Parenteel van Herman (Graaf) van Lidtberg (Stamboom 47-Hildegonda)

 

Generatie I

 

 

I. Herman (Graaf) van Lidtberg (van Liedberg), geb. circa 1080, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) in 1166, tr. met Hedwig van Are, geb. circa 1080.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

1. Hildegonda (Gravin) van MEER, geb. op woensdag 6 feb 1118, ovl. (65 jaar oud) op zondag 6 feb 1183, volgt II

2. Elisabeth van Randerode, geb. circa 1120. In 1165 deelde zij samen met haar zuster Hildegonda de erfenis van hun vader.

 

Generatie II

 

 

II. Hildegonda (Gravin, Hildegundi) van MEER, dr. van Herman (Graaf) van Lidtberg en Hedwig van Are, geb. op woensdag 6 feb 1118 De heilige gravin Hildegonda van Meer was een Duitse geestelijke, priorin, ovl. (65 jaar oud) op zondag 6 feb 1183 In het klooster dat zij heeft gesticht. Haar sterfdag is haar feestdag, tr. met Lotharius (Lothar) van Are (van Urnsberg), geb. vermoedelijk 1120 Heer van Wickrath, ovl. (58 jaar oud) in 1178.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

1. Herman (Heilige) von Steinfeld, geb. op zondag 21 mei 1150 Keulen [Duitsland], monnik bij de premonstratenzers in Steinfeld, ovl. (90 jaar oud) op zondag 7 apr 1241 Zülpich [Duitsland], tr. met Maria Virginis, geb. circa 1153. Uit dit huwelijk geen kinderen.

2. Hadwig (Heilige Gravin) van MEER, geb. circa maandag 14 apr 1152, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) circa 1200, volgt III

3. Gertraut van MEER, geb. circa 1153.

4. Theodorus van MEER, geb. circa 1154, ovl. (ongeveer 11 jaar oud) circa 1165.

 

Hildegonda (Gravin) van MEER.

Na het overlijden in 1165 van haar vader ging Hildegonda samen met haar derde dochter Gertraut in het Premonstraten of Norbetijnerklooster te Dunwald. Hildegonda werd de priorin van het klooster. Toen haar man in 1178 stierf vertrok zij op pelgrimstocht naar Rome. Daar aangekomen nam zij het besluit haar kasteel Meer (Mehre) bij Neuss/Meerbusch aan de Rijn te verbouwen tot een vrouwenklooster. Zij ondervond hevig verzet van haar familie, dat al haar bezittingen zag verdwijnen. Met haar andere dochter Hadwig/Hadewigis/Hedwig/Havoie, die ook ingetreden was, nam de leiding over van het klooster.
De parochie van Meerbusch heet: Selige Hildegundis von Meer!.
 


Hildegonda van Meer


Hadwig van Meer

Herman (Heilige) von Steinfeld.

Herman Jozef ging circa 1165 het klooster Kappenberg in en werd zielezorger in de omgeving en koster van het klooster. Hij betoonde een grote devotie voor de H. Ursula. Als mysticus raakte hij bekend in gans Duitsland om zijn buitenwereldse ervaringen. Alhoewel hij al langer als heilige vereerd werd, werd hij pas in 1958 officieel zalig verklaard door paus Pius XII. Zijn feestdag is op 7 april en 21 mei. Hij is de patroon van de uurwerkmakers, de moeders en de kinderen. Hij wordt afgebeeld terwijl hij een kelk met drie rozen draagt.
 

Hadwig van Meer

Boek van Herman Jozef van Steinfeld

Generatie III

 

III. Hadwig (Heilige Gravin, Hedwig, Hedwich, Havoie) van MEER (Mehren), dr. van Lotharius (Lothar) van Arexe "Are, van:Lotharius en Hildegonda (Gravin) van MEER, geb. circa maandag 14 apr 1152, novicenmeesters en abdis volgde haar moeder op, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) circa 1200, tr. met Hermann van Liedberg, geb. circa 1149.

Uit dit huwelijk één dochter:

1. Elisabeth (Vrouwe) van Liedberg, geb. circa 1177, tr. met Gerhard van Randerath, geb. circa 1174. Uit dit huwelijk geen kinderen.

 

Graf Herman (Heilige) von Steinfeld in Kloster Steinfeld

Startpagina: Stichting Van Meer