De Kunstenaar " Michaël van Meer "

 

Michaël van Meer was een 17e eeuwse kunstschilder. Weinig is van Van Meer bekend. Hij  zou omstreeks 1590 geboren zijn. Hij was luitenant in Hamburg en stierf op 13 oktober 1653. Michaël heeft zijn opleiding genoten op diverse universiteiten van Europa. Hij heeft in Londen van 1614-1616 gewoond. Zijn album bevat talrijke afbeeldingen van het Londen uit die tijd. In het "Album Amicorum" wordt een deel van zijn werk afgebeeld. Zijn werk is te vinden in de bibliotheek van de Universiteit van Edinburgh, afdeling Special Collections.
Het Album Amicorum (Boek van Vrienden) bevat steendruktekeningen en waterverfschilderijtjes, die verzameld werden door de eerste "moderne" leerlingen uit Duitsland of uit de Lage Landen van 1614 tot 1630. De meeste boeken zijn van papier, maar sommige zijn van kalfsperkament. Vaak zijn bovenaan de pagina's de versjes in het Latijn, Grieks of soms Hebreeuws. Onderaan staat dikwijls een formele groet aan de bezitter van het album.  Het Stam Boek of Album Amicorum van Michaël van Meer werpt een fascinerend blik op de 17e eeuw. Dit album geeft prachtige en opmerkelijke plaatjes weer van de 17e eeuw, met name over de manier van leven in koninklijke kringen en hogere kringen. Als Michaël een vriend leerde kennen, dan vroeg hij die, in een paar regels, iets aardigs over hem te schrijven. Het gevolg was wel dat de naam "Van Meer" op allerlei manieren werd geschreven. Zijn vrienden kwamen voornamelijk uit Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje. Bij die vriendelijke regels aan Michaël schilderde hij dan vaak het familiewapen van zijn vriend. Onder zijn vrienden konden ook de Van Oranje Nassau's worden gerekend. Ook tal van andere Nederlandse- en buitenlandse wapens en voorstellingen werden door Michaël  geschilderd. Voorwaar een rijke bron voor de genealogen. In totaal heeft Michaël wel 500 wapens geschilderd, sommige met zwaar bladgoud.
Uw auteur is persoonlijk in 2007 naar Edinburgh getogen en heeft daar het Album Amicorum mogen aanschouwen. In oktober 2008 heb ik Hamburg bezocht. Op 20 oktober 1653 werd Michael in de Catharinakerk aldaar begraven. In de kerk waren geen graven meer te vinden. Alle resten waren in één graf verzameld en een gedenkplaat was aanwezig. Ik ben daarop naar het archief in Hamburg gegaan. Daar vond ik in het enorm kerkboek van de Catharinakerk de begrafeniskosten van Michael van Mehren: 2 rijksmarken. Tevens vond hij o.a. de datum waarop zijn moeder is gestorven: 31-03-1636 en nog andere gegevens. In april heb ik mijn onderzoek voortgezet in Antwerpen. Ik heb daar in het archief ene Michael de Meer gevonden die geboren is op 16-01-1582.  Jan A. Vermeer

Vertalingen Latijn en Italiaans door Rob van Maanen.
trekvaart
Wind- en watermolen, trekvaart met passagiers, werkvolk op de kar en reiziger per vroege koets.
Echtpaar
Een edelman een jonghe Hollandtse Borgers vrouw in maenschein spatzeren gaenden.
Boven: Nu laest mael was op strandt Eenen gepaerde Waeghen. Men siet Eijn Seil Vloet van de Windt gedragen.
Links onder: den bouwmeester geheeten Jacob geini van Luijck.
Rechts: deese waeghen is in Hollandt gemaeckt omtrent 't jaer 1603 bij tijden Prins Mauris van Nassau het overland gefaeren daer De Prins selver in was van Scheving tot Petten sijnde 17 Mijlen in corten tijt later? de strant gefaeren binnen 2 uren.

Het Haene gefecht in Engelandt.

een luitenant
Een Engelse edelman met wapenschild.
kasteel
Tekst: Schlot Winsor Castell in Engelandt dat Carl v.d. Linden met Eijgenhandt gemaeckt.
(Dus kasteel is gebouwd door Carl v.d. Linden)
m-
De Lordmeijer van London met de Alldermans
en Schrijffs uijt de kerck  Coomende En sonst in
Processie Reijdendde op Son- en Veestdagen.
Koning James
Boven: op deese Mannierre Reyde de Koninghen van Engelandt in het Parlement.
Onder: Jacobus, Coning van Engeland Schodtland en Yrland
m-Koning Jacobus, prent 58
Op deese Mannier ginck Conink Jacobus
in Engeland in Processies met de Riddren
van de Gattierre of Kaussebandt dat noch Jaer-
leycx op St. Joris dach gedaen wordt.

m-gevolg van de lord meijer van London

(Gevolg van het vorige plaatje, let op de cijfers boven de figuren: geven het aantal geestelijken, misdienaars, edellieden)  Ridderen des Kaussebandts.

Op deese mannier Reiden de Ridders
van de Garter of Kauseband van de
Ordre van St. Joris in Engeland in
Hunne Habyten naer Het Parle-
ment.

Alsoo hout de Koning in Englant Raet in de vergadering van het opper Parlement. Rechterkantlijn: Earles in de naem van de Ridders.
Bijschriften bij de personen bovenste rij van links naar rechts: Earle marshall-Cap. of malatenane (man die een kroon op een stok draagt)-seord bearer-lo(rd) chamber-Garter, King of armes.
Volgende rij: Bishops-Judges-Clarke of Parlia-Judges with the Kings Counsel-Earls-Barons.
Onderaan ziet u toeschouwers.
Groot-Brittanie
Anno 1614. De wapens van Groot-Brittannië, Frankrijk, Schotland, Denemarken, Noorwegen en zuster Duitsland.
m-Don Franco de Navarra

Boven: Embleem nulla.....
Onder: ongeveer: Voor de gewaardeerde heer Miguel Van Mere die mijn vriend is en die ik veel dank verschuldigd ben, omdat hij veel voor mij heeft gedaan hier in Londen, 5 april 1615. Don Franco de Navarra

aanzoek

Een begroeting in Londen op 1 juni 1615.
W.G.W.G.Z.M.Z. (Misschien: Willes Gottes Willes Genades Z.M.Z
Rechts: Se il tutto perdi almen fama converva (
Als je alles verliest, bewaar dan tenminste je goede naam).
Rechts naast de dame staat Mons. Meeren, onze Michaël van Meer.

De aquarel is gewijd aan de dame. Haar wapen bestaat uit drie vissen. Zij schrijft: Zur freundlicher und aus brüderlicher gedächtnis schrieb dies in Londres op 1 juni 1615. Mary Ezau? von Krecknitz

Michael van Meer? in gesprek met een edelvrouw, terwijl zijn knecht op zijn paard past.
wapen-2
Boven: Door goed te doen hoef je voor niemand bang te zijn.
Onderin staat: o.a. Anno 1619 den 16 November Hamburgh.
soldaat met dame
Boven:  Wie geen risico's neemt wint niet. (Wie niet waagt, wie niet wint). De deugd oogst roem.
Onder: ? Zu diese freundlicher gedächtnis........
 Michael van Mehren 15 decemb. 1619.
NB. rechts staat een kruis, de officier is dus overleden.
plutonium
Ook toen waren er kennelijk geruchten over buitenaardse invasies? Of moet het een kunstwerk voorstellen?
deugdzaamheid
Emblemata van de deugd

16 april 1624 Vriend Johann Breckenfeldt.

Wapen

Anno 1648 1 Augusti Hamburgh                  Het jaar 1648 1 augustus Hamburg

Ce qui seleue sulam nést pas durable            welk borduursel is niet duurzaam

Jaro plaus de kijns sij et Tettau                      genoemd wordt: Jaar plaats

wapen Michael
Het wapen van Michaël van Meer. (van Meren). W.G. G.M.G. waarschijnlijk: Willes Gottes, Genaden mir Gott.
Mogelijkheid: graf van Michaël van Meer en zijn vrouw?
m-hamburg 1653
Boven: Van Mers Wapen
Onder: Stam Boeck van den Salig:  Heer
Michiel van Mer, geweesen Luijtenant
Hier in Hamborch is gestorven Aº: 1653 den 13 october
en in St. Catrinen Kerck begraven den 20 october

 

 Startpagina: thuis