 Wonseradeel [fr] met Anne Klazes Tolsma [36148], zn. van Klaas Sjoerds Tolsma [36149] (boerenarbeider) en Saara Thomas Swaanderburg [36150], geb. circa 1798 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], boerenarbeider, slagter, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 17 mei 1845. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Syntje Tolsma [36151], geb. op 29 mei 1825 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (4 jaar oud) op 9 nov 1829 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. 
  2.  Sientje Tolsma [36152], geb. op 23 jan 1831 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. 
  3.  Jan Tolsma [36153], geb. op 13 nov 1832 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], boereknecht, arbeider, ovl. (42 jaar oud) op 11 nov 1875 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14195] op 25 apr 1858 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 8 mei 1858 Wonseradeel [fr] met Houkje Gaaljema [36154], dr. van Sjouke Jans Gaaljema [36155] (arbeider) en Lijsbeth Jorkes WESTRA [36156] (arbeidster), geb. op 23 nov 1831 Almenum [fr], dienstmeid, ovl. (69 jaar oud) op 4 sep 1901 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIl.  Liekele Jacobs de Meer [36052], zn. van Jakob Liekeles de Meer [36050] (Vf) (arbeider) en Aaltje Gerbens [36051] (boerin), geb. circa 1790 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], boerenknecht, huisman, otr. [14146] op 7 jul 1822 Smallingerland [fr], tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 42 jaar oud) op 27 jul 1822 Smallingerland [fr] met Mettje Tjibbes Reitsma [36053], dr. van Tjibbe Jelkes [36054] (huisman) en Trijntje Tjeerds [36055] (huisvrouw), geb. circa 1780 Boornbergum [fr], ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 14 aug 1842 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Aaltje Liekele de Meer [36056], geb. op 21 jan 1823 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt VIIl

VIm.  Menze (Minze) Egberts de Meer [36264], zn. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. op 18 dec 1791 Twijzel [fr], ged. op 15 jan 1792 Twijzel [fr], landbouwer, ovl. (78 jaar oud) op 2 aug 1870 Twijzel [fr], otr. [14247] op 13 sep 1840 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 48 en 23 jaar oud) op 26 sep 1840 Achtkarspelen [fr] met Martjen (Martzen) Fokkes Hamstra [36265], dr. van Fokke Jans Hamstra [36266] (schoenmaker) en Dieuwke Hendriks de VRIES [36267], geb. op 18 aug 1817 Drogeham [fr], dienstmeid, landbouwster, ovl. (27 jaar oud) op 26 aug 1844 Twijzel [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Antje de Meer [36392], geb. op 15 jan 1841 Twijzel [fr], ovl. (76 jaar oud) op 16 dec 1917 Dantumadeel [fr], volgt VIIm
  2.  Egbert de Meer [36401], geb. op 29 mei 1843 Twijzel [fr], ovl. (4 maanden oud) op 19 okt 1843 Twijzel [fr]. 

VIn.  Aukjen Egberts de Meer [36252], dr. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. circa 1794 Twijzel [fr], otr. [14241] op 20 feb 1814 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. ongeveer 19 en 19 jaar oud) op 13 mrt 1814 Achtkarspelen [fr], (gesch. resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud op 22 sep 1817 Leeuwarden [fr]) met Pyter (Pieter) Oeges Hoekstra [36253], zn. van Oege Pyters Hoekstra [36254] (schipper) en Grietje Harmens [36255], geb. op 14 mrt 1794 Augustinusga [fr], schipper, ovl. (55 jaar oud) op 29 aug 1849, begr. Drogeham [fr]. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Antje Pieters Hoekstra [36256], geb. op 6 feb 1815 Twijzel [fr], landbouwersche, ovl. (66 jaar oud) op 20 jul 1881 Kooten [fr], otr. [14243] op 16 dec 1838 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 23 en ongeveer 35 jaar oud) op 12 jan 1839 Achtkarspelen [fr] met Bartel Ritskes Kloosterman [36257], zn. van Ritske Binderts Kloosterman [36258] (landeeijgenaarsche) en Henke Bartels de BOER [36259], geb. circa 1803 Kooten [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIo.  Steven Egberts de Meer [36260], zn. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. op 21 nov 1798 Twijzel [fr], ged. op 16 dec 1798 Twijzel [fr], koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856), ovl. (79 jaar oud) op 23 jul 1878 Kollumerzwaag [fr], otr. [14245] op 6 mei 1828 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 20 mei 1827 Achtkarspelen [fr] met Aaltje Willems de BOER [36261], dr. van Willem Feikes de BOER [36262] (landbouwer) en Eelkjen Jans POSTMA [36263] (landbouwster), geb. op 14 aug 1796 Kollumerzwaag [fr], ged. op 26 aug 1796 Kollumerzwaag [fr], koemelkster, landbouwster, ovl. (78 jaar oud) op 10 mrt 1875 Kollumerzwaag [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 dochters: 
  1.  Doodgeb. dochter de Meer [36293], geb. op 20 mei 1828 Buitenpost [fr]. 
  2.  Antje Stevens de Meer [36294], geb. op 6 mei 1830 Tietjerk [fr], ovl. (74 jaar oud) op 3 jun 1904 Twijzel [fr], volgt VIIn
  3.  Eelkje de Meer [36323], geb. op 18 okt 1832 Tietjerk [fr], ovl. (50 jaar oud) op 29 okt 1882 Kollumerzwaag [fr], volgt VIIo
  4.  Jinke (Jenke) de Meer [36331], geb. op 27 jun 1835 Tietjerk [fr], ovl. (75 jaar oud) op 3 feb 1911 Tynaarlo [dr], volgt VIIp
  5.  Sytske de Meer [36355], geb. op 27 jan 1838 Tietjerk [fr], ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1904, volgt VIIq

VIp.  Jenke (Jinke) Egberts de Meer [36270], dr. van Egbert Sijes de Meer [36246] (Vg) (landbouwer) en Antje Minzes Sytsma [36249] (boerin), geb. op 28 dec 1805 Twijzel [fr], ged. op 26 jan 1806 Twijzel [fr], boerin, ovl. (48 jaar oud) op 22 feb 1854 Buitenpost [fr], otr. [14249] op 6 mei 1827 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) op 20 mei 1827 Achtkarspelen [fr] met Teunis Ebes (Aebes) Rispens [36271], zn. van Ebe Tjeerds Rispens [36272] (landbouwer) en Antje Foppes [36273] (landbouwersche), geb. op 11 sep 1798 Buitenpost [fr], ged. op 7 okt 1798 Buitenpost [fr], landbouwer, ovl. (77 jaar oud) op 16 jan 1876 Buitenpost [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Foppe Teunis Rispens [36274], geb. op 5 jul 1828 Driesum [fr], ovl. (69 jaar oud) op 20 feb 1898 Buitenpost [fr]. 
  2.  Antje Rispens [36275], geb. op 21 jan 1831 Driesum [fr], ovl. (79 jaar oud) op 2 feb 1910 Burum [fr], otr. [14251] op 22 mei 1859 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 14 jun 1859 Achtkarspelen [fr] met Tijs (Thijs) van der LAAN [36276], zn. van Kornelus Tijsses van der LAAN [36277] (landbouwer) en Doetje Metskes Wiersma [36278], geb. op 15 okt 1828 Burum [fr], landbouwer, rentenier, ovl. (76 jaar oud) op 28 jan 1905 Burum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Aukje Rispens [36279], geb. op 6 nov 1833 Driesum [fr], ovl. (80 jaar oud) op 6 feb 1914 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14253] op 3 mei 1857 Achtkarspelen [fr], tr. (beiden 23 jaar oud) op 16 mei 1857 Achtkarspelen [fr] met Wytze Brandsma (Brantsma) [36280], zn. van Hedser Wytzes Brandsma [36281] en Wytske Minzes Vries [36282], geb. op 28 nov 1833 Garijp [fr], ovl. (72 jaar oud) op 11 nov 1906 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jitske Rispens [36283], geb. op 12 aug 1836 Buitenpost [fr], ovl. (23 jaar oud) op 24 aug 1859 Buitenpost [fr]. 
  5.  Egbert Rispens [36284], geb. op 25 okt 1839 Buitenpost [fr], ovl. (70 jaar oud) op 23 sep 1910 Buitenpost [fr]. 
  6.  Ebe Rispens [36285], geb. op 20 mei 1842 Buitenpost [fr], landbouwer, ovl. (49 jaar oud) op 17 jun 1891 Buitenpost [fr], otr. [14255] op 5 mei 1872 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 29 en 28 jaar oud) op 18 mei 1872 Achtkarspelen [fr] met Eelkje de BOER [36286], dr. van Jan Willems de BOER [36287] (landbouwer) en Maaike Aukes ZUIDEMA [36288] (landbouwster), geb. op 10 jun 1843 Westergeest [fr], veehoudster, ovl. (71 jaar oud) op 5 jun 1915 Buitenpost [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Minze Rispens [36289], geb. op 15 mrt 1845 Buitenpost [fr], veehouder, ovl. (70 jaar oud) op 29 feb 1916 Surhuizum [fr], otr. [14257] op 5 nov 1871 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) op 17 nov 1871 Achtkarspelen [fr] met Hendrikje van der VELDE [36290], dr. van Durk Popkes van der VELDE [36291] en Fedje Hendriks Rinkema [36292] (boerin), geb. op 5 nov 1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (64 jaar oud) op 2 mei 1909 Surhuizum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VII

VIIa.  Meindertje van der MEER [57309], dr. van Tjepke (Tjipke) Douwes de MEER [36229] (VIa) (werkman, stoelematter, stoelenmaker) en Riemke Klazes van der MEER [36236], geb. op 21 okt 1799 Arum [fr], ovl. (75 jaar oud) op 27 apr 1875 Hennaarderadeel [fr], tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) [23081] op 8 sep 1821 Wonseradeel [fr] met Thomas Tjitzes STIENSTRA (Steenstra) [57310], zn. van Tjitses Thomas STIENSTRA [57311] en Trijntje Gerrits [57312], geb. op 13 sep 1790 Oosterend [fr], ged. op 19 sep 1790 Oosterend [fr], schipper, ovl. (70 jaar oud) op 17 jan 1861 Hennaarderadeel [fr]. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Riemke STIENSTRA [57313], geb. in 1823 Oosterend [fr], ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 9 apr 1883 Baarderadeel [fr], tr. (resp. ongeveer 24 en 25 jaar oud) [23083] op 3 apr 1848 Hennaarderadeel [fr] met Dirk Klazes Strikwerda [57314], zn. van Klaas Agnes Daniëls Strikwerda [57315] en Ymkjen Dirks Vlietstra [57316], geb. op 23 aug 1822 Baarderadeel [fr], ovl. (92 jaar oud) op 3 jun 1915 Bozum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIb.  Pieter Jans de MEER [36038], zn. van Jan Johannes de MEER [35997] (VIb) (arbeider) en Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998] (arbeidster), geb. op 2 feb 1813 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, daglooner, ovl. (82 jaar oud) op 10 aug 1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], vermist, otr. [14139] op 19 okt 1832 Achtkarspelen [fr], tr. (beiden 19 jaar oud) op 23 okt 1832 Achtkarspelen [fr] met Ymkjen (Ymke) Jacobs Bekkema (Bikkema) [36039], dr. van Jacob Pieters Bekkema [36040] (arbeider) en Antje HENDRIKS [36041] (arbeidster), geb. op 4 nov 1812 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, dagloonster, ovl. (78 jaar oud) op 9 feb 1891 Surhuizum [fr]. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jakob Pieters van der MEER [36624], geb. op 10 aug 1833 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (44 jaar oud) op 27 jun 1878 Offingawier [fr], volgt VIIIa
  2.  Kleiske de Meer [36663], geb. op 1 jan 1835 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (12 jaar oud) op 28 apr 1847 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  3.  Jan Pieters de MEER [36221], geb. op 31 okt 1836 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (47 jaar oud) op 7 jun 1884 Sneek [fr], volgt VIIIb
  4.  Antje de MEER [36384], geb. op 27 apr 1840 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 19 feb 1918 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt VIIIc
  5.  Pieter Pieters de MEER [36664], geb. op 10 aug 1842 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (81 jaar oud) op 3 mrt 1924 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt VIIId
  6.  Stijntje de MEER [36668], geb. op 3 sep 1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 19 jan 1928 Boelenslaan [fr], volgt VIIIe
  7.  Alle Pieters de MEER [36701], geb. op 21 mei 1848 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (51 jaar oud) op 30 jan 1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt VIIIf
  8.  Hendrik Pieters de MEER [36708], geb. op 27 dec 1850 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (64 jaar oud) op 1 sep 1915 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt VIIIg
  9.  Kleiske Pieters de MEER [36648], geb. op 14 jul 1854 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (74 jaar oud) op 26 mrt 1929 Groningen [gr], volgt VIIIh

VIIc.  Elisabeth (Lijsbeth, Liesbeth) Jans de MEER [36004], dr. van Jan Johannes de MEER [35997] (VIb) (arbeider) en Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998] (arbeidster), geb. op 23 jun 1820 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], dienstmeid, ovl. (69 jaar oud) op 26 okt 1889 Achtkarspelen [fr], otr. [14122] op 12 jan 1844 Achtkarspelen [fr], tr. (beiden 23 jaar oud) op 3 feb 1844 Achtkarspelen [fr] met Menne (Minne) Wytzes Veenstra [36005], zn. van Wytze Baukes Veenstra [36006] (arbeider) en Taetske Alberts ZWART [36007] (arbeidster), geb. op 27 okt 1820 Buitenpost [fr], arbeider, daglooner, boereknecht, koetsier, tuinman, ovl. (82 jaar oud) op 11 apr 1903 Buitenpost [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Teetske Veenstra [36008], geb. op 25 mrt 1844 Buitenpost [fr], ovl. (77 jaar oud) op 8 mei 1921 Leeuwarden [fr], tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) [14124] op 14 mei 1870 Leeuwarden [fr] met Wouter Arzoni [36009], zn. van Wouter Arzoni [36010] en Christina Johanna Geertruida Slaterus [36011], geb. op 6 jul 1839 Leeuwarden [fr], timmerman, ovl. (88 jaar oud) op 20 sep 1927 Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.  Klaaske Veenstra [39214], geb. op 23 nov 1846 Buitenpost [fr], dienstmeid, ovl. (68 jaar oud) op 26 nov 1914 Wijnaldum [fr], otr. [15542] op 7 nov 1875 Barradeel [fr], tr. (resp. 28 en ongeveer 35 jaar oud) op 18 nov 1875 Barradeel [fr] met Ede FABER [39215], zn. van Jacob Edes FABER [39216] en Julia Hendriks Uding [39217], geb. circa 1840 Sexbierum [fr], smidsknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Wytze Veenstra [36012], geb. op 13 jun 1849 Buitenpost [fr], schipper, ovl. (73 jaar oud) op 17 jun 1922 Oostdongeradeel [fr], otr. [14126] op 21 mei 1882 Kollumerland [fr], tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) op 3 jun 1882 Kollumerland [fr] met Susanna WESTRA [36013], dr. van Heerke Metskes WESTRA [36014] en Grietje Simons Reitsma [36015], geb. op 22 jun 1859 Burum [fr], ovl. (65 jaar oud) op 11 jun 1925 Oostdongeradeel [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Stijntje Veenstra [36020], geb. op 22 jan 1852 Buitenpost [fr], dienstmeid, ovl. (49 jaar oud) op 24 nov 1901 Leeuwarden [fr], otr. [14130] op 5 mei 1878 Tietjerksteradeel [fr], tr. (resp. 26 en 37 jaar oud) op 25 mei 1878 Tietjerksteradeel [fr] met Jochum (Jochem) Gerrits Inia [36021], zn. van Gerrit Jochums Inia [36022] (timmerman) en Aukje Meinderts van der Kool [36023], geb. op 8 mei 1841 Tietjerk [fr], ovl. (86 jaar oud) op 19 feb 1928 Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jantje Veenstra [36024], geb. op 28 nov 1854 Buitenpost [fr], dienstmeid, ovl. (70 jaar oud) op 12 jun 1925 Leeuwarden [fr], otr. [14132] op 30 apr 1893 Tietjerksteradeel [fr], tr. (resp. 38 en 40 jaar oud) op 11 mei 1893 Tietjerksteradeel [fr] met Tjeerd Pieters Klopma [36025], zn. van Pieter Geerts Klopma [36026] (landbouwer) en Maria Tjeerds van DIJK [36027], geb. op 25 nov 1852 Hardegarijp [fr], ovl. (74 jaar oud) op 2 apr 1927 Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Sjoukje Veenstra [36016], geb. circa 1858 Buitenpost [fr], otr. [14128] op 17 feb 1884 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. ongeveer 25 en 26 jaar oud) op 1 mrt 1884 Achtkarspelen [fr], (gesch. resp. ongeveer 38 en 39 jaar oud op 22 okt 1896 Amsterdam [nh]) met Hendrik van DAALEN [36017], zn. van Jacob van DAALEN [36018] (zadelmaker) en Antje Wijnands [36019], geb. op 6 okt 1857 Leeuwarden [fr], zadelmaker, ovl. (75 jaar oud) op 22 dec 1932 Rotterdam [zh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Wijtske Veenstra [39218], geb. op 19 mrt 1860 Veenwouden [fr], ovl. (73 jaar oud) op 11 feb 1934 Leeuwarden [fr], tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) [15544] op 11 okt 1893 Leeuwarden [fr] met Jan Klok [39219], zn. van Lammert Klok [39220] en Aaltje Gemers [39221], geb. op 9 nov 1856 Lekkum [fr], ovl. (73 jaar oud) op 13 mei 1930 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIId.  Sytze Jans de MEER [36213], zn. van Jan Johannes de MEER [35997] (VIb) (arbeider) en Kleiske (Klaske) Luijtjens van Dekken [35998] (arbeidster), geb. op 13 sep 1823 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (77 jaar oud) op 6 aug 1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], otr. (1) [14223] op 28 jan 1855 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 31 en 36 jaar oud) op 17 feb 1855 Achtkarspelen [fr] met Aukje Joostens van der TUIN [36214], dr. van Joost Hendriks van der TUIN [36215] en Aaltje Hendriks de VRIES [36216] (arbeidster), geb. op 18 mrt 1818 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (69 jaar oud) op 2 dec 1887 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Joost Sytzes de MEER [36402], geb. op 31 jan 1846 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (57 jaar oud) op 19 jan 1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  2.  Jan Sytze de MEER [36585], geb. op 10 jun 1849 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (39 jaar oud) op 8 jun 1889 Grouw [fr], volgt VIIIi
  3.  Aaltje Sytzes de MEER [36589], geb. op 3 jun 1852 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (minstens 67 jaar oud) na 1919 Gronau [nw, Duitsland], volgt VIIIj
  4.  Johannes de MEER (van der Meer) [36739], geb. op 24 aug 1855 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (4 jaar oud) op 31 mei 1860 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Sytze Jans de MEER [36213], otr. (2) [14225] op 12 aug 1888 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 64 en 67 jaar oud) op 25 aug 1888 Achtkarspelen [fr] met Lubbertje Tiemens van der Horn [36217], dr. van Tiemen Lubberts van der Horn [36218] (dagloner) en Lijsbert Kornelis [36219], geb. op 7 jun 1821 Kollum [fr], arbeidster, ovl. (75 jaar oud) op 12 aug 1896 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIe.  Johannes Pieters de Meer [36072], zn. van Pieter Johannes de Meer [36042] (VIc) (daglooner, arbeider) en Antje Halbes Boonstra [36043] (arbeidster), geb. op 25 apr 1823 Smallingerland [fr], arbeider, daglooner, otr. [14384] op 10 aug 1851 Oldehove [gr], tr. (resp. 28 en 34 jaar oud) op 25 aug 1851 Oldehove [gr] met Trijntje (Trientje) Nitterts Kooijma (Kooijema) [36579], dr. van Nittert Hendriks Kooijma [36580] (dagloner, arbeider) en Grietje Arnoldus Drenth [36581] (arbeidster), geb. op 4 aug 1817 Oldehove [gr], dagloonersche, arbeidster, ovl. (34 jaar oud) op 25 aug 1851 Oldehove [gr]. 
  Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Antje de Meer [36582], geb. op 6 okt 1849 Grijpskerk [gr], otr. [14386] op 7 mei 1876 Leens [gr], tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) op 18 mei 1876 Leens [gr] met Klaas de Kleine [36583], zn. van Aaltje de Kleine [36584], geb. op 8 mei 1852 Schouwerzijl [gr], boerenknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Grietje de Meer [37007], geb. op 28 sep 1851 Oldehove [gr], volgt VIIIk
  3.  Pieterke de Meer [36623], geb. op 21 apr 1854 Houwerzijl [gr], ovl. (2 jaar oud) op 8 mei 1856 Opende [gr]. 

VIIf.  Janke Pieters de Meer [36157], dr. van Pieter Johannes de Meer [36042] (VIc) (daglooner, arbeider) en Antje Halbes Boonstra [36043] (arbeidster), geb. op 26 jun 1826 Smallingerland [fr], dienstmeid, arbeidster, otr. (1) [14197] op 23 apr 1848 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) op 27 mei 1848 Achtkarspelen [fr] met Pieter Klazes Kooistra [36158], zn. van Klaas Wierds Kooistra [36159] (arbeider) en Lijsbert Renzes Westerhuis [36160] (arbeidster), geb. op 22 mrt 1823 Hallum [fr], boereknecht, arbeider, ovl. (57 jaar oud) op 20 mei 1880 Groningen [gr]. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Klaas Kooistra [36161], geb. op 21 mei 1849 Noorder Drachten [fr], ovl. (8 jaar oud) op 28 mrt 1858 Noorder Drachten [fr]. 
  2.  Antje Kooistra [36162], geb. op 26 dec 1851 Noorder Drachten [fr], dienstmeid, ovl. (24 jaar oud) op 17 okt 1876 Delfzijl [gr], otr. [15569] op 26 jan 1873 Groningen [gr], tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) op 5 feb 1873 Groningen [gr] met Jan van Driesum [39276], zn. van Jan Feikes van Driesum [39277] (daglooner) en Korneliske Jans Bijlsma [39278] (dagloonersche), geb. op 14 feb 1849 Harkema-Opeinde [fr], daglooner. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Elizabeth Kooistra [36166], geb. op 15 okt 1854 Noorder Drachten [fr], ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1920, tr. (resp. 33 en ongeveer 37 jaar oud) [14201] op 4 jul 1888 Amsterdam [nh] met Peter Johann van LITH [36167], zn. van Theodor van LITH [36168] en Johanna Bertina Mülder [36169], geb. circa 1851 Herzogenrath [nw, Duitsland], polderwerker, nachtwaker, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 1920. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Pieter Kooistra [36170], geb. op 23 jun 1857 Noorder Drachten [fr], ovl. (3 jaar oud) op 17 feb 1861 Noorder Drachten [fr]. 
  5.  Klaas Kooistra [36171], geb. op 20 mrt 1860 Noorder Drachten [fr], grondwerker, ovl. (39 jaar oud) op 27 jan 1900 Lieren [ge]. 
  6.  Pieter Kooistra [36172], geb. op 22 apr 1863 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], werkman, otr. [14203] op 6 dec 1891 Amsterdam [nh], tr. (resp. 28 en ongeveer 22 jaar oud) op 23 dec 1891 Amsterdam [nh] met Hendrika Stout [36173], dr. van Joseph Stout [36174] (venter) en Jacoba Troost [36175], geb. circa 1869 Harderwijk [ge], werkster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johanna Kooistra [36176], geb. op 15 dec 1865 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 13 apr 1943 Maarssen [ut], tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) [14205] op 19 jan 1888 Den Helder [nh] met Geert MOESKER [36177], zn. van Hindrik MOESKER [36178] (arbeider) en Heike DODDEMA [36179], geb. op 15 aug 1861 Delfzijl [gr], tamboer bij de mariniers, ovl. (54 jaar oud) op 20 apr 1916 Maarssen [ut]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Rinze Kooistra [36180], geb. op 19 mei 1870 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  9.  Halbe Kooistra [36185], geb. op 5 apr 1874 Eenrum [gr]. 
  Janke Pieters de Meer [36157], tr. (resp. 64 en 46 jaar oud) (2) [14199] op 29 jan 1891 Weesp [nh] met Franciscus de GROOT [36163], zn. van Hendrik de GROOT [36164] (dagloner) en Maria Catharina van REIJEN [36165], geb. op 22 jan 1845 Wouw [nb], werkman. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIg.  Halbe Pieters de Meer [36181], zn. van Pieter Johannes de Meer [36042] (VIc) (daglooner, arbeider) en Antje Halbes Boonstra [36043] (arbeidster), geb. op 11 jan 1830 Zuider Drachten [fr], daglooner, ovl. (54 jaar oud) op 28 nov 1884 Obergum [ge], otr. (1) [14457] op 1 jun 1856 Grootegast [gr], tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) op 15 sep 1856 Grootegast [gr] met Anktje Pieters Ophuis [36733], dr. van Pieter Klazes Ophuis [36734] (arbeider) en Attje HENDRIKS [36735] (arbeidster), geb. op 5 okt 1821 Augustinusga [fr], ovl. (38 jaar oud) op 17 feb 1860 Doezum [gr]. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter de Meer [36737], geb. op 30 dec 1857 Doezum [gr], ovl. (8 jaar oud) op 21 jul 1866 Obergum [ge]. 
  Halbe Pieters de Meer [36181], otr. (2) [14582] op 17 aug 1862 Winsum [fr], tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) op 3 sep 1862 Winsum [fr] met Pietertje WIERINGA [37017], dr. van Geert Jurriens WIERINGA [37018] (kleermaker) en Grietje Martens ROOS [37019], geb. op 21 dec 1824 Groningen [gr], dagloonersche, ovl. (57 jaar oud) op 10 sep 1882 Winsum [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Halbe Pieters de Meer [36181], otr. (3) [14207] op 13 apr 1884 Winsum [fr], tr. (resp. 54 en 39 jaar oud) op 23 apr 1884 Winsum [fr] met Geertruid Dorenbos [36182], dr. van Willem Egberts Dorenbos [36183] en Geertje Egberts Boter [36184], geb. op 2 sep 1844 Den Andel [gr], dienstmeid, dagloonster, ovl. (60 jaar oud) op 30 jul 1905 Obergum [ge]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.  Jetske Dirks de Meer [36547], dr. van Durk (Dirk) Cornelis de Meer [36503] (VIf) (arbeider) en Idske Junius Banning [36504] (dienstmaagd), geb. op 13 okt 1825 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (62 jaar oud) op 22 feb 1888 Wijnaldum [fr], otr. [14372] op 28 apr 1850 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) op 11 mei 1850 Wonseradeel [fr] met Dirk Ales Wybenga [36548], zn. van Ale Cornelis Wybenga [36549] (arbeider) en Rinske Dirks KRAMER [36550] (arbeidster), geb. circa 1823 Wijnaldum [fr], boereknegt, arbeider, werkman. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Ale Wybenga [36551], geb. op 1 apr 1851 Pietersbierum [fr], ovl. (25 dagen oud) op 26 apr 1851 Pietersbierum [fr]. 
  2.  Itske Wybenga [36556], geb. op 10 apr 1852 Wijnaldum [fr], dienstmeid, ovl. (62 jaar oud) op 24 apr 1914 Tzum [fr], otr. [14376] op 8 mei 1881 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 29 en 35 jaar oud) op 21 mei 1881 Franekeradeel [fr] met Klaas van der Schaaf [36557], zn. van Syds Piers van der Schaaf [36558] (koemelker, arbeider) en Blijke Harkes de BOER [36559], geb. op 28 nov 1845 Tzum [fr], arbeider, ovl. (85 jaar oud) op 11 aug 1931 Tzum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Ale Wybenga [36552], geb. op 15 okt 1854 Herbaijum [fr], boerenknecht, ovl. (92 jaar oud) op 26 feb 1947 Pietersbierum [fr], otr. [14374] op 6 mei 1883 Barradeel [fr], tr. (resp. 28 en 21 jaar oud) op 19 mei 1883 Barradeel [fr] met Maaike WAGENAAR [36553], dr. van Jacob Janes WAGENAAR [36554] (kooltjer, arbeider) en Reintje Sjoerds Hibma [36555], geb. op 9 apr 1862 Pietersbierum [fr], ovl. (64 jaar oud) op 25 apr 1926 Pietersbierum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Cornelis Wybenga [36560], geb. op 16 aug 1857 Herbaijum [fr], voerman, werkman, nachtwaker, otr. [14378] op 1 nov 1885 Amsterdam [nh], tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 11 nov 1885 Amsterdam [nh] met Antonia Maria Theodora van Lom [36561], dr. van Theodorus Johannes Adrianus van Lom [36562] en Maria Petronella Muijzert [36563] (baker), geb. op 10 mrt 1855 Antwerpen [an, België], dienstbode, ovl. (82 jaar oud) op 7 feb 1938 Bennebroek [nh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Rinse Wybenga [36564], geb. op 14 sep 1860 Wijnaldum [fr]. 
  6.  Dirk Wybenga [36565], geb. op 22 jul 1864 Midlum [fr], boerenknecht, otr. [14380] op 29 apr 1888 Barradeel [fr], tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 10 mei 1888 Barradeel [fr] met Grietje FABER [36566], dr. van Gosling Eises FABER [36567] (panbakker, arbeider) en Japke Wytzes ZIJLSTRA [36568], geb. op 23 jan 1861 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Gosse Wybenga [36569], geb. op 7 nov 1867 Wijnaldum [fr]. 

VIIi.  Geertje de Meer [36085], dr. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36083] (VIi) (arbeider) en Klaaske Pieters Volbeda [36084] (arbeidster), geb. op 7 mei 1818 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, arbeidster, ovl. (78 jaar oud) op 3 mei 1897 Groningen [gr], relatie [14164]. 
  Zij krijgt een dochter: 
  1.  Klaaske de Meer [36089], geb. op 30 jun 1843 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (67 jaar oud) op 4 sep 1910 Zurich [fr], volgt VIIIl
  Geertje de Meer [36085], otr. [14162] op 13 dec 1946 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 28 en ongeveer 29 jaar oud) op 28 dec 1846 Franekeradeel [fr] met Sikke Douwes Jellema (Jellesma) [36086], zn. van Douwe Jelles Jellesma [36087] en Yttje Harmens van der MEULEN [36088] (turfmutster), geb. circa 1817 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], panbakkersknecht. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Douwe Jellema [39297], geb. op 9 mrt 1847 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], panbakkersknecht, arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 22 aug 1891 Franeker [fr], otr. [15579] op 6 nov 1870 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) op 21 nov 1870 Franekeradeel [fr] met Trijntje Bergsma [39298], dr. van Pieter Sybrens Bergsma [39299] (arbeider) en Wapke Pieters BAKKER [39300], geb. op 20 nov 1841 Pingjum (Wonseradeel) [fr], arbeidster, ovl. (59 jaar oud) op 9 feb 1901 Opsterland [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirk Jellema [39302], geb. circa 1850 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 12 jan 1926 Groningen [gr]. 
  3.  Jurjen Jellema [37106], geb. op 20 mrt 1851 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], panbakkersknecht, arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 13 jan 1896 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], otr. (1) [14621] op 26 mrt 1876 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) op 8 apr 1876 Franekeradeel [fr] met Pietje Theunis Steinfort [37107], dr. van Theunis Dirks Steinfort [37108] (kooltjer, arbeider) en Jieskje Piebes Tilstra [37109], geb. op 26 mrt 1855 Tzum [fr], ovl. (30 jaar oud) op 25 feb 1886 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14623] op 21 apr 1889 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 38 en 20 jaar oud) op 4 mei 1889 Franekeradeel [fr] met Aaltje Kamstra [37110], dr. van Albert Wybes Kamstra [37111] (werkman, arbeider) en Hendrica Lutgendorff [37112], geb. op 24 dec 1868 Wirdum [fr], huishoudster, ovl. (73 jaar oud) op 28 jan 1942 Leeuwarden [fr], begr. Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pieter Jellema [39272], geb. op 31 jul 1853 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], panbakkersknecht, ovl. (78 jaar oud) op 12 aug 1931 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], otr. [15567] op 11 mei 1879 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op 24 mei 1879 Franekeradeel [fr] met Dieuwke Spoor [39273], dr. van Joris Dirks Spoor [39274] (arbeider) en Aafke Jogchums de VRIES [39275], geb. op 18 apr 1857 Arum [fr], dienstmeid, ovl. (78 jaar oud) op 18 jun 1935 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Frans Jellesma [39270], geb. op 18 apr 1855 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (4 maanden oud) op 6 sep 1855 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  6.  Yttje (IJtjtje) Jellema [39293], geb. op 29 jul 1856 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (70 jaar oud) op 6 jun 1927 Groningen [gr], otr. [15577] op 25 apr 1880 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 8 mei 1880 Franekeradeel [fr] met Marten Siepersma [39294], zn. van Sybren Jans Siepersma [39295] (arbeider) en Liefke Petrus Kuperus [39296] (arbeidster), geb. op 1 mei 1853 Tzum [fr], panbakkersknecht, ovl. (70 jaar oud) op 22 jan 1924 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Frans Jellema [39280], geb. op 1 aug 1860 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], pannenbakker, ovl. (39 jaar oud) op 11 jan 1900 Groningen [gr], tr. (resp. 38 en 42 jaar oud) [15571] op 9 jul 1899 Groningen [gr] met Aaltje Zwartsenburg [39281], dr. van Lammert Zwartsenburg [39282] (schipper) en Trientje Barends BLAAUW [39283], geb. op 16 apr 1857 Oostum [gr], ovl. (78 jaar oud) op 4 nov 1935 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIj.  Jan Dirks de Meer [36135], zn. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36083] (VIi) (arbeider) en Klaaske Pieters Volbeda [36084] (arbeidster), geb. op 28 dec 1819 Pingjum (Wonseradeel) [fr], boereknecht, arbeider, ovl. (59 jaar oud) op 19 okt 1879 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], otr. [14187] op 27 apr 1851 Wonseradeel [fr], tr. (31 jaar oud) op 9 mei 1851 Wonseradeel [fr] met Neeltje Jans de BOER [36136], dr. van Jan Feites de BOER [36137] (schipper) en Berber Jacobs KUIPERS [36138] (arbeidster), geb. op 29 nov 1893 Makkum [fr], dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen), ovl. (25 dagen oud) op 24 dec 1893 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Dirk Jans de Meer [36614], geb. op 7 jun 1852 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (63 jaar oud) op 14 jan 1916 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], volgt VIIIm
  2.  Jacob de Meer [36618], geb. op 2 jan 1854 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (46 jaar oud) op 2 jan 1900 Arum [fr], volgt VIIIn
  3.  Klaaske de Meer [36712], geb. op 17 aug 1857 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (86 jaar oud) op 20 aug 1943 Menaldumadeel, volgt VIIIo
  4.  Jan de Meer [36740], geb. op 14 sep 1860 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], volgt VIIIp

VIIk.  Riemke de Meer [36139], dr. van Dirk (Durk) Jans de Meer [36083] (VIi) (arbeider) en Klaaske Pieters Volbeda [36084] (arbeidster), geb. op 16 okt 1822 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (92 jaar oud) op 5 mei 1915 Workum [fr], otr. [14189] op 11 mei 1851 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 24 mei 1851 Wonseradeel [fr] met Jan Sjoerds Miedema [36140], zn. van Sjoerd Klazes Miedema [36141] (boereknecht) en Aafke Jans MEYER [36142] (arbeidster), geb. op 2 mrt 1826 Cornwerd [fr], boereknecht, veehouder, ovl. (53 jaar oud) op 12 dec 1879 Cornwerd [fr]. 
  Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Klaaske Miedema [36143], geb. op 20 mrt 1853 Zurich [fr], ovl. (64 jaar oud) op 19 jan 1918 Workum [fr], otr. [14191] op 28 jul 1878 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 8 aug 1878 Wonseradeel [fr] met Obe Yntema [36144], zn. van Hantje Obes Yntema [36145] (werkman, arbeider) en Iefke Harmens van der MEULEN [36146], geb. op 20 feb 1852 Workum [fr], wagenmaker, ovl. (70 jaar oud) op 8 jan 1923 Workum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIl.  Aaltje Liekele de Meer (van der Meer) [36056], dr. van Liekele Jacobs de Meer [36052] (VIl) (boerenknecht, huisman) en Mettje Tjibbes Reitsma [36053], geb. op 21 jan 1823 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) (1) [14148] op 25 jan 1847 Opsterland [fr] met Marcus Bastiaans Aardema [36057], zn. van Bastiaan Fokkes Aardema [36059] en Aukjen MARCUS [36060], geb. circa 1821 Ureterp [fr]. 
  Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Lykele Aardema [36063], geb. op 13 nov 1847 Opsterland [fr]. 
  2.  Bastiaan Aardema [36068], geb. op 2 aug 1851 Ureterp [fr], landbouwer, otr. [14154] op 27 apr 1873 Marum en Opsterland [fr], tr. (resp. 21 en ongeveer 19 jaar oud) op 10 mei 1873 Marum [gr] met Antje van der Vlugt [36069], dr. van Wiebe Popkes van der Vlugt [36070] en Sjoukjen Idskes Jongsma [36071], geb. circa 1853 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Fokke Aardema [36064], geb. op 23 nov 1853 Ureterp [fr], tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) [14152] op 9 mei 1877 Opsterland [fr] met Aukjen Hendriks de JONG [36065], dr. van Hendrik Andries de JONG [36066] en Maaike Bastiaans Aardema [36067], geb. circa 1854 Ureterp [fr], ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 29 mrt 1892 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Aaltje Liekele de Meer [36056], tr. (resp. 49 en ongeveer 50 jaar oud) (2) [14149] op 27 feb 1872 Opsterland [fr] met Hendrik de JONG [36058], zn. van Andries Jochums de JONG [36061] en Yke Siebes Siebenga [36062], geb. circa 1821 Ureterp [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIm.  Antje de Meer [36392], dr. van Menze (Minze) Egberts de Meer [36264] (VIm) (landbouwer) en Martjen (Martzen) Fokkes Hamstra [36265] (dienstmeid, landbouwster), geb. op 15 jan 1841 Twijzel [fr], ovl. (76 jaar oud) op 16 dec 1917 Dantumadeel [fr], otr. [14306] op 8 apr 1861 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) op 9 mei 1861 Achtkarspelen [fr] met Jacob Bottema [36393], zn. van Hylke Jacobs Bottema [36394] (bakker) en Ymkje Uilkes DIJKSTRA [36395] (bakkersche), geb. op 22 mrt 1833 Dantumawoude [fr], bakker, ovl. (73 jaar oud) op 18 jan 1907 Dantumadeel [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Hylke Bottema [36396], geb. op 10 feb 1862 Twijzel [fr], bakkersknecht, ovl. (78 jaar oud) op 30 apr 1940 Dokkum [fr], otr. [14308] op 26 apr 1891 Baarderadeel [fr], tr. (resp. 29 en 20 jaar oud) op 9 mei 1891 Baarderadeel [fr] met Dirkje Alberts van der Weide [36397], dr. van Albert Dirks van der Weide [36398] (koemelker, veehouder) en Grietje Oedzes VISSER [36399], geb. op 23 aug 1870 Lekkum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Minze Bottema [36400], geb. op 18 jul 1867 Twijzel [fr], ovl. (56 jaar oud) op 19 okt 1923 Dantumadeel [fr]. 

VIIn.  Antje Stevens de Meer [36294], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 6 mei 1830 Tietjerk [fr], herbergierster, ovl. (74 jaar oud) op 3 jun 1904 Twijzel [fr], otr. [14259] op 21 aug 1853 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 23 en 36 jaar oud) op 3 sep 1853 Achtkarspelen [fr] met Foppe de HAAN [36295], zn. van Gerrit Foppes de HAAN [36296] (huisman, arbeider) en Gaaitske Remmelts de Bos [36297] (arbeider), geb. op 9 nov 1816 Oudega [fr], landbouwer, ovl. (70 jaar oud) op 31 mei 1887 Drogeham [fr]. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aaltje de HAAN [36298], geb. op 26 sep 1854 Kooten [fr], dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) op 3 mrt 1927 Tietjerk [fr], otr. (1) [14261] op 3 mei 1885 Kollum [fr], tr. (resp. 30 en 29 jaar oud) op 16 mei 1885 Kollumerland [fr] met Jacob Smids [36299], zn. van Klaas Jacobs Smids [36300] (gardenier, arbeider) en Aagtje Libbes ZIJLSTRA [36301] (gardenierse), geb. op 24 dec 1855 Kollum [fr], arbeider, winkelbediende, ovl. (30 jaar oud) op 24 apr 1886 Kollum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14263] op 11 mei 1890 Tietjerksteradeel [fr], tr. (resp. 35 en 22 jaar oud) op 24 mei 1890 Tietjerksteradeel [fr] met Gerben Lieuwes Bosma [36302], zn. van Lieuwe Klazes Bosma [36303] (visscher) en Antje Wybes Sierksma [36304], geb. op 9 mrt 1868 Tietjerk [fr], visscher. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Hendrik de HAAN [39701], geb. in 1856 Achtkarspelen [fr], ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 4 apr 1886 Achtkarspelen [fr]. 
  3.  Gaatske de HAAN [36305], geb. op 29 mrt 1857 Kooten [fr], ovl. (74 jaar oud) op 1 apr 1931 Twijzelerheide [fr], otr. [14265] op 19 apr 1883 Kollumerland [fr], tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) op 12 mei 1883 Kollumerland [fr] met Johannes Hollema [36306], zn. van Ykje Johannes Hollema [36307] (arbeidster), geb. op 19 jun 1855 Westergeest [fr], boerenknecht, ovl. (76 jaar oud) op 16 mei 1932 Dantumadeel [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Steven de HAAN [36308], geb. op 4 aug 1859 Kooten [fr], otr. [14267] op 10 mei 1885 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 23 mei 1885 Achtkarspelen [fr] met Antje Sipkema [36309], dr. van Andries Romkes Sipkema [36310] (landbouwer) en Sytske Simons Hulshoff [36311] (landbouwster), geb. op 16 mrt 1859 Buitenpost [fr], ovl. (43 jaar oud) op 6 jul 1902 Dantumadeel [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan de HAAN [36312], geb. op 1 okt 1862 Kooten [fr], ovl. (35 jaar oud) op 17 jan 1898 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  6.  Willem de HAAN [36313], geb. op 6 mei 1865 Kooten [fr], koopman, winkelier, ovl. (47 jaar oud) op 28 jun 1912 Drogeham [fr], otr. [14269] op 26 jul 1896 Smallingerland [fr], tr. (resp. 31 en 25 jaar oud) op 8 aug 1896 Smallingerland [fr] met Elisabeth TABAK [36314], dr. van Siede Jans TABAK [36315] (arbeider, winkelier) en Froukje Theunis Rinzema [36316] (winkelierster), geb. op 25 aug 1870 Harkema-Opeinde [fr], naaister, ovl. (74 jaar oud) op 26 aug 1944 Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Harm de HAAN [36317], geb. op 6 apr 1868 Kollumerzwaag [fr], jager bij het regiment Grenadiers en Jagers, ovl. (20 jaar oud) op 22 sep 1888 's-Gravenhage [zh]. 
  8.  Egbert de HAAN [36318], geb. op 21 jul 1874 Kollumerzwaag [fr], arbeider, koopman, ovl. (51 jaar oud) op 18 feb 1926 Drogeham [fr], otr. [14271] op 17 apr 1904 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op 30 apr 1904 Achtkarspelen [fr] met Hinke Henstra [36319], dr. van Jan Hielkes Henstra [36320] (arbeider) en Loltje Liebbes Poelstra [36321], geb. op 25 dec 1877 Kooten [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIo.  Eelkje de Meer [36323], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 18 okt 1832 Tietjerk [fr], ovl. (50 jaar oud) op 29 okt 1882 Kollumerzwaag [fr], otr. [14273] op 27 apr 1856 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 10 mei 1856 Achtkarspelen [fr] met Roelof Harts Boersma [36324], zn. van Hart Sjoerds Boersma [36325] (landbouwer) en Wytske Sytzes Fennema [36326] (boerin), geb. op 17 feb 1829 Twijzel [fr], ovl. (72 jaar oud) op 15 mei 1901 Kollumerzwaag [fr]. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Steven Boersma [36327], geb. op 21 mrt 1857 Kollumerzwaag [fr], ovl. (94 jaar oud) op 28 sep 1951 Hardenberg [ov], tr. (resp. 31 en 20 jaar oud) [14275] op 11 mei 1888 Dantumadeel [fr] met Trijntje van der Zwaag [36328], dr. van Durk Pieters van der Zwaag [36329] en Dieuwke Bienses Wybenga [36330], geb. op 18 okt 1867 Wouterswoude [fr], ovl. (83 jaar oud) op 28 sep 1951 Hardenberg [ov]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIp.  Jinke (Jenke, Jeenke) de Meer [36331], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 27 jun 1835 Tietjerk [fr], ovl. (75 jaar oud) op 3 feb 1911 Tynaarlo [dr], otr. [14277] op 17 apr 1868 Kollumerland [fr], tr. (resp. 32 en 31 jaar oud) op 30 mei 1868 Kollumerland [fr] met Douwe van der WAL [36332], zn. van Pieter Gosses van der WAL [36333] (wagenmaker) en Pietje Douwes Veenstra [36334], geb. op 8 apr 1837 Driesum [fr], wagenmaker, ovl. (61 jaar oud) op 24 jun 1898 Kollumerzwaag [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Doodgeb. zoon van der WAL [36335], geb. op 2 mei 1869 Kollumerzwaag [fr]. 
  2.  Aaltje van der WAL [36336], geb. op 25 sep 1870 Kollumerzwaag [fr], ovl. (13 dagen oud) op 8 okt 1870 Kollumerzwaag [fr]. 
  3.  Aaltje van der WAL [36337], geb. op 15 nov 1871 Kollumerzwaag [fr], ovl. (26 jaar oud) op 24 okt 1898 Visvliet [gr], otr. [14279] op 18 nov 1894 Kollumerland [fr], tr. (resp. 23 en 47 jaar oud) op 29 nov 1894 Kollumerland [fr] met Klaas Nieuwenhuis [36338], zn. van Louw Klases Nieuwenhuis [36339] (koopman) en Dieuwke Pieters Postema [36340] (landbouwersche), geb. op 3 aug 1847 Visvliet [gr], landbouwer, ovl. (81 jaar oud) op 5 okt 1928 Visvliet [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geertje van der WAL [36341], geb. op 19 mrt 1874 Kollumerzwaag [fr], dienstbode, ovl. (75 jaar oud) op 30 dec 1949 Grijpskerk [gr], otr. (1) [14281] op 1 jun 1918 Nieuwe Pekela [gr], tr. (resp. 44 en 43 jaar oud) op 20 jun 1918 Nieuwe Pekela [gr] met Jan Vriese [36342], zn. van Jacob Vriese [36343] en Klaartje Siepel [36344] (winkelierster), geb. op 6 mei 1875 Nieuwe Pekela [gr], koopman, winkelier, ovl. (63 jaar oud) op 5 dec 1938 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14283] op 12 mrt 1938 Grijpskerk [gr], tr. (resp. 64 en 74 jaar oud) op 28 mrt 1938 Grijpskerk [gr] met Douwe Kooijenga [36345], zn. van Jilke Kooijenga [36346] (arbeider) en Grietje Luchtenburg [36347], geb. op 29 sep 1863 Gaarkeuken [gr], daglooner, ovl. (90 jaar oud) op 11 dec 1953 Munnekezijl [fr], begr. Munnekezijl [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Pieter van der WAL [36348], geb. op 18 sep 1877 Kollumerzwaag [fr], ovl. (82 jaar oud) op 16 mei 1960 Groningen [gr], tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) [14287] op 3 nov 1899 Vries [dr] met Janke van VEEN [36352], dr. van Albert van VEEN [36353] (machinist) en Aaltje Zwiers [36354], geb. op 2 jun 1875 Vries [dr], ovl. (81 jaar oud) op 28 dec 1956 Assen [dr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIq.  Sytske de Meer [36355], dr. van Steven Egberts de Meer [36260] (VIo) (koemelker, huisman (1832), landbouwer (1856)) en Aaltje Willems de BOER [36261] (koemelkster, landbouwster), geb. op 27 jan 1838 Tietjerk [fr], winkeliersche, ovl. (minstens 66 jaar oud) na 1904, tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) [14289] op 14 mei 1857 Dantumadeel [fr] met Popke Daniels van der MEULEN [36356], zn. van Daniel Popkes van der MEULEN [36357] (broodbakker) en Grietje Pieters van der VEER [36358] (bakkerinne), geb. op 15 jan 1834 Zwaagwesteinde [fr], bakker/winkelier, ovl. (41 jaar oud) op 4 apr 1875 Westergeest [fr]. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Daniël van der MEULEN [36359], geb. op 2 mei 1858 Zwaagwesteinde [fr], boerenknecht, ovl. (84 jaar oud) op 20 nov 1942 Arnhem [ge], otr. [14291] op 3 mei 1885 Dantumadeel [fr], tr. (resp. 27 en ongeveer 24 jaar oud) op 14 mei 1885 Dantumadeel [fr] met Aaltje Folkerts Feddema [36360], dr. van Folkert Douwes Feddema [36361] (winkelier) en Houkje Geerts Damstra [36362] (winkeliersche), geb. circa 1860 Bergum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aaltje van der MEULEN [36363], geb. op 28 sep 1859 Zwaagwesteinde [fr], ovl. (2 weken oud) op 12 okt 1859 Dantumadeel [fr]. 
  3.  Aaltje van der MEULEN [36364], geb. op 21 feb 1861 Zwaagwesteinde [fr], ovl. (82 jaar oud) op 23 mei 1943 Kollumerland [fr], otr. [14293] op 5 sep 1886 Kollumerland [fr], tr. (resp. 25 en 62 jaar oud) op 18 sep 1886 Kollumerland [fr] met Sybren Hoekstra [36365], zn. van Hendrik Sybrens Hoekstra [36366] en Jitske Oebles van der HEIDE [36367], geb. op 1 jul 1824 De Valom [fr], landbouwer, ovl. (86 jaar oud) op 19 jan 1911 Kollum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Grietje van der MEULEN [36368], geb. op 20 dec 1863 Westergeest [fr], ovl. (3 maanden oud) op 7 apr 1864 Westergeest [fr]. 
  5.  Steven van der MEULEN [36369], geb. op 11 mrt 1865 Westergeest [fr], ovl. (83 jaar oud) op 30 nov 1948 Kollumerland [fr]. 
  6.  Grietje van der MEULEN [36370], geb. op 19 dec 1867 Westergeest [fr], naaister, ovl. (29 jaar oud) op 9 mei 1897 Westergeest [fr], otr. [14295] op 3 mei 1891 Kollumerland [fr], tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) op 16 mei 1891 Kollumerland [fr] met Pieter ZUIDEMA [36371], zn. van Berend Aukes ZUIDEMA [36372] (landbouwer, arbeider) en Sytske Tijssens Kuitert [36373], geb. op 26 jul 1860 Kollumerzwaag [fr], boerenknecht, arbeider, ovl. (42 jaar oud) op 7 okt 1902 Westergeest [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Pietje van der MEULEN [36374], geb. op 20 sep 1870 Westergeest [fr], dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) op 17 mrt 1943 Kollumerland [fr], otr. [14297] op 10 mei 1896 Kollumerland [fr], tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) op 23 mei 1896 Kollumerland [fr] met Binne van der Schaaf [36375], zn. van Yke Jeens van der Schaaf [36376] (arbeider) en Wytske Binnes de GROOT [36377] (arbeidster), geb. op 5 feb 1865 Westergeest [fr], boerenknecht, ovl. (71 jaar oud) op 8 jul 1936 Kollum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Eelze van der MEULEN [36378], geb. op 4 feb 1873 Westergeest [fr], landbouwer, ovl. (35 jaar oud) op 14 jul 1908 Augustinusga [fr], otr. [14299] op 1 mei 1904 Achtkarspelen [fr], tr. (beiden 31 jaar oud) op 14 mei 1904 Achtkarspelen [fr] met Wytske SCHAAFSMA [36379], dr. van Hendrik Doedes SCHAAFSMA [36380] (arbeider, landbouwer) en Wijke Tades van der VEEN [36381], geb. op 30 jan 1873 Lutjepost [fr], ovl. (59 jaar oud) op 13 dec 1932 Lutjepost [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Antje van der MEULEN [36382], geb. op 20 mei 1875 Westergeest [fr], naaister, otr. [14301] op 19 apr 1900 Kollumerland [fr], tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) op 12 mei 1900 Kollumerland [fr] met Jan van der Schaaf [36383], zn. van Yke Jeens van der Schaaf [36376] (arbeider) en Wytske Binnes de GROOT [36377] (arbeidster), geb. in 1875 Westergeest [fr], arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VIII

VIIIa.  Jakob (Jacob) Pieters van der MEER (de Meer) [36624], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 10 aug 1833 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 27 jun 1878 Offingawier [fr], otr. [14406] op 23 nov 1856 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 6 dec 1856 Achtkarspelen [fr] met Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625], dr. van Jochem Meinderts van der MEER [36626] (arbeidster) en Liske Jacobs Slotegraaf [36627], geb. op 30 okt 1831 Rottevalle [fr], arbeidster, ovl. (86 jaar oud) op 8 jan 1918 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Ymkje van der MEER [36628], geb. op 3 mei 1856 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], dienstbode, ovl. (84 jaar oud) op 15 mei 1940 Rottevalle [fr], otr. [13206] op 12 jan 1888 Smallingerland [fr], tr. (resp. 31 en 29 jaar oud) op 25 feb 1888 Smallingerland [fr] met Gjalt van der Schuit [36633], zn. van Klaas Rinzes van der Schuit [36634] (schipper) en Aaltje Gjalts Bloembergen [36635] (schipperes), geb. op 24 jul 1858 Rottevalle [fr], schipper, ovl. (71 jaar oud) op 17 okt 1929 Opeinde [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Liske van der MEER [36631], geb. op 17 jun 1858 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (79 jaar oud) op 7 mei 1938 Opsterland [fr], tr. (resp. 28 en ongeveer 25 jaar oud) [14408] op 26 nov 1886 Opsterland [fr] met Fokke Huitema [36636], zn. van Tjeerd Hommes Huitema [36637] en Goitske Fokkes Heersma [36638], geb. circa 1861 Ureterp [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter van der MEER [36629], geb. op 13 sep 1860 Rottevalle [fr]. 
  4.  Tjerkje van der MEER (de Meer) [36630], geb. op 2 apr 1863 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (37 jaar oud) op 6 feb 1901 Opsterland [fr], tr. (resp. 23 en 40 jaar oud) [14410] op 16 sep 1886 Beetsterzwaag [fr] met Andries Sanders Haagsma [36639], zn. van Sander Geerts Haagsma [36640] (landbouwer) en Hiltje Petrus de BOER [36641] (boerin), geb. op 26 jul 1846 Rottevalle [fr], veehouder, ovl. (82 jaar oud) op 8 mrt 1929 Buitenpost [fr]. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.  Antje de Meer [36632], geb. op 12 dec 1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (2 weken oud) op 26 dec 1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  6.  Antje de Meer [36642], geb. op 14 aug 1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (75 jaar oud) op 8 feb 1943 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt IXa
  7.  Jakob de Meer [36644], geb. op 25 aug 1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt IXb
  8.  Alle de Meer [36830], geb. op 11 dec 1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (84 jaar oud) op 23 mrt 1959 Opende [gr], volgt IXc

VIIIb.  Jan Pieters de MEER [36221], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 31 okt 1836 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (47 jaar oud) op 7 jun 1884 Sneek [fr], otr. (1) [14227] op 2 mei 1858 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op 15 mei 1858 Achtkarspelen [fr] met Jantje Slotegraaf [36222], dr. van Aaltje Jacobs Slotegraaf [36223] (arbeidster), geb. op 29 sep 1833 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeidster, ovl. (25 jaar oud) op 17 jul 1859 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Pieter de MEER [36738], geb. op 5 feb 1859 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Jan Pieters de MEER [36221], tr. (beiden 28 jaar oud) (2) [14229] op 12 nov 1864 Achtkarspelen [fr] met Durkje de VRIES (Pool) [36224], dr. van Tjitse Wouters de VRIES [36225] (arbeider) en Grietje Minzes Pool [36226] (arbeidster), geb. op 26 jul 1836 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (82 jaar oud) op 27 mrt 1919 Rottevalle [fr]. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Grietje de MEER [36750], geb. op 24 jul 1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (79 jaar oud) op 26 jul 1944, volgt IXd
  2.  Oeds (Jans) de MEER [36776], geb. op 25 aug 1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (44 jaar oud) op 28 dec 1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt IXe
  3.  Jakob de Meer [36799], geb. op 22 okt 1869 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt IXf
  4.  Pieter (Jans) de MEER [36820], geb. op 6 jan 1872 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (90 jaar oud) op 7 jul 1962, volgt IXg
  5.  Minze de MEER [36825], geb. op 20 sep 1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (36 jaar oud) op 19 jun 1911 Groningen [gr], volgt IXh
  6.  Tetje de MEER [39301], geb. op 30 jan 1878 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (13 jaar oud) op 30 jun 1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 

VIIIc.  Antje de MEER [36384], dr. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 27 apr 1840 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], dienstmeid, ovl. (77 jaar oud) op 19 feb 1918 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14302] op 25 apr 1875 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 35 en 30 jaar oud) op 8 mei 1875 Smallingerland [fr] met Douwe Sjoerds de ROOS [36385], zn. van Sjoerd Douwes de ROOS [36386] (arbeider) en Ymken Baukes Aardema [36387] (arbeidster), geb. op 22 nov 1844 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (61 jaar oud) op 26 feb 1906 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Sjoerd de ROOS [36388], geb. op 15 sep 1875 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (40 jaar oud) op 27 apr 1916 Grootegast [gr], tr. (resp. 35 en 41 jaar oud) [14304] op 1 jul 1911 Grootegast [gr] met Baukje de JONG [36389], dr. van Hermanus Arjens de JONG [36390] (arbeider) en Sijtske Lammerts Dalstra [36391] (arbeidster), geb. op 23 mei 1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (82 jaar oud) op 22 jun 1952 Leeuwarden [fr], begr. Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk een kind. 

VIIId.  Pieter Pieters de MEER [36664], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 10 aug 1842 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (81 jaar oud) op 3 mrt 1924 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14421] op 7 aug 1870 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) op 18 aug 1870 Smallingerland [fr] met Sytske (Sietske) Barelds de JONG [36665], dr. van Barelt de JONG [36666] en Barber de Weerd [36667], geb. op 17 jul 1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (71 jaar oud) op 23 jan 1916 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Pieter de MEER [36749], geb. op 9 dec 1864 Noorder Drachten [fr], ovl. (39 jaar oud) op 11 apr 1904 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt IXi
  2.  Berbertje de MEER [36783], geb. op 7 aug 1867 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (48 jaar oud) op 25 mei 1916 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt IXj
  3.  Bareld de MEER [35995], geb. op 28 feb 1870 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (62 jaar oud) op 27 jan 1933 Boelenslaan [fr], volgt IXk
  4.  Yme (IJme) de MEER [36824], geb. op 16 dec 1872 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], boendermaker, ovl. (76 jaar oud) op 20 mei 1949 Opende [gr]. 
  5.  Aaltje de MEER [36931], geb. op 30 mei 1875 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (64 jaar oud) op 26 nov 1939 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt IXl
  6.  Jacob de MEER [36974], geb. op 15 jun 1878 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (66 jaar oud) op 25 jan 1945, tr. [14804], (gesch. resp. 64 en 44 jaar oud op 1 apr 1943 Leeuwarden [fr]) met Wietske Hazenberg [37285], dr. van Kornelis Hazenberg [37286] (vervener, arbeider) en Annigje de Goede [37287], geb. op 23 okt 1898 Tolbert [gr], huishoudster, ovl. (63 jaar oud) op 9 apr 1962 Drachten [fr], begr. Boelenslaan [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan de MEER [36994], geb. op 25 nov 1880 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 20 mrt 1940 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr]. 
  8.  Sietske de MEER [37029], geb. op 1 mei 1884 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 11 sep 1967 Leeuwarden [fr], volgt IXm
  9.  Hendrik de MEER [37096], geb. op 13 dec 1887 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (80 jaar oud) op 10 feb 1968 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], volgt IXn

VIIIe.  Stijntje de MEER [36668], dr. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 3 sep 1844 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (83 jaar oud) op 19 jan 1928 Boelenslaan [fr], otr. (1) [14425] op 15 nov 1868 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 12 dec 1868 Achtkarspelen [fr], (gesch. resp. 50 en 52 jaar oud op 3 jan 1895 Leeuwarden [fr]) met Markus Dalstra [36669], zn. van Lammert Teyes Dalstra [36670] (schoenmaker) en Fokje Jans Haagsma [36671], geb. op 2 apr 1842 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, kleermaker, ovl. (68 jaar oud) op 20 mrt 1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Lammert Dalstra [36672], geb. op 24 okt 1868 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (83 jaar oud) op 12 aug 1952 Boelenslaan [fr], begr. Boelenslaan [fr], otr. [14427] op 8 feb 1893 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 4 mrt 1893 Achtkarspelen [fr] met Janke Bosgraaf [36673], dr. van Auke Bosgraaf [36674] (arbeider) en Antje Bekkema [36675], geb. op 15 jan 1873 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (91 jaar oud) op 13 jul 1964 Boelenslaan [fr], begr. Boelenslaan [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Ymkje Dalstra [36676], geb. op 28 aug 1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, otr. [14429] op 2 jul 1893 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) op 12 aug 1893 Achtkarspelen [fr] met Wolter Veenstra [36677], zn. van Hendrik Jans Veenstra [36678] (arbeider) en Wilhelmina Franzes Postmus [36679] (arbeidster), geb. op 5 apr 1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Stijntje de MEER [36668], samen resp. ongeveer 29 en ongeveer 35 jaar oud (2) [14431] (2) [14431] circa 1874 met Gerhardus Franzes Postmus [36680], zn. van Frans Franzen Postmus [36699] (koopman) en Mattje Wiebes Kloosterman [36700], geb. op 23 feb 1839 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit deze relatie 6 kinderen: 
  1.  Franciscus Dalstra [36681], geb. op jan 1875 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  2.  Pieter Dalstra [36682], geb. op 10 sep 1877 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  3.  Martje Dalstra [36683], geb. op 11 okt 1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (57 jaar oud) op 18 jul 1937 Boelenslaan [fr], otr. [14432] op 5 mrt 1905 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) op 1 apr 1905 Achtkarspelen [fr] met Jan van der HEIDE [36684], zn. van Jakob van der HEIDE [36685] (arbeider) en Doetje Jans Veenstra [36686], geb. op 27 jul 1875 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, veehouder, ovl. (65 jaar oud) op 5 mrt 1941 Boelenslaan [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Antje Dalstra [36687], geb. op 9 dec 1881 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (89 jaar oud) op 11 apr 1971 Boelenslaan [fr], begr. Boelenslaan [fr], otr. [14434] op 5 mrt 1905 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 18 mrt 1905 Achtkarspelen [fr] met Jan BOS [36688], zn. van Albert Geerts BOS [36689] (arbeider) en Geeske Alberts Mijnheer [36690] (arbeidster), geb. op 18 apr 1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (79 jaar oud) op 19 feb 1959 Boelenslaan [fr], begr. Boelenslaan [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Willemke Dalstra [36691], geb. op 29 sep 1883 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], otr. [14436] op 12 jan 1908 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 24 en 34 jaar oud) op 1 feb 1908 Achtkarspelen [fr] met Hielke KLAVER [36692], zn. van Ruurd Ruurds KLAVER [36693] (arbeider) en Wiebke Hendriks van der VELDE [36694], geb. op 6 jun 1873 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], koopman, arbeider, ovl. (46 jaar oud) op 28 mrt 1920 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Klaske Dalstra [36695], geb. op 6 dec 1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (79 jaar oud) op 24 nov 1965 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], begr. Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], otr. [14438] op 19 jan 1908 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) op 1 feb 1908 Achtkarspelen [fr] met Gerrit de VRIES [36696], zn. van Anne Gerrits de VRIES [36697] (arbeider) en Sjoukje van der VEEN [36698], geb. op 9 okt 1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (65 jaar oud) op 21 sep 1945 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], begr. Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIf.  Alle Pieters de MEER [36701], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 21 mei 1848 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (51 jaar oud) op 30 jan 1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], otr. (1) [14441] op 21 feb 1875 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 26 en 33 jaar oud) op 13 mrt 1875 Achtkarspelen [fr], (gesch. resp. 34 en 41 jaar oud op 31 jan 1883 Heerenveen [fr]) met Antje van OOSTEN [36702], dr. van Hendrik Jans van OOSTEN [36703] (arbeider) en Aafke Bonnes BIJKER [36704] (arbeidster), geb. op 9 nov 1841 Lippenhuizen [fr], ovl. (54 jaar oud) op 14 nov 1895 Opsterland [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Alle Pieters de MEER [36701], otr. (2) [14443] op 14 nov 1886 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) op 2 dec 1886 Achtkarspelen [fr] met Rikstje van der TUIN [36705], dr. van Gerke Hendriks van der TUIN [36706] (arbeider) en Gepke Jans Veenstra [36707], geb. op 14 jan 1860 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (73 jaar oud) op 23 aug 1933 Opsterland [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pieter de MEER [37057], geb. op 23 okt 1886 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt IXo
  2.  Gerke de MEER [37104], geb. op 31 jul 1888 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (2 jaar oud) op 9 mrt 1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  3.  Gepke de MEER [37090], geb. op 31 mei 1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (72 jaar oud) op 17 feb 1964, volgt IXp
  4.  Hendrikje de MEER [37158], geb. op 11 feb 1894 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (20 jaar oud) op 21 feb 1914 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  5.  Yme de MEER [37268], geb. op 3 feb 1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (5 dagen oud) op 8 feb 1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  6.  Doodgeb. zoon de MEER [37269], geb. op 3 feb 1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  7.  Iemkje de MEER [37281], geb. op 24 apr 1898 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (6 jaar oud) op 6 dec 1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 

VIIIg.  Hendrik Pieters de MEER [36708], zn. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 27 dec 1850 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (64 jaar oud) op 1 sep 1915 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14445] op 28 feb 1875 Achtkarspelen [fr], tr. (beiden 24 jaar oud) op 13 mrt 1875 Achtkarspelen [fr] met Neeltje Veenstra [36709], dr. van Jan Wolters Veenstra [36710] (arbeider) en Hendrikje Siebes Boomsma [36711] (arbeidster), geb. op 10 feb 1851 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (68 jaar oud) op 12 jun 1919 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Hendrikje de MEER [36951], geb. op 28 okt 1876 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (65 jaar oud) op 1 aug 1942 Suameer [fr], volgt IXq
  2.  Ymkje (IJmke) de MEER [36976], geb. op 12 mei 1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (74 jaar oud) op 10 dec 1953 Groningen [gr], volgt IXr
  3.  Jan de MEER [36970], geb. op 12 aug 1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 24 feb 1960 Drachten [fr], volgt IXs
  4.  Antje de MEER [37105], geb. op 16 jul 1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (68 jaar oud) op 17 jan 1954, volgt IXt
  5.  Neeltje de MEER [37039], geb. op 31 aug 1888 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (32 jaar oud) op 6 jun 1921 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt IXu
  6.  Pietertje de MEER [37134], geb. op 13 mei 1890 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (4 jaar oud) op 22 mei 1894 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 

VIIIh.  Kleiske (Klaske) Pieters de MEER [36648], dr. van Pieter Jans de MEER [36038] (VIIb) (arbeider, daglooner) en Ymkjen Jacobs Bekkema [36039] (arbeidster, dagloonster), geb. op 14 jul 1854 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], dagloonster, ovl. (74 jaar oud) op 26 mrt 1929 Groningen [gr], otr. [14415] op 14 sep 1879 Grootegast [gr], tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) op 27 sep 1879 Grootegast [gr] met Luitzen van der Lei [36649], zn. van Sijtze Luitzens van der Lei [36650] (arbeider) en Aafke Jans Oostvries [36651] (arbeidster), geb. op 13 feb 1851 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], daglooner, arbeider, ovl. (62 jaar oud) op 7 aug 1913 Groningen [gr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Iemke van der Lei [36652], geb. op 21 jul 1879 Opende [gr], ovl. (76 jaar oud) op 12 feb 1956 Meppel [dr]. 
  2.  Aafke van der Lei [36653], geb. op 10 mei 1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (43 jaar oud) op 5 mei 1926 Groningen [gr], otr. [14417] op 22 jan 1911 Smallingerland [fr], tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) op 4 feb 1911 Smallingerland [fr] met Lammert Vermaning [36654], zn. van Lourens Vermaning [36655] en Albertje Koehoorn [36656], geb. op 28 jul 1883 Lemmer [fr], stoelenmatter, muzikant, arbeider, ovl. (38 jaar oud) op 6 nov 1921 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter van der Ley (van der Leij) [39288], geb. op 9 okt 1884 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], los arbeider, ovl. (59 jaar oud) op 30 okt 1943 Groningen [gr]. 
  4.  Sijtze (Sytze) van der Leij (van der Ley) [39284], geb. op 30 sep 1887 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, tr. (resp. 38 en 34 jaar oud) [15573] op 4 mrt 1926 Groningen [gr] met Marie Kooistra (Kooijstra) [39285], dr. van Bauke Kooijstra [39286] (daglooner) en Maria Kampen [39287], geb. op 18 apr 1891 Uithuizermeeden [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Alle van der Lei [36657], geb. op 7 jun 1890 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], fabrieksarbeider, werkman, ovl. (75 jaar oud) op 15 jun 1965 Hoogezand [gr], otr. [14419] op 17 apr 1920 Hoogezand [gr], tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 1 mei 1920 Hoogezand [gr] met Willemtje MULDER [36658], dr. van Klaas MULDER [36659] (arbeider, schipper) en Annechien Knapper [36660], geb. op 16 feb 1895 Nieuw-Scheemda [gr], ovl. (53 jaar oud) op 25 sep 1948 Hoogezand [gr], begr. Kiel-Windeweer [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Hendrik van der Lei [36662], geb. op 7 apr 1895 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (67 jaar oud) op 24 feb 1963 Groningen [gr]. 
  7.  Anne van der Lei [36661], geb. op 22 mrt 1900 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (3 jaar oud) op 1 jan 1904 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 

VIIIi.  Jan Sytze de MEER [36585], zn. van Sytze Jans de MEER [36213] (VIId) (arbeider) en Aukje Joostens van der TUIN [36214] (arbeidster), geb. op 10 jun 1849 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (39 jaar oud) op 8 jun 1889 Grouw [fr], otr. [14388] op 5 dec 1875 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op 18 dec 1875 Achtkarspelen [fr] met Sytske Jans de VRIES (van der Meer) [36586], dr. van Jan Pieters de VRIES [36587] (arbeider) en Maaike Hendriks van der MEER [36588], geb. op 3 dec 1854 Buitenpost [fr], arbeidster, ovl. (85 jaar oud) op 14 jan 1940 Augustinusga [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maaike de MEER [36943], geb. op 29 sep 1876 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 5 jan 1960, volgt IXv
  2.  Sijtze de MEER [36975], geb. op 4 feb 1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  3.  Jan de MEER [37013], geb. op 21 apr 1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (89 jaar oud) op 17 mrt 1972, volgt IXw
  4.  Aukje de MEER [37493], geb. op 27 sep 1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 25 feb 1945 Leeuwarden [fr], volgt IXx
  5.  Hendrik de MEER [37153], geb. op 23 nov 1888 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (2 jaar oud) op 11 aug 1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 

VIIIj.  Aaltje Sytzes de MEER (van der Meer) [36589], dr. van Sytze Jans de MEER [36213] (VIId) (arbeider) en Aukje Joostens van der TUIN [36214] (arbeidster), geb. op 3 jun 1852 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], dienstmeid, arbeidster, ovl. (minstens 67 jaar oud) na 1919 Gronau [nw, Duitsland], otr. [14390] op 4 mei 1879 Idaarderadeel [fr], tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) op 17 mei 1879 Idaarderadeel [fr] met Eelke Egberts van der Kooi [36590], zn. van Egbert Jans van der Kooi [36591] en Sijke Linzes de JONG [36592], geb. op 6 sep 1849 Garijp [fr], arbeider, ovl. (41 jaar oud) op 19 mei 1891 Oudega [fr]. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Sytze (Sietze) de Meer [36593], geb. op 4 jan 1877 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (73 jaar oud) op 31 jan 1950 Oudwoude [fr], volgt IXy
  2.  Sije van der Kooi [36597], geb. op 22 okt 1879 Oudega [fr], tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [15740] op 27 mei 1905 Leeuwarden [fr] met Froukje Pruis [39698], dr. van Cornelis Pruis [39699] en Sjoukjen ZANDSTRA [39700], geb. op 31 jan 1884 Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Aukjen van der Kooi [36598], geb. op 4 mrt 1881 Oudega [fr], ovl. (38 jaar oud) op 26 mei 1919 Suameer [fr], otr. [14394] op 30 mei 1903 Tietjerksteradeel [fr], tr. (resp. 22 en 31 jaar oud) op 5 sep 1903 Tietjerksteradeel [fr] met Albert Jelmers de BOER [36599], zn. van Jelmer Alberts de BOER [36600] (arbeider) en Hylkje Gerbens van der MEULEN [36601], geb. op 29 mei 1872 Suameer [fr], stationsarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Grietje van der Kooi [36602], geb. op 2 okt 1882 Oudega [fr], fabrieksarbeidster, tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) [14396] op 24 apr 1908 Lonneker [ov] met Hendrikus Johannes de JONG [36603], zn. van Bastiaan de JONG [36604] (arbeider, koopman) en Afke Terhorne [36605], geb. op 20 jan 1887 Heerenveen [fr], fabrieksarbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Joost van der Kooi [36606], geb. op 19 aug 1884 Oudega [fr]. 
  6.  Janke van der Kooi [36607], geb. op 26 dec 1886 Oudega [fr], ovl. (66 jaar oud) op 25 aug 1953 Brunssum [li], tr. [14398] met Geert KRIST [36608], geb. circa 1883. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Johannes van der Kooi [36609], geb. op 1 sep 1888 Oudega [fr], tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) [14399] op 3 feb 1911 Lonneker [ov] met Mintje Moerman [36610], dr. van Egbert Moerman [36611] (veenwerker, fabrieksarbeider) en Baukje Bron [36612], geb. op 28 aug 1891 Boornbergum [fr], ovl. (40 jaar oud) op 26 apr 1932 Noord Eschmarke [ov]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Egbert van der Kooi [36613], geb. op 26 aug 1890 Oudega [fr], opperman, ovl. (23 jaar oud) op 10 feb 1914 Noord Eschmarke [ov]. 

VIIIk.  Grietje de Meer [37007], dr. van Johannes Pieters de Meer [36072] (VIIe) (arbeider, daglooner) en Trijntje Nitterts Kooijma [36579] (dagloonersche, arbeidster), geb. op 28 sep 1851 Oldehove [gr], dagloonersche, otr. [14578] op 10 apr 1881 Groningen [gr], tr. (resp. 29 en 25 jaar oud) op 23 apr 1881 Groningen [gr] met Jacob Boersema [37008], zn. van Albert Boersema [37009] (daglooner) en Aaltje KUIPERS [37010] (dagloonersche), geb. op 4 feb 1856 Zoutkamp [gr], daglooner. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johannes Boersema [37011], geb. op 30 mrt 1882 Vliedorp [gr]. 
  2.  Trijntje Boersema [37012], geb. op 2 apr 1884 Niekerk [gr]. 
  3.  Alberdina Boersema [39279], geb. op 16 aug 1886 Vliedorp [gr]. 

VIIIl.  Klaaske de Meer [36089], dr. van Geertje de Meer [36085] (VIIi) (dienstmeid, arbeidster), geb. op 30 jun 1843 Pingjum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (67 jaar oud) op 4 sep 1910 Zurich [fr], otr. [14165] op 2 mei 1869 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 25 en ongeveer 19 jaar oud) op 15 mei 1869 Wonseradeel [fr] met Sjoerd Tolsma [36090], zn. van Syben Sjoerds Tolsma [36091] (arbeider) en Antje Hendriks Elzinga [36092], geb. circa 1849 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], arbeider, vrachtrijder (1892), koemelker (1906), werkman (1922). 
  Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Geertje Tolsma [36097], geb. op 17 aug 1867 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], dienstmeid, otr. [14169] op 1 mei 1892 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 14 mei 1892 Wonseradeel [fr] met Johannes Stellingwerf [36098], zn. van Hille Sipkes Stellingwerf [36099] (arbeider) en Bottje Willems Beistra [36100], geb. op 27 feb 1866 Kimswerd [fr], arbeider, winkelier, ovl. (66 jaar oud) op 6 mrt 1932 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Sijbren (Sybren) Tolsma [36093], geb. op 18 okt 1869 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], arbeider, gaardenier, otr. (1) [14167] op 28 apr 1895 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 25 en 19 jaar oud) op 11 mei 1895 Wonseradeel [fr] met Marijke Hoekstra [36094], dr. van Hille Hoekstra [36095] (arbeider, gardenier) en Grietje Karsten [36096], geb. op 5 mrt 1876 Arum [fr], ovl. (40 jaar oud) op 28 feb 1917 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14171] op 11 mei 1918 Hennaarderadeel [fr], tr. (resp. 48 en 49 jaar oud) op 22 mei 1918 Hennaarderadeel [fr] met Antje Wiersma [36101], dr. van Krijn Popkes Wiersma [36102] (arbeider) en Marijke Jans Bergsma [36103], geb. op 16 feb 1869 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Antje Tolsma [36104], geb. op 29 sep 1871 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (75 jaar oud) op 13 jan 1947 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14173] op 30 apr 1893 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) op 13 mei 1893 Wonseradeel [fr] met Klaas van Wier [36105], zn. van Pieter van Wier [36106] (arbeider) en Dieuwke Hofma [36107], geb. op 2 mei 1871 Arum [fr], ovl. (84 jaar oud) op 8 dec 1955 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Sikke Tolsma [36108], geb. op 18 sep 1873 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], arbeider, ovl. (72 jaar oud) op 24 jan 1946 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14175] op 2 feb 1896 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) op 15 feb 1896 Wonseradeel [fr] met Aaltje de BOER [36109], dr. van Johannes de BOER [36110] (stalknecht, koemelker) en Aaltje van der Zee [36111], geb. op 5 okt 1877 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (39 jaar oud) op 26 dec 1916 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Ytje Tolsma [36112], geb. op 22 aug 1875 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14177] op 30 apr 1899 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 13 mei 1899 Wonseradeel [fr] met Johannes Petrus ZIJLSTRA [36113], zn. van Johanna ZIJLSTRA [36114], geb. op 21 jun 1874 Midlum [fr], arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Lolkje Tolsma [36115], geb. op 1 nov 1877 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (65 jaar oud) op 13 mrt 1943, otr. [14179] op 4 jun 1905 Sneek [fr], tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op 17 jun 1905 Sneek [fr] met Riemer DEKKER [36116], zn. van Gosling DEKKER [36117] (koopmansknecht, winkelier) en Maria Brens [36118], geb. op 28 mei 1882 Sneek [fr], bankwerker, ovl. (88 jaar oud) op 7 jan 1971 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Klaas Tolsma [36119], geb. op 15 okt 1879 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], melkrijder, ovl. (58 jaar oud) op 5 sep 1938 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr], otr. [14181] op 20 mei 1906 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 26 en 25 jaar oud) op 23 jun 1906 Wonseradeel [fr] met Antje Reitsma [36120], dr. van Hessel Reitsma [36121] (arbeider) en Minke Roedema [36122], geb. op 8 mei 1881 Cornwerd [fr], dienstmeid, ovl. (98 jaar oud) op 12 mrt 1980 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Doutzen Tolsma [36123], geb. op 20 apr 1881 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (87 jaar oud) op 17 aug 1968 Zurich [fr], begr. Zurich [fr], otr. [14183] op 27 jan 1907 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 25 en 33 jaar oud) op 9 feb 1907 Wonseradeel [fr] met Douwe Nadema [36124], zn. van Jacob Nadema [36125] (arbeider) en Jeltje Elgersma [36126], geb. op 26 aug 1873 Zurich [fr], fabrieksarbeider, ovl. (82 jaar oud) op 3 okt 1955 Zurich [fr], begr. Zurich [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  9.  Dirkje Tolsma [36127], geb. op 25 dec 1882 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (2 jaar oud) op 28 feb 1885 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. 
  10.  Dirkje Tolsma [36128], geb. op 8 nov 1887 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (8 jaar oud) op 21 jul 1896 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. 
  11.  Hendrik Tolsma [36129], geb. op 8 nov 1887 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], ovl. (4 jaar oud) op 22 sep 1892 Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. 

VIIIm.  Dirk Jans de Meer [36614], zn. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 7 jun 1852 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], arbeider, gardenier, ovl. (63 jaar oud) op 14 jan 1916 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], otr. [14401] op 11 mei 1879 Franekeradeel [fr], tr. (beiden 26 jaar oud) op 24 mei 1879 Franekeradeel [fr] met Antje WESTRA [36615], dr. van Klaas Bouwes WESTRA [36616] (koemelker, timmerknecht) en Hinke Jentjes Koopmans [36617], geb. op 25 jan 1853 Winsum [fr], dienstmeid, ovl. (50 jaar oud) op 28 jul 1903 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hinke Dirks de Meer [36980], geb. op 1 feb 1880 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (87 jaar oud) op 23 jan 1968 Tzum [fr], volgt IXz
  2.  Neeltje de Meer [37020], geb. op 14 nov 1882 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 11 aug 1942 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  3.  Tjitske de Meer [37051], geb. op 9 aug 1886 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (72 jaar oud) op 2 mei 1959 Arum [fr], volgt IXaa
  4.  Jan de Meer [37154], geb. op 12 dec 1893 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (68 jaar oud) op 2 okt 1962 Harlingen [fr], volgt IXab

VIIIn.  Jacob de Meer [36618], zn. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 2 jan 1854 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], arbeider, kastelein, ovl. (46 jaar oud) op 2 jan 1900 Arum [fr], otr. (1) [14403] op 10 mrt 1878 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 30 mrt 1878 Franekeradeel [fr] met Klaaske Hiemstra [36619], dr. van Pieter Haantjes Hiemstra [36620] (arbeider) en Trijntje Meines de GROOT [36621], geb. op 25 mrt 1853 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (26 jaar oud) op 21 mei 1879 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Grietje de Meer [36968], geb. op 20 feb 1878 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (6 maanden oud) op 15 sep 1878 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  2.  Jan de Meer [36969], geb. op 7 apr 1879 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (4 maanden oud) op 21 aug 1879 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  Jacob de Meer [36618], otr. (2) [14405] op 6 mei 1883 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) op 19 mei 1883 Franekeradeel [fr] met Jacobje WESTRA [36622], dr. van Klaas Bouwes WESTRA [36616] (koemelker, timmerknecht) en Hinke Jentjes Koopmans [36617], geb. op 10 sep 1855 Winsum [fr], dienstbode, ovl. (74 jaar oud) op 31 okt 1929 Arum [fr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Hinke de Meer [37021], geb. op 18 nov 1883 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (89 jaar oud) op 18 dec 1972 Franeker [fr], begr. Franeker [fr], otr. [14584] op 15 mei 1910 Franeker [fr], tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) op 26 mei 1910 Franeker [fr] met Albert KLOMP [37022], zn. van Albert KLOMP [37023] (kleermaker) en Martje van der MEULEN [37024], geb. op 29 nov 1882 Franeker [fr], koopman, ovl. (63 jaar oud) op 7 okt 1946 Leeuwarden [fr], begr. Franeker [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan de Meer [37025], geb. op 22 feb 1886 Pietersbierum [fr], arbeider, ovl. (79 jaar oud) op 13 dec 1965, begr. Arum [fr], otr. [14586] op 13 mei 1922 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], tr. (resp. 36 en 26 jaar oud) op 27 mei 1922 Witmarsum (Wonseradeel) [fr] met Doetje van der Plaats [37026], dr. van Doekle van der Plaats [37027] en Maaike de BOER [37028], geb. op 27 mrt 1896 Arum [fr], dienstbode, ovl. (87 jaar oud) op 30 mei 1983 Arum [fr], begr. op 3 jun 1983 Arum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Neeltje de Meer [37103], geb. op 15 mrt 1888 Pietersbierum [fr], ovl. (44 jaar oud) op 3 apr 1932 Leeuwarden [fr]. 
  4.  Klaas de Meer [37135], geb. op 2 jul 1890 Pietersbierum [fr], ovl. (2 maanden oud) op 13 sep 1890 Pietersbierum [fr]. 

VIIIo.  Klaaske de Meer [36712], dr. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 17 aug 1857 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], naaister, ovl. (86 jaar oud) op 20 aug 1943 Menaldumadeel, otr. [14447] op 25 apr 1880 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 5 mei 1880 Wonseradeel [fr] met Pier Bergsma [36713], zn. van Feike Piers Bergsma [36714] (arbeider) en Dieuwke Pieters de VRIES [36715], geb. op 26 jan 1856 Arum [fr], arbeider, schipper, ovl. (67 jaar oud) op 24 dec 1923 Arum [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Feike Bergsma [36716], geb. op 17 jun 1883 Arum [fr], schipper, otr. (1) [14449] op 10 mei 1908 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 23 mei 1908 Wonseradeel [fr] met Attje de VRIES [36717], dr. van Doeke de VRIES [36718] (arbeider) en Sijke Bierma [36719], geb. op 13 sep 1882 Pingjum (Wonseradeel) [fr], ovl. (27 jaar oud) op 17 nov 1909 Arum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) [14451] op 18 mei 1913 Wonseradeel [fr], tr. (beiden 29 jaar oud) op 7 jun 1913 Wonseradeel [fr] met Frouwkje de VRIES [36720], dr. van Meint Hendriks de VRIES [36721] (gardenier) en Geertje Jans Hoekema [36722], geb. op 1 dec 1883 Hallum [fr], dienstmeid. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Neeltje Bergsma [36723], geb. op 18 sep 1889 Arum [fr], ovl. (84 jaar oud) op 4 aug 1974, begr. Dronrijp [fr], otr. [14453] op 2 mei 1914 Wonseradeel [fr], tr. (beiden 24 jaar oud) op 20 mei 1914 Wonseradeel [fr] met Symon Wendelaar Bonga [36724], zn. van Evert Wendelaar Bonga [36725] (gardenier, landbouwer) en Tjitske TERPSTRA [36726], geb. op 8 okt 1889 Dronrijp [fr], landbouwer, gardenier, ovl. (47 jaar oud) op 15 mei 1937 Leeuwarden [fr], begr. Dronrijp [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Bergsma [36727], geb. op 17 jan 1892 Arum [fr], schipper, ovl. (82 jaar oud) op 25 mrt 1974, begr. Arum [fr], otr. (1) [14455] op 24 apr 1920 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) op 5 mei 1920 Wonseradeel [fr] met Grietje Feenstra [36728], dr. van Jentje Feenstra [36729] (gardenier) en Hinke DIJKSTRA [36730], geb. op 29 dec 1894 Arum [fr], naaister, ovl. (27 jaar oud) op 12 feb 1922 Arum [fr], begr. Arum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) [14459] met zijn schoonzuster Corneliske Jentje Feenstra [36736], dr. van Jentje Feenstra [36729] (gardenier) en Hinke DIJKSTRA [36730], geb. op 18 apr 1900 Arum [fr], ovl. (59 jaar oud) op 21 nov 1959, begr. Arum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Dieuwke Bergsma [36731], geb. op 19 mei 1894 Arum [fr], ovl. (76 jaar oud) op 27 jun 1970 Arum [fr], begr. Arum [fr]. 
  5.  Aukje Bergsma [36732], geb. op 10 okt 1896 Arum [fr]. 

VIIIp.  Jan de Meer [36740], zn. van Jan Dirks de Meer [36135] (VIIj) (boereknecht, arbeider) en Neeltje Jans de BOER [36136] (dienstmeid, bolloopster (brood voor de bakker verkopen)), geb. op 14 sep 1860 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], arbeider, otr. [14460] op 6 dec 1895 Wonseradeel [fr], tr. (resp. 36 en 28 jaar oud) op 19 dec 1896 Wonseradeel [fr] met Siementje Brune [36741], dr. van Friedrich Ernst Brune [36742] (timmermansknecht) en Rinske Berends BOS [36743], geb. op 13 okt 1868 Lollum [fr], dienstmeid. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Rinske (Rena) de Meer [36744], geb. op 13 dec 1897 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (85 jaar oud) op 26 sep 1983 Lynden [wa, Verenigde Staten], tr. [14462] met Fekke Hoekstra [36745], zn. van Fetze Hoekstra [36746] (arbeider) en Géis Fekkes [36747], geb. op 6 jul 1899 Schraard [fr], ovl. (52 jaar oud) op 6 jul 1951 Lynden [wa, Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Neeltje de Meer [36748], geb. op 23 okt 1899 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], winkelbediende bakker, ovl. (49 jaar oud) op 6 apr 1949 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 

Generatie IX

IXa.  Antje de Meer (van der Meer) [36642], dr. van Jakob Pieters van der MEER [36624] (VIIIa) (arbeider) en Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625] (arbeidster), geb. op 14 aug 1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (75 jaar oud) op 8 feb 1943 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Boelenslaan [fr], otr. [14412] op 8 jan 1893 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 25 en 29 jaar oud) op 21 jan 1893 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr] met Willem Jans Boomsma [36643], zn. van Jan Siebes Boomsma [37128] en Johanna Jans Plomp [37129], geb. op 6 aug 1863 Noorder Drachten [fr], arbeider, ovl. (73 jaar oud) op 27 jan 1937 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
  1.  Johannes Boomsma [37130], geb. op 18 nov 1887 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (77 jaar oud) op 8 feb 1965, begr. Boelenslaan [fr], otr. [14634] op 13 okt 1912 Smallingerland [fr], tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 26 okt 1912 Smallingerland [fr] met Hiltje Veenstra [37131], dr. van Siebe Jans Veenstra [37132] (arbeider) en Elizabeth Oedzes BOS [37133], geb. op 31 mei 1890 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (84 jaar oud) op 20 apr 1975, begr. Boelenslaan [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacob Boomsma [37113], geb. op 3 okt 1889 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (72 jaar oud) op 28 jun 1962, begr. Boelenslaan [fr], otr. [14625] op 18 mei 1913 Smallingerland [fr], tr. (beiden 23 jaar oud) op 31 mei 1913 Smallingerland [fr] met Kornelia de JONG [37114], dr. van Pieter Haayes de JONG [37115] (arbeider) en Ietje Wykel [37116], geb. op 29 nov 1889 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Siebe Boomsma [37117], geb. op 12 okt 1891 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (27 jaar oud) op 17 nov 1918 Leeuwarden [fr], otr. [14627] op 17 okt 1914 Smallingerland [fr], tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) op 7 nov 1914 Smallingerland [fr] met Antje van der MOLEN [37118], dr. van Jurjen van der MOLEN [37119] (arbeider) en Jeltje Dalmolen [37120], geb. op 17 mrt 1896 Doezum [gr], ovl. (70 jaar oud) op 2 mrt 1967 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Opende [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Alle Boomsma [37121], geb. op 2 jul 1895 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, otr. [14629] op 6 jan 1917 Smallingerland [fr], tr. (beiden 21 jaar oud) op 20 jan 1917 Smallingerland [fr] met Gerritje van der Valle [37122], dr. van Joanna van der Valle [37123] (arbeidster), geb. op 16 jul 1895 Surhuizum [fr], ovl. (69 jaar oud) op 15 jun 1965, begr. Beetgum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Pieter Boomsma [37124], geb. op 14 jul 1898 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (87 jaar oud) op 12 jun 1986, begr. Rottevalle [fr], otr. [14631] op 21 mei 1921 Smallingerland [fr], tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) op 4 jun 1921 Smallingerland [fr] met Pietje Slotegraaf [37125], dr. van Foppe Slotegraaf [37126] en Aaltje Tuinstra [37127], geb. op 30 okt 1901 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (54 jaar oud) op 17 aug 1956, begr. Rottevalle [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXb.  Jakob de Meer [36644], zn. van Jakob Pieters van der MEER [36624] (VIIIa) (arbeider) en Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625] (arbeidster), geb. op 25 aug 1870 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, otr. [14413] op 18 mrt 1894 Buitenpost [fr], tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 7 apr 1894 Buitenpost [fr] met Jitske VISSER (Huisman) [36645], dr. van Sietske HUISMAN [36646] (arbeider) en Oene VISSER [36647], geb. op 6 dec 1871 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeidster, ovl. (37 jaar oud) op 18 nov 1909 Groningen [gr]. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Sietske de Meer [37167], geb. op 1 jun 1895 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (40 jaar oud) op 8 mrt 1936 Groningen [gr], volgt Xa
  2.  Jakob (Jacob) de Meer [37270], geb. op 19 feb 1897 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (79 jaar oud) op 3 aug 1976 Groningen [gr], volgt Xb
  3.  Oene de Meer [39716], geb. op 28 mei 1900 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], schilder, ovl. (87 jaar oud) op 1 apr 1988 Meppel [dr], begr. Ruinen [dr], otr. [15746] op 19 sep 1931 Ruinen [dr], tr. (resp. 31 en 41 jaar oud) op 3 okt 1931 Ruinen [dr] met Elisabeth Nijenhuis [39717], dr. van Lambert Nijenhuis [39718] (bakker) en Aaltje Pestman [39719], geb. op 25 aug 1890 Westerbork [dr], ovl. (79 jaar oud) op 10 apr 1970, begr. Ruinen [dr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Taapke de Meer [37528], geb. circa 1904 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. ongeveer 17 en 21 jaar oud) [14806] op 20 apr 1922 Groningen [gr] met Jan de VRIES [37529], zn. van Hendrik de VRIES [37530] (arbeider, opperman) en Annegien MULLER [37531], geb. op 25 okt 1900 Groningen [gr], magazijnknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Grietje de Meer [37532], geb. in apr 1907 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (5 maanden oud) op 4 sep 1907 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 

IXc.  Alle de Meer [36830], zn. van Jakob Pieters van der MEER [36624] (VIIIa) (arbeider) en Taapke Jochems van der MEER SLOTEGRAAF [36625] (arbeidster), geb. op 11 dec 1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, koopman, ovl. (84 jaar oud) op 23 mrt 1959 Opende [gr], otr. (1) [14500] op 15 aug 1914 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 39 en 40 jaar oud) op 29 aug 1914 Achtkarspelen [fr], (gesch. beiden 59 jaar oud op 31 mei 1934 Leeuwarden [fr]) met Aagje (Aagtje) NIJBOER [36831], dr. van Anne NIJBOER [36832] (arbeider) en Johanneske van der HEIDE [36833], geb. op 8 jun 1874 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeidster, ovl. (67 jaar oud) op 29 apr 1942 Oudehorn. 
  Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Johanna de Meer [36836], geb. op 27 aug 1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (82 jaar oud) op 21 okt 1979, volgt Xc
  2.  Jakob de Meer [37280], geb. op 27 feb 1899 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (24 jaar oud) op 2 apr 1923 Leek [gr], volgt Xd
  3.  Anne de Meer [36841], geb. op 16 nov 1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (46 jaar oud) op 13 mrt 1947 Zuidlaren [dr]. 
  4.  Pieter de Meer [36842], geb. op 26 feb 1905 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 25 jun 1964 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xe
  5.  Taapke de Meer [36850], geb. op 23 okt 1906 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (65 jaar oud) op 25 jan 1972, volgt Xf
  6.  Tjerkje de Meer [36858], geb. op 30 sep 1908 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], tr. (resp. 39 en ongeveer 42 jaar oud) [15003] op 21 okt 1947 Kembang Kuning, Ereveld [ja, Indonesië] met Klaas Wassens [37942], geb. circa 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Iemkje de Meer [36861], geb. op 25 dec 1910 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt Xg
  8.  Aaltje de Meer [36865], geb. op 26 mrt 1913 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (79 jaar oud) op 11 okt 1992, volgt Xh
  9.  Jantje de Meer [36872], geb. op 26 mrt 1914 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (6 maanden oud) op 5 okt 1914 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  10.  Jan de Meer [36873], geb. op 17 mei 1915 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (66 jaar oud) op 24 apr 1982 Lekkum [fr], volgt Xi
  11.  Doodgeboren dochter de Meer [36892], geb. op 4 okt 1917 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr] (doodgeb.). 
  12.  Liske de Meer [36893], geb. op 5 feb 1918 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (8 jaar oud) op 30 aug 1926 Leeuwarden [fr]. 
  Alle de Meer [36830], tr. (2) [14502] met Antje Frouwkje Koopmans [36834], dr. van Dirk Koopmans [36835] (timmerknecht), geb. op 13 feb 1889 Huizum [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXd.  Grietje de MEER [36750], dr. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 24 jul 1865 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (79 jaar oud) op 26 jul 1944, begr. Rottevalle [fr], otr. [14464] op 10 mei 1891 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 23 mei 1891 Achtkarspelen [fr] met Gjalt NIJBOER [36751], zn. van Tjeerd Harmens NIJBOER [36752] (arbeider) en Antje Gjalts Kootstra [36753] (arbeidster), geb. op 28 nov 1864 Noorder Drachten [fr], arbeider, landbouwer, ovl. (90 jaar oud) op 7 feb 1955, begr. Rottevalle [fr]. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Tetje NIJBOER [36754], geb. op 14 okt 1891 Rottevalle [fr], dienstmeid, ovl. (42 jaar oud) op 31 okt 1933 Purmerend [nh], begr. Rottevalle [fr], otr. [14466] op 25 okt 1913 Kollumerland [fr], tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) op 8 nov 1913 Kollumerland [fr] met Durk van der Bijl [36755], zn. van Brant van der Bijl [36756] (wegwerker) en Baukje Gaatzes POSTMA [36757], geb. op 11 mei 1885 Burum [fr], arbeider, ovl. (91 jaar oud) op 17 mei 1976, begr. Rottevalle [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Antje NIJBOER [36758], geb. op 15 aug 1894 Rottevalle [fr], ovl. (74 jaar oud) op 24 sep 1968, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [14468] met Feitze Johannes de BOER [36759], zn. van Johannes Hendriks de BOER [36760] (arbeider) en Elizabeth Veenstra [36761], geb. op 20 apr 1880 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], veehouder, ovl. (60 jaar oud) op 20 feb 1941 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan NIJBOER [36764], geb. op 22 dec 1896 Rottevalle [fr], landbouwer, ovl. (84 jaar oud) op 1 apr 1981 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Rottevalle [fr], otr. (1) [14471] op 18 apr 1922 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 1 apr 1922 Achtkarspelen [fr], (gesch. resp. 31 en 29 jaar oud op 22 mrt 1928 Leeuwarden [fr]) met Antje van der HEIDE [36765], dr. van Atze van der HEIDE [36766] (arbeider) en Aaltje van der MEER [36767], geb. op 28 aug 1898 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) [14473] met Trientje GORTER [36768], dr. van Jakob GORTER [36769] (arbeider) en Hiltje HOLTROP [36770], geb. op 30 okt 1899 Niezijl [gr], ovl. (86 jaar oud) op 13 apr 1986 Groningen [gr], begr. Rottevalle [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Lutske NIJBOER [36771], geb. op 19 aug 1898 Rottevalle [fr], ovl. (91 jaar oud) op 23 mei 1990 Vlaardingen [zh], tr. [14475] met Sjoerd van Koten [36772], zn. van Geert van Koten [36773] (arbeider) en Antje Groenhof [36774], geb. op 10 nov 1901 Kooten [fr], ovl. (80 jaar oud) op 13 mei 1982. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Tjeerd NIJBOER [36775], geb. op 20 dec 1899 Rottevalle [fr], ovl. (76 jaar oud) op 22 nov 1976 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt Xj
  6.  Durk NIJBOER [36762], geb. op 19 feb 1902 Rottevalle [fr], ovl. (80 jaar oud) op 7 jun 1982, begr. Rottevalle [fr], tr. [14470] met Hiltje Oldenburger [36763], geb. op 28 jan 1906, ovl. (88 jaar oud) op 3 dec 1994, begr. Rottevalle [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXe.  Oeds (Jans) de MEER [36776], zn. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 25 aug 1867 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 28 dec 1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], otr. [14477] op 26 aug 1894 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op 8 sep 1894 Achtkarspelen [fr] met Aukje de BOER [36777], dr. van Lammert de BOER [36778] (schipper, koopman) en Anna Lammerts BROUWER [36779], geb. op 4 okt 1868 Twijzel [fr]. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Antje de MEER [37160], geb. op 29 mei 1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (44 jaar oud) op 6 jun 1939 Groningen [gr], begr. Grootegast [gr], otr. [14643] op 11 mei 1918, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) op 25 mei 1918 Achtkarspelen [fr] met Tije (Teije) de JONG [37161], zn. van Harmen de JONG [37162] (arbeider) en Joukje van der MEER [37163], geb. op 5 jul 1892 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (94 jaar oud) op 7 aug 1986, begr. Grootegast [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Jan de MEER [37274], geb. op 2 mei 1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (73 jaar oud) op 28 mei 1970 Boelenslaan [fr], volgt Xk
  3.  Grietje de Meer [36780], geb. op 13 apr 1899 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (85 jaar oud) op 30 mei 1984 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt Xl
  4.  Lammert de MEER [37364], geb. op 27 nov 1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt Xm
  5.  Dirk de MEER [37365], geb. op 27 nov 1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 24 mei 1985 Franeker [fr], volgt Xn
  6.  Jakob de MEER [39626], geb. op 22 mei 1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (78 jaar oud) op 30 aug 1982 Alkmaar [nh], volgt Xo
  7.  Maartje de MEER [39725], geb. circa 1906 ? Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 1 mei 1990 Schagen [nh], gecr. tr. [15753] met Dirk Beets [39732], geb. in 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  8.  Wietze de MEER [39830], geb. op 16 sep 1907 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 

IXf.  Jakob de Meer [36799], zn. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 22 okt 1869 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, otr. [14487] op 20 mei 1900 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 30 en 35 jaar oud) op 2 jun 1900 Achtkarspelen [fr] met Tjitske POSTMA [36800], dr. van Kornelis Tabes POSTMA [36801] (arbeider) en Hylkje Jans POSTMA [36802] (arbeidster), geb. op 3 feb 1865 Surhuizum [fr], dienstmeid. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Hijlkje de MEER [37326], geb. op 27 okt 1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 17 mrt 1979 Dokkum [fr], volgt Xp
  2.  Jan de MEER [37534], geb. op 22 okt 1904 Augustinusga [fr], schilder, otr. [14809] op 18 mei 1929 Zuidhorn [gr], tr. (resp. 24 en ongeveer 24 jaar oud) op 30 mei 1929 Zuidhorn [gr] met Andrieske BOUMA [37535], dr. van Gaatze BOUMA [37536] en Tjitske de BOER [37537], geb. circa 1904 Munnekezijl [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  3.  Kornelis de Meer [39525], geb. op 3 jan 1908 Augustinusga [fr], ovl. (76 jaar oud) op 31 okt 1984 Buitenpost [fr], volgt Xq

IXg.  Pieter (Jans) de MEER [36820], zn. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 6 jan 1872 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (90 jaar oud) op 7 jul 1962, begr. Rottevalle [fr], otr. (1) [14496] op 24 jun 1895 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 11 jul 1895 Achtkarspelen [fr] met Wijtske (Wietse) Sloterdijk (Slooterdijk) [36821], dr. van Halbe Sloterdijk [36822] (arbeider, schoolleraar) en Grietje Foppes Bijma [36823] (arbeidster), geb. op 24 jan 1871 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (47 jaar oud) op 5 feb 1918 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Grietje de MEER [37185], geb. op 1 sep 1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (74 jaar oud) op 24 dec 1969, volgt Xr
  2.  Jan Pieters de MEER [37289], geb. op 7 jul 1899 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (26 jaar oud) op 11 jan 1926 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt Xs
  3.  Halbe de MEER [37299], geb. op 28 aug 1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 1 jun 1984, volgt Xt
  4.  Oeds de MEER [37395], geb. op 7 dec 1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 6 dec 1961, begr. Rottevalle [fr]. 
  5.  Foppe de MEER [39650], geb. op 30 jul 1903 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (7 maanden oud) op 12 mrt 1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  6.  Durkje de MEER [39641], geb. op 16 apr 1906 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (56 jaar oud) op 24 apr 1962, volgt Xu
  7.  Foppe de MEER [39651], geb. op 20 jun 1913 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (69 jaar oud) op 28 nov 1982 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xv
  Pieter (Jans) de MEER [36820], tr. (2) [14645] met Janke Batema [37164], dr. van Jakob Johannes Batema [37165] (arbeider) en Aukje Sjoerds de VRIES [37166], geb. op 18 aug 1873 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (86 jaar oud) op 16 mrt 1960, begr. Rottevalle [fr]. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXh.  Minze de MEER [36825], zn. van Jan Pieters de MEER [36221] (VIIIb) (arbeider) en Durkje de VRIES [36224] (arbeidster), geb. op 20 sep 1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], grondwerker, veldarbeider, ovl. (36 jaar oud) op 19 jun 1911 Groningen [gr], samen resp. ongeveer 24 en ongeveer 31 jaar oud [14498] [14498] circa 1899 met Bregtje MOZES [36826], dr. van Durk Egberts MOZES [36827] (arbeider) en Janke Wobbes [36828], geb. op 13 mei 1868 Drogeham [fr], ovl. (74 jaar oud) op 1 feb 1943 Groningen [gr]. 
  Uit deze relatie 2 zonen: 
  1.  Minke MOZES [36829], geb. in 1901 Helpman [gr], ovl. (ongeveer 18 maanden oud) op 2 jun 1902 Helpman [gr]. 
  2.  Jan MOZES [39671], geb. op 3 sep 1904 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 

IXi.  Pieter de MEER [36749], zn. van Pieter Pieters de MEER [36664] (VIIId) (arbeider) en Sytske Barelds de JONG [36665] (arbeidster), geb. op 9 dec 1864 Noorder Drachten [fr], arbeider, ovl. (39 jaar oud) op 11 apr 1904 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], relatie [18092] met Jantje Bosgraaf [45575], dr. van Auke Bosgraaf [45576] (arbeider) en Antje Bekkema [45577], geb. op 22 sep 1869 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (61 jaar oud) op 6 jul 1931 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit deze relatie 5 kinderen: 
  1.  Sijtske Bosgraaf [45578], geb. op 9 okt 1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (19 jaar oud) op 31 mrt 1911 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  2.  Pieter Bosgraaf [45579], geb. op 15 dec 1893 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (één dag oud) op 15 dec 1893 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  3.  Antje Bosgraaf [45580], geb. op 19 apr 1895 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (87 jaar oud) op 1 mei 1982, begr. Gorredijk [fr], tr. (beiden 19 jaar oud) [18094] op 1 apr 1915 Opsterland [fr] met Evert Scholte [45581], zn. van Johannes Scholte [45582] (touwslager) en Wiebrigje de JONG [45583], geb. op 28 jul 1895 Leeuwarden [fr], ovl. (67 jaar oud) op 10 mrt 1963 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Gorredijk [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Baukje (Boukje) Bosgraaf [45584], geb. op 6 dec 1898 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (80 jaar oud) op 11 jun 1979, begr. Opeinde [fr], tr. (resp. 18 en 21 jaar oud) [18096] op 23 dec 1916 Smallingerland [fr] met Harm van der Hoek [45585], zn. van Tade van der Hoek [45586] (arbeider) en Bintje Bekkema [45587], geb. op 19 aug 1895 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (72 jaar oud) op 22 jan 1968, begr. Opeinde [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Aukje Bosgraaf [45588], geb. op 24 aug 1901 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 

IXj.  Berbertje de MEER [36783], dr. van Pieter Pieters de MEER [36664] (VIIId) (arbeider) en Sytske Barelds de JONG [36665] (arbeidster), geb. op 7 aug 1867 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (48 jaar oud) op 25 mei 1916 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14480] op 12 mei 1901 Smallingerland [fr], tr. (resp. 33 en 31 jaar oud) op 25 mei 1901 Smallingerland [fr] met Mindert Zwerver [36784], zn. van Jan Jacobs Zwerver [36785] (visscher, huiswachter) en Wietske SPOELSTRA [36786], geb. op 30 jun 1869 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (73 jaar oud) op 24 apr 1943 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter Zwerver [36787], geb. op 1 jun 1901 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], dekknecht, sjouwersman, ovl. (77 jaar oud) op 27 mrt 1979 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Grouw [fr], tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) [14482] op 12 jul 1924 Smallingerland [fr] met Martzen Pijl [36788], dr. van Jan Pijl [36789] (arbeider) en Grietje Pieters de HAAN [36790], geb. op 16 feb 1897 Boornbergum [fr], ovl. (64 jaar oud) op 10 mei 1961, begr. Grouw [fr]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.  Jan Zwerver [36791], geb. op 15 nov 1902 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (4 maanden oud) op 26 mrt 1903 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  3.  Jan Zwerver [36792], geb. op 6 aug 1904 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], bootsman, schipper, ovl. (89 jaar oud) op 9 aug 1993 Leeuwarden [fr]. 
  4.  Sijtske Zwerver [36793], geb. op 1 nov 1907 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (88 jaar oud) op 19 feb 1996 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Nijega [fr], tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) [14484] op 23 mei 1931 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr] met Taede DIJKSTRA [36794], geb. op 6 mei 1905 Idaarderadeel [fr], timmerman, ovl. (57 jaar oud) op 4 jun 1962 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Nijega [fr]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

IXk.  Bareld de MEER [35995], zn. van Pieter Pieters de MEER [36664] (VIIId) (arbeider) en Sytske Barelds de JONG [36665] (arbeidster), geb. op 28 feb 1870 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (62 jaar oud) op 27 jan 1933 Boelenslaan [fr], otr. (1) [14489] op 26 jan 1896 Smallingerland [fr], tr. (beiden 25 jaar oud) op 15 feb 1896 Smallingerland [fr], (gesch. beiden 30 jaar oud op 15 nov 1900 Leeuwarden [fr]) met Baukje de JONG [36389], dr. van Hermanus Arjens de JONG [36390] (arbeider) en Sijtske Lammerts Dalstra [36391] (arbeidster) (zie VIIIc). 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Trijntje de MEER [37171], geb. op 30 nov 1895 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (24 jaar oud) op 15 feb 1920 Leeuwarden [fr]. 
  2.  Douwe de MEER [37301], geb. op 25 mei 1901 Opende [gr], ovl. (68 jaar oud) op 5 dec 1969, volgt Xw
  3.  Doodgeb. zoon de MEER [39926], geb. op 13 dec 1902 Grootegast [gr]. 
  Baukje de JONG [36389], dr. van Hermanus Arjens de JONG [36390] (arbeider) en Sijtske Lammerts Dalstra [36391] (arbeidster), tr. (2) [14304] met Sjoerd de ROOS [36388], zn. van Douwe Sjoerds de ROOS [36385] (arbeider) en Antje de MEER [36384] (VIIIc) (dienstmeid). 
  Uit dit huwelijk een kind: 
  Bareld de MEER [35995], otr. (2) [14118] op 9 jul 1921, tr. (resp. 51 en ongeveer 38 jaar oud) op 23 jul 1921 Achtkarspelen [fr] met Froukje de VRIES [35996], dr. van Gerrit Sybes de VRIES [36803] en Sjoukjen Hendriks van der TUIN [36804], geb. circa 1883. 
  Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Pieter de MEER [37159], geb. op 6 jun 1894 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  2.  Kei de MEER [37172], geb. op 26 jun 1896 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt Xx
  3.  Jan de MEER [37396], geb. op 31 mei 1902 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (95 jaar oud) op 7 aug 1997, volgt Xy
  4.  Hendrik de MEER [37178], geb. op 12 mrt 1906 ? Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (73 jaar oud) op 27 dec 1979 Leeuwarden [fr], gecr. op 31 dec 1979 Goutum [fr], tr. (resp. 51 en 59 jaar oud) [14652] op 18 dec 1957 Leeuwarden [fr] met zijn schoonzuster Antje Minkes [37173], dr. van Wytze Minkes [37174] en Aukjen Koning [37175], geb. op 30 jun 1898 Terwispel [fr], ovl. (90 jaar oud) op 28 mei 1989 Leeuwarden [fr], gecr. op 1 jun 1989 Goutum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Anne de MEER [35991], geb. op 16 aug 1908 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (52 jaar oud) op 12 mrt 1961 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xz
  6.  Sjoukje de MEER [36805], geb. op 31 aug 1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 22 apr 1971 Harkema [fr], volgt Xaa
  7.  Sijtske de MEER [36818], geb. op 31 aug 1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 3 dec 1988 ? Hardegarijp [fr], volgt Xab
  8.  Rikstje de MEER [36819], geb. op 17 apr 1914 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (64 jaar oud) op 5 feb 1979 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xac

IXl.  Aaltje de MEER [36931], dr. van Pieter Pieters de MEER [36664] (VIIId) (arbeider) en Sytske Barelds de JONG [36665] (arbeidster), geb. op 30 mei 1875 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (64 jaar oud) op 26 nov 1939 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14544] op 18 nov 1894 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 19 en 22 jaar oud) op 1 dec 1894 Smallingerland [fr] met Rienk Veenstra [36932], zn. van Ytsen Veenstra [36933] (arbeider) en Tjitske Roukema [36934] (arbeidster), geb. op 5 okt 1872 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (99 jaar oud) op 4 jan 1972, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Tjitske Veenstra [36935], geb. op 24 okt 1894 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], dienstbode, ovl. (81 jaar oud) op 24 mei 1976, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14546] op 16 mei 1914 Smallingerland [fr], tr. (resp. 19 en 23 jaar oud) op 28 mei 1914 Smallingerland [fr] met Siebe Veenstra [36936], zn. van Meine Louws Veenstra [36937] en Trijntje VISSER [36938], geb. op 5 apr 1891 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (82 jaar oud) op 19 aug 1973, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Sietske Veenstra [36939], geb. op 13 feb 1897 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (89 jaar oud) op 26 nov 1986, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14548] op 21 aug 1920 Smallingerland [fr], tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 3 sep 1920 Smallingerland [fr] met Ype van der WOUDE [36940], zn. van Jitze van der WOUDE [36941] (arbeider) en Geeske Stelwagen [36942], geb. op 4 okt 1892 Beetsterzwaag [fr], bakker, ovl. (70 jaar oud) op 18 dec 1962, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Ida Veenstra [39672], geb. op 19 nov 1905 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (94 jaar oud) op 1 okt 2000, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [15726] met Hendrik VISSER [39673], geb. op 1 jan 1904, ovl. (76 jaar oud) op 17 okt 1980, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pieter Veenstra [39674], geb. op 15 mrt 1910 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 

IXm.  Sietske de MEER [37029], dr. van Pieter Pieters de MEER [36664] (VIIId) (arbeider) en Sytske Barelds de JONG [36665] (arbeidster), geb. op 1 mei 1884 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 11 sep 1967 Leeuwarden [fr], begr. op 15 sep 1967 Leeuwarden [fr], otr. [14588] op 16 sep 1900 Smallingerland [fr], tr. (resp. 16 en 22 jaar oud) op 29 sep 1900 Smallingerland [fr] met Thijs Veenstra [37030], zn. van Jetze Veenstra [37031] (arbeider) en Antje Weening [37032], geb. op 11 mei 1878 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (88 jaar oud) op 8 nov 1966 Leeuwarden [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Jetze Veenstra [37033], geb. op 25 nov 1900 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (82 jaar oud) op 30 jun 1983, begr. Lekkum [fr], tr. [14590] met Fokeltje Bergsma [37034], geb. op 14 dec 1903, ovl. (56 jaar oud) op 26 jun 1960, begr. Lekkum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Bareld Veenstra [37035], geb. op 14 mrt 1909, gardenier, ovl. (32 jaar oud) op 15 nov 1941 Leeuwarden [fr], begr. Huizum [fr], tr. [14591] met Jitske van der WOUDE [37036], geb. op 30 aug 1908, ovl. (84 jaar oud) op 13 feb 1993, begr. Huizum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

IXn.  Hendrik de MEER [37096], zn. van Pieter Pieters de MEER [36664] (VIIId) (arbeider) en Sytske Barelds de JONG [36665] (arbeidster), geb. op 13 dec 1887 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, schrobbermaker, ovl. (80 jaar oud) op 10 feb 1968 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], begr. op 15 feb 1968 Boelenslaan [fr], otr. (1) [14617] op 19 feb 1911 Smallingerland [fr], tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 11 mrt 1911 Smallingerland [fr], (gesch. resp. 25 en 24 jaar oud op 20 jun 1913 Heerenveen [fr]) met Geeske Veenstra [37097], dr. van Halbe Veenstra [37098] (arbeider) en Fokje Boomsma [37099], geb. op 10 dec 1888 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (88 jaar oud) op 3 apr 1977. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Fokje de MEER [37955], geb. op 28 aug 1911 Opeinde [fr], ovl. (84 jaar oud) op 3 jun 1996 Boelenslaan [fr], volgt Xad
  2.  Jantje de MEER [39611], geb. op 4 mei 1913 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (85 jaar oud) op 6 mrt 1999 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xae
  Hendrik de MEER [37096], otr. (2) [14619] op 1 mei 1915 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 27 en 17 jaar oud) op 22 mei 1915 Achtkarspelen [fr] met Siebrigje Scholte [37100], dr. van Steven Scholte [37101] en Harmke TERPSTRA [37102], geb. op 19 apr 1898 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pieter de MEER [37949], geb. op 12 apr 1916 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1980, volgt Xaf
  2.  Harmke de MEER [37968], geb. op 6 mrt 1918 Nuis [gr], ovl. (60 jaar oud) op 29 sep 1978 Nuis [gr], volgt Xag
  3.  Steven de MEER [37972], geb. in 1920 ? Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 76 jaar oud) circa 26 aug 1996 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xah
  4.  Ime de MEER [37980], geb. circa 1923 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 24 apr 1968 Enschede [ov], tr. [15023] met R. van der MEER [37981], dr. van W. van der MEER [37982] en nn NN [37983], geb. in 1926. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Sietske de MEER [37974], geb. op 6 jun 1925 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (80 jaar oud) op 14 dec 2005 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xai
  6.  Henk de MEER [37976], geb. circa 1928 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 22 apr 1997 Enschede [ov], volgt Xaj
  7.  Pieter Kornelis de MEER [39813], geb. circa 1932 ? Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 4 feb 1978 Enschede [ov], volgt Xak

IXo.  Pieter de MEER [37057], zn. van Alle Pieters de MEER [36701] (VIIIf) (arbeider) en Rikstje van der TUIN [36705] (arbeidster), geb. op 23 okt 1886 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, otr. [14601] op 23 mei 1909 Smallingerland [fr], tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) op 12 jun 1909 Smallingerland [fr] met Neeltje de JONG [37058], dr. van Teun de JONG [37059] (arbeider) en Lutske Drost [37060], geb. op 23 feb 1880 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (73 jaar oud) op 29 jan 1954, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Lutske de MEER [37061], geb. op 3 dec 1908 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (72 jaar oud) op 12 okt 1981 Haren [gr], volgt Xal
  2.  Iemkje de Meer [39721], geb. op 19 aug 1911 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (77 jaar oud) op 11 mei 1989 Vlaardingen [zh], volgt Xam
  3.  Alle de MEER [45613], geb. op 6 dec 1913 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [18110] met Gepke Kloppenburg [45614], geb. op 29 dec 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  S. de MEER [39981], geb. circa 1916 mogelijk Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [15856] met Gerard Theodorus Marinus de RIDDER [39982], geb. op 5 feb 1913, ovl. (87 jaar oud) op 4 jul 2000 Apeldoorn [ge], begr. op 8 jul 2000 Leersum [ut]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Gerben de MEER [37065], geb. op 20 mrt 1919 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (58 jaar oud) op 2 jun 1977, volgt Xan
  6.  Ruurd de MEER [37095], geb. in dec 1925 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (7 weken oud) op 3 feb 1926 Boornbergum [fr]. 
  7.  Itsia (Ietsje) de MEER [39995], geb. op 16 aug 1933 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (73 jaar oud) op 6 dec 2006 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xao

IXp.  Gepke de MEER (van der Meer) [37090], dr. van Alle Pieters de MEER [36701] (VIIIf) (arbeider) en Rikstje van der TUIN [36705] (arbeidster), geb. op 31 mei 1891 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], dienstbode, ovl. (72 jaar oud) op 17 feb 1964, begr. Leeuwarden [fr], otr. [14615] op 6 sep 1913 Smallingerland [fr], tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) op 20 sep 1913 Smallingerland [fr] met Pieter Hoen [37092], zn. van Wopke Klazes Hoen [37093] (schipper) en Antje Bron [37136], geb. op 10 feb 1893 Beets [fr], schipper, ovl. (81 jaar oud) op 5 okt 1974, begr. Nij Beets [fr]. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Rikstje Hoen [37137], geb. op 7 feb 1914 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (79 jaar oud) op 5 apr 1993 Akkrum [fr], tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) [14636] op 20 okt 1937 Utingaradeel [fr] met Anne MEESTER [37138], geb. op 20 mei 1916 Terwispel [fr], ovl. (63 jaar oud) op 18 feb 1980 Akkrum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Minke Hoen [37143], geb. circa 1915, gecr. 
  3.  Antje Hoen [37149], geb. circa 1916. 
  4.  Riekje Hoen [37150], geb. circa 1917. 
  5.  Imkje Hoen [37141], geb. in 1918 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 88 jaar oud) in 2006, tr. [14638] met Hendrik Neef [37142], geb. circa 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Richt Hoen [37152], geb. circa 1919. 
  7.  Klaske Hoen [37139], geb. op 27 mrt 1920 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (74 jaar oud) op 16 apr 1994, begr. Leeuwarden [fr], tr. [14637] met Tjeerd Kooistra [37140], geb. op 27 mrt 1918, ovl. (73 jaar oud) op 12 aug 1991, begr. Leeuwarden [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Aaltje Hoen [37145], geb. op 3 mei 1922 Beets [fr], ovl. (84 jaar oud) op 17 mrt 2007 Heerenveen [fr], gecr. op 22 mrt 2007, tr. [14639] met Barteld Stoelwinder [37146], zn. van Andries Stoelwinder [37147] en Elske Hakze [37148], geb. op 12 okt 1925 Jubbega-Schurega [fr], ovl. (76 jaar oud) op 16 feb 2002 Heerenveen [fr], gecr. op 21 feb 2002 Heerenveen [fr]. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  9.  Wopke Hoen [37144], geb. op 5 sep 1923, ovl. (79 jaar oud) op 9 mei 2003, begr. Langezwaag [fr]. 
  10.  Jantsje Hoen [37151], geb. circa 1925. 

IXq.  Hendrikje de MEER [36951], dr. van Hendrik Pieters de MEER [36708] (VIIIg) (arbeider) en Neeltje Veenstra [36709] (arbeidster), geb. op 28 okt 1876 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (65 jaar oud) op 1 aug 1942 Suameer [fr], begr. Suameer [fr], otr. [14554] op 26 feb 1905 Smallingerland [fr], tr. (resp. 28 en 30 jaar oud) op 11 mrt 1905 Smallingerland [fr] met Atze Witveen [36952], zn. van Errit Witveen [36953] (arbeider) en Martzen POSTMA [36954], geb. op 20 aug 1874 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (74 jaar oud) op 11 jan 1949 Suameer [fr], begr. Opeinde [fr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Neeltje Witveen [36955], geb. op 26 okt 1898 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (73 jaar oud) op 1 jun 1972, begr. Opeinde [fr], otr. [14556] op 28 apr 1917 Smallingerland [fr], tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) op 12 mei 1917 Smallingerland [fr] met Tjeerd van OS [36956], zn. van Jacobus van OS [36957] (arbeider) en Iebeltje BOON [36958], geb. op 27 okt 1896 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (53 jaar oud) op 2 jan 1950, begr. Opeinde [fr]. Uit dit huwelijk een kind. 
  2.  Gerrit Witveen [36959], geb. op 4 jun 1900 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  3.  Hendrik Witveen [36960], geb. op 21 sep 1902 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (71 jaar oud) op 6 feb 1974 Suameer [fr], tr. (resp. 37 en 32 jaar oud) [14558] op 23 mei 1940 met Detje Haarsma [36961], dr. van Riemer Jans Haarsma [36962] en Wytske Wolters Tiekstra [36963], geb. op 4 apr 1908 Suameer [fr], ovl. (hoogstens 77 jaar oud) voor 1985. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Aukje Witveen [36964], geb. op 22 sep 1908 Opeinde [fr], ovl. (88 jaar oud) op 8 feb 1997 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Garijp [fr], tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) [14560] op 25 feb 1927 Smallingerland [fr] met Meindert (Meint) de VRIES [36965], zn. van Johannes de VRIES [36966] en Hendrikje Willems Siebenga [36967], geb. op 20 jun 1906 Oudega [fr], opperman, ovl. (75 jaar oud) op 20 aug 1981 Garijp [fr], begr. Garijp [fr]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

IXr.  Ymkje (IJmke) de MEER [36976], dr. van Hendrik Pieters de MEER [36708] (VIIIg) (arbeider) en Neeltje Veenstra [36709] (arbeidster), geb. op 12 mei 1879 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (74 jaar oud) op 10 dec 1953 Groningen [gr], begr. op 15 dec 1953 Groningen [gr], otr. [14564] op 9 sep 1900 Smallingerland [fr], tr. (resp. 21 en 28 jaar oud) op 22 sep 1900 Smallingerland [fr] met Willem Knevelman [36977], zn. van Johannes Tjibbes Knevelman [36978] en Djieuwke Jans KRAMER [36979], geb. op 8 apr 1872 Ureterp [fr], arbeider, ovl. (38 jaar oud) op 16 feb 1911 Opsterland [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Hendrik Knevelman [36995], geb. op 18 okt 1901 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (10 jaar oud) op 23 apr 1912 Rauwerderhem [fr]. 
  2.  Hendrik Willem Knevelman [36996], geb. circa 1902 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (ongeveer 9 jaar oud) op 23 apr 1912 Irnsum [fr]. 
  3.  Johannes Knevelman [36997], geb. circa 1906 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], grondwerker, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 21 jaar oud) [14573] op 18 mrt 1926 Groningen [gr] met Aaltje DIJKSTRA [36998], dr. van Alle Doetjes DIJKSTRA [36999] (broodventer) en Klaaske Freeks Procee [37000], geb. circa 1904 Bergum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Anne Knevelman [37001], geb. circa 1909 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], grondwerker, otr. [14575] op 15 apr 1929 Gronau [nw, Duitsland], tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) op 20 feb 1930 Groningen [gr] met Lena Huis [37002], dr. van Louwinus Ferdinant Huis [37003] (arbeider) en Lena Kielliger [37004], geb. circa 1911 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Jan Knevelman [37005], geb. op 16 okt 1910 Grouw [fr], arbeider, ovl. (78 jaar oud) op 10 okt 1989, begr. Groningen-Selwerderhof [gr], tr. (beiden 22 jaar oud) [14577] op 4 sep 1933 Groningen [gr] met Frederika Steenhuis [37006], geb. op 19 feb 1911 Groningen [gr], ovl. (73 jaar oud) op 5 nov 1984, begr. Groningen-Selwerderhof [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Ymkje (IJmke) de MEER [36976], relatie [14811]. 
  Zij krijgt 3 zonen: 
  1.  Hendrik de MEER [37540], geb. op 18 aug 1912 Groningen [gr], ovl. (75 jaar oud) op 6 okt 1987 Groningen [gr], volgt Xap
  2.  Sjoerd de MEER [39623], geb. op 29 jun 1915 Wommels [fr], ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1917, volgt Xaq
  3.  Sjoerd de MEER [39624], geb. op 14 dec 1917 Leeuwarden [fr], ovl. (74 jaar oud) op 22 feb 1992 Groningen [gr], volgt Xar

IXs.  Jan de MEER [36970], zn. van Hendrik Pieters de MEER [36708] (VIIIg) (arbeider) en Neeltje Veenstra [36709] (arbeidster), geb. op 12 aug 1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (77 jaar oud) op 24 feb 1960 Drachten [fr], otr. [14562] op 2 aug 1919 Smallingerland [fr], tr. (resp. 37 en 29 jaar oud) op 16 aug 1919 Smallingerland [fr] met Atje Exter [36971], dr. van Hendrik Exter [36972] (arbeider) en Pietertje BOS [36973], geb. op 4 feb 1890 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  nn de Meer [39802], geb. circa 1922 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xas
  2.  Atze de MEER [39766], geb. circa 1923 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 7 nov 1989 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xat
  3.  Pietertje de MEER [37210], geb. circa 1925 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt Xau
  4.  Klaas de MEER [37538], geb. in sep 1929 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (5 maanden oud) op 20 feb 1930 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  5.  Korneliske (Corrie) de MEER [39969], geb. op 30 mei 1931 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (78 jaar oud) op 30 nov 2009 Leeuwarden [fr], volgt Xav

IXt.  Antje de MEER [37105], dr. van Hendrik Pieters de MEER [36708] (VIIIg) (arbeider) en Neeltje Veenstra [36709] (arbeidster), geb. op 16 jul 1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (68 jaar oud) op 17 jan 1954, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14775] op 30 apr 1905 Smallingerland [fr], tr. (resp. 19 en 26 jaar oud) op 13 mei 1905 Smallingerland [fr] met Gerrit BIJKER [37467], zn. van Jan BIJKER [37468] (arbeider, schipper) en Aaltje de VRIES [37469], geb. op 1 feb 1879 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], veldarbeider, zuivelarbeider, ovl. (74 jaar oud) op 6 okt 1953, begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Neeltje BIJKER [37470], geb. op 21 jul 1906 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (48 jaar oud) op 20 sep 1954 Emmen [dr], tr. (resp. 19 en ongeveer 20 jaar oud) [14782] op 15 okt 1925 Opsterland [fr] met Sietze van Seijen [37481], geb. circa 1905. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan BIJKER [37471], geb. op 30 okt 1908 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (66 jaar oud) op 5 jul 1975, begr. Bakkeveen [fr], tr. [14777] met Tieke Hendriks de Vegt [37472], dr. van Hendrik de Vegt [37473] en Grietje Hoving [37474], geb. op 15 sep 1912 Bakkeveen [fr], ovl. (74 jaar oud) op 6 mei 1987 Bakkeveen [fr], begr. op 11 mei 1987 Bakkeveen [fr]. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.  Hendrik BIJKER [37475], geb. op 23 feb 1911 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 26 en 19 jaar oud) [14779] op 21 mei 1937 Smallingerland [fr] met Grietje (Jans) de Vegt [37476], dr. van Jan de Vegt [37477] en Pietje SCHEPERS [37478], geb. op 21 apr 1918 Donkerbroek [fr], ovl. (80 jaar oud) op 3 jun 1998 Newbury [on, Canada]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Egbert BIJKER [37479], geb. op 24 aug 1913 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], likeurstoker, pakhuisknecht, ijzerwerker, ovl. (73 jaar oud) op 10 sep 1986 Schiedam [zh], gecr. op 10 sep 1986 Schiedam [zh], tr. (beiden 22 jaar oud) [14781] op 7 nov 1935 Opsterland [fr] met Rinske Veenstra [37480], geb. op 10 jul 1913 Opsterland [fr]. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Folkert BIJKER [37482], geb. op 29 aug 1915 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], brugwachter Rijkswaterstaat, ovl. (60 jaar oud) op 17 sep 1975 Smallingerland [fr], tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) [14783] op 29 mei 1942 Smallingerland [fr] met Grietje van Dekken [37483], dr. van Pieter van Dekken [37484] en Gepke van der Schaaf [37485], geb. op 10 mrt 1915 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (76 jaar oud) op 13 feb 1992 Groningen [gr], begr. Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk een kind. 
  6.  Hendrikje BIJKER [37486], geb. in jul 1918 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (2 jaar oud) op 7 nov 1920 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  7.  Roel BIJKER [37487], geb. op 11 feb 1921 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], meubelmaker, timmerman, ovl. (64 jaar oud) op 1 okt 1985 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (1) [14785] op 2 mei 1942 Smallingerland [fr] met Rinske Vogteloo [37488], geb. op 7 jul 1921 Heerenveen [fr], ovl. (21 jaar oud) op 29 mei 1943 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) [14786] met Adriana C. POTTERS [37489], geb. circa 1924. Uit dit huwelijk een kind. 
  8.  Gerrit BIJKER [37490], geb. op 23 sep 1923 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (80 jaar oud) op 12 mrt 2004 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. [14787] met nn NN [37491], geb. circa 1926. Uit dit huwelijk een kind. 
  9.  nn BIJKER [37492], geb. circa 1925. 

IXu.  Neeltje de MEER [37039], dr. van Hendrik Pieters de MEER [36708] (VIIIg) (arbeider) en Neeltje Veenstra [36709] (arbeidster), geb. op 31 aug 1888 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (32 jaar oud) op 6 jun 1921 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], otr. [14593] op 15 apr 1906 Smallingerland [fr], tr. (resp. 17 en 23 jaar oud) op 27 apr 1906 Smallingerland [fr] met Hendrik Kasimier [37040], zn. van Adrianus Kasimier [37041] (vrachtrijder) en Catharina Elisabeth de WIT [37042], geb. op 1 feb 1883 Ureterp [fr], arbeider, petroleumventer, ovl. (83 jaar oud) op 3 jan 1967 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Adrianus Hendrik (Jannes) Kasimier [37047], geb. op 8 jan 1907 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (66 jaar oud) op 29 aug 1973 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) [14597] op 12 mrt 1926 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr] met Louke Veenstra [37048], dr. van Tjeerd Halbes Veenstra [37049] en Johanna Tjerks STIENSTRA [37050], geb. op 21 jan 1908 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 18 apr 1991 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], gecr. op 2 mei 1991 Goutum [fr]. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Hendrik Kasimier [37043], geb. circa 1909 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], bestelknecht, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 17 jaar oud) [14595] op 22 aug 1931 Marum [gr], (gesch. resp. ongeveer 35 en ongeveer 30 jaar oud op 28 sep 1944 Leeuwarden [fr]) met Martje JAGERSMA [37044], dr. van Hendrik JAGERSMA [37045] (landbouwer) en Johanna Wilpstra [37046] (landbouwster), geb. circa 1914 Marum [gr], dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXv.  Maaike de MEER [36943], dr. van Jan Sytze de MEER [36585] (VIIIi) (arbeider) en Sytske Jans de VRIES [36586] (arbeidster), geb. op 29 sep 1876 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (83 jaar oud) op 5 jan 1960, begr. Drogeham [fr], otr. (1) [14550] op 16 okt 1898 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 10 nov 1898 Achtkarspelen [fr], (gesch. resp. 23 en 25 jaar oud op 27 sep 1900 Leeuwarden [fr]) met Oeds Veenstra [36944], zn. van Siebe Jans Veenstra [36945] (arbeider) en Liske Oedzes BOS [36946] (arbeidster), geb. op 17 mei 1875 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider. 
  Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  Maaike de MEER [36943], otr. (2) [14552] op 10 feb 1907 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 30 en 49 jaar oud) op 23 feb 1907 Achtkarspelen [fr] met Pieter Hoeksma [36947], zn. van Fokke Johannes Hoeksma [36948] (arbeider) en Hendrikje Romkes Laanstra [36949], geb. op 17 feb 1858 Drogeham [fr], arbeider, ovl. (81 jaar oud) op 22 mrt 1939 Kooten [fr], begr. Drogeham [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Sijtske Hoeksma [39675], geb. op 17 aug 1908 Drogeham [fr]. 
  2.  Hendrika Johanna Hoeksma [36950], geb. op 23 dec 1911 ? Drogeham [fr], ovl. (68 jaar oud) op 5 dec 1980, begr. Drogeham [fr]. 

IXw.  Jan de MEER [37013], zn. van Jan Sytze de MEER [36585] (VIIIi) (arbeider) en Sytske Jans de VRIES [36586] (arbeidster), geb. op 21 apr 1882 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], koopman, ovl. (89 jaar oud) op 17 mrt 1972, begr. Boelenslaan [fr], otr. [14580] op 13 mei 1922 Smallingerland [fr], tr. (resp. 40 en 31 jaar oud) op 26 mei 1922 Smallingerland [fr] met Tjitske Spinder [37014], dr. van Kornelis Spinder [37015] (arbeider) en Jeltje Egberts Wouda [37016], geb. op 20 feb 1891 Oudega [fr], ovl. (95 jaar oud) op 30 mei 1986, begr. Boelenslaan [fr]. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
  1.  Egbertje de MEER [39574], geb. op 12 mrt 1928 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (14 jaar oud) op 10 jan 1943 Heerenveen [fr], begr. Boelenslaan [fr]. 
  2.  Sietze Hendrik de MEER [39595], geb. op 6 jan 1930 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 15 nov 1989, begr. Boelenslaan [fr]. 

IXx.  Aukje de MEER [37493], dr. van Jan Sytze de MEER [36585] (VIIIi) (arbeider) en Sytske Jans de VRIES [36586] (arbeidster), geb. op 27 sep 1885 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (59 jaar oud) op 25 feb 1945 Leeuwarden [fr], otr. [14788] op 13 dec 1913 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 28 en 33 jaar oud) op 27 dec 1913 Achtkarspelen [fr] met Romke Laanstra [37494], zn. van Romke Laanstra [37495] (koopman, arbeider) en Anna Hamstra [37496], geb. op 13 feb 1880 Augustinusga [fr], borstelmaker. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik Jan Laanstra [37497], geb. op 5 nov 1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (85 jaar oud) op 18 okt 1997, begr. Augustinusga [fr], tr. [14790] met Anna Laanstra [37498], dr. van Wolter Romkes Laanstra [37499] en Nieske Johannes Boetes [37500], geb. op 10 apr 1913, ovl. (83 jaar oud) op 15 feb 1997, begr. Augustinusga [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 

IXy.  Sytze (Sietze, Sijtze) de Meer [36593], zn. van Eelke Egberts van der Kooi [36590] (arbeider) en Aaltje Sytzes de MEER [36589] (VIIIj) (dienstmeid, arbeidster), geb. op 4 jan 1877 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (73 jaar oud) op 31 jan 1950 Oudwoude [fr], begr. Oudwoude [fr], otr. [14392] op 24 mrt 1901 Achtkarspelen [fr], tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 6 apr 1901 Achtkarspelen [fr] met Rikstje BOS [36594], dr. van Siebe Geerts BOS [36595] (arbeider) en Trijntje Eilander [36596] (arbeidster), geb. op 15 okt 1874 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (65 jaar oud) op 17 jan 1940 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Trijntje de Meer [37037], geb. op 2 feb 1902 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (83 jaar oud) op 12 aug 1985, begr. Kollumerzwaag [fr], tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) [14592] op 17 mei 1924 Kollumerland [fr] met Pieter Terpstra [37038], zn. van Marten Terpstra [63142] en Lijsbert Steringa [63143], geb. op 25 nov 1898 Dantumadeel [fr], arbeider, ovl. (68 jaar oud) op 25 nov 1966, begr. Kollumerzwaag [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  2.  Siebe de Meer [37556], geb. op 22 dec 1903 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (82 jaar oud) op 22 sep 1986 Kollum [fr], volgt Xaw
  3.  Aaltje de Meer [39586], geb. op 7 jan 1906 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (70 jaar oud) op 20 okt 1976, begr. Visvliet [gr], tr. [15693] met Pieter KAMMINGA [39587], zn. van Albert KAMMINGA [39588] (winkelier) en Anke IJpma [39589], geb. op 24 okt 1901 Grijpskerk [gr], ovl. (73 jaar oud) op 25 jul 1975, begr. Visvliet [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  4.  Sijtske de Meer [39590], geb. op 12 jul 1907 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (90 jaar oud) op 26 jun 1998, begr. Surhuizum [fr], tr. [15695] met Tjebbe Hansma [39591], zn. van Willem Tjebbes Hansma [39592] en Jantje Boonstra [39593], geb. op 11 nov 1902 Kollumerland [fr], ovl. (85 jaar oud) op 2 aug 1988, begr. Surhuizum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  5.  Pietje de Meer [39760], geb. op 4 jul 1909 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) [14805] in 1930 Wieuwerd [fr] met D. Feenstra [39761], geb. circa 1903. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend. 
  6.  IJnskje de Meer [39594], geb. op 2 jun 1911 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (84 jaar oud) op 11 jul 1995 Buitenpost [fr], volgt Xax
  7.  Aukje de Meer [37505], geb. op 12 jul 1912 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeidster, ovl. (76 jaar oud) op 10 apr 1989 Leeuwarden [fr], gecr. op 13 apr 1989 Goutum [fr], tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 49 jaar oud) [14794] circa 1951 met B. de GROOT [37506], zn. van Pieter Peterson [37507] en Hinke de JONG [37508], geb. in 1902. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Geert de MEER [23581], geb. op 1 apr 1915 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (85 jaar oud) op 11 feb 2001, volgt Xay
  9.  Sytze de Meer [40172], geb. circa 1917 ? Kollum [fr], volgt Xaz
  10.  Gerke de Meer [37504], geb. in jul 1919 Kollum [fr], ovl. (9 maanden oud) op 11 apr 1920 Kollum [fr]. 

IXz.  Hinke Dirks de Meer [36980], dr. van Dirk Jans de Meer [36614] (VIIIm) (arbeider, gardenier) en Antje WESTRA [36615] (dienstmeid), geb. op 1 feb 1880 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (87 jaar oud) op 23 jan 1968 Tzum [fr], begr. op 27 jan 1968 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], otr. [14566] op 10 mei 1908 Franekeradeel [fr], tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 23 mei 1908 Franekeradeel [fr] met Tjitze (Pjipze) de VRIES [36981], zn. van Rein de VRIES [36982] (boerenarbeider) en Hendrikje ZIJLSTRA [36983], geb. op 3 apr 1886 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (92 jaar oud) op 2 jul 1978, begr. Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. 
  Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Rein de VRIES [36984], geb. op 1 mei 1909, ovl. (84 jaar oud) op 7 sep 1993, begr. Hilversum [nh], tr. [14568] met Reinske Agema [36985], geb. op 28 feb 1912, ovl. (87 jaar oud) op 24 aug 1999, begr. Hilversum [nh]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirk de VRIES [36986], geb. op 13 dec 1910, ovl. (92 jaar oud) op 12 mei 2003, begr. Menaldum [fr], tr. [14569] met Dieuwke Greidanus [36987], geb. op 20 nov 1911, ovl. (86 jaar oud) op 11 jan 1998, begr. Menaldum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  G. de VRIES [36988], geb. circa 1912, tr. [14570] met H. KEIZER [36989], geb. circa 1915. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jan de VRIES [36990], geb. op 25 sep 1916, ovl. (65 jaar oud) op 23 jul 1982, begr. Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], tr. [14571] met Aukje Algra [36991], geb. op 11 feb 1918, ovl. (75 jaar oud) op 28 sep 1993, begr. Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hendrik de VRIES [36992], geb. op 2 jan 1919, ovl. (78 jaar oud) op 2 jun 1997, begr. Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], tr. [14572] met Sietske Koopmans [36993], geb. circa 1921, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 2 jun 1997, begr. Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IXaa.  Tjitske de Meer [37051], dr. van Dirk Jans de Meer [36614] (VIIIm) (arbeider, gardenier) en Antje WESTRA [36615] (dienstmeid), geb. op 9 aug 1886 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], dienstmeid, ovl. (72 jaar oud) op 2 mei 1959 Arum [fr], begr. Arum [fr], otr. [14599] op 9 mei 1909 Witmarsum (Wonseradeel) [fr], tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) op 22 mei 1909 Witmarsum (Wonseradeel) [fr] met Jacob Feenstra [37052], zn. van Luitzen Feenstra [37053] (gardenier) en Klaaske Wiersma [37054], geb. op 12 apr 1883 Arum [fr], arbeider, koemelker, ovl. (85 jaar oud) op 13 jun 1968 Harlingen [fr], begr. op 17 jun 1968 Arum [fr]. 
  Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jacob Feenstra [37929], geb. op 16 sep 1903 ? Arum [fr], ovl. (63 jaar oud) op 29 okt 1966, begr. Kollumerzwaag [fr], tr. [14996] met Aafke van der Horn [37930], geb. op 10 feb 1911, ovl. (43 jaar oud) op 13 feb 1954, begr. Kollumerzwaag [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  L. Feenstra [37926], geb. circa 1910 Arum [fr], tr. [14995] met A. Oostra [37927], geb. circa 1913. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Dirk Feenstra [37928], geb. op 19 jun 1912 ? Arum [fr], ovl. (81 jaar oud) op 29 sep 1993, begr. Nijega [fr], tr. [15002] met Geertruida de Goede [37941], geb. op 10 jun 1910, ovl. (57 jaar oud) op 29 dec 1967, begr. Nijega [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Auke Feenstra [37931], geb. op 14 sep 1913 ? Arum [fr], ovl. (75 jaar oud) op 4 okt 1988, begr. Arum [fr], tr. (1) [15004] met Anne Kroontje [37943], geb. op 31 aug 1912, ovl. (70 jaar oud) op 17 apr 1983, begr. Arum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) [14997] met Auke Runia [37932], geb. op 14 sep 1913, ovl. (75 jaar oud) op 4 okt 1988, begr. Arum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Hinke Feenstra [37056], geb. op 16 apr 1915 Arum [fr], ovl. (1 jaar oud) op 5 jun 1916 Arum [fr], begr. Arum [fr]. 
  6.  Hinke Feenstra [37933], geb. op 28 apr 1917 ? Arum [fr], ovl. (80 jaar oud) op 13 nov 1997, begr. Zutphen [ge], tr. [14998] met Jan Wijngaard [37934], geb. op 6 dec 1911, ovl. (74 jaar oud) op 4 jan 1986, begr. Zutphen [ge]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jan Feenstra [37935], geb. op 28 feb 1919 ? Arum [fr], ovl. (63 jaar oud) op 4 mrt 1982, begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr], tr. [14999] met Geertje Beeksma [37936], geb. op 24 feb 1921, ovl. (48 jaar oud) op 1 jan 1970, begr. Witmarsum (Wonseradeel) [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Enne Feenstra [37937], geb. op 31 jul 1921 Arum [fr], ovl. (73 jaar oud) op 16 okt 1994, begr. Arum [fr], tr. [15000] met Grietje de RUITER [37938], geb. op 26 jan 1924, ovl. (64 jaar oud) op 13 mei 1988, begr. Arum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Nieske Feenstra [37939], geb. circa 1926 ? Arum [fr], tr. [15001] met J. Tiekstra [37940], geb. circa 1923. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Doodgeb. dochter Feenstra [37055], geb. op 5 jul 1931 Arum [fr]. 

IXab.  Jan de Meer [37154], zn. van Dirk Jans de Meer [36614] (VIIIm) (arbeider, gardenier) en Antje WESTRA [36615] (dienstmeid), geb. op 12 dec 1893 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (68 jaar oud) op 2 okt 1962 Harlingen [fr], begr. Harlingen [fr], tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) [14641] op 4 mei 1916 Franekeradeel [fr], (gesch. resp. 50 en 49 jaar oud op 30 nov 1944 Leeuwarden [fr]) met Gooitske Plat [37155], dr. van Pieter Plat [37156] (gardenier) en Grietje van der WAL [37157], geb. op 1 dec 1894 Franeker [fr]. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Dirk de Meer [48522], geb. op 4 feb 1917 Achlum (Gem. Franekeradeel) [fr], ovl. (88 jaar oud) op 22 okt 2005 Harlingen [fr], tr. [19323] met nn Nn [48523], geb. circa 1920. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Grietje de Meer [37517], geb. circa 1923 ? Franeker [fr], tr. [14798] met Sippe DIJKSTRA [37518], zn. van Cornelis DIJKSTRA [37519] en Baukje KATS [37520], geb. op 26 jun 1920 Harlingen [fr], electrisch lasser/monteur, ovl. (24 jaar oud) op 10 apr 1945 Norg [dr]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Jan de Meer [39804], geb. circa 1925 ? Franeker [fr], volgt Xba

Generatie X

Xa.  Sietske de Meer [37167], dr. van Jakob de Meer [36644] (IXb) (arbeider) en Jitske VISSER [36645] (arbeidster), geb. op 1 jun 1895 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (40 jaar oud) op 8 mrt 1936 Groningen [gr], begr. Groningen [gr], tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) [14647] op 18 dec 1919 Groningen [gr] met Willem van den Wijngaarden [37168], zn. van Jan van den Wijngaarden [37169] (pakhuisknecht, controleur) en Jakoba Finjé [37170], geb. op 16 jan 1897 Groningen [gr], arbeider, expeditieknecht. 
  Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan van den Wijngaarden [37234], geb. circa 1921 Groningen [gr], stukadoor, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 16 feb 1953 Smilde [dr], tr. [14676] met Jacomina Werkman [37235], geb. circa 1924. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Willem van den Wijngaarden [39927], geb. circa 1921 Groningen [gr], monteur, otr. [15829] op 11 nov 1939 Groningen [gr], tr. (beiden ongeveer 18 jaar oud) op 23 nov 1939 Groningen [gr] met Trientje Canninga [39928], dr. van Jan Melle Canninga [39929] (smid) en Hendrikje Jobing [39930], geb. circa 1921 Groningen [gr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Doodgeb. kind van den Wijngaarden [37233], geb. op 7 mrt 1936 Groningen [gr]. 

Xb.  Jakob (Jacob) de Meer [37270], zn. van Jakob de Meer [36644] (IXb) (arbeider) en Jitske VISSER [36645] (arbeidster), geb. op 19 feb 1897 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], magazijnknecht, ovl. (79 jaar oud) op 3 aug 1976 Groningen [gr], otr. [14693] op 31 dec 1921 Hoogezand [gr], tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 11 feb 1922 Hoogezand [gr] met Marchien Hendrika Grissen [37271], dr. van Jan Grissen [37272] (landarbeider) en Henderkien Koning [37273], geb. op 3 jun 1901 Westerbroek [gr], ovl. (81 jaar oud) op 13 apr 1983 Groningen [gr]. 
  Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jakob de Meer [39918], geb. op 27 feb 1922 Hoogezand [gr], ovl. (79 jaar oud) op 15 mei 2001 Groningen [gr], volgt XIa
  2.  Jitske de Meer [40161], geb. circa 1926 ? Groningen [gr], volgt XIb
  3.  Rense de Meer [39967], geb. op 2 jan 1932 ? Groningen [gr], ovl. (74 jaar oud) op 28 jun 2006 Groningen [gr], gecr. op 4 jul 2006 Groningen [gr], tr. [15848] met Marie Krauts [39968], geb. circa 1935. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Henk de Meer [40081], geb. circa 1934 ? Groningen [gr], tr. [15899] met Maarlena NIEBOER [40082], dr. van Evert NIEBOER [40083] en Eveline Zwaantje Bosklopper [40084], geb. circa 1937. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xc.  Johanna de Meer [36836], dr. van Alle de Meer [36830] (IXc) (arbeider, koopman) en Aagje NIJBOER [36831] (arbeidster), geb. op 27 aug 1897 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (82 jaar oud) op 21 okt 1979, begr. De Cocksdorp [nh], otr. [14504] op 1 jun 1918 Smallingerland [fr], tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) op 15 jun 1918 Smallingerland [fr] met Wiebe Dootjes [36837], zn. van Auke Dootjes [36838] (arbeider) en Jeltje Taekema [36839], geb. op 18 nov 1895 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], arbeider, ovl. (84 jaar oud) op 4 jun 1980, begr. De Cocksdorp [nh]. 
  Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jakob Dootjes [36840], geb. circa 1927 Boelenslaan [fr], ovl. (ongeveer 7 jaar oud) op 28 nov 1934 Boelenslaan [fr]. 

Xd.  Jakob de Meer [37280], zn. van Alle de Meer [36830] (IXc) (arbeider, koopman) en Aagje NIJBOER [36831] (arbeidster), geb. op 27 feb 1899 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], arbeider, ovl. (24 jaar oud) op 2 apr 1923 Leek [gr], otr. (1) [14698] op 11 aug 1917 Smallingerland [fr], tr. (resp. 18 en 17 jaar oud) op 25 aug 1917 Smallingerland [fr], (gesch. resp. 22 en 21 jaar oud op 12 mei 1921 Leeuwarden [fr]) met Atje NIJBOER [37282], dr. van Johannes NIJBOER [37283] (arbeider) en Wietske Veenstra [37284], geb. op 29 okt 1899 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (68 jaar oud) op 24 sep 1968 Rottevalle [fr], begr. Rottevalle [fr]. 
  Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Alle de Meer [37503], geb. in dec 1918 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (5 maanden oud) op 18 mei 1919 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  2.  Hendrik (Henk) de Meer [37509], geb. op 1 jun 1920 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (72 jaar oud) op 9 aug 1992 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt XIc
  Jakob de Meer [37280], otr. (2) [14700] op 9 sep 1922 Achtkarspelen [fr], tr. (beiden 23 jaar oud) op 30 sep 1922 Achtkarspelen [fr] met Wietske Hazenberg [37285], dr. van Kornelis Hazenberg [37286] (vervener, arbeider) en Annigje de Goede [37287] (zie VIIId). 
  Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Jacoba de Meer [37288], geb. in 1923 Groningen [gr], ovl. (ongeveer 3 jaar oud) op 2 feb 1927 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr]. 
  2.  Jacoba de MEER [45227], geb. op 15 okt 1927 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (50 jaar oud) op 18 dec 1977 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], volgt XId
  Wietske Hazenberg [37285], dr. van Kornelis Hazenberg [37286] (vervener, arbeider) en Annigje de Goede [37287], tr. (2) [14804] met Jacob de MEER [36974], zn. van Pieter Pieters de MEER [36664] (VIIId) (arbeider) en Sytske Barelds de JONG [36665] (arbeidster). 
  Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xe.  Pieter de Meer (van der Meer) [36842], zn. van Alle de Meer [36830] (IXc) (arbeider, koopman) en Aagje NIJBOER [36831] (arbeidster), geb. op 26 feb 1905 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], landarbeider, viskoopman, ovl. (59 jaar oud) op 25 jun 1964 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Boelenslaan [fr], tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) [14506] op 12 mei 1928 Smallingerland [fr] met Grietje de VRIES [36843], dr. van Gerben Jurjens de VRIES [36844] en Sietske Geerts Enting [36845], geb. op 7 nov 1907 Ureterp [fr], ovl. (63 jaar oud) op 19 okt 1971 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], begr. Boelenslaan [fr]. 
  Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Sietske de Meer [36894], geb. in 1928 ? Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], volgt XIe
  2.  Elisabeth Jacoba (Liske/Lis) de Meer [36846], geb. op 14 mei 1929 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (70 jaar oud) op 8 nov 1999 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], gecr. op 12 nov 1999 Goutum [fr], tr. [14508] met Meindert (Meint) Ploeg [36847], zn. van Willem Ploeg [36848] en Martje Pama [36849], geb. op 11 mrt 1926 Achtkarspelen [fr], ovl. (74 jaar oud) op 1 feb 2001 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], gecr. op 8 feb 2001 Goutum [fr]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacob (Jappie) de Meer [36907], geb. op 13 jul 1930 Houtigehage (Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (67 jaar oud) op 25 aug 1997 Akkrum [fr], volgt XIf
  4.  Maaike Aukje (Auke) de Meer [25288], geb. op 17 nov 1931 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], ovl. (79 jaar oud) op 23 nov 2010 Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt XIg
  5.  Geeske de Meer [36917], geb. circa 1935 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt XIh
  6.  Pieter de Meer [36900], geb. circa 1937 ? Drachten(Gem. Smallingerland) [fr], volgt XIi

Xf.  Taapke de Meer [36850], dr. van Alle de Meer [36830] (IXc) (arbeider, koopman) en Aagje NIJBOER [36831] (arbeidster), geb. op 23 okt 1906 Surhuisterveen (Gem. Achtkarspelen) [fr], ovl. (65 jaar oud) op 25 jan 1972, begr. Boelenslaan [fr], relatie [14808].